Milkrun: Malzeme Akış Yönetimi Uygulaması

Honey Badgers ekibi tarafından geliştirilen Milkrun sistemi, üreticilerin tedarikçi firmalarla olan malzeme akışı planlamasını ve yönetimini sağlayan bir uygulamadır.

Milkrun nasıl çalışır?

Sistem, firmalara gerekli olan ürün ya da malzemelerin araçlara en verimli şekilde birleştirilerek yerleştirilmesini amaçlayan bir lojistik tedarik yöntemidir. Müşterilerin üretim programına uygun planlama yaparak tedarikçi firmalardan üreticilere günlük olarak malzeme akışı sağlar. Firma tarafından dosya ile gönderilen malzeme bilgileri import edilerek sisteme alınır. Dosyadaki bilgilere göre günlük olarak bir ön plan hazırlanır. Malzemelerden paketler oluşturulur ve bu paketler uygun algoritmalarla paletlenir. Paletler de tırlara istenildiği şekilde otomatik yerleştirilir. Uygun araçlar ve araçların izleyeceği rotalar belirlenerek malzemelerin en verimli şekilde farklı lokasyonlara dağıtılmasını sağlar.

Milkrun kullanımının faydaları nelerdir?

 • Farklı malzemeleri farklı lokasyonlara ulaştırmak için ayrı araçlar kullanmak yerine taşıma işlemlerinin aynı araçta ve bir kerede gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Bu sayede firmanın verimliliği artar, kat edilen toplam mesafe ve kullanılan araç sayısı azaldıkça karbondioksit (CO₂) emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur. Birden fazla noktadan toplama işlemini gerçekleştirerek, zamana ve yük planlamasına göre kısa süreli, hızlı malzeme akışı sağlar. Stok seviyelerini önemli ölçüde azalttığı için depolama maliyetlerini de azaltır.
 • Geliştirdiğimiz portal ekranlarından aşağıdaki işlemler kolayca ve otomatik olarak yönetilebilmektedir.
  • Sipariş yönetimi, araçlar için optimum rotalar oluşturma, araç takip sistemi, malzeme akışı yönetimi, hazırlanacak paket ve bu paketlerin alınacağı palet sistemlerinin yönetimi, araç içi kapasite yönetimi, taşınacak malzemelere ait döngülerin oluşturulması.
 • Ayrıca, içerisinde kullanıcılar, roller, gruplar, izinler, dil desteği, lokalizasyon, dinamik kurallar gibi özellikler barındıran ve ekibimiz tarafından geliştirilen Portal framework’ü uygulamaya entegre bir şekilde çalışmaktadır.milkrun öncesi ve sonrası
 • Süreçlerimizi iyileştirmek için farklı operasyonlardan kazanılan know-how’ı kullanıyoruz.
 • Milkrun sistemi birden fazla tedarikçiden mal toplayarak araçların optimum seviyede dolu olduğunu garanti eder. Düzenli raporlama, sürekli izleme ve otomatik bilgi mailleri ile işlemlerin kontrollü bir şekilde yönetilmesini sağlar. Günlük planlar ve faturalandırma sürecindeki manuel adımları azaltmaya yardımcı olur.
 • Milkrun için tasarladığımız ekranlar responsive tasarım yapısına sahiptir. Tablet veya cep telefonu gibi küçük cihazlarla uyumludur.

Milkrun sisteminde malzemelerin belirli bir varış noktasına giderken izledikleri güzergâhların oluşturulması için uygulama özelinde farklı rotalama teknikleri kullanılmıştır. Bunlar;

 1. Statik Rotalama: Günlük ihtiyaçlara göre tanımlanan ve değiştirilmeyen ana veriler (masterdata) statik rotalama sistemine dâhil edilir. Firma tarafından oluşturulan ve günlük olarak milkrun sistemine gönderilen metin dosyası içe aktarılır, malzemeler dosyadaki bilgilere göre alınır ve paketlenir. Sonra statik (önceden tanımlanmış) rotalara atanır. Plan bittikten sonra, işlenen veriler uygulama üzerinden firmaya iletilir.
  Statik rotalama belirli zamanlarda otomatik olarak tetiklenir.
 2. Dinamik Rotalama: Milkrun sisteminde depo gibi günlük havuz sistemi kullanılmaktadır. Bu havuz, herhangi bir statik rotaya yerleştirilemeyen paletlere sahiptir. Araçlara yerleştirilemeyen tüm paletler bu havuzda toplanır. Daha sonra, istenirse, tırlar bu havuz üzerinden manuel olarak atanabilir. Tüm tırlar doluysa ve paletler havuzda bırakılırsa, havuzda kalan paletler için dinamik rotalama yapılır. Dinamik rotalamada havuzdaki tüm paletler alınır ve tedarikçilere, boşaltma noktalarına ve havuzdaki paletlere göre yeni dinamik rotalar oluşturulur. Havuzdaki paletlerin sığabileceği minimum tır seviyesine kadar rotalar oluşturulur.
 3. Manuel Rotalama: Firmadaki yetkili kişi, istenen paletleri seçebilir ve havuzdan birden fazla seçim yaparak manuel rotalamayı tetikleyebilir. Manuel rotalama için bir “başlangıç zamanı” verilir. Başlangıç zamanına göre yeni manuel rotalar oluşturulur. Manuel rotalama, dinamik rotalamanın biraz daha kısıtlı bir sürümü gibidir. Manuel rotalamada havuzdaki tüm paletler değil, yalnızca seçilenler alınır. Ayrıca, başlangıç zamanı atanabilir. Başka bir deyişle, manuel rotalama üzerinde 3-5 palet oluşturulabilir ve bu paletler üzerinde bir döngü (rota) oluşturulabilir.

Önceden ayarlanmış bir döngü, malzemelerin tedarik yerlerine belirli zamanlarda teslim edildiği anlamına gelir. Bu da araçların yolculuk sayısını ve yolculuk sürelerini belirler.

Milkrun sistemi SAP ile entegre çalışabilmektedir. SAP sisteminden gönderilen ve içerisinde tarih, hangi tedarikçiden kaç palet girileceği gibi bilgiler içeren paketleme verileri sisteme alınarak işlenir ve bir ön plan hazırlanır. Onay sürecinden geçtikten sonra bu veriler sisteme aktarılır ve işlenerek günlük plana dâhil edilir.

Milkrun sistemi çalışma yapısı

En yalın halliyle milkrun sisteminin çalışma yapısı özet olarak şu şekildedir;

 • Firma tarafından oluşturulup günlük olarak milkrun sistemine gönderilen ve içerisinde malzeme detayları bulunan dosyalar uygulama içerisine alınır.
 • Malzemelere ait siparişler uygulamaya alınan dosyadaki bilgilerine göre oluşturulur.
 • Bir sonraki gün için planlanacak bütün materyaller dosyanın içinden alınır ve bilgiler veri tabanına kaydedilir.
 • Malzemelerden paketler oluşturulur ve paketler uygun algoritmalarla paletlenir.
 • Paletler oluşturulduktan sonra tıra yerleştirme algoritmasına uyacak şekilde sistemsel çevirmeler yapılır.
 • Algoritmaya girecek şekilde Hub paketleri (ihraç malzemeler), servis paketleri ve paletler hazırlanır.
 • Sistemde önceden tanımlanmış rotalara göre tüm döngüler teker teker dönülür. (Bütün döngülere uygun olan paletler toplanır) ve paletler uygun döngülere atanır.
 • Malzemelerin yükleneceği uygun araçlar hazırlanır ve rota belirlenir. (araçların hangi döngüde olacağı)
 • Bir sonraki döngü için aynı süreç devam eder. Bütün döngüler bu şekilde doldurulur.
 • Döngüler doldurulduktan sonra statik döngü içerisine giremeyen palet kalıp kalmadığı kontrol edilir. (gitmesi gerektiği araçta yer kalmamıştır, başka bir statik rotaya uymamıştır vb.)
 • Dışarıda kalan paletler için bir havuz oluşturulur. Paletler bu havuzun içine alınır.
 • Havuzda tıra yerleşmeyi bekleyen paletler olduğu bilgisi sistem üzerinden firmadaki yetkiliye iletilir.
 • Tırlara yerleşmeyi bekleyen paletler firma yetkilisi tarafından isteğe bağlı olarak dinamik veya manuel rotalama ile döngü içerisine dâhil edilebilir.
 • Havuz doldurma bittikten sonra ve tırlar atandıktan sonra teyit dataları firmadaki yetkiliye gönderilir.
 • Tüm bu süreçler milkrun sisteminde otomatik bir şekilde yönetilebilmektedir.

Acil veya Özel Siparişler

Milkrun planları dışında fabrikanın ihtiyacı olan acil veya özel malzeme ya da boş kutu siparişlerinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümde üretim için gerekli olan malzemelerin tedarikçiler tarafından sağlanması için talepler açılmaktadır. Bu talepler gerekli tedarikçilere ve yetkili kişilere talep açıldığı anda mail yoluyla iletilir. Tedarikçiler gün içinde belirlenen malzemelerin taleplerini alıp gerekli işlemler sağlandıktan sonra belirlenen araç tipiyle ve belirlenen saatler arasında acil ve özel siparişlerin fabrikaya ulaşmasını sağlar. Üretim bu yöntem sayesinde aksamaz ve üretimin kalitesi artar.

Teyit Ekranı

Teyit ekranı, milkrun planlarına dâhil olan malzemeler için tedarikçilerin ve malzeme planlamacıların haberleştiği bir ekrandır. Tedarikçilerin günlük siparişteki farklı malzemeler ve adetlerini inceleyip, onayladığı bir bölümdür. Tedarikçilerin herhangi bir aksaklıkla adet yetiştirmede problem yaşaması durumunda fabrikaya sebebiyle beraber en fazla kaç adet gönderebileceğini bildirdiği ekrandır. Bu sayede üretim bandı gelecek malzeme miktarına göre planlanır, acil olarak malzemenin gelmesi gerekirse de acil sipariş talebi açabilir. Tüm teyitler yapıldıktan sonra yetkili kişiler mail yoluyla bilgilendirilir.

Milkrun sisteminde kullanılan menü yapısına ait ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir:

Milkrun sistemi

Menüler yetki ve rol bazlı olarak kullanıcılara servis edilir. Yetkisi olmayan kişilerin yalnızca belirli alanlara erişimine veya işlem yapmasına izin verilir. Yetkiler isteğe bağlı olarak yönetilebilir ve ekranlardan tanımlanabilir.
Sisteme giriş yapan kullanıcılar sahip oldukları yetkilere göre menüleri görebilmekte ve işlem yapabilmektedir. Admin yetkisine sahip kullanıcılar tüm menülere erişebilmektedir.

Honey Badgers
Honey Badgers
.NET Developer

.NET Development team’s logo and name is inspired by the famous animal Honey Badger which is known for its fearless fight to get what it wants. Our rapidly growing team consists of 20+ people, including architect, developer, business analyst, tester and technical writer under the umbrella of the AMS (Application Management Service ) Directorate. We develop our own IP in .NET Software Technologies, produce and support all kinds of solutions (mobile, web, desktop) for our customers. A few examples of the latest technologies we use are .NET Core, React, Vue, Node .js, Docker, Redis, Elasticsearch.

İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.