Bulut Pazarında Yeni Trendler, Yeni Hedefler

Uluslararası Veri Kurumu (IDC) Worldwide Semiannual Public Cloud Services Spending Guide’daki en son güncellemeye göre, dünya çapında public cloud hizmetleri ve altyapısı için yapılan harcamalar 2019-2023 Aralık ayının sonunda iki katından fazla olacağını, beş yıllık bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR)% 22,3 iken, genel cloud harcaması 2019’da 229 milyar dolarken 2023’te yaklaşık 500 milyar dolara çıkacağını belirtiyor.

Raporda, Customer Insights and Analysis’in program direktörü Eileen Smith’in “Public cloud hizmetlerinin benimsenmesi, özellikle profesyonel hizmetler, telekomünikasyon ve perakende sektörlerinde işletmelerin, geleneksel uygulama yazılımlarından software-as-a-servise (SaaS) ve geleneksel altyapıdan Infrastructure-as-a-service (IaaS) dönüşümü, müşteri deneyimini ve operasyonel önderliğindeki dijital dönüşüm (DX) girişimlerini güçlendirmek için hızla büyümeye devam ediyor” şeklindeki değerlendirmesine de yer verilmiş.

Profesyonel Hizmetler, Public Cloud’un %40’ından Fazlasını Oluşturacak

SaaS, tahminler boyunca harcanan tüm public harcamalarının yarısından fazlasını yakalayan en büyük cloud computing kategorisi olacaktır. Uygulamalar ve sistem altyapısı yazılımlarından (SIS) oluşan SaaS harcamalarına application satın alımları hakim olacak. Önde gelen SaaS uygulamaları müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve kurumsal kaynak yönetimi (ERM) olacaktır. SIS harcamalarına da, güvenlik yazılımı ve sistem ve servis yönetimi yazılımı alımları liderlik edecek.

IaaS, tahmin boyunca ikinci en büyük public cloud harcaması ve ardından PaaS olacaktır. Sunuculardan ve depolama aygıtlarından oluşan IaaS harcamaları, %32.0’lık beş yıllık bir CAGR ile aynı zamanda en hızlı büyüyen bulut harcaması olacaktır. PaaS harcamaları, veri yönetimi yazılımı, uygulama platformları ve entegrasyon ve düzenleme aracı yazılımlarının satın alınmasının öncülüğünü yaptığı kadar hızlı (%29,9 CAGR) artacaktır.

Üç sektör – Profesyonel hizmetler, bağımsız üretim ve bankacılık – tahminler boyunca harcanan tüm public cloud hizmetlerinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor. SaaS, tüm endüstriler için lider bir yatırım kategorisi olsa da, IaaS, veri üreten ve yoğun hizmet veren sektörler için önemli bir gider payını alacak. Örneğin, IaaS harcamaları, 2023 yılında profesyonel hizmetler endüstrisi tarafından public cloud hizmetlerinin% 40’ından fazlasını oluşturacakken, diğer birçok endüstri için bu oran % 30’dan daha az olacaktır. Profesyonel Hizmetler ayrıca, %25.6’lık beş yıllık bir CAGR ile genel bulut harcamalarında en hızlı büyümeyi görecektir.

Coğrafi olarak, Amerika Birleşik Devletleri, 2023 yılına kadar dünya çapında toplamın yarısından fazlasına karşılık gelen en büyük public cloud hizmetleri pazarı olacak. Batı Avrupa, dünya toplamının yaklaşık %20’siyle ikinci en büyük pazar olacak. Çin, beş yıllık tahmin süresi boyunca %49,1’lik bir CAGR ile public cloud hizmetlerinde en hızlı büyümeyi yaşayacaktır. Latin Amerika ayrıca %38,3 CAGR ile güçlü public cloud harcama artışı sağlayacak.
Orta büyüklükteki işletmeler (100-499 çalışan), dünya genelindeki bulut pazarının %16’sını oluştururken, çok büyük işletmeler (1000’den fazla çalışan), tahmin boyunca genel bulut harcamalarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Küçük işletmeler (10-99 çalışan), büyük işletmeleri (500-999 çalışanı) bir kaç yüzde puan ile geriden takip ederken, (1-9 çalışanlı oluşumların) harcama payı tekli hanelerde olacaktır. Çok büyük işletmeler dışındaki tüm şirket büyüklüğü kategorileri, genel pazardan daha fazla harcama artışı yaşayacaktır.

Gelişen Cloud Pazarında SAP

İlk olarak 2012 yılında SAP HANA Cloud portfolyosu altında SAP NetWeaver Cloud olarak tanıtıldı. Daha sonra 2013’te içinde SAP BusinessObjects Cloud’u da barındıracak şekilde SAP cloud ürünleri içinde isim değiştirerek SAP HANA Cloud Platform olarak adlandırıldı. Ve tanıtıldığı 2012 tarihinden itibaren bünyesine binlerce müşteri ve yüzlerce partner katan SAP HANA Cloud Platform 2017 yılında yapılan Mobile World Congress’te adını SAP Cloud Platform olarak değiştirdiğini duyurdu.

SAP Cloud Platform, çözümlerinizi entegre etmenize ve genişletmenize, iş süreçlerinizi optimize etmenize ve ilgi çekici bir dijital deneyim oluşturmanıza yardımcı olan zengin hizmetler, araçlar, API’ler ve uygulamalar sunar. SAP Cloud Platformun sunduğu hizmetler şu şekilde sıralanabilir;

  • Integration Suite: İnsanları, süreçleri, verileri ve cihazları güvenli bir şekilde birbirine bağlarken uygulamaları on-premise ve clouda entegre edebilirsiniz.
  • Enterprise Extensions:Side-by-side yaklaşımı kullanarak kurumsal gereksinimlerinize uyacak şekilde SAP çözümlerinin iş mantığını genişletir.
  • Intelligent Business Process Management: Organizasyonları, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için canlı iş süreçlerini keşfetmeleri ve iyileştirmeleri için yetkinleştirir.
  • Data-Driven Insights: İş sonuçlarını öngörmek ve yeni fırsatları ortaya çıkarmak için etkili ve eyleme geçirilebilir içgörüler kazandırır.
  • Digital Experience: Akıllı bir dijital çalışma alanıyla çalışan katılımını ve iş üzerindeki etkisini optimize eder.
  • Platform Foundation: Uygulama geliştirme yeteneklerinizi SAP Cloud Platform’da hazırlayın ve çalıştırın.

 

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Serdar Akpınar
Serdar Akpınar

Serdar Akpınar has received his degree in Electronic and Communication Engineering at Yıldız Technical University. He has been worked as a Wireless and as a Network Planning & Optimization Engineer before his career in NTT DATA Business Solutions TR. After 6 years of technical consultancy in various SAP implementation projects, he is currently pursuing his career as Development Team Lead. In this role, he takes part in the development of projects and leads the part of the development team.

İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.