Ambalajlı Tüketici Ürünleri Sektöründeki Yeni Zorlukları Aşın

SAP uzmanlarından oluşan küresel bir ağın geliştirdiği özel çözümlerle talep yönetimini optimize edebilir, gıda güvenliği düzenlemelerine uyabilir ve tedarik zincirinin çevikliğini artırabilirsiniz.

image

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetiminizi, Yeni Çağa Hazırlayın

Tüketici ürünleri sektörü, günümüzde pek çok yeni zorlukla karşılaşıyor. Değişen tüketici talepleri, ürün tasarımını ve fiyat optimizasyonunu şimdiye dek görülmediği biçimde etkiliyor. Diğer yandan ekonomideki değişkenlik, tedarik zincirinde eşi görülmedik bir çevikliği gerekli hale getiriyor. Gıda güvenliği düzenlemelerinin giderek daha sıkılaşması da kurallara uymanın hem çok önemli, hem de her zamankinden daha zor olduğu anlamına geliyor.

Bu zorlukları aşmak için, perakende şirketlerinin, ürün yaşam döngüsü yönetimi süreçlerini ve kendi spesifik ihtiyaçlarını karşılayan gelişmiş ERP yazılımlarını bir araya getirmesi gerekiyor.

Tüketici Ürünleri Tedarikçileri İçin Gündemin Öne Çıkan Başlıkları

Talep Yönetimi

Pazarı müşterilerin yönlendirdiği günümüzde, etkin bir talep yönetimine ihtiyaç var. Kârlılık analizlerini ve fiyat optimizasyonunu desteklemek için, ambalajlı tüketici ürünleri sağlayan şirketlerin, güncel ve geçerli bilgilere hızla ve kolayca erişmesi gerekiyor.
Bilgilerin doğruluğunu garanti etmek için, öngörü sunan ve türünün en iyisi olan yazılımlara ihtiyaç duyarlar. Teknoloji bir yana, işletmelerin en önemli varlıkları olan müşterilerini de gözden kaybetmemeleri şart.

Tedarik Zinciri Çevikliği

İyi bir planlama, başarılı olmak için ne kadar kritikse, hızlı ve etkin yeniden planlama da aynı derecede önemli. Her gün taşınan ürünlerin sayısının giderek artmasıyla; planlama, trafik tıkanıklıklarının neden olduğu teslimat gecikmeleri gibi beklenmedik olaylara yanıt verebilecek kadar çevik olmalı.
Gerçek zamanlı doğru bilgilere IoT (nesnelerin interneti) aracılığıyla erişmek, karar verme sürecine ivme kazandırmak açısından hayati öneme sahip.

Gıda Güvenliği

Rekabet koşullarının, küreselleşme ve dijitalleşme ile tanımlandığı bir çağda, şirketler sistematik bir gıda güvenliği programına ihtiyaç duyuyor. Ancak bu şekilde, tüm süreçler genelinde mümkün olan en yüksek kaliteyi yakalayabiliyor, küresel düzenlemelere zamanında uyum sağlayabiliyor.

Gıda sektöründeki şirketler, karşılaştıkları sorunlar ve bunların telafileri süresince oluşan açığı kapatmak için, güçlü bir veri platformuna ihtiyaç duyar. Yenilikçi IoT (nesnelerin interneti) kabiliyetleri, rekabette öne çıkmalarına yardımcı olur.

Ambalajlı Tüketici Ürünleri Sektöründe Şu Zorlukları Mı Yaşıyorsunuz?

 • Değişen tüketici talepleri ve ekonomik çalkantılarla başa çıkmak sizin için giderek zorlaşıyor mu?
 • Artan küresel rekabet ve hammadde fiyatlarının dalgalanması nedeniyle daralan kâr marjlarıyla mücadele ediyor musunuz?
 • Küresel yasal düzenlemelerin dinamizmi, operasyonel riskleri azaltma ve uyumsuzlukları yönetme ihtiyacı gibi nedenlerle uyum sorunu yaşıyor musunuz?
 • Büyüyen küresel ekonominin neden olduğu uyum sorunları ve gıda güvenliği riskleri size aşina geliyor mu?
 • Verilerin boyutu ve şeffaflık, şirketiniz için giderek önem mi kazanıyor?

Bu zorluklardan en az birini yaşıyorsanız, süreçlerinizi yeniden gözden geçirmenize yardımcı olabiliriz.

Tüketici Ürünleri İçin Sektörlere Özgü Süreçler

Stok ve Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Gerektiği yerlerde stoğu çoklu, eşzamanlı ölçü birimleriyle yönetme ve tüm birimlerde kesintisiz işlemeye olanak sağlama (örneğin süreç içi ölçekte fiyatlandırma)
 • Müşteriye ait, müşteri için ayrılmış, siparişe göre üretilmiş, karantinaya alınmış, ön kalite onayı verilmiş gibi her türlü stok formatını yönetme
 • Tüm takip konularını, parti izleme, kalite geri çağırma vb. konuları yönetme

Satış ve Operasyon Planlaması

 • İş geliştirme için tüm seçenekleri değerlendirme
 • Marjları maksimize etmek için ürün karması, müşteri karması, malzemeler ve kuru ürün tedariğiyle arz planlaması ve tedarik zinciri maliyetlerinin incelenmesi, maliyet seçeneklerinin optimize edilmesi
 • En iyi iş planını oluşturmak için tüm rol ve işlevler arasında işbirliği

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

 • Başından sonuna kadar ürün yaşam döngüsünün kesintisiz ve ürün gamının şirketin amaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi
 • ArGe aşamasından üretim aşamasına planlı ve koordineli biçimde geçilmesi

Fiyatlandırma, Promosyon ve Komisyonlar

 • Karmaşık sözleşme fiyatlandırma maddeleri dahil, tepeden tabana tüm karmaşık müşteri fiyatlandırma süreçlerini yönetme
 • Ürün niteliklerine göre farklı fiyatlar belirleme
 • Fiziksel lojistik planlama döngülerine (stok, nakliye vb.) bağlı promosyon fiyatlandırma konularını ele alma
 • Talep bazında otomatize fiyat optimizasyonu uygulama
 • Gerektiği yerlerde, nihai tüketiciyi bağlantılandırarak komisyoncu/dağıtıcı kanallarına doğru ödemelerin yapılmasını sağlama

Çok Kanallı Satış

Tek sistemde ele alınacaklar:

 • Doğrudan satış
 • Komisyoncular/dağıtıcılar aracılığıyla olan dolaylı satış
 • B2B ve B2C e-ticaret ve online mağazalar

Analitikler ve Çıktı Yönetimi

 • İş süreçlerinizi kapsayan analitikler ile stratejik ihtiyaçların eşleştirilmesi
 • Satın alma, üretim, depolama ve lojistik uygulama süreçleri boyunca çıktıları yönetme – bu çabaları tam kapsamlı ve etkin olmayanlar yerine kritik kontrol noktalarına odaklama
 • İş yönetimi için anahtar performans alanlarının görünürlüğünü süreç boyunca gerçek zamanlı olarak artırma
 • Hızlı ve doğru tamamlama için, ay ve yıl sonu süreçleri kesintisiz hale getirme
 • Çıktı gibi kritik konularda gerçek zamanlı geribildirim için entegre analitiklerden yararlanma

Kârlılık Analizi

 • Marjların işiniz için doğru ayrıntı düzeyinde yönetilmesini sağlamak amacıyla doğru ölçekle başlayın. Tüketici ürünleri sağlayan şirketlerin çoğu müşteri ve ürün seviyesinde görünürlüğe ihtiyaç duyar.
 • Kârlılığı etkileyen müşteri/gelir ve ürün/maliyet karmalarının, lojistik uygulamalarının ve diğer faktörlerin etkilerini görmek için kârlılık analizini küçük parçalara ayırın. Bu bilgileri satış ve operasyon planlama sürecini geliştirmek için kullanın.

Ambalajlı Tüketici Ürünleri Sektöründeki Uzmanlıklarımız

Yumurta Sektörü

Yumurta sektörü toptan alım/satım faaliyetleri ile üzerindeki muazzam fiyat baskısıyla bilinir. Dolayısıyla sürü yönetimi, hasat, tasnif ve ayrıştırma gibi tüm iş süreçlerinin optimal şekilde ilerlemesini ve mümkün olduğunca maliyet-etkin olarak yürütülmesini sağlamak büyük bir önem arz ediyor. Yumurta sektöründe uzman bir şirket olarak, süreçlerinizi her yönüyle tanıyor, tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verecek SAP çözümleri buluyoruz.

Unlu Mamuller ve Şekerleme

Müşterilerin beslenme alışkanlıklarındaki değişimler nedeniyle, unlu mamuller ve şekerleme sektörünün satış rakamlarında son birkaç yıldır duraklama görülüyor. Rekabetçi kalabilmek de her zamankinden daha önemli hale geldi. Temel bir koşul olarak, tarif yönetiminden kalite kontrole kadar tüm süreçlerin sorunsuz işlediğinde emin olmanız gerekiyor. Ana işiniz olan lezzet üretimine odaklanabilmeniz amacıyla uzmanlarımız, sizi sektöre özel SAP çözümleriyle destekliyor.

Et Sektörü

Gıda güvenliği düzenlemeleri, özellikle et sektöründe çok sıkı. Yüksek maliyetli cezalardan ve daha kötüsü şirketin kapatılmasına kadar varan düzenlemelere uymak son derece önemli. Öte yandan, yasal gereklilikler sürekli değişirken tüm gelişmelere birden ayak uydurmak kolay olmuyor. Bu alanda kanıtlanmış uzmanlığımız ve koşullarınıza göre özelleştirilmiş SAP çözümleriyle size destek veriyoruz.

Süt Ürünleri Sektörü

Sağlıklı atıştırma kültürünün gelişmesinin yanı sıra, online ve mobil alışverişin yaygınlaşması, süt ürünlerinin satın alım ve tüketim biçimlerini de değiştiriyor. Müşterilerinize özel teklifler sunarak, teknolojiyi ve verileri daha iyi kullanarak bu trendlere ayak uydurabilirsiniz. Bir yandan da daha iyi stok yönetim yaparak, arz ve talebin dengelenmesini sağlayabilirsiniz. Süt ürünleri sektörünün süreçleri konusundaki engin bilgi birikimimizle bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olabiliriz.

Dayanıklı Tüketim Malları

Dijital dönüşüm ve tüketicilerin değişen alışveriş alışkanlıkları, analitik ve büyük verinin artık dayanıklı tüketim malları sektöründe şart olduğu anlamına geliyor. Şirketlerin büyüyen küresel pazarda rekabet edebilmeleri için bulutu benimsemek, veri güvenliği ve SAP HANA gibi konuları mutlaka ele alması gerekiyor. Karşılaşabileceğiniz her türlü zorluğu aşmak için teknolojik alandaki kanaat önderliğimizden ve sektöre özgü bilgi birikimimizden yararlanın.

Farkı Yaratan Çoğu Zaman Küçük Şeylerdir

Tüketici ürünleri sektörünün ayırt edici özellikleri arasındaki ince farkları biliyoruz. Bu nedenle müşterilerimize şirket bünyesinde veya bulutta ya da ikisinin kombinasyonu olan özel SAP çözümleri sunmak amacıyla sektöre özgü çok sayıda ürün geliştiriyoruz.

Don Mackenzie,NTT DATA Business Solutions Tüketici Ürünleri Sektörü Üst Yöneticisi

NTT DATA Business Solutions Türkiye: Tüketici Ürünlerinde Deneyimle İnovasyonun Buluşması

Uzun zamandır SAP’nin güvenilir ortağı olarak, başından itibaren sektöre özgü çözümler geliştirme sürecinin parçası olduk. Çok çeşitli sektör segmentlerinde SAP uygulamaları konusundaki 30 yılı aşkın deneyimimizle, tüketici ürünleri sektöründe benzersiz bir bilgi birikimine sahibiz. Bu sayede sektördeki inovasyonlarda hep lider oluyor, gelişiyoruz. Biz geliştikçe, sizin de gelişmenize yardımcı oluyoruz.

Ayrıca, küresel ölçekteki varlığımız sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun sınıfının en iyisi B2B ve B2C çözümlerinden ve 7/24 danışmanlığımızdan yararlanabilirsiniz.

Müşterilerimiz Bizden Nasıl Yararlanıyor

Norm Holding

1973 yılında İzmir’de kurulan Norm Holding; bugün üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğiyle “Ege Bölgesi’nin En İyi 100 Firması” listesinde 13., “Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu” arasında ise 189. sırayı alarak cıvata sanayiinde lider konumunu koruyor.

Koçtaş

Tüm Türkiye’de açtığı onlarca mağaza ile Koçtaş, geniş yerel tedarik zinciri ve uluslararası satın alma gücü sayesinde, yerli ve ithal çok sayıda marka ve ürünü uygun fiyatlar ve ödeme kolaylıkları ile tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Penti

Penti, Türkiye genelinde 63 ilde 365, yurt dışında ise Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya 30‘u aşkın ülkede 170 mağaza olmak üzere toplam 535 mağazada hizmet sunuyor.

Koleksiyon

Türkiye’nin köklü mobilya üreticilerinden Koleksiyon,1972’de Ankara’da başladığı yolculuğuna bugün 3 farklı showroom’un yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum ve Gaziantep satış noktalarıyla, Türkiye dışında ise, AB ülkeleri, Orta Doğu ve ABD merkezleriyle devam ediyor.

MOPAŞ

MOPAŞ, dünyadaki e-ticaret rüzgarını dijital dönüşümle yakalayacak!

Kanca

Kanca, aralarında Audi, Fiat, Ford, Iveco, Renault, Toyota, Volkswagen ve Skoda’nın da bulunduğu dev otomotiv şirketleri için yan sanayi ürünleri üretiyor.

Tüketici Ürünleri Sektörü Hakkında Faydalı Bilgiler

Tüketici Ürünleri Sektöründe Yaygınlaşan Dijitalleşmenin Etkileri Nasıl Karşılanmalı
 
Tüketici Ürünleri Sektöründe Yaygınlaşan Dijitalleşmenin Etkileri Nasıl Karşılanmalı

Talep planlamasını daha isabetli hale getirin, uyumlu bir tedarik zinciri oluşturun ve yenilikçi ürünler sunun.

Şimdi indir
Tüketicilerin Yön Verdiği Dijital Dünyada Değer Yaratma
 
Tüketicilerin Yön Verdiği Dijital Dünyada Değer Yaratma

Müşterilerinizle etkileşim kurun ve yeni fırsatlardan yararlanın. İhtiyaç doğduğunda değeri tespit etme ve sunma kapasitesini öğrenin.

Şimdi indir
Değişen Küresel Tüketici Ürünleri Sektöründe Yeni Fırsatlardan Fayda Sağlama
 
Değişen Küresel Tüketici Ürünleri Sektöründe Yeni Fırsatlardan Fayda Sağlama

Sektöre özgü çözümümüz it.consumer ile son gelişmeleri takip ederek müşterilerinizin artan beklentilerini karşılayın.

Şimdi indir
SAP S/4HANA – Tüketici Ürünleri Sektöründe Nasıl Dönüşüm Yaratıyor?
 
SAP S/4HANA – Tüketici Ürünleri Sektöründe Nasıl Dönüşüm Yaratıyor?

Gerçek zamanlı tedarik zinciri yönetimi ve online satış olanakları ile süreçlerinizi sadeleştirin. Sadelik ve gerçek zamanlı yönetim SAP S/4HANA’nın temel yetkinlikleri arasındadır.

Şimdi indir
İş Süreçlerinizi Yeniden Tasarlayın ve Dijital Ekonomide Nasıl Rekabet Edebileceğinizi Öğrenin
White Paper
İş Süreçlerinizi Yeniden Tasarlayın ve Dijital Ekonomide Nasıl Rekabet Edebileceğinizi Öğrenin

Bu raporda, üzerinize düşen görevleri anlatıyoruz. Uzmanımız Don Mackenzie, tüketici odaklı alışveriş deneyimlerinin nasıl yaratılacağı ve tedarik zinciri performansının nasıl maksimize edilebileceği hakkında yararlı önerilerde bulunuyor.

Şimdi indir

Bizimle Hemen Görüşün

Tüketici ürünleri sektörüyle ilgili sorularınıza cevap veya daha detaylı bilgi mi arıyorsunuz? Uzmanlarımızdan daha ayrıntılı öneriler almak veya tüketici ürünleri alanında gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmalarımızdan birine katılmak mı istiyorsunuz?

Bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Contact Us
İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.