FS-FPS Çözümüyle Sigorta ve Finans Sektörü Hızlı ve Esnek Yapıya Kavuşuyor

Yeni teknolojik gelişmeler ışığında, sigorta şirketleri de diğer tüm sektörler gibi müşterilerine yeni çözümler sunarken zorlanabiliyor. Şirketler bu çözümleri sunabilmek için yeni yazılımları genellikle içeride yer alan IT departmanı ile yapmayı tercih ediyor. Konuya iş süreçleri açısından bakıldığında çözümlenebilir yapılar kurulsa da finansal ve muhasebesel anlamda yeni raporlama regülasyonları sebebiyle daha esnek, hızlı ve stabil yapıların kurulması zorlayıcı oluyor. SAP S/4HANA FS-FPS çözümü finansal anlamda yeni bir çağı tanımlıyor. FS-FPS, sektörel bazlı finansal enstrüman olarak bankalar, sigorta şirketleri ve finans teknolojileri tarafından kullanılmak üzere tasarlandı. İstenilen sonuçlara ulaşabilmek adına ise daha esnek, daha standart ve uyumlanabilir bir yapı kurgulandı.

FS-FPS çözümünü diğer çözümlerden ayıran başlıca özellik ise sabit bir finansal ilke (IFRS) yerine birden fazla muhasebe ilkesine hizmet verebiliyor olmasıdır. US-GAAP, IFRS9 ve IFRS17 gibi son regülasyonlara ait raporlama ihtiyacını da karşılıyor. Ayrıca SAP S/4HANA’da meydana gelen yeni değişiklikler ise (ek defter – simülasyon defteri vs.) sigorta şirketlerine olası ihtimalleri değerlendirme ve bunların bilançoya yansımalarını raporlamalarına olanak sağlıyor. FS-FPS çözümü SAP S/4HANA teknolojisini de yanına alarak kullanıcılara HANA hızı sunarken ayrıca database yapısında yaptığı çığır açan değişiklikler sayesinde hız, güvenilirlik ve görsel kaliteyi beraberinde sunuyor.

FS-FPS çözümünde aşağıdaki kısımlar da açıklığa kavuşturuldu:

  • Büyük veri (Big Data) ile uğraşmanın zaman kaybettireceği ve performans sorunları ile karşı karşıya kalınacağını düşünüyorsanız, SAP bu konuda da S/4HANA tecrübesini ve hızını bizlere sunuyor.  HANA yapısı itibarıyla column-based bir depolama tekniği kullanarak, veri çekmede daha hızlı bir çözüm sunarken bunun yanı sıra, coding to databese’den – database to coding’e geçerek başarılı bir hız ve veri analizi sağladığını söyleyebiliriz.
  • SAP Fiori ile elde ettiği kullanıcı dostu kullanımı ile karşımıza yepyeni bir finansal ürün ile çıkıyor. Kullanıcıların daha rahat raporlayabileceği, hem bulut hem de on-premise sistemler üzerinde çalışabilen yapısı sayesinde bir best practice (en iyi uygulama) çözümünü bizlerle buluşturmuş oluyor.
  • Finansal ve yönetimsel muhasebe anlamında raporlamalar noktasında ise istediğiniz detayda raporlamayı şirketlerin ihtiyacı olduğu anda sunabilmektedir. Bunun yanında muhasebesel kural kümesi ve hesaplama yöntemi sayesinde de hem US-GAAP hem IFRS9 hem de IFRS17 gereksinimlerini karşılayabilmektedir.

Son dönemlerde SAP’nin sektörel bazda sunduğu yenilikler ve raporlama alanındaki inanılmaz değişimi ve yükselişinin arkasında yatan Universal Journal yapısından FS-FPS ürününün de faydalandığını görüyoruz. Bunun yanında plan-simülasyon ve gerçek kayıtları da tek kaynaktan yöneterek yenilikçi yapısını güçlendirmeye devam ediyor. SAP’nin “Single Source of Truth” (tek gerçek veri kaynağı) olarak tanımladığı ve uzun zamandır motto olarak benimsediği “Run Simple” mantığını bu üründe de tam anlamıyla ortaya koyduğunu görüyoruz.

Tahmin, Plan and Simülasyon

FS-FPS ile SAP sigorta poliçelerinde meydana gelebilecek değişikliklerin bilançoya yansımalarını da yapabilmenize olanak sağlıyor. Bunu da tahmin, plan ve simülasyon olarak 3 adımda tanımlıyor.

  • Finansal alt defter bünyesinde dönemsel ve işlemsel verilerin yanında beklentileri de tutmakta bu sayede pozitiften negatife doğru plan ve simülasyon verileri de sistemde tutuluyor. Tüm bunların dışında ise olası değişikliklerin bilançoya yansımaları ölçümlenebilmektedir. Basit bir örnek verecek olursak; mevduatınızdaki döviz miktarının TCMB yıl sonu döviz kuru tahminine göre simülasyonunu sistemde hesaplayabilir, saklayabilir ve raporlayabilirsiniz.

FS-FPS Data Modeli

Bu ürünün geliştirilmesinde kullanılan data model, 45 yıllık SAP finansal tecrübelerinin ve kalitesinin sonucunda ortaya çıkmıştır. SAP bu ürününde modellemesini ikiye ayırmakta bunlardan ilki operasyonel işlemlerin yürütülmesi için ana veri ve gerçek işlemleri temel almakta, diğeri ise değişkenlerin nakit akışına etkisinin raporlanması için kullanılan modellerdir (açık yeşil işlemler).

 

Sektörel ve toplumsal beklentiler, risk dağılımları ve kar beklentileri gibi nakit akışını etkileyen tahmin verileri de yapı içerisinde konumlandırılarak olası olumlu veya olumsuz değişkenlerin bilançoya etkileri de yansıtılabilmektedir.

FS-FPS & Defter Bağlantısı

Bu noktada bağlantının ne şekilde yapılacağını sistem yapısı belirlemektedir. SAP S/4HANA ile birlikte hayatımıza giren ek ve simülasyon defter kavramları veya uzun zamandır SAP tarafından sunulan çoklu defter yapısı bağlantının kod yapısını değiştirse bile SAP ürününde sağladığı esneklik sayesinde farklı sistem yapılarında da ürününü konumlandırabiliyor. Bu sebeple SAP FS-FPS defter ilişkisini “Central GAAP” ve “Delta GAAP” yaklaşımı olarak ikiye ayırıyor.

Central GAAP yaklaşımında oluşan kayıtların tüm defterlerde oluşması amaçlandığında kullanılmaktayken Delta GAAP ise ek defter yaklaşımı ile fark kayıtlarını ek defterlerde tutuyor. Bu yaklaşım sayesinde muhasebe ilkelerinde oluşabilecek sınıflama kayıtlarını ana defterden ayırarak olası yanlış raporlamayı da engellemiş oluyor.

Delta GAAP kısmında SAP bizlere küçük bir sürpriz yapıyor. Birçok raporlama ihtiyacından dolayı birden fazla defter açıp düzeltme kayıtlarının defter bazlı yapılması sonrası oluşabilecek aksaklıklar yerine, delta kayıtları ek bir defterde tutarak ana deftere eklenen düzeltme kayıtlarını ayrıca raporlayabiliyor. Bu sayede veri çokluğunun önüne geçtiği gibi database düzeyinde de sadeliği sağlıyor.
Sonuç olarak ürünün genel kazanımlarını da görmezden gelemeyiz.

  • Pek çok sigorta şirketi kendi geliştirdiği yazılımlar ile ana süreçlerini yönetmekte ve finansal raporlamayı sağlamaya çalışmakta. Bu sebeple de IT departmanları her bir yenilik için bir ara yüz ve arka planda da bunun finansal etkileri için düzeltme kodları yazmak zorunda. Tabii, bu gibi yatırımların ilerleyen dönemde köklü değişikliklerle karşılaşıldığı durumda değişimleri ve gelişimleri oldukça yavaş olabilir.
  • Muhasebesel ve finansal açıdan bakacak olursak. İn-house geliştirmelerin muhasebe ilkelerinde meydana gelen değişimlere tepkileri daha yavaş olurken SAP bu kısımda esnek, basit ve akıcı bir süreç çizmiş görünüyor. Ek defter yapısı, simülasyon defter eklentisi gibi eklentiler sayesinde olasılıkların etkilerinin bilançoya yansımalarını doğrudan karşılayabiliyor. Bunun yanında olası değişikliklerde yapılabilecek düzenlemeler içinde yine kullanıcı çıkışlarını belirlemiş ve yayınlamış olması artı bir güzellik katıyor.
  • Tabii ki, bunların yanına SAP iki önemli amiral gemisini de eklemiş durumda; S/4HANA’nın hızı ve embedded analytics’in raporlama gücü. Fiori ekranları ve raporlamalarda eklediği sorgu ve grafik yapısı, telefon – tablet gibi aygıtlardan erişimin olması, anlık rapor ihtiyacı olan toplantılarda tam bir hayat kurtarıcı olabiliyor.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Muhammet Mustafa Çelik
Muhammet Mustafa Çelik
SAP FI Expert

Muhammet Mustafa Çelik has been working as a SAP FI Expert in Service, automotive, oil / gas, food, packaging, glass and retail sectors. He also has experiences about conceptual process design, project implementation, roll in/out process , data migration and technical specifications and localizations. He is experienced on SAP ERP FI , SAP ERP IM, SAP ERP CM, SAP ERP LP, SAP ERP FIN –FSCM-COL , SAP ERP FIN –FSCM-DM, SAP ERP FI-TV modules. He holds a degree in economics. He has been joined Itelligence in 2017.

İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.