There are many good reasons for small and medium-sized companies to use a hybrid cloud strategy

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Hibrit Bulutun 5 Faydası

2021’de büyük olasılıkla ajandasında dijitalleşme olmayan, uygun önlemlere yatırım yapmayan bir işletme kalmayacak. 21’inci yüzyılın başında hiç kimse, şirketlerin dijitalleşme ve buna karşılık gelen eylem ihtiyacının pandemi sayesinde bu kadar net bir şekilde ortaya çıkacağını kimse tahmin edemezdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bulut Bilişimden Nasıl Yarar Sağlayabilir?

2020’nin baharında, aniden, neredeyse dünyanın her yerinde insanlardan ofisleri yerine evlerinden çalışmaları istendi. İş arkadaşları ve müşterilerle yüz yüze toplantıların yerini video toplantılar aldı. Geleneksel fuar ziyaretleri yerine birçok profesyonel, diijtal konferanslara katıldı. Günlük işlerin daha da fazla bir kısmı ise bir çırpıda dijital hale geldi.

Özellikle bu hızlı değişim nedeniyle, orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere şirketlerin bulut çözümlerine ilgileri ve ihtiyaçları her zamankinden daha fazla. Bu yüzden şimdi buluta geçiş tartışmaları daha da fazla önem taşıyor. İletişim kısıtlamalarına rağmen verimli çalışma becerisini sağlamamız gerekiyor. İş süreçlerini optimize ederken maliyetleri düşürmemiz bekleniyor. Stratejik öncelikler çoğu yerde önemli ölçüde değişti ve gelecekte yaşayabilmeyi sağlamak söz konusu olduğunda IT çok net bir odak noktası oldu.

Dijital Dönüşüm İçin Temel Teknoloji Olarak Bulut

Şurası bir gerçek ki, gelecekte artan müşteri beklentilerini karşılamak ve rekabetçi bir ortamda başarıyla performans gösterebilmek için çevik bir şekilde hareket etmelisiniz. Bunun en temel sağlayıcılarından biri de Bulut teknolojisi. Veri depolamada kısmi dış kaynak kullanımı, ihtiyaca göre özelleştirilmiş hizmet olarak yazılım çözümleri (kısaca SaaS) ya da kendi hizmetlerimizin bulut uygulama olarak sunulması konusundan bağımsız olarak orta ölçekli işletmeler için bulutun teknolojik fırsatları çok geniş.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler donanım altyapısı ve yazılım lisansları gibi büyük yatırımlara ya da uzun implementasyon süreçlerine ihtiyaç duyulmadan yeni müşteri gereksinimleri ya da değişen pazar koşulları doğrultusunda, hızla ve esnek bir şekilde harekete geçebiliyor. Bu şekilde yeni ürün ya da hizmetleri müşterilere her zamankinden hızla sunmak mümkün oluyor.

 

Orta Ölçekli İşletmeler için İdeal bir Geçiş Çözümü Olarak Hibrit Bulut

Managed Cloud Services as bridging solutionOrta ölçekli işletmelerdeki mevcut duruma bakıldığında pek çoğunun geleneksel olarak kendi veri merkezlerine bağlı oldukları görülüyor. Bu yaklaşım son derece özelleşmiş IT ve endüstri çözümlerini gerektiriyor. Bu da iyi tanımlanmış niş pazarlarda kendilerine has iş modelleri ile çalışan “gizli kahramanlar” için özellikle önem taşıyor. Dolayısıyla, bulut yolculuğunda belirli (üretim) alanların ve temel süreçlerin genel buluta aktarılmaması, ama özel bulut uzantılarıyla kurum-içi olarak tutulmaları öneriliyor. Bu noktada sahneye hibrit bulut çıkıyor. Hibrit bulut yaklaşımı, genel bulut, özel bulut ve kurum-içi kurulum ihtiyaçları temelinde birleşimini temsil ediyor ve esnek, genişletilebilir IT altyapısının avantajlarını sunarak, işletmenin diğer şekilde gerek duyacağı daha yüksek maliyetlerden kaçınmasını sağlıyor.

Genel bir örnek orta ölçekli işletmelerde hibrit bulut yaklaşımının faydalı uygulamalarını ortaya çıkarıyor: Uygulamalar, çevrimiçi mağazalar ya da müşteri portalleri gibi temel ürün portföyüne ek hizmetler IT’nin yükünü büyük oranda hafifletiyor. İhtiyaç temelli eklemelerle, esnek genel bulut kaynakları, müşterilerin günümüzde talep ettiği gerekli performansı ve kullanılabilirliği sağlıyor. Buna ek olarak, hibrit bulut yaklaşımı hassas uygulamaları özel bulutta çalıştırmaya olanak tanıyor. Bu, güvenlik konusu ve uyumluluk gereklilikleriyle başa çıkmak üzere bulut bilişime yönelik ilk tedbirli adım olarak görülüyor.

Beş Önemli Neden: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Hibrit Bulut

Aşağıdaki maddeler küçük ve orta ölçekli işletmelerin bulut ortamlarının gelişme ve genişletmesini neden hemen şimdi ele almaları gerektiğini açıklıyor:

1) Yüksek Kaliteli IT Hizmetleri

Daha küçük işletmeler, bulut hizmetleri sayesinde, daha önceleri büyük işletmelerin sahip olabildiği Müşteri İlişkileri Yönetimi benzeri, karmaşık, yüksek kaliteli IT uygulamalarını az bir çaba ve düşük maliyetle kullanabilmenin faydalarını elde ediyor. Bu olanaklar rekabet avantajı oluşturuyor ve temel iş alanına daha çok odaklanabilme ve yenilik yapma becerisi için kaynakların serbest kalmasını sağlıyor.

2) Her Zaman Güncel

Bulut bilişim kullanılırken, IT altyapısı yalnızca yüksek performanslı olmakla kalmayıp, her zaman en gelişmiş seviyede bulunuyor, çünkü genel bulut sağlayıcıları kullanıcılarına sürekli olarak yeni araçları ve özellikleri sunuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu olanağa, günümüzde sık sık hızla eski kalan geleneksel donanım ve yazılımlarla ulaşması çok zor oluyor. Ayrıca Nesnelerin İnterneti, Veri ve İş Zekası ile cihaz bağlantılarının yanı sıra Akıllı Otomasyon da bulutta iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine olanak tanıyor.

3) İhtiyaç Duyulan Ölçeklenebilirlik

Orta ölçekli işletmelerin hibrit bulut kullanımı için en önemli nedenlerden biri dinamik ölçeklenebilirliğidir. Örneğin yeni bir satış ya da üretim lokasyonu ERP sistemine kolayca entegre edilebiliyor ve yeni kullanıcılar için bulut üzerinden hızla ve esnek bir şekilde erişim sağlanabiliyor. Hatta, kriz dönemlerinde işletmenin beklendiği şekilde gelişmediği durumlarda, kullanılmayan kapasite ve IT kaynakları maliyet tasarrufu sağlamak üzere kolaylıkla hizmetten alınabiliyor.

4) Akıllı İş Süreçleri

Esnek çalışma şu anda hiç olmadığı kadar popüler hale geldi. Bütünüyle ya da kısmen evden çalışma düzeni buluttan iş hizmetlerinin uygulamaya sunulmasıyla kolaylaşıp, çalışanların uygulamalara ve kurum verilerine esnek ve güvenli bir şekilde her yerden erişebilmesi mümkün oluyor. Akıllı cihazlar, sensörler ve ölçüm çözümleri içgörülerin elde edilip, en uçtan temel iş zekasına dahil edilmesine olanak tanıyor. Zaman içinde, daha çok sayıda bulut çözümü, daha küçük işletmelerde bile değişen çalışma dünyasının temel bir parçası haline gelecek.

5) Uzaktan Kolay Hizmet

Mevcut sosyal mesafe koşullarında, bulut çözümlerin uzaktan uygulamaya alınıp güvenli bir şekilde çalıştırılması da önemli bir avantaj sağlıyor. Kurum-içi kurulumlar en az seviyeye iniyor ve yüksek standartlaşma seviyeleri ve yaygın video konferans ve iş birliği araçları kullanımı sayesinde, eğitimler ve destek kişisel temas olmadan gerçekleştirilebiliyor.

Sizinle Aynı Bakış Açısında Bir İş Ortağı Önemlidir.

Özetle, hibrit bulut çözümü sayesinde, küçük ve orta ölçekli işletmeler kolaylıkla ve ekonomik olarak IT hizmetlerini kendi iş gereksinimlerine uyarlama seçeneğine sahipler. Bu esneklik kazancı, önemli veri güvenliğini ihmal etmeden, süreçlerin sürekli optimizasyonunun yanı sıra müşteri memnuniyetinde de fayda sağlıyor. Ancak, sektörünüzün iş süreci gerekliliklerini ve IT stratejilerini anlayan, güvenilir bir iş ortağı seçimi temel bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Yüksek kaliteli bulut danışmanlığı hizmetleri, geçiş süreci becerileri ve kurumsal uygulama katmanınız dahil eksiksiz yönetim uzmanlığı sayesinde hangi ölçekten olursa olsun, işletmenizin bulutta güven içinde olması sağlanıyor.

 

Daha fazla bilgi için tıklayın

 

Oliver Assig
Oliver Assig
Alliance Manager Microsoft

My name is Oliver Assig and I am a Global Alliance Manager with passion for collaboration and a strong believe in the power of partnership. With trust and respect we can achieve more! My international experience of more than 25 years with global IT solution and service providers ranges from product management, business development to sales and marketing responsibility. At NTT DATA Business Solutions as a strong SAP partner worldwide, I am caring for the Global Strategic Alliance with Microsoft in our NTT DATA Group of companies. We contribute SAP on Azure Managed Services with Consulting expertise, technology solutions and licensing offerings for the benefit of our customers’ businesses.

Büyük Dönüşüm Başlıyor; NTT DATA Business Solutions Oluyoruz!
İş ortaklarımızla, müşterilerimizle ve çalışanlarımızla birlikte daha da güçlü olacağız.
YENİ WEBSİTEMİZİ İNCELEYİN
İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.