NTT DATA Business Solutions
Barış Arslan | Mayıs 11, 2023

SAP Projeleri ChatGPT ile Artık Daha Kolay ve Hızlı

NTT DATA Business Solutions olarak SAP projelerinde FS dokümanlarını temel alarak, TS dokümanlarını yazan ve ABAP geliştirmelerini yapan çözümümüz artık kullanıma hazır!

chatgpt

SAP Projeleri ChatGPT ile Artık Daha Kolay ve Hızlı

OpenAI’ın GPT modelini yayınlamasının ardından tüm dünyada aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı ve oldukça ses getirdi. Hemen hemen hayatımızın her alanında kullanabildiğimiz gibi kurumların da kendi iş süreçlerinde farklı alanlarda bu modeli kullanması da çok önemli. Katma değerli çözümler üretebilmek için oldukça ciddi fırsatlar da var.

NTT DATA Business Solutions olarak da yeni nesil teknolojilerin kullanılması için çok ciddi bir yatırım yapıyor ve yeni fırsatları hem kendi iş süreçlerimiz için hem de iş ortaklarımız için değerlendiriyoruz. Özellikle yeni nesil teknolojilerin kullanılması, yaygınlaştırılması ve değer üretebilmesi için kendi geliştirdiğimiz ve adına “One Inch Punch” ismini verdiğimiz bir metodoloji ile de ilerliyoruz. Çok kısa periyodlarla ortaya çıkan ve çok az bir zaman da büyük etki yaratabilecek çözümler üretmeye yönelik bir metodolojiye sahibiz. “One Inch Punch” ile ilgili ayrı bir blog yazımızda detayları aktarmayı da hedefliyoruz. Ancak şimdilik bu metodolojimizi de kullanarak SAP projelerinde hem proje işleyişini kolaylaştıracak hem dokümantasyon sürecini daha da kontrol altına alabilecek çözümümüzü sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

image

SAP Sektörünün Kalbinde Yer Alan Bu İş Sürecini Birlikte Değerlendirelim

Bildiğiniz gibi SAP projelerinin olmazsa olmaz temel yapı taşlarından bir tanesi “Functional Spec” (FS) ve “Technical Spec” (TS) dokümanlarının hem iş ortakları hem de SAP danışmanlık ekipleri tarafından hazırlanmasıdır. Bir sonra ki adımda da TS dokümanı üzerinden ABAP danışmanlarının SAP üzerinde ilgili geliştirmeleri yapmaya başlamalarıdır. Bu sürecin detaylarını özellikle SAP sektöründeki danışmanlık firmalarıyla birlikte SAP müşterileri çok iyi bilecektir. Bu süreçte karşımıza çıkan farklı onlarca problem olabiliyor.

Bazen dokümantasyon formatları, bazen süreçlerin kâğıda dökülmesi, bazen proje planları ve bazen de SAP danışmanlarının yoğunlukları bu sürecin belli zorluklarla ilerlemesine sebep olabiliyor hatta tüm paydaşlar gözüyle oldukça da zaman alabiliyor. Projelerin büyüklüklerine göre belli iterasyonlarla birlikte bir faz olarak bile değerlendirilebiliyor bu süreç. Bizler de özellikle bu alanda aktif bir iş sürecine sahibiz.

Yaptığımız fikir ve senaryo değerlendirmelerinde hem kendi iç süreçlerimizde hem de iş ortaklarımızın proje yönetimlerini ve belli standardizasyonlarını daha verimli hale getirebilmek için OpenAI teknolojilerini temel alıp bu iş sürecinin tam merkezine konumlandırmayı hedeflemiş durumdayız.

ChatGPT ile SAP Projelerini Geliştirme Hedeflerimiz Nelerdir?

 1. Son kullanıcıların kendi işlerindeki terminolojileriyle süreçlerini anlatabilmeleri
 2. İş süreçlerindeki dokümantasyonların belirli bir formatta yazılması
 3. Son kullanıcılar tarafından yazılan FS dokümanlarının otomatik olarak TS dokümanı haline çevrilmesi
 4. Otomatik olarak yazılan TS dokümanları üzerinden de ABAP kodlarının yine otomatik olarak geliştirilmesi ve ilgili kaynak kodlarının SAP danışmanlarına teslim edilmesi
 5. Tüm bu süreçlerde %40 verim artışının sağlanması
 6. Hem iş ortaklarımıza hem de SAP danışmanlarımıza bu süreçlerde en az %50 zaman kazandırmak
 7. OpenAI’ın tam merkezde olduğu ve geliştirdiğimiz bu çözümün bu süreçlerde tamamen bir asistan olarak yer alması. Tüm paydaşların proje tabanlı ihtiyaçlarını kolaylaştırması ve çözüme giden yolculuklarını hızlandırması

Burada özellikle de belirtmek gerekir ki üzerine konuştuğumuz SAP projelerindeki iş süreçlerinin baştan uca tamamen her noktasında yer alıp her bir talebe eksiksiz ve tamamen çözüm üretilmesi, SAP danışmanlarının tüm yaptıklarının birebir yapılması beklentimiz değil. Bunun sebebi ise özellikle SAP projelerinde ve müşterilerinde çok karmaşık ve detayları süreçlerin de olmasıdır. Hatta çoğu zaman SAP geçişleriyle birlikte birçok noktada iş süreçlerinin yeniden ele alınması ve iyileştirilmesi de çok yaygın olarak görünür. Üzerinde durduğumuz bu süreçlerde tabi ki çok ileri seviyede tecrübe gerektirdiği gibi aynı zamanda iletişim de gerektirmektedir. Dolayısıyla geliştirdiğimiz bu çözümün ana bir karakter değil de bir asistan olarak bu süreçlerde yer alması çok önemli. Çünkü hem kompleks iş senaryolarında istediğimiz verimi alamadığımız gibi zaman kaybına da yol açacaktır. O yüzden verimi arttırabileceğimiz alanları belirleyip bu alanlar üzerinde bir asistan olarak çözümümüzü başta kendi iş süreçlerimizde pozisyonlamamız zamandan tasarruf sağladığımız gibi aynı zamanda bir kalite standardını da beraberinde getiriyor.

Bahsettiğimiz alanlar ne diye soracak olursanız da şu şekilde örnekler verebiliriz;

 1. Rapor ihtiyaçları ve geliştirmeleri
 2. Temel çıktı ihtiyaçları ve geliştirmeleri (Etiket, Fiş vb.)
 3. Büyük bir sürecin içerisindeki belirli modüler yapıların geliştirilmesi
 4. Uyarlama, BAPI kullanımları ve modül-abap danışmanı arasındaki iletişimi güçlendirecek noktalar

Unutmamak gerekiyor OpenAI’ın geliştirdiği GPT modelinin oldukça zengin bir veri modeline dayanan eğitimi var. SAP ve SAP ilişkili alanları da kapsıyor GPT’nin kabiliyetleri. Birçok alanda oldukça başarılı tespitler ve yorumlarla tüm bu süreçlerde bizleri destekleyebiliyor.

SAP ve Chatgpt

SAP Projelerini ChatGPT ile Nasıl Daha Kolay ve Hızlı Hale Getirdik?

Çözümümüzü geliştirirken NTT DATA bünyesinde yer alan dikey uzmanlıklarda ki ekiplerimizden farklı yetkinlikleri hızlı bir şekilde bir araya getirerek yatay ve çevir ürün geliştirme kültürüne sahip bir pod kurduk. Kurduğumuz bu pod’un içerisinde aşağıdaki gibi kendi alanlarında uzman ve yetkin rollere sahip takım arkadaşlarımız aktif bir şekilde çalışmaktadır.

 • SAP modül danışmanlarımız
 • ABAP danışmanlarımız
 • Yazılım mühendislerimiz
 • Veri bilimcilerimiz
 • Analitik danışmanlarımız
 • Süreç mühendislerimiz
 • İş analistlerimiz
 • DevOps mühendislerimiz
 • Veri ve Yazılım mimarlarımız

Toplam iki sprint de yani bir aylık bir süre içerisinde çözüm ekibimiz MVP sunumunu gerçekleştirdikten sonra gördüğümüz potansiyeli değerlendirerek hızlı bir şekilde ürünleştirme yolculuğumuzu da başlatacak adımları atmaya başladık.

Bu çözümü geliştirirken bizi daha da çevik hale getiren gelişme Microsoft’un OpenAI ile birlikte yaptığı stratejik iş birliği oldu. Microsoft teknolojileri ve Azure platformu üzerinde farklı alanlarda uzun bir süredir artan bilgi birikimimizin birleşmesi çok ciddi bir etkide bulundu bu çözümün geliştirme sürecinde. Microsoft Azure platform üzerinde yayınlanan OpenAI servisi kurumlar tarafından aktif bir şekilde de kullanılabiliyor. NDBS olarak kendi Azure platformumuzda OpenAI servisini izole bir şekilde kullanabildiğimiz gibi teknik olarak da çok daha gelişmiş imkanlar sunması çözüm yolculuğumuzda büyük bir rol oynadı.

Microsoft’un Azure üzerinde OpenAI servisini kurumsal olarak hizmete açması ile birlikte çözüm mimarimizde kendi tecrübe ve bilgi birikimimizle birlikte geliştirdiğimiz uygulama ile hem dokümantasyonların oluşturulması hem OpenAI servisleriyle entegrasyonun sağlanması ile birlikte inovasyon, analitik ve veri bilimi ekiplerimizin üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı ve geliştirdiği özel bir veri ve yapay zeka modeliyle birlikte çözümümüzün temelini oluşturmuş olduk.

Organizasyonumuzun içerisindeki en güçlü yanlarımızı birleştirerek, farklı disiplinleri, farklı iş alanlarını ve mühendislik çalışmalarımızı ortak bir ses de birleştirmeyi başararak bu kadar hızlı ve bir sürece çözümümüzü geliştirebildik. Hem iç süreçlerimizde hem de iş ortaklarımızla birlikte önümüzdeki dönemde aktif bir şekilde çözümümüzü kullanarak çok daha verimli süreçler oluşturma yolculuğumuzun da hep beraber deneyimleyeceğiz.

Leonard Bernstein’in söylediği gibi, “Büyük şeyler başarmak için iki şey gereklidir; bir plan ve tam olarak yeterli olmayan zaman.”

Bize Ulaşın!

Bizden detaylarla ilgili bilgi alabilmeniz için sizinle bir görüşme veya atölye çalışması ayarlayabiliriz. Uzmanlarımız bugüne kadar birçok kuruma dijital dönüşüm stratejisini belirlemede destek oldu. Bize ulaşın, birlikte kurumunuzu dijital yol haritasını belirleyelim.

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.