The hybrid cloud enables digital transformation and cost efficiency at the same time

Hibrit Bulut Yaklaşımıyla Maliyet Tasarrufu

Şirketlerin giderek daha fazla dijitalleşmesiyle birlikte, uygun şekilde tasarlanmış uygulama ortamı ve modern veri depolamaya sahip geleceğe hazır bir IT altyapısı için gereklilikler de büyüyor. Performansta gerekli artışın sağlanması söz konusu olduğunda da maliyetler artabiliyor. Burada hibrit bulut, uygun maliyetli ölçeklenebilirliği, esnekliği ve modernizasyon seçenekleri ile pek çok avantaj sağlıyor.

IT altyapılarının optimum maliyetle kurulması, genişletilmesi ve işletilmesi söz konusu olduğunda, bulut bilişim konseptleri çok çeşitli olanaklar sunuyor. Bilgi işlem gücünün, depolama alanının ve ağ kapasitelerinin tamamı veya bir kısmı buluttan temin edilerek, bazı masraflar belirgin ölçüde azaltılabiliyor. Bu, donanım ve yazılım lisanslarının alınmasının yanı sıra IT uygulamalarının işletilmesi ve geliştirilmesi için de geçerli. Tasarruf potansiyeli arasında dahili sunucu altyapıları da yer alıyor. Son olarak, dahili veri merkezindeki enerji tüketimi bile, kaynakların yalnızca gerektiğinde istenip kullanılması sayesinde azaltılabiliyor.

Buluta Giden Ekonomik Yol

Bütün bunlar ümit vadediyor ve kapsamlı bir bulut ortamının kurulmasının ardından, uzun vadede kayda değer maliyet tasarrufları sağlamak mümkün oluyor. Böyle bir durumda pek çok sabit masraf değişken hale geliyor ve bunun yatırımın geri dönüşü (ROI) üzerinde olumlu bir etkisi oluyor. Peki ama oraya giden yolu nasıl mümkün olduğunca ekonomik hale getirebilirsiniz?

Teorik olarak buluta hemen geçebilen start-up’ların aksine, daha uzun süredir pazarda faaliyet gösteren şirketlerin genellikle çokça yatırım yapmış oldukları ve çoğu durumda şirkete özgü (örneğin uyumluluk konusundaki) gereklilikleri yerine getirmek üzere tasarlanmış olan klasik kurum içi altyapıları bulunuyor. Aynı zamanda, inovatif çözümlerin geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin rakipsiz argümanlarla ve değişen pazar gerekliliklerine kayda değer ölçüde daha hızlı yanıt verebilmesiyle, cazip bir seçenek sunuyor.

Aşamalı Bir Geçişle Maliyet Tasarrufu

NTT DATA Business Solutions shows three ways in which a hybrid cloud strategy can effectively save costsBütün sistemleri ve süreçleri hemen kolaylıkla buluta geçirmek genellikle mümkün olmadığı için, çoğu zaman başta bir hibrit mimari çözümünden yararlanılması öneriliyor. Hibrit mimari, kurumlara buluttan kendi koşullarına uygun şekilde yararlanma olanağı sunuyor. Böylelikle, değişimin adım adım gerçekleştirilmesi mümkün oluyor.

Örneğin önce standart Hizmet olarak Yazılım (SaaS / Software-as-a-Service) çözümleri ile başlanarak, bunlar zaman içinde Hizmet olarak Platform (PaaS /Platform-as-a-Service) veya Hizmet olarak Altyapı (IaaS/Infrastructure-as-a-Service) çözümlerini de kapsayacak şekilde aşamalı olarak genişletilebiliyor. Tam olarak nasıl bir yol izleneceğinin elbette her zaman şirketin kendine özgü ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerekiyor.

Hibrit strateji izlerken elde edeceğiniz ekonomik avantajlar arasında şunlar yer alıyor:

1. Yalın Uygulama Süreci

İşletmenizde hibrit modelden yararlanıyorsanız, genellikle ilk önce standartlaşmış olarak en iyi şekilde işletilebilecek uygulamaları genel buluta taşırsınız. Bunlar insan kaynakları veya müşteri ilişkileri yönetimi gibi destekleyici süreçler olabilir. Temel değer yaratma süreçleri ise kurum içinde veya özel bulutta kalır.

Genel bulut hizmetlerinden yararlanırken uygulamaların işletmelere uyum sağlamasındansa işletmeler uygulamalara uyum sağladıkları için, implementasyon, işletme ve bakım özellikle kolay ve hızlıdır. Bu sayede, örneğin personelle ilişkili alanlar, danışmanlık hizmetleri, özelleştirmeler ve eğitimler gibi çok sayıda alanda maliyet tasarrufu sağlanabilir.

2. Uygun Maliyetli Ölçeklendirme ve Dağıtım

Pek çok işletmede şirkete ait, aralıklı aşırı yüklenmeleri kaldırabilecek kapasitede uygun bir altyapıyı sunan aşırı büyüklükteki veri merkezlerine rastlanır. Hibrit bulut, bunun için akıllı çözümler sunar, çünkü gerektiğinde iş yükleri nispeten kolay ve şeffaf bir biçimde yerel ortamdan genel buluta yeniden konumlandırılabilir. En düşük maliyeti oluşturan konum seçilerek, IT kaynaklarının genel kullanımı etkin bir şekilde azaltılabilir. “Kullandıkça öde” ücretlendirme modeli sayesinde, yalnızca gerçekten kullanılan bulut hizmetleri maliyet oluşturur. Kurum içi sistemler için ilave veri sunucularının satın alınması, genellikle bu çözüme kıyasla kayda değer ölçüde daha maliyetli olur.

Halihazırda genel bulutta bulunan kaynakların olması durumunda, maliyet optimizasyonu için daha farklı seçenekler de tercih edilebilir: örneğin, farklı ölçek seçeneklerinin ve ücretlendirme modellerinin tespit edilmesi ve kuruma özgü sistem kullanım süresi profillerinin tanımlanması gibi.

3. Ekonomik Güncellemeler ve Yeni Ürünler

Şimdiye kadar, IT altyapısını modernize etmek için sürekli olarak en son donanıma ve teknolojiye yatırım yapmak gerekiyordu. Hibrit bulut yaklaşımıyla, bu çok daha ekonomik hale geliyor. En son teknolojiyi kullanan uygulamaların devreye alınması hem çok daha uygun maliyetli hem de çok daha hızlı oluyor. Güncellemeler çalışma sırasında otomatik olarak gerçekleştiriliyor ve bu sayede uygulamalar hep güncel kalıyor.

Ek bir uygulamaya gerek duyulduğunda ise (örneğin pazarda oluşan yeni bir talep dolayısıyla), şirketlerin söz konusu uygulamayı önce genel bulutta nispeten düşük başlangıç maliyetleriyle devreye alma ve test etme seçeneği bulunuyor. Hizmetin ilgili iş için uygun olduğu görüldükten ve talep daha stabil hale geldikten sonra, bir hibrit bulut modeli kapsamında daha fazla özelleştirme yapılabilmesi için hizmetin bir özel buluta taşınması mümkün oluyor.

Hibrit Bulut: Bir Tasarruf Faktörü

Özetleyecek olursak, hibrit bulut ile çeşitli şekillerde maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz. Çünkü hibrit bulut şirketinizdeki süreçleri optimize etmenize yardımcı olur. Örneğin, IT kaynaklarındaki fazlalık, ihtiyaçlara göre ölçeklendirilebilen talebe dayalı bulut altyapısı ile azaltılabilir. Aynı zamanda, kurum içi veya özel bulut seçenekleri de bütün avantajlarıyla birlikte elde tutulur.

Başlamak için, danışmanlık hizmeti verebilecek deneyimli bir iş ortağı, bu esnek ölçeklendirilebilirlikten faydalanmanın özellikle hangi uygulamalar için makul olduğunu ve bu uygulamaların buluta ne kadar uyumlu olduklarını analiz edebilir. Bu iş ortağı aynı zamanda hangi bulut sağlayıcısının mevcut veri ve uygulamaların sorunsuzca taşınması için doğru araçları sunabileceğini de bilir. NTT DATA Business Solutions’ta bizim izlediğimiz strateji budur.

O halde neden bekleyesiniz? Hemen yola koyulun!

Frederik Krampf
Frederik Krampf
Consultant GMS Cloud Infrastructure Services

I am Frederik Krampf and I am a part of NTT DATA Business Solutions since 2019. After my graduation in business informatics, I started as a Cloud Consultant within the department of Cloud Infrastructure Services focusing on hyperscaler topics and service development. Since then, I have been concentrating among other things on helping our customers to find a public cloud provider that best aligns with their business and optimizing their spending on cloud infrastructure.

Büyük Dönüşüm Başlıyor; NTT DATA Business Solutions Oluyoruz!
İş ortaklarımızla, müşterilerimizle ve çalışanlarımızla birlikte daha da güçlü olacağız.
YENİ WEBSİTEMİZİ İNCELEYİN
İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.