NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions | Mart 31, 2023

Microsoft Power Platform: Low-Code

Günlük rutin süreçlerimize teknolojik zeka eklemek yüksek düzeyde hizmet, doğruluk ve katkı sağlarken işler daha verimli bir şekilde gerçekleşmektedir. Her ne kadar veri odaklı bir dünyada yaşıyor olsak da işletmeler, erişimleri olan verilerden yararlanmakta zorlanabilmektedir Microsoft Power Platform, analiz etme, harekete geçme ve otomatikleştirmeye yardımcı olarak herhangi bir işletmeye değer katabilmektedir.

Microsoft Power Platform Nedir? Neler Sunar?

Power Platform konsepti, kuruluşların her yerde artan bir veri akışı gördüğü gerçeğinin farkına varılmasıyla ortaya çıkmıştır. Microsoft Power Platform, kuruluşların operasyonlarını ve karar verme süreçlerini iyileştirmek için hızlı ve kolay bir şekilde özel çözümler oluşturmasını sağlayan bir iş analitiği ve otomasyon araçları paketidir. Power Platform ile kullanıcılar, büyük kod bloklarına ihtiyaç duymayan bir geliştirme ortamı kullanarak basit veri panolarından karmaşık otomasyon sistemlerine kadar çeşitli uygulamalar oluşturabilmektedir. Bunun yanında Power Platform’un diğer bir önemli avantajı da kullanıcı dostu, sürükle ve bırakarayüzleridir. Bu, iş kullanıcılarının, hatta hiç kodlama deneyimi olmayanların bile çözümler oluşturmasını ve özelleştirmesini kolaylaştırmaktadır. Power Platform ile kullanıcılar, önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak uygulamalar oluşturabilir ve değiştirebilir veya sıfırdan kendi çözümlerini oluşturmak için platformun görsel tasarımcısını kullanabilmektedir.

Microsoft Power Platform dört temel üründen oluşur: Power Apps, Power Automate, Power BI ve Power Virtual Agents.

  • Power Apps: İş gereksinimlerine yönelik özel uygulamalar oluşturmak için hızlı, low-code bir geliştirme ortamı sağlar. Mevcut verilerle basit entegrasyon ve etkileşime izin vermek için hizmetlere, bağlayıcılara ve ölçeklenebilir bir veri hizmeti ve uygulama platformuna (Microsoft Dataverse) sahiptir. Power Apps, tüm cihazlarda çalışan web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını sağlar.
  • Power Automate: Kullanıcıların uygulamalar ve hizmetler arasında otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmasına olanak tanır. İletişim, veri toplama ve karar onayları gibi tekrar eden iş süreçlerinin otomatikleştirilmesine yardımcı olur.
  • Power BI (Business Intelligence): Verileri analiz etmek için içgörüler sağlayan bir iş analitiği hizmetidir. Hızlı ve bilgiye dayalı kararlar alınmasını sağlamak için raporları ve panoları oluşturan veri görselleştirmeleri aracılığıyla bu içgörüleri paylaşabilir. Power BI bir kuruluş genelinde ölçeklenir ve işletmelerin verileri yönetmekten çok kullanmaya odaklanmasını sağlayan yerleşik yönetişim ve güvenliğe sahiptir.
  • Power Virtual Agents: Herkesin veri bilimcilere veya geliştiricilere ihtiyaç duymadan kılavuzlu, no-code bir grafik arabirim kullanarak güçlü sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır.
  • Power Pages: Modern, güvenli, veri merkezli iş web sitelerini kolayca oluşturmak için low-code gerektiren yetenekleri ve deneyimleri bir araya getiren kurumsal düzeyde bir çözümdür.

Yukarıda listelenen programlar arasında, Microsoft Power Platform’un tam potansiyelinden yararlanılmasını sağlayan kesişen özellikler vardır. Bunlardan bazıları:

  • Data Connectors: Buluttaki uygulamaları, verileri ve cihazları bağlamayı sağlar. Bağlayıcılar, bilgi ve komutların üzerinden geçtiği bir köprü olarak düşünülmelidir. Microsoft Power Platform için tüm verilerin ve eylemlerin uyumlu bir şekilde bağlanmasını sağlayan 600’den fazla bağlayıcı vardır. Popüler bağlayıcılara örnek olarak Salesforce, Office 365, Twitter, Dropbox, Google hizmetleri ve daha fazlası verilebilir.
  • AI Builder: Kullanıcıların ve geliştiricilerin oluşturup kullandıkları iş akışlarına ve Power Apps’e yapay zeka yetenekleri eklemelerine olanak tanır. AI Builder, iş akışlarınıza ve uygulamalarınıza kolayca zeka eklemenize ve kod yazmadan iş performansını iyileştirmeye yardımcı olacak sonuçları tahmin etmenize olanak tanıyan anahtar teslim bir çözümdür.
  • Microsoft Dataverse: Kullanıcılara kolaylık ve tutarlılık sağlamak için kullanıcıların birden fazla kaynaktan verileri güvenli bir şekilde depolamasına ve yönetmesine ve bu verileri ortak bir veri modeli kullanarak iş uygulamalarına entegre etmesine olanak tanıyan ölçeklenebilir bir veri hizmeti ve uygulama platformudur. Microsoft Dataverse, Microsoft Power Platform bileşenlerinin birlikte çalışmasını sağlayan ortak para birimidir. Verilerin birleştirilmesini, görüntülenmesini ve işlenmesini sağlayan temeldir.
  • Power Fx: Yapımcıların doğrudan Excel benzeri bir formül çubuğunda veya Visual Studio Code metin penceresinde çalışabilecekleri low-code bir dildir. Daha önce hiç programlama yapmamış olanlar için no-code deneyimli profesyoneller için “pro-code”a kadar, arada öğrenme veya yeniden yazma uçurumları olmadan tam geliştirme yelpazesini mümkün kılarak farklı ekiplerin işbirliği yapmasına ve zamandan ve masraftan tasarruf etmesine olanak tanır.
  • Managed Environments: Yöneticilerin Power Platform’u daha fazla kontrol, daha az çaba ve daha fazla içgörü ile yönetmesine olanak tanıyan bir yetenekler paketidir. Yöneticiler, Managed Environments’ı geliştirici ortamları dışında herhangi bir ortam türüyle de kullanabilir.

Power Platform, low-code araçlar kombinasyonu ve kurumsal düzeyde uygulama geliştirme araçlarından yararlanma yeteneği, bireysel ve profesyonel geliştiricilerin bu uygulamaları her gün kullanacak kişilerin ihtiyaçlarına göre hedeflenmiş çözümler oluşturmak için birlikte çalıştıkları işbirlikçi bir çözüm sağlar.

Örneğin, sahadaki teknisyenler bir işi yürütürken parçaya ihtiyaç duydukları senaryoda eğer parça envanterdeyse çalışmaya devam edebilmek için parçayı kolayca talep edebilirler. Ancak bilindiği üzere çoğu zaman bu süreçte bir darboğaz yaşanır. Parçanın tedarik edileceği kişiyle irtibata geçilir ve parça stok bilgisi hakkında geri dönüş bilgisi beklenir. Bu durum ne yazık ki çözüm sürecinin verimli çalışmasını engellemektedir. Özel bir Power Uygulaması oluşturarak mevcut sorun kolayca çözülebilmektedir. Teknisyenler sahadayken envanter seviyelerini kontrol edebildikleri için parçanın mevcut olup olmadığını belirlerken zaman harcamak zorunda kalmazlar. Sadece parçanın mevcut olup olmadığını görmekle kalmaz, aynı zamanda gerektiğinde parçayı kolayca talep edebilirler. Buna ek olarak neye ihtiyaç duyacaklarını en iyi onlar anladığından, en iyi kullanıcı arabirimini ve genel deneyimi yansıtan Power Apps kullanarak uygulamanın bir prototipini oluşturabilirler. Bu durum, geçmişte bir geliştirici tarafından yapılması gereken bir geliştirmeyken şimdi teknisyen tarafından dahi kolayca yapılmaktadır. Teknisyen tarafından Power Apps ile prototip oluşturulduktan sonra, kuruluştaki geliştiriciler şirketin envanter sistemini kontrol edecek API’leri geliştirmek için kullanılabilir. API’ler oluşturulduktan sonra Power App’e ve gerekli olabilecek tüm Power Automate Akışlarına kolayca eklenebilir. Çözüm oluşturmaya yönelik bu işbirlikçi yaklaşıma genellikle Füzyon geliştirme adı verilir ve kuruluşların gerekli görev için en iyi kaynakları kullanmasına olanak tanır.

Aşağıdaki görüntü, Füzyon geliştirme yaklaşımına bir örnek sunmaktadır.

Low code/no code yaklaşımından yararlanmak, geliştirme kaynaklarının ekranlar, otomasyonlar ve daha fazlası gibi öğeler üzerinde çalışmak için harcadığı süreyi en aza indirir. Bu onların becerilerinin daha uygun bir şekilde kullanıldığı çözümün daha gelişmiş kısımlarına odaklanmalarını sağlar. 600’den fazla önceden oluşturulmuş bağlayıcı hem dahili hem de harici sistemlerle entegrasyonu basitleştirmeye yardımcı olur. Bu bağlayıcılar, kuruluşların sıfırdan özel entegrasyon çözümleri oluşturmasına gerek olmadığı anlamına gelir.

Microsoft Power Platform kullanılarak sağlanan maliyet avantajlarına ek olarak, performansın ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olur. Platformun esnekliği, iş girişimleri ve hedeflerin karşılanmasını sağlayan uygulamalar ve çözümler oluşturulmasına olanak tanır. Örneğin, herkesin projelerdeki zamanını aynı şekilde yakalamasını sağlamak için özel bir zaman yönetimi Power Apps hızla oluşturulabilir. Bu, veri girişi hataları olasılığının önemli ölçüde azaltılacağı anlamına gelir. Power Automate üzerinde oluşturulan tümleşik onaylar, izin istekleri ve diğer öğeler gibi öğelerin otomatik olarak doğru kişiye yönlendirilmesini sağlar, böylece öğeleri olabildiğince çabuk onaylayabilir veya reddedebilir.

Sonuç olarak etkin ve esnek çözümler oluşturmayı kolaylaştıran sezgisel, işbirlikçi ve genişletilebilir low-code araçlar sunan bir platformla kuruluştaki herkes güçlendirilmektedir. İşler analiz edilerek farklı verilerdeki akıllı içgörüler keşfedilmektedir. İşletmeyi harekete geçirip iş zorluklarına yönelik low-code gerektiren çözümler oluşturulmaktadır. Süreçleri otomatikleştirip no-code otomasyon ile süreçler kolaylaştırılmaktadır. Ekipleri destekleyip no-code sohbet botlarıyla rutin sorguları uygun ölçekte ele alınmaktadır. Microsoft Power Platform’u seçimiyle ekiplerin çevik kalması ve işletmelerin ileriye taşınacak çözümler oluşturması için ihtiyaç duydukları low-code araç setini sunan tek platforma sahip olunmaktadır. Microsoft Power Platform güçlü güvenlik, yönetim ve uyumluluk özelliklerinin yanı sıra büyümek için sağlanan alanla birlikte çalışma olanağı sunmak üzere oluşturulmuştur.

Dijital dönüşüm yolculuğunda müşterilerimize değer yaratmayı hedefleyen çözüm ortağı olarak, Microsoft ile birlikte Power Platform uygulamalarını stratejik müşterilerimizde devreye alarak iş süreçlerinde otomasyon, verimlilik ve iyileştirme sağlamaktayız.

Kaynaklar:

https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/introduction-power-platform/

https://powerplatform.microsoft.com/en-us/

 

Hamdi Özdemir

Industry Sales Account Manager

 

Solution Brief
Yeni Nesil İş Zekası Çözümleri ile Kurumsal Verilerin Değerini Ortaya Çıkartın

Power BI platformu, daha iyi karar alma süreçleri için verilerin gerçek zamanlı görselleştirilmesini destekler, raporlama ve analiz süreçlerinde %20'ye varan kaynak tasarrufu sağlar.

Broşürü İndirin

Bize Ulaşın!

Bizden detaylarla ilgili bilgi alabilmeniz için sizinle bir görüşme veya atölye çalışması ayarlayabiliriz. Uzmanlarımız bugüne kadar birçok kuruma dijital dönüşüm stratejisini belirlemede destek oldu. Bize ulaşın, birlikte kurumunuzu dijital yol haritasını belirleyelim.