çalışan mutlu insanlar

Çalışan Deneyimini Ölçmenin Şirketiniz Üzerindeki Etkisi Giderek Artıyor

Günümüzde geleneksel tarzda sadece çalışan bağlılığını göz önünde tutan yaklaşımdan, çalışanın yaşam döngüsündeki tüm deneyimini değerlendirmeye yönelik daha bütünsel bir yaklaşıma geçiş gerçekleşmektedir. Bu geçişi, sosyal medya, farklılaşan demografik yapılar ve daha değişken ekonomik koşullar hızlandırmaktadır.

  • Milenyum kuşağı kendilerinden önceki nesillerden farklı hisseden, düşünen, davranan bir grup ve kendini ifade etmek için daha fazla fırsat istiyor. Dolayısıyla şirketlerin bu beklentileri göz önünde bulundurması gerekiyor.
  • Artık daha az iş fırsatı için daha fazla aday var. Bu nedenle çalışan deneyimi iyileştirmek bu büyük gruptan yetkin adayları etkileyebilmek için kendinizi bir işveren olarak farklılaştırmanın yollarından biri.
  • Dijitalleşme ve ekonomik şartlar nedeniyle kuruluşlar her zamankinden daha hızlı değişiyor. Bu durum da şirketlerin daha hızlı küçülmesine ve büyümesine yol açıyor. Bu hızlı değişimin çalışanlar üstündeki etkisini de daha sık ölçmek gerekiyor.
  • Sosyal medyanın yaygınlaşması ve olumsuz eleştirilerin viral hale gelme potansiyelinin artması, iş yerlerinin şirket ve marka itibarını korumak için daha şeffaf hale gelmesine neden oluyor.
  • Dünyanın önde gelen markaları, çalışan deneyimi iyileştirmenin sadece ciro ve işe gelmeme oranları gibi geleneksel İK metrikleri üzerinde değil, aynı zamanda müşteri deneyimi ve genel karlılık üzerinde de etkisi olduğunu gözlemliyor.

Çalışan deneyiminin şirket üzerindeki etkisi

İyi çalışanlar şirket için en büyük yatırımdır. Yetkin insanları çekmek ve işe almak için emek harcadığınızda onları kaybetmek istemezsiniz. Çalışan kaybı, İK ekibinizin zamanını tüketir ve ayrıca işletmenizin kârlılığını düşürür. Sizinle birlikte ilerlemek isteyen, sadık bir iş gücü yaratmak için olumlu çalışan deneyimine yatırım yapmak çok önemlidir. Personel sirkülasyonunu azaltmanın en etkili yolu da çalışan deneyimini iyileştirmektir. Qualtrics EmployeeXM ile çalışan deneyiminizi farklılaştıracak metrikleri ortaya çıkarabillrsiniz.

Çalışan deneyimi nasıl geliştirilir?

Yalnızca çalışan bağlılığına ve şirket kültürüne odaklanmak; şirket, İK ve yönetim uygulamalarınızı çalışan deneyimine odaklama fırsatını kaçırmanıza neden olabilir. Çalışan yaşam döngüsünde çalışan deneyimini şekillendirecek önemli noktalar vardır. The Employee Experience Advantage kitabının yazarı Jacob Morgan, şirketiniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, çalışan deneyimini oluşturan üç temel ortamı vurgulamaktadır.

Kültür – Her şirkette farklı olduğu için şirket kültürünü tanımlaması zordur. Üst yönetimin çalışanlara tavrı, şirketin misyonu, değerleri, uygulamaları hakkında çalışanın ne düşündüğü, çalışanlar arasındaki iletişim hep şirket kültürü içinde değerlendirilmektedir. Şirket kültürü; yönetim tarzının, organizasyon yapısının, ortak amaca hizmet etme duygusunun, birlikte çalışan kişilerin karakter yapılarının bir karışımıdır. Kurumsal kültür, şirketinize adım attığınızda içinizde doğan histir – çalışanları motive edebilir veya yıpratabilir, enerji verebilir veya tüketebilir, güçlendirebilir veya cesaretini kırabilir.

Teknoloji ortamı – İlk iş gününüzde bir masaüstü bilgisayarı çalıştırdığınızı ve Windows XP üzerinde çalışacağınızı fark ettiğinizi hayal edin. İleri görüşlü şirketler, çalışanlarının işlerini verimli bir şekilde yapmaları için gelecekteki gelişmeleri göz önünde bulundurarak uygun teknolojiye yatırım yaparlar. Teknoloji ortamının bu kadar geniş olması sayesinde çalışanlara verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak ve rollerine daha fazla adapte olmalarını sağlamak için ihtiyaç duydukları araçları vermek her zamankinden daha kolay olmaktadır.

Çalışma alanı – Penceresiz, klimalı bir bodrum katında 9’dan 5’e kadar çalışan çalışanlar, spor salonu olan, kantin ve dinlenme yeri bulunan havadar yeni cam bir binada esnek zamanlı çalışanlardan çok farklı bir deneyime sahip olacaklardır. Çalışma ortamında mutlu olan çalışanlar daha iyi konsantre olacak, refahları artacak ve daha üretken olacaklardır. Ve çalışma alanı her zaman ofiste olmak zorunda değildir: Evden veya birden fazla çalışma alanında çalışma özerkliği de olumlu bir çalışan deneyimine katkıda bulunabilir.

Çalışan deneyimini ve üç temel noktayı iyileştirmeye başladığınızda, deneyim iyileştirmek için izlenebilecek en iyi uygulamaları da göz önünde bulundurmalısınız. Qualtrics bu uygulamaları hayata geçirebilmeniz için size harika bir altyapı sunar.

O ve X Verilerinizi birleştirin.

Bir çalışandan şirkette geçirdiği süre boyunca – demografik bilgilerden, aldıkları eğitime ve maaş geçmişine kadar – büyük ölçüde O-Data (operasyonel veriler) toplanabilmektedir. Bunu X-Data (experience- deneyim verisi) ile – çalışanın deneyimleri hakkında yaptıkları geri dönüşler – Qualtrics EmployeeXM ile birleştirirseniz şirketinizde neler olup bittiğine ve neleri daha iyi yapabileceğinize dair daha fazla içgörüye sahip olabilirsiniz. Örneğin: O-verileri size çalışanınızın ayrıcalıklarına para harcamanızı söyler; X-data, çalışanlarınızın bu avantajları sevip sevmediğini ve bunun yerine neyi tercih edeceklerini söyler.

Üst düzey yönetimin desteğini alın.

Araştırmalar deneyim yönetimi ve şirketin performans ölçütleri arasında doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir. Şirketinizin yöneticileri de üretkenlik, çalışan memnuniyeti, şirket itibarı gibi performans metriklerin birbiriyle bağlantısını görmek isteyecektir. Qualtrics çalışan deneyim yönetimi; raporlama yetkinliği ile bu bağlantıları takip etmenize yardımcı olacaktır.

Sorumluluğu kıdemli bir çalışanınızla paylaşın.

Analiz edilecek verileri ve uygulamaya geçilecek eylemleri yönetim ekibine raporlamak için sorumluluk verilecek en uygun çalışanlarınız kıdemli insan kaynakları ve eğitim direktörlerinizdir. X ve O verileri elde edildiğinde kıdemli insan kaynakları ekipleriyle çalışarak hem onların sorumluluklarını anlamasını sağlayabilir hem de alacağınız aksiyonları onlarında değerlendirmesini sağlayabilirsiniz. Qualtrics ‘Action Planning’ özelliği ile alacağınız aksiyonları belirleyebilmeniz için size derin bir analiz fırsatı sunar.

Tüm çalışanlarınızı dinleyin!

Çalışanlarınızın şirket içindeki bir günün nasıl geçtiği ile ilgili bilgi sahibi olmak sürecin önemli bir parçasıdır. Çalışanlarınızın yaşam döngüleri boyunca yaşadıkları olayları ilgi çekici ve anlamlı hale getirerek Qualtrics ile birlikte işi basitleştirmenin, üretkenliği ve performansı artırmanın yeni yollarını deneyimleyebilirsiniz. Aday oldukları andan şirketinizden ayrıldıkları ana kadar var olan tüm süreçlerde Qualtrics EmployeeXM ile çalışanlarınızın nasıl hissettiğini öğrenebilirsiniz.

Çalışma ortamına yatırım yapmaya hazır olun.

Modern ve yeni dekore edilmiş, geniş odalar; evden çalışma özerkliği; gelişmiş teknoloji araçları; motivasyonu artıracak molalar; yaratıcı olmak için kendine ayırabileceği alan ve izin; hatta bir ofis kedisi… Çalışanlarınızın işe gelmek istemesini sağlayacak şeyleri sunmalısınız. Anketler aracılığıyla onlara ne istediklerini sormayı alışkanlık haline getirdiğinizde istediğiniz cevaba ulaşabileceksiniz. Gelişmiş analitik ve yapay zeka tabanlı Text iQ uygulaması sayesinde EmployeeXM ile çalışanlarınızdan aldığınız geri dönüşleri anlamlandırabilirsiniz.

Ölçün!

Modern çalışan deneyimi metodolojisine uygun olarak yıllık veya iki yılda bir gerçekleştirilen çalışan bağlılığı anketleri, düzenli pulse anketleri ve açık uçlu geri bildirim anketleriyle değiştirilmelidir. Bu sürece çalışanlarınızın karşılaştığı sorunları gerçek zamanlı olarak anlamak için aday görüşme anketleri, işe katılım anketleri, devam eden performans görüşmeleri anketleri ve işten ayrılma görüşmeleri anketlerini de dahil ederek tek boyutlu bir ölçümden ziyade bütünsel bir yapı kurulmalıdır. Qualtrics EmployeeXM içerisindeki araştırma sonuçlarıyla oluşturulmuş onaylanmış kullanıma hazır proje şablonları ile sizler için idealdir.

Kaynak: www.qualtrics.com

Bizimle İletişime Geçin


Seray Gürdil
Seray Gürdil
Junior Digital Experience Consultant

Seray Gürdil has been working as a digital experience consultant at NTT DATA. She joined NTT DATA in August, 2021. She is currently presenting studies such as customer experience management, text analysis, sentiment analysis on Qualtrics. She holds a degree in Industrial Engineering. While she is studying, she has presented studies such as machine learning algorithms during her graduation projects.

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.