ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd. กับรางวัล Highly Commended – Management Excellence (PARTNER)

รางวัลนี้ยกย่องสำหรับผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการ เป็นผู้นำในการสร้างความเติบโตของบริษัทพร้อมกับขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์อย่างประสิทธิภาพตลอดมา เป็นผู้นำซึ่งประสบความสำเร็จทางธุรกิจที่โดดเด่นอย่างสม่ำเสมอ และเป็นบุคคลสำคัญที่จะนำองค์กรให้สำเร็จต่อไป…

Contact Us
Contact Us

Have questions? Please contact us.

Call us at
+66 2 237 0553
Send a message