ISS Consulting และก้าวสำคัญกับการขึ้นสู่ผู้นำผู้ให้บริการ ERP ท่ามกลางวิกฤต COVID-19

ISS Consulting ประกาศพร้อมเดินหน้าก้าวสู่ผู้ให้บริการโซลูชั่นที่หลากหลาย และตอบโจทย์การใช้งานของทุกอุตสาหกรรมให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สร้างความเติบโต ช่วยธุรกิจฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ และการกระจายความเสี่ยง ด้วยความเชี่ยวชาญ…

ISS Consulting และก้าวสำคัญกับการขึ้นสู่ผู้นำผู้ให้บริการ ERP ท่ามกลางวิกฤต COVID19

ปัจจุบัน ข้อมูล (data) ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ โดยเป็นเสมือน น้ำมัน (Oil) ที่สามารถนำไปสกัด และกลั่นกรองให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ ๆ และทวีความสำคัญมากขึ้นอย่างมหาศาล

โดยเฉพาะเมื่อเกิดการระบาดของ Covid19 ที่ทำให้ทุก Enterprise ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กล้วนต้อง เริ่มต้นใหม่จากจุดเริ่มต้น (Set Zero) 

ดังนั้น การปรับตัว ของธุรกิจวันนี้จึงไม่ใช่แค่ การหาไอเดียธุรกิจ แต่ต้องปรับทรัพยากรทั้งองค์กรให้เป็นไปในทิศทาง และกลยุทธ์ ด้วยแนวคิดใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การพัฒนาการบริการให้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal และทำให้ธุรกิจสามารถ บริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง SAP เป็นหนึ่งในโซลูชันที่ธุรกิจจำนวนมากทั่วไทยได้เลือกนำไปใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว 

ISS Consulting
วิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)

วิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า หลังจากที่ ISS Consulting (ThailandLtd. ได้ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลกจากการได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของ NTT Data ไปเมื่อปี 2020 ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ISS Consulting) ยังคงสานต่อความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำ และศึกษาทำความเข้าใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจจากการระบาดของ COVID19

เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อได้แม้จะอยู่ในวิกฤตของการแพร่ระบาด จนเมื่อเข้าใจชัดเจน และเห็นแนวทางในการอยู่ร่วมกับภัยโรคระบาดครั้งนี้แล้ว ลูกค้าของ ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจองค์กรซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตอยู่แล้ว

ก็ตัดสินใจเดินหน้าลงทุนในระบบ Business Application โซลูชันของ SAP ต่อ โดย ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง ได้นำเสนอแผนพร้อมแนะนำการลงทุนโซลูชั่นต่าง ๆ ของ SAP ให้สอดรับกับงบประมาณของลูกค้าในช่วงที่เศรษฐกิจที่ซบเซา 

โดยทาง ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ ทั้งการปรับกระบวนการทำงานให้ยังคงสามารถทำหน้าที่ในฐานะของ ที่ปรึกษา (Consulting) ได้ต่อเนื่องแม้จะต้องทำงานจากที่บ้าน ไปจนถึงการยืดหยุ่นทางด้านการเงินอย่างเต็มที่

โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนของความเป็น Partner กันระหว่าง ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง และลูกค้าแต่ละรายที่พร้อมเติบโต และฝ่าฟันสิ่งต่าง ๆ ไปด้วยกัน ไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกค้ากับผู้ให้บริการเท่านั้น ซึ่งทางด้านของ ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง เองก็ต้องเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็น

ทั้งกระบวนการในการทำงานที่เมื่อเปลี่ยนเป็นการทำงานจากที่บ้านแล้ว ก็ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารนั้นแม่นยำน้อยลง ทำให้ต้องระมัดระวังในการทำงานมากขึ้น แต่แนวทางดังกล่าวนี้ก็ทำให้ทุกคนมีเวลาในการทำงานมากขึ้น และสามารถลงรายละเอียดในการทำงานได้ดีขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

หากถามว่าอุตสาหกรรมไหนมีโอกาสพลิกฟื้น และเติบโตมากที่สุด คงต้องบอกว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ผู้บริโภค  (Consumer) ไม่ว่าจะเป็น Food & Beverage, Government และ Electronics ที่มีโอกาสเติบโตมากที่สุด เพราะในช่วงที่ผ่านมาได้ลงทุนพัฒนาช่องทางต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ครอบคลุม

และตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว มาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่ม Automotive นั้นก็มีทั้งเจ้าที่เติบโต และต้องหยุดชะงัก เนื่องจากประสบปัญหาทั้งในแง่ของการพัฒนาทักษะของบุคลากร ให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ทัน อย่างไรก็ดีภาพที่เห็นได้ชัดก็คือทุกธุรกิจนั้นล้วนต้องปรับตัวทั้งสิ้น

พร้อมก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise Company ตอบโจทย์ทุกโซลูชันของ SAP

ในแง่ของเทคโนโลยี ช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ เป็นช่วงที่ ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง มีโอกาสได้ขยายฐานไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ พร้อมนำเสนอโซลูชันใหม่ ๆ จาก SAP สู่กลุ่มลูกค้าธุรกิจองค์กรอย่างหลากหลาย ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นผู้นำทางด้านระบบ ERP แล้ว

ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง ยังได้นำเสนอระบบ CRM, HRM, Procurement, Experience Management และอื่น ๆ แก่ลูกค้าของ ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ก่อนหน้านี้ที่ต้องการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันของ SAP ได้อย่างครอบคลุมครบวงจรในหนึ่งเดียว

ISS Consulting

ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ในกลุ่มของ NTT DATA Business Solutions ด้วยทีมงานเดิม และสิ่งที่เพิ่มเติมคือความแข็งแรง และการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม NTT DATA ได้ทำให้ ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง มีศักยภาพในการทำงานได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น

ด้วยการผนึกกำลังกันระหว่างธุรกิจในเครือ เช่น สามารถให้บริการธุรกิจองค์กรข้ามชาติได้ทั่วโลก, สามารถนำเสนอโซลูชันระบบ AI หรือ Data จากพันธมิตรให้กับลูกค้าได้ ไปจนถึงการมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ IT Infrastructure และ Cloud จาก NTT เข้ามาช่วยเสริมธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ISS Consulting

นอกจากนี้ ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดทำโครงการคืนความรู้สู่สังคม เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย ด้วยการจับมือกับมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

ในปี 2022 นี้ ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง มีแผนการ REBRANDING ครั้งสำคัญเพื่อเพิ่มเติมภาพลักษณ์ และความเป็น GLOBAL BRAND ของ NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS และยังคงมีพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตลาดประเทศไทย โดยทีมงาน และผู้บริหารเดิม เพื่อนำเสนอ SAP SOLUTIONS ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าในประเทศไทยหมือนเดิม

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTIX2x7JXnw5yz8-8T2HpMP350BOePmvEd3qN_ifzmc0lGyQ/viewform

เตรียมรับเทรนด์การลงทุนจากธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อพาประเทศไทยมุ่งสู่ Cloud และ Business Transformation as a Service อย่างเต็มตัว

ISS Consulting

สำหรับเทรนด์หนึ่งที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และน่าจะกลายเป็นเทรนด์หลักของ SAP ในปี 2022 ของธุรกิจไทย ก็คือการใช้งาน SAP ในรูปแบบของ Cloud และ Business Transformation as a Service โดยการเกิดขึ้นของ COVID19 ทำให้ธุรกิจจำนวนมากจำเป็นต้องเร่งขึ้นระบบใหม่อย่างเร่งด่วนอยู่ตลอดเวลา

ในขณะที่รูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงนั้นก็เหมาะกับภาวะที่ธุรกิจต้องระมัดระวังเรื่องของเงินสด ด้วยเหตุนี้ ทำให้ธุรกิจองค์กรไทยทุกวันนี้ที่ต้องก้าวไปสู่การใช้งาน SAP S/4HANA นั้น มีทางเลือกใหม่คือการใช้ RISE with SAP ที่เป็นบริการ Business Transformation as a Service ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่

โดย SAP จะรับหน้าที่ในการดูแลเทคโนโลยี และระบบทั้งหมดให้โดยตรง ซึ่งธุรกิจองค์กรที่ใช้งานนั้นจะได้รับ Bundle ของโซลูชันที่หลากหลายกว่าปกติไปใช้ เช่น SAP Ariba สำหรับระบบจัดซื้อ หรือ SAP iRPA สำหรับการทำ Automation ในธุรกิจ เป็นต้น

ซึ่งปัจจุบัน ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง ได้เริ่มถ่ายทอดความรู้ และนำเสนอ RISE with SAP ให้กับธุรกิจองค์กรไทย และพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner) มากขึ้นแล้ว และมีลูกค้าที่เริ่มต้นใช้งาน RISE with SAP และได้ผลลัพธ์จากการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์หาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ 

ซึ่งคาดว่าปี 2022 ตลาดของ RISE with SAP และการใช้งาน SAP บน Cloud นั้นจะเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอน ทั้งนี้ นอกจากการให้บริการ SAP บน Cloud ของทาง SAP เองแล้ว ทาง ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง ก็ยังสามารถ

ร่วมงานกับ NTT Data เพื่อนำเสนอ Microsoft Azure, Google Cloud Platform, AWS และ NTT Cloud เป็นอีกทางเลือกในการใช้งาน SAP บน Cloud ได้ด้วยเช่นกัน

อีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจของ SAP ในปี 2022 นั้นก็คือการผลักดัน Industry Solution ที่เป็นโซลูชันที่ถูกออกแบบมา เพื่อรองรับกระบวนการทำงานที่มีความเฉพาะตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะทาง เช่น กลุ่ม โรงงานอาหาร, โรงงานเคมี, โรงงานอิเล็กทรอนิกส์, โรงงานยานยนต์ และอื่น ๆ

เพื่อให้เริ่มต้นใช้งาน ERP ได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการใช้งานได้ทันที พร้อมมี Best Practice เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมนั้น ๆ และ Module พิเศษเพื่อรองรับกระบวนการทำงานที่มีความเฉพาะตัวในแต่ละอุตสาหกรรม 

โดย Industry Solution นี้ทำให้ธุรกิจได้ถือโอกาสปรับปรุงการทำงานให้เป็นแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้นด้วยแนวทางที่ระบบได้วาง Framework เอาไว้ให้แล้ว

ISS Consulting

“การเลือกใช้เทคโนโลยี Cloud ที่ตอบโจทย์เหมาะสม และจำเป็นจริง ๆ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้รวดเร็วอย่างมากท่ามกลางวิกฤตการวางกลยุทธ์ของธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยการบริหารความเสี่ยง กระจายกลุ่มลูกค้าออกเป็นหลายอุตสาหกรรมในหลากหลายขนาด และสร้างสมดุลในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขายให้ดี

รวมถึงดูแลลูกค้าเก่าอย่างเต็มที่ และมองหาลูกค้าใหม่อย่างมีวินัย ขณะที่การติดตามแนวโน้มด้านดิจิทัลให้ดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการผลักดันข้อกฎหมายและแนวทางใหม่ ๆ จากภาครัฐ เช่น การทำ e-Payment, eTax Invoice และอื่นๆ จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ

ยิ่งธุรกิจปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มากเท่านั้นธุรกิจไทยต้องเริ่มให้ความสำคัญด้านข้อกฎหมาย PDPA และวางกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลหรือขอ Consent ให้พร้อมได้แล้วการลงทุนด้าน Cybersecurity เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจองค์กรไทยในทุกวันนี้มากยิ่งขึ้น”  วิศิษฐ์  กล่าว

เกี่ยวกับ ISS Consulting (ThailandLtd.

ISS Consulting

บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด. ภายใต้กลุ่ม บริษัท NTT DATA ผู้ให้บริการระบบ SAP และ Data Center ระดับโลก และเป็นผู้นำทางด้าน Digital Transformation และเป็นสมาชิก SAP Global Partner ที่พร้อมคำปรึกษา และบริการด้านการออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโซลูชัน SAP Solution และ IT Solution อื่น ๆ ให้กับลูกค้าในประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจ

สำหรับธุรกิจที่ต้องการปรึกษาด้านโซลูชั่น SAP เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรให้ดีขึ้น ISS Consulting พร้อมให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจ ติดต่อได้ที่ โทร 02 237 05553 หรือติดตาม ISS Consulting (Thailand)

ได้ที่ www.issconsulting.co.th, www.facebook.com/ISSConsultingthailandwww.instagram.com/issconsulting.th/?hl=en หรือ www.youtube.com/channel/UCeylAi68j5fQ4HNkLV_Vggw

Contact Us
Contact Us

Have questions? Please contact us.

Call us at
+66 2 237 0553
Send a message