NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions | Temmuz 1, 2019

Satış, Sipariş ve Üretim Süreçlerinizin Yönetiminde “Gelişmiş Varyant Konfigürasyonu”

varyant_konfigurasyonu

Global pazar koşullarında müşteri merkezli yaklaşım ve en uygun fiyatlarla doğrudan müşteri ihtiyacını karşılayacak özelleştirilmiş ürünler firmalara fark yaratan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Otomotiv, teknolojik ürün üretimi, maden, havacılık ve savunma gibi müşteriye özel ürün yönetimi gerektiren sektörler bunun için uygun uygulamalar gerektirmektedir.

SAP ihtiyaçları karşılamak adına geleneksel varyant konfigürasyonu çözümünü geliştirerek “Advanced Variant Configuration” (AVC) çözümünü oluşturdu. Klasik varyant konfigürasyonu uygulamalarını kullanarak esnek ve dinamik yapıları zaten sisteme tanımlayabiliyorduk ancak tasarım aşamasında ürün ve sistem modellemeleri ve anaveri bakımları ciddi bir vakit harcamayı gerektiriyordu.

AVC ile birlikte; konfigürasyon modellemesi ve simülasyonu için ihtiyaç duyulan ilgili verilerin tek ekranda bulunduğu uygulamalar geliştirilmiştir.

Bu sayede daha verimli ve kolay bir modelleme ortamı sağlanmıştır. Bununla birlikte;

 • Konfigüre ürün tutarlılığında artış,
 • Seçilen içerikler için daha derin teknik bilgiler,
 • Yeni ürünlerin oluşturulması için ihtiyaç duyulan zamanda azalma,
 • Negatif varyant tabloları gibi yeni syntaxlar ile daha verimli modelleme imkanları,
 • Büyük ve kompleks modellerin daha kolay bir şekilde yaratılması,
 • Daha başarılı anaveri değişiklik yönetimi

AVC ve klasik varyant konfigürasyonunun desteklendiği sistemler aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVC Alt Yapısı:

Yeni AVC Engine kısıtlar ve algoritmaları çözmek üzerine yapılandırılmış bir üründür. AVC’nin önerdiği yeni varyant kofigürasyonu yaklaşımı, prosedür bazlı nesne bağlantıları yerine  tanımlanabilen objeler(kısıtlar) üzerine yazılan bağlantılardır.

Performanslı bir varyant sistemi için SAP’nin önerileri aşağıdaki gibidir;

 • Kullanılabilecek her yerde kısıt ağlarını kullanın
 • Daha önce değer atanmış karakteristiklerin üzerine yazmayan prosedürler kullanın
 • Daha önce değer atanmış karakteristiklerin üzerine yazan prosedürler kullanın
 • Diğer nesne bağlantılarını kullanın

Performans:

AVC Engine, SAP HANA AFL(Application Function Library) ile implemente edilmiştir. Bununla birlikte donanımları paralel bir şekilde çalıştırdığından dolayı performansı klasik varyant konfigürasyonuna göre yüksektir.

Syntax Geliştrimeleri:

Yeniliklerden bir tanesi de negatif varyant tabloları ile kısıtların yazılabiliyor olmasıdır. Varyant tabloları, içerisinde belirli karakteristik değerlerini ve bunların olabilecek kombinasyonlarını içeren yapılardır. Negatif varyant tabloları ise, bu karakteristik ve değerlerinin olamayacak kombinasyonlarını içeren yapılardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVC ve Satış Süreçleri

Karmaşık ve kapsamları modeller içeren sistemlerde varyantın en büyük etkileri belki de satış birimine oluyor. Zaman zaman  girilmesi gereken onlarca belki de yüzlerce karakteristik değeri olabiliyor.

Bununla birlikte sipariş değişikliği takiplerinin yapılması oldukça zordu.

Ancak AVC ile birlikte;

 • Yeni Fiori arayüzü ve yüksek verimli konfigüratör sayesinde, konfigürasyon doldurulması daha kısa sürmektedir. Satış temsilcisi konfigüratör içerisinde istediği gibi filtrelemeler yapıp hatalı girişlerini ve sebepleri çok kolay bir şekilde görebilmektedir.
 • AVC motoru nesne bağlantılarını konfigürasyondaki her ufak değişiklikte kontrol eder. Böylece daha kesin değerlemeler yapılmasına olanak sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Fiori üzerinde geliştirilen uygulamalar sayesinde tutarsız konfigürasyon değerine sahip satış belgeleri listelenebilmektedir.
 • Karakteristik değerleri sonradan değiştirilmiş belgeler görüntülenebilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVC ve Üretim Süreçleri

Üretim tarafında, satış belgelerinin AVC veya Klasik VC ile açılmış olmasının hiç bir farkı yoktur. AVC üretime doğrudan bir katkı sağlamasa da dolaylı açıdan ciddi faydalar sağlamaktadır.

 • Üretim ilişkili konfigürasyon datalarından beslenen analitik rapormalamara olanak sağlayarak, daha derin bir iş görüşü yaratmaya olanak sağlar. Örneğin; üretim raporlarında karakteristik değerlerinin gösterimi için çeşitli fonksiyonlar veya geliştirme programları yapılırken, AVC ile birlikte gelen ön tanımlı CDS’ler “Core Data Service” kullanılarak çok kolay ve hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan bilgiler sağlanabilmektedir.
 • Satış siparişi içerisinde konfigürasyon için ihtiyaç duyulan bütün bilgiler tek ekranda bulunduğundan, üretim için uygun satış siparişlerinin tek seferde açılabilmesine olanak sağlar ve sipariş üzerinde konfigürasyon nedenli fazla değişiklik yapılmaz.
 • Kapsamlı bağlantılar ve fazla kalem içeren ürün ağacına sahip konfigüre ürünler için MRP çalıştırılırken performans problemleri yaşanmaktaydı. S4 HANA database yapısı ve MRP Live ile birlikte alt seviye konfigürasyonları gelişmiş varyant konfigürasyonu sayesinde daha performanslı çalışmaktadır.

AVC ve Analitik Süreçler

Varyant konfigürasyonu kullanıldığı durumda, konfigürasyon datalarına istinaden raporlamaların yapılması son derece önemlidir. Örneğin hangi ürün özelliğinin, karakteristik değerleme kombinasyonunun en sık satıldığını analiz edip yeni ürünler geliştirmek için ya da üretimdeki lead-time değerini en cok uzatan karakteristik değerinin belirlenmesi için raporlamalar yapılmak istenebilir. AVC altyapısı sayesinde, ön tanımlı raporlamalar veya özelleştirilmiş raporları çok basit ve hızlı bir şekilde oluşturarak istenilen raporlamalar yapılabilmektedir.

Klasik VC > AVC

Eğer klasik varyant konfigürasyonu kullanılmayan bir sistemde AVC kullanılmak isteniyor ise bu bir implementasyon projesi olarak değerlendirilir. Bu tarz aktarımlarda, kaynak sistemde konfigürasyon anaverileri export edilerek, belirli bir şablon formatı ile birlikte HANA veya CLOUD sistemlerine import edilir.

Eğer halihazırda klasik vc kullanılıyorsa belirli uygulamalar kullanılarak ilgili anaverilerin ve bağlantı syntaxlarının AVC yapısına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra gerekli düzenlemeler yapılır ve aktarım gerçekleştirilebilir.

Bunun için aşağıdaki uygulamara göz atabilirsiniz.

 • “Variant Configuration Modeling Environment app” – ( Fiori Application )
 • “VCHMOVCOPY” – ( S4 HANA Report )
 • “VCHMOVCOMP” – ( S4 HANA Report )
 • “VCHMOVCOMP”– ( S4 HANA Report )

AVC ile ilgili planlanan yenilikler

Machine learning for sales order configuration

Müşteri maillerinden, yapılandırılmamış datalardan yararlanılarak  konfigürasyonun bir kısmının veya tamamının yapay zeka ile birlikte sisteme doldurtulması.

Advanced engine with improved float accuracy

Klasik konfigürasyonun aksine, SAP float değerlerini yüksek oranda desteklemeyi planlıyor.

Syntax enhancements

String, wildcard gibi fonksiyonaliteler eklenerek daha gelişmiş bir syntax yapısı planlanıyor.

Optimized variant tables

Varyant tablolarının veri depolama kapasiteleri geliştirilecektir.Performansı arttırlacaktır.

Decoupling between sales and manufacturing configuration

Teknik sebepler, seçenek arttırımı ve farklı iş süreçlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için satış siparişleri ve üretim için konfigürasyonların birbirinden ayrıştırılması planlanmaktadır.

Simplified engineer-to-order

ETO iş süreçleri için SAP «mini projects» konseptini getirmeyi planlamaktadır.

Bütün bu uygulamalar ve planlanan yenilikler göz önünde bulundurulduğunda AVC bir noktadan sonra klasik varyant konfigürasyonun tamamen yerini alacak gibi duruyor. Özellikle analitik raporlamaları bana göre en çok fark yaratan kısmı.  Negatif varyant tabloları, syntax geliştirmeleri ve tek ekran içerisinde modelleme yeteneği sayesinde konfigürasyon modellemeleri çok daha hızlı olacaktır. Böylece ana veri bakımları için daha fazla endişenmemize gerek kalmayacaktır.

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.