ISS Consulting จับมือ SAP Thailand เดินหน้า จัดงาน ” ISS & SAP User Virtual Conference 2021″

 

จากการแพร่ระบาดของโควิค-19 องค์กรทั่วโลกต่างเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเฉพาะโลกธุรกิจที่ในปัจจุบันมีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ หลายองค์กรจำเป็นต้องเสริมมความแข็งแกร่ง เพิ่มความคล่องตัว และปรับเปลี่ยนกระบวนการ

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น หลายบริษัทหรือองค์กรธุรกิจ มักมีความเข้าใจว่า การปรับเปลี่ยนระบบหรือซอฟต์แวร์เป็นเรื่องยาก และมักมองว่า บริษัท หรือ องค์กร ยังไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้รูปแบบการทำงาน ยังคงเป็นแบบเดิมๆ

ซึ่งหลายครั้งส่งผลให้ บริษัท หรือ องค์กร ตามไม่ทันเทคโนโลยียุคดิจิทัล และทำให้ไม่ทันคู่แข่งองค์กรใดที่ปรับตัวกับ Digital Transformation ได้เร็วย่อมได้เปรียบกว่าคู่แข่ง เนื่องจากการทำธุรกิจไม่สามารถทำแบบใช้ความรู้สึกในการวางแผน คาดการณ์อนาคตหรือเดาใจลูกค้าได้

การนำนวัตกรรมดิจิทัลโซลูกชั่นเข้ามาใช้ในการทรานฟอร์มธุรกิจ ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างโอกาสแก่องค์กรให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งรูปแบบการทำงาน และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภค

อย่างไรก็ดีปัจจุบันการพัฒนาของ Infrastructure ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบคลาวด์เป็นเรื่องทำได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมเมื่อเทียบในอดีต วันนี้ บริษัทหรือองค์กรธุรกิจ หากต้องการวัดความสำเร็จจากการทำ Digital Transformation ของตนเองได้นั้น

ต้องสามารถวัดผลจากแคมเปญทางด้านการตลาดว่าเป็นไปเป้าหมาย ตอบโจทย์ และ เหมาะสม ตามที่ลงทุนโฆษณาที่กำหนดไว้ ได้หรือไม่ ซ่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวธุรกิจต้องเตรียมความพร้อม ทั้งเครื่องมือ และพัฒนาบุคคลากรการใช้ระบบบริหารทรัพยากรทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning System : ERP)

ที่มีความสามารถครอบคลุม และเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งในด้าน ระบบบัญชีการเงิน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบริหารงานบุคคล ฯลฯ จะทำให้สามารถจัดการข้อมูลผู้ซื้ออย่างเปลี่ยนระบบด้วยการข้อมูลลูกค้า และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าเพื่อทำการตลาดอย่างตรงเป้าหมาย

และก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise สามารถนำนวัตกรรมมาใช้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และสร้างการเชื่อมต่อกับคู่ค้า และลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

ISS Consulting (Thailand) ผู้ให้บริการด้านการปรึกษาและติดตั้งซอฟต์แวร์ SAP ระดับ Platinum Partner ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ระดับสูงสุดของ SAP มีประสบการณ์และความเชียวชาญมากกว่า 22 ปี ได้รับรางวัล Partner of The Year จาก SAP 5 ปี ติดต่อกัน

ปัจจุบันมีลูกค้าองค์กรธุรกิจทั่วประเทศไทยมากกว่า 430 บริษัท และในครั้งนี้ได้ร่วมกับ SAP Thailand จัดงานสัมมนา ISS & SAP User Conference 2021 โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถมีส่วนร่วม และสัมผัสเนื้อหา และประสบการณ์เสมือนกับงานอีเวนต์เสมือนจริงในรูปแบบของง Virtual Conference ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ที่จะถึงนี้ เพื่อให้องค์กรธุรกิจที่ใช้งานระบบของ SAP รวมถึงอค์กรธุรกิจที่ยังไม่มีระบบ ERP ร่วมแลกเปลี่ยน และอัปเดตข้อมูลโซลูชั่นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับใช้งานกับองค์กรธุรกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

 

วิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า จุดประสงค์ในการจัดงาน ISS & SAP User Virtual Conference 2021 ครั้งนี้ ISS ต้องการให้องค์กรธุรกิจที่ใช้งานระบบของ SAP เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งาน

รวมถึงการอัปเดตความสามารถของโซลูชั่นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้องค์กรธุรกิจเห็นความสำคัญความจำเป็นในการนำระบบ ERP มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลของทำธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทย จำนวนองค์กรธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กจำนวนมากไม่มีการนำระบบ ERP มาใช้ ทำให้การขยายธุรกิจในบางจังหวะเกิดความล่าช้า ขณะที่องค์ขนาดใหญ่ และธุรกิจ SMB ที่มีการนำระบบซอฟต์แวร์ไปใช้งานก็จะมีโอกาสในการนำทำโซลูชั่นในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ไปช่วยรับกับยุคดิจิทัลมากขึ้น

“ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา หลายองค์กรธุรกิจจะโฟกัสกับการลงทุน Digital Core ที่ระบบ ERP เพื่อพัฒนาการทำงานภายในองค์กรเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอแล้ว เพราะการทำธุรกิจไม่ได้แค่ B2B แล้วแต่กลายเป็น B2C ที่สามารถเข้าหาผู้บริโภคโดยตรง”

โดยภายในงาน ISS & SAP User Virtual Conference 2021 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้ บริษัท และองค์กรธุรกิจต่างๆ จะได้อัปเดตข้อมูลโซลูชั่น ที่ช่วยตอบสนองความต้องการลูกค้า และส่งมอบประสบการณ์แบบ Intelligent Experience ผ่านหัวข้อที่น่าสนใจ 5 ด้าน ได้แก่

 

1,Digital Core Experience : อัพเดทความสามารถใหม่ของระบบ ERP

การแนะนำข้อมูลความสามารถใหม่ของระบบ ERP อย่าง SAP S/4 HANA แบบเจาะลึก และแนะนำให้การอัปเกรดใช้งานแก่ลูกค้าเดิม ในประเด็นที่น่าสนใจอย่างการนำ AI มาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ และยกระดับมาตรฐานองค์กรพร้อมสร้างความยั่งยืนข่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Intelligent Enterprise

ผ่านโซลูชั่น RISE with SAP และเสริมความแข็งแกร่งให้การเชื่อมต่อด้วย SAP Business ByDesign ซอฟต์แวร์ บริหารจัดการภายในองค์กร ที่รองรับการเชื่อมต่อในลักษณะของ Hybrid Cloud ทำให้สามารถเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2.Industry Solution : เพิ่มขีดความสามารถผ่านประสบการณ์ใช้งานจากอุตสาหกรรม

นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะเฉพาะกลุ่มธุรกิจ สามารถเป็น best practive ได้แบบเจาะจง รวมถึงการนำเสนอ Digital Transformation ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อช่วยองค์กรรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อาที เข้าเลือกซอฟต์แวร์ที่ตรงกับกลุ่มธุรกิจไปติดตั้งระบบให้ภาคสาธารณสุขอย่าง Healthcare

เพื่อช่วยรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จนถึงในภาคการศึกษา และวิจัย (Higher Education and Research) ที่ต้องปรับตัวสู่การเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้มีประสบการณ์มาแชร์ให้แก้ผู้เข้าร่วม รวมไปถึงในส่วนของภาคการผลิตที่ใช้งานโซลูชั่นต่างๆ ที่นำ SAP Solution for Manufacturing Discrete

เข้าไปช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต จนถึงในภาคค้าปลีก และค้าส่ง โดยใช้ SAP Solution for Wholesale and Retail ช่วยเสริมการทำตลาดให้ครอบคลุมทั้ง B2B และ B2C

3.Intelligent Enterprise Solution : ยกระดับกระบวนการทำงานก้าวสู่ Intelligent Enterprise

อัพเดทข้อมูลการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Intelligent Enterprise ผ่านการเข้าใจในกระบวนการทำงานและความต้องการของพนักงาน ด้วยโซลูชั่นอย่าง SAP SucessFactors ซึ่งจะช่วยให้ตอบสนองการทำงานของพนักงานพัฒนาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

หัวข้อถัดมา คือ การเตรียมความพร้อมปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อสู่รูปแบบดิจิทัลด้วยโซลูชั่น SAP Ariba จนถึงเนื้อหาสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน CRM สร้างประสบการณ์ร่วมได้มากขึ้นด้วย SAP Customer Experience

และหัวข้อท้ายสุด คือ การนำโซลูชั่น SAP Qualtrics มาปรับใช้ในการทำแบบสำรวจ และรายงานผล และใช้ SAP Litmos ช่วยจัดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ของพนักงานในองค์กรผ่านระบบที่เสมือนจริง เพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้

4.Innovation Experience : เชื่อมต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

แนะแนวทางใช้วัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ SAP iRPA (Intelligent Robotics Process Automation) เข้าไปช่วยแก้ Pain Point ในธุรกิจ พร้อมเสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วย e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Withholding Tax แบบอิเล็กทรอนิกส์

ช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับกรมสรรพากร หรือระบบภายนอกได้ทันที เพิ่มการวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลมาแสดงผลเป็นรายงานให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ ด้วย SAP Analytics Cloud และช่วยบริหารจัดการขัอมูลการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในธุรกิจต่างๆ ด้วยโซลูชั่น SAP Concur ที่ทำงานแบบคลาวด์

5.SAP Business One Solution : เชื่อมโยงทุกหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อเห็นภาพรวมธุรกิจ

แนะนำ SAP Business One เวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับธุรกิจขนาดกลาง และ SMEs ที่น่าสนใจนำระบบ ERP เข้าไปช่วยให้ธุรกิจ สามารถจัดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่าง ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างชุดข้อมูลในการตัดสินใจ ด้วยฟังก์ชั่นใช้งานง่าย และสามารถช่วยรองระบบการเดิบโตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ซึ่งรวมถึงลูกค้าที่ใช้ ERP อยู่แล้วว่าสามารถเชื่อมโยงระบบเข้ามาอย่างไร ผ่านประสบการณ์ในการใช้ระบบ SAP Business One กับผู้บริการจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยในช่วง Panel Discussion

 

“ณ โอกาสนี้ ขอเชิญองค์กรธุรกิจที่ใช้งานระบบของ SAP เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งาน และหาคำตอบของการนำระบบ SAP ไปใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้กลายเป็น Intelligent Exterprise รวมถึงการอัปเดตความสามารถของโซลูชั่นในรอบปีที่ผ่านมา

โดยงาน ISS & SAP User Virtual Conference 2021 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นี้จะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Program เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้แก่ธุรกิจต่างๆ อีกทั้งทางบริษัทจะได้มีโอกาสขอบคุณพันธมิตร และคู่ค้าที่ทำงานร่วมกันตลอด 22 ปีที่ผ่านมา

โดยผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนามีสิทธิ์ลุ้นรับ Samsung Galaxy Z Flip3 พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมายที่ทาง ISS Consulting เตรียมไว้ขอบคุณพันธมิตร และคู่ค้าทุกรายการที่ทำงานร่วมกันกันในช่วงปีที่ผ่านมาอีกด้วย” วิศิษฐ์ กล่าว

เกี่ยวกับ ISS Consulting (Thailand) Ltd.

บริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd. ภายใต้กลุ่ม บริษัท NTT DATA ผู้ให้บริการระบบ SAP และ Data Center ระดับโลก และเป็นผู้นำทางด้าน Digital Transformation

และเป็นสมาชิก SAP Global Partner ที่พร้อมคำปรึกษา และบริการด้านการออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโซลูชั่น SAP Solution และ IT Solution อื่นๆ ให้กับลูกค้าในประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจ สำหรับธุรกิจที่ต้องการปรึกษาโซลูชั่น SAP เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรให้ดีขึ้น ISS Consutling พร้อทให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจ ติดต่อได้ที่ 02 237 0553 หรือติดตาม ISS Consulting (Thailand) Ltd. ได้ที่ www.issconsulting.co.th, www.facebook.com/ISSConsultingthailand,www.instagram.com/issconsulting.th/?hl=en หรือ www.youtube.com/channel/UCeylAi68j5fQ4HNkLV_Vggw

Contact Us
Contact Us

Have questions? Please contact us.

Call us at
+66 2 237 0553
Send a message