NTT DATA Business Solutions

Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Aidiyet

NTT DATA Business Solutions’ta, tüm çalışanlara değer verilen ve çeşitliliğin herkesçe kabul gördüğü eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş ortamı yaratmaya kararlıyız.

ntt data'da çeşitlilik, kapsayıcılık ve aidiyet

International Women's Day 2022 – #BreakTheBias

March 8 is International Women’s Day (IWD) – a global day celebrating the cultural, social, economic, and political achievements of women. The purpose of IWD is to uphold those achievements, recognize challenges, and focus greater attention on women’s rights and gender equality.

International Women’s Day 2022 is all about breaking bias, because whether deliberate or unconscious, those biases make it difficult for women to move ahead. Therefore, NTT DATA Business Solutions became part of the #BreakTheBias movement. Together with NTT DATA, we’re crossing our arms to show our commitment: Calling out biases, fighting against stereotypes, accelerating equality, and rejecting discrimination.

We believe that collectively we can all #BreakTheBias – on International Women’s Day and beyond!

more about IWD
HEPİMİZ AYNI DEĞİLİZ. ANCAK AYNI FIRSATLARI YAKALAMAYI HAK EDİYORUZ.

İş Yeri Kültürümüz

Benzersiz tecrübeleri ve bireysel açıdan farklılıkları olan, değişik eğitim ve yetişme koşullarına sahip insanların bir araya gelmesi, modern, dinamik ve yenilikçi bir çalışma ortamının yaratılmasını sağlar. Çalışma ortamında gözlenen çeşitlilik olmasaydı, günümüzde IT alanında sağlanan başarıların ve gelişmelerin çoğu muhtemelen gerçekleşemezdi.

NTT DATA Business Solutions olarak çalışanlarımız nezdinde gözlenen çeşitliliğin şirketimiz açısından büyük bir fırsat olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle çalışanlarımıza karşı şeffaf bir yaklaşımı benimsiyoruz ve çalışanlarımız arasında gözlenen farklılıklara saygı duyulması ve bunlara değer verilmesi için ortamımızı ve kültürümüzü sürekli olarak geliştiriyoruz. Farklılıkların kabul ve takdir edilmesine ek olarak, gerçek anlamdaki kapsayıcılık ve aidiyet duygusunun her çalışanın var olan potansiyelini ortaya çıkarabilmek için belirleyici olduğuna inanıyoruz.

Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Aidiyetin Olduğu Bir Çalışma Ortamı

Çeşitlilik

Çeşitlilik, her insanın bir diğerine göre farklılık gösterebileceği her türlü özelliğinin hoş görülmesi, kabul edilmesi ve takdir edilmesi anlamına gelir. Farklılık gösteren bu özellik cinsiyet, yaş, kültür, stil, cinsel yönelim veya insanları benzersiz kılan herhangi bir şey olabilir.

Kapsayıcılık

Kapsayıcılık, bir şirketin davranış biçimi ve kültürel normları tarafından belirlenir. Her bir çalışanın görüşlerini ifade edebilmesi ve var olan potansiyelini geliştirebilmesi için doğru koşulların ve fırsatların bulunduğu bir iş yeri yaratacak şekilde bireysel ihtiyaçları öne çıkarmak olarak tanımlanabilir.

Aidiyet

Aidiyet, benzersiz özelliklerinize rağmen değil tam da bu özellikleriniz nedeniyle hissedilen kabul edilme, bütünün parçası olma, güvenlik ve iş gücünüzün desteği duygusu olarak tanımlanır. Şirketle gerçek bir özdeşleşme hissini ve çalışanlar arasındaki olumlu ve kalıcı bağlantıları yalnızca aidiyet duygusu yaratabilir.

çeşitlilik yönetimi toplantısı

Çeşitlilik Yönetimi

Çeşitlilik yönetiminin misyonu, iş gücümüzün çeşitliliğini artırmak, sürdürmek ve beslemektir. Asıl odak noktamız, çalışma ortamımızda fırsat eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı önlemek için gerekli çerçeveyi ve politikaları oluşturmaktır. Yönetim kadememizin stratejik yaklaşımıyla devreye alınan çeşitlilikle ilgili uygulamalarımız her çalışana ulaşır. Bu nedenle herkese, birbiriyle sorumlu ve duyarlı bir şekilde çalışma yönünde çağrıda bulunulur. Çünkü çeşitliliğin gerçek anlamda yaşanması, şirkette sadece bir bölümün değil, şirkette görev alan herkesin sorumluluğundadır.

Çeşitliliği her gün gündemde tutabilmek için aldığımız belirli önlemler arasında bilinçsiz önyargılara dair eğitimler, iş-özel hayat uyumunun artırılması, kadınların liderlik yolunda desteklenmesi, babalar ağının kurulmasının yanında küresel LGBTQIA+ topluluğumuzun özverili çalışmaları sayesinde gündeme gelen farklı hayat anlayışlarının takdir edilmesi de yer alır.

 alt="Sandrine El Sauaf"
Çeşitliliğe değer veriliyor olması, her bir kişiye diğerleri arasından sıyrılma fırsatı tanır. Çeşitlilik yönetiminin ciddiyetle takip edilmesi, herkesin kendisini saygıdeğer ve güvende hissettiği bir ortam yaratılmasını sağlayarak her çalışanın kendisini tamamen işine vermesine yardımcı olur.

Sandrine El Sauaf, Diversity Lead NTT DATA Business Solutions

iş yerind eçeşitliliğie dair anahtar göstergeler

NTT DATA Business Solutions'ta Çeşitlilik

NTT DATA Business Solutions’ta 33 ülkedeki 64 farklı milletten 11,500 uzman birlikte çalışıyor – bu sayıların arkasında, müşteri portföyümüz arasında bulunan ve yine kendileri gibi birbirlerinden çok farklı insanlarla iletişim kuran ve kendilerine özgü bireysel kariyerleri, deneyimleri, sosyal ve temel becerileri olan birbirlerinden çok farklı bir insan topluluğu bulunuyor.

IT’ye gönül veren çalışanlarımız, uzmanlıkları sayesinde beraber geçirdikleri her gün birbirlerine destek veriyor ve değer katıyor. Bu şekilde sadece yeni fikirler ortaya koyup yenilikçi projeleri hayata geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda dünyanın her yerinde bulunan müşterilerimiz için en iyi ve kişiselleştirilmiş çözümlere ulaşıyoruz.

Çalışanlarımızı Destekliyoruz

Çeşitlilik İçeren Ekipler

NTT DATA Business Solutions’ta tüm ülkelerden, yaş gruplarından ve toplumsal cinsiyetlerden çalışanları içinde barındıran çeşitli ekipler halinde çalışıyoruz. Çalışanlarımızın sahip olduğu çeşitliliğin şirket olarak en büyük avantajlarımızdan biri olduğuna inanıyoruz. Çünkü çeşitlilik, en yetenekli kişileri bir araya getirip yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamaya ek olarak projelere ilişkin daha geniş bakış açılarını ve dolayısıyla da müşterilerimiz için en iyi çözümleri ortaya çıkarıyor.

Aile Dostu

NTT DATA Business Solutions açısından önem taşıyan bir diğer konu da çalışanlarına aileleri ile kariyerleri arasında bir denge kurma konusunda destek olmaktır. Bu yaklaşım esnek, mobil ve yarı zamanlı çalışma modellerinin yanı sıra dünya genelinde anne ve baba olabilme olanaklarını da içeriyor. Ayrıca Malezya’da şirketin kendi anaokulunu açması, Türkiye’de anneler için bir emzirme odası kurulması veya Almanya’da awo lifebalance ile iş birliği yapılması gibi ülke bazında gerçekleşen girişimler de bulunuyor.

LGBTQIA+ Topluluğu

NTT DATA Business Solutions’ta her türden cinsel yönelime ve toplumsal cinsiyet kimliğine sahip çalışanları memnuniyetle karşılıyoruz ve kendimizi LGBTQIA+ topluluğunun üyeleri için bir müttefik olarak görüyoruz. Hem şirket olarak LGBTQIA+ topluluğu için farkındalık yaratmak hem de kişisel destek sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda herkesin kendini özgür hissettiği bir iş yeri ortamı ve atmosferi yaratmak bizim için en önemli şeydir. Onur haftasını ve şirketimizdeki çeşitliliği desteklemek ve kutlamak için küresel bir LGBTQIA+ topluluğu kurduk ve 2021’de ilk küresel LGBTQIA+ ağı oturumumuzu düzenledik.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

NTT DATA Business Solutions’ta toplumsal cinsiyet açısından dengeli bir iş gücü olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak özellikle IT sektöründe kadınların yeterince temsil edilmediği de bilinen bir gerçek. Kadınların liderlik yapmasına destek veren eşitlikçi bir iş gücü yaratmak büyük önem taşıyor. Bu yüzden önümüzdeki eşitlikçi iş dünyasına hazırlık olarak kadın çalışanlarımızı liderlik atölyeleri, kadınlara yönelik mentorluk ve çapraz mentorluk gibi programlar yanında networking etkinlikleri ile de destekliyoruz. Bunlarla ve aldığımız diğer önlemlerle şirketimizde kadınların işe alımlarını zaten artırdık, ama daha işin başındayız.

Bilinçsiz Önyargı Eğitimleri

İnsanlarda doğal olarak önyargılar bulunur ve bilinçaltından gelen ve kökleri derinlere uzanan, yapısal ve bireysel önyargılara yol açabilecek değerler ve davranışlara göre hareket ederler. Bu nedenle bilinçsiz önyargılar, işyerinde görülen haksız ayrımcılığın veya ayrıcalıklı muamelenin ana nedenlerinden biridir. Çalışanlarımızın mesleki yaşamlarında aynı fırsatlardan ve olanaklardan yararlanmasını ve aynı derecede itibar görmesini sağlamak istiyoruz. NTT DATA Business Solutions’ta, farkındalığı artırmak, bilinçsiz önyargıların davranışlarımızı ne kadar etkilediğini anlamak ve bu önyargıları mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmak için çalışanlarımızın bilinçsiz önyargı eğitimi almasını sağladık.

 alt="Norbert Rotter"
Çeşitlilik, “İnsani Değerlerimizin” ayrılmaz bir parçasıdır. Çeşitlilik ve toplumsal cinsiyet açısından çeşitlilik, kültürümüzün özelliklerinden biridir ve bizi diğerlerinden ayırır. Yönetim kadememiz, İnsan Kaynaklarımız ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde kendilerini işlerine adamış iş arkadaşlarımızın sadece çeşitliliği kabul etmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda günlük işleyişte bundan faydalanmasını sağlamak için birlikte çalıştığı Grass Roots girişimleri arasındaki yakın iş birliği yoluyla çeşitliliği teşvik ediyoruz.

Norbert Rotter, Chief Executive Officer NTT DATA Business Solutions

kaıdn çalışanlar

Teknoloji Alanında Kadınları Güçlendirmek

Çalışanlar nezdinde çeşitliliği teşvik etmenin önemli bir parçasını da toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak oluşturur. NTT DATA Business Solutions olarak dijital geleceğe aktif olarak yön verebilmeleri ve bireysel hedeflerini gerçekleştirmeleri için hem erkeklere hem de kadınlara şirketimizde kişisel konumlarını bulma şansını sunuyoruz. Şirket olarak eşit kariyer fırsatları sunuyoruz, yani çalışanlarımıza bireysel kariyer yollarında esneklik ve buna ek olarak kişisel ve profesyonel destek ile eşlik ediyoruz.

En büyük IT şirketlerinde çalışanların yaklaşık yüzde 20’si kadınlardan oluşuyor. Bilişim teknolojisi herkes için parlak bir kariyer yolu sunduğu için şu anda dünya ortalaması yüzde 28 olan kadın çalışan oranımızı artırmak için aktif olarak çalışıyoruz. Bir şirket olarak kadınları IT sektöründe görev almaya teşvik ederek ve kadınların liderlik yapmasını destekleyerek değişimi yönlendirmek istiyoruz. Mentorluk programları ve çeşitlilik eğitimlerinin yanı sıra ilham veren rol modelleri de bu alanda önem taşıyan uygulamalar arasında yer alıyor.

NTT DATA Business Solutions’ta kariyer yapmış kadın çalışanlara kulak verin ve söylediklerini okuyun. Motivasyonu artıracak kariyer yolları ve bireysel hikayelerine ek olarak kişisel tavsiyelerini de sizlerle paylaşıyorlar.

Global Ölçekte Teknoloji Alanında Kariyer Yapmış Kadın Çalışanlarımızla Tanışın

Global Ölçekte Teknoloji Alanında Kariyer Yapmış Kadın Çalışanlarımıza Kulak Verin

 alt="Dieter Schoon"
Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, çeşitliliğe tepeden bakan yaklaşımdan uzak durmalıyız. Bu, çeşitlilik arz eden ve karma bir iş gücünün değerini tam anlamıyla takdir edebilmek için gereklidir. Bunu yapabileceğimize eminim!

Dieter Schoon, Executive Vice President Global People

applicants with hidden faces

NTT DATA Business Solutions’ın Bir Parçası Olun

Tanışacağınız her kişi sizin bilmediğiniz bir şey biliyor olacak. NTT DATA Business Solutions’ta bizim açımızdan çeşitlilik toplumsal cinsiyet, köken veya cinsel yönelim ile sınırlı değildir. Sonuçta din, fiziksel görünüş, sağlık, yaşam durumu veya iş gibi şeylerin tamamı kişiliğinizin bir parçasını oluşturur. Çünkü çeşitlilik hepimizin aynı olması demek değildir. Çeşitlilik, herkese eşit davranmak ve farklılıklarımızı bir avantaj olarak görmek demektir.

İkna oldunuz mu? Öyleyse NTT DATA Business Solutions’ın çeşitlilik gösteren benzersiz iş gücünün bir parçası olun.

ŞİMDİ BAŞVURUN

Kariyer ve Çeşitlilik Üzerine Blog Yazılarımızı Okuyun

İş Yeri Kültürümüz

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.