Správa aplikácií: SAP služby podľa vašich potrieb

Zabezpečíme vždy najnovšiu verziu vašich SAP riešení a ich bezproblémové používanie

image

Šité vám na mieru: Správa aplikácií SAP

Pre stále rýchlejší vývoj inovácií a neustále sa meniace požiadavky na odbornosť, digitálna transformácia predstavuje výzvu.

Čo však môžete urobiť? Nechajte správu vašich aplikácií na odborníkov, ktorí sa postarajú o vaše SAP riešenia s najvyššou úrovňou bezpečnosti a efektívnosti. S NTT DATA Business Solutions ako vašim partnerom, môžete zosúladiť kapacity svojich služieb s jasne definovanými a flexibilnými podmienkami. Či už prevádzkujete stredne veľký podnik alebo veľkú spoločnosť s niekoľkými obchodnými jednotkami, ponúkame vám špičkové služby správy aplikácií (AMS), ktoré sú presne podľa vašich potrieb.

Naše služby na podporu prechodu a hyperstarostlivosti sú vám k dispozícií nielen krátkodobo, ale aj mesiace po uvedení do prevádzky. Začneme v počiatočnej fáze implementácie systému a budeme vás sprevádzať až do úspešného prechodu aplikácie do vašej bežnej prevádzky. Dokonca aj potom vám budeme naďalej k dispozícii pre optimalizáciu a rozširovanie vašich riešení.

Prehľad služieb správy aplikácií

Podpora aplikácií

Podporujeme vás jednorázovo alebo dlhodobo: spravovaním vašich SAP riešení, podporou používateľov, vo vývoji a monitorovaní.

Stabilizácia & Hyperstarostlivosť

Intenzívna podpora je najviac potrebná v prvých týždňoch po implementácii alebo migrácii SAP. Sme tu pre vás od dátumu prvého „uvedenia do prevádzky“ a ponúkame vám dôkladné monitorovanie správy vášho systému.

Správa aktualizácií & Inovácií

Vždy aktuálne: Zabezpečíme, aby vaše softvérové prostredie, procesy a odborné znalosti vždy spĺňali najnovšie štandardy.

Služby prechodu

Chystáte sa prejsť k NTT DATA Business Solutions od interného alebo iného partnera spravovaných služieb? Uľahčíme vám to pomocou našej osvedčenej metódy.

Manažment dodávky IT služieb

S NTT DATA Business Solutions máte centrálny kontakt pre všetky spravované služby, ktoré máte k dispozícii. Spoznajte vášho správcu dodávky IT služieb.

Podpora aplikácií: Rýchle dodanie IT služieb od NTT DATA Business Solutions

Služby správy SAP aplikácií

Či už máte klasickú SAP Business Suite alebo používate SAP S/4HANA, dôsledná údržba, okamžitá podpora v prípade potreby a rýchle zavedenie inovácií sú a zostanú životne dôležité.

S našimi službami správy aplikácií pre SAP Business Suite a SAP S/4HANA sa postaráme o všetko: Podpora založená na SLA a ITIL odstraňuje chyby na strane používateľov, implementuje aktualizácie a spravuje vaše SAP aplikácie a procesy.

Východiskovým bodom je štruktúrovaný prenos znalostí. Taktiež sú tu naši odborníci na AMS na lokálnej ale aj globálnej úrovni, ktorí na požiadanie radi zodpovedajú vaše otázky – 24 hodín denne.

Benefity:

 • Nižšie náklady na služby napriek prvotriednej individualizovanej podpore
 • Značné eliminovanie softvérových problémov a rizík
 • IT experti ako ústredný kontakt

SAP Business ByDesign AMS

Spravujte celý podnik s cloudovým balíkom SAP Business ByDesign. No aj keď je riešenie centralizované, jednoduchá údržba a pravidelné aktualizácie nestačia. Vyžaduje sa podpora aplikácie a používateľov od špecialistov na SAP Business ByDesign.

V NTT DATA Business Solutions, neustále podporujeme váš tím vo všetkých aspektoch správy cloudových riešení – pomocou softvéru SAP Business ByDesign AMS. Vašim používateľom poskytneme poradenstvo v súvislosti so špecifikami systému – ako je napríklad nastavenia hlavných údajov (master data). Tiež vieme vaše riešenia personalizovať a vyvíjať podľa vašich potrieb. NTT DATA Business Solutions je jedným z mála partnerov SAP, ktorí sa zaoberajú incidentmi priamo v SAP Business ByDesign.

Benefity:

 • Nie je potrebný žiadny externý systém na zadávanie ticketov
 • Flexibilné služby, ktoré odbremenia vaše IT oddelenie
 • Lokálna podpora zohľadňujúca právne požiadavky špecifické pre jednotlivé krajiny

SAP Commerce Cloud AMS (Hybris)

SAP Commerce Cloud (Hybris) ako viackanálová platforma, umožňuje spoločnostiam napĺňať rastúce očakávania od zákazníkov v segmentoch B2B aj B2C.

Na tento účel je nevyhnutné, aby boli všetky servisné kanály navzájom prepojené, funkčné a ľahko dostupné. Ak sa vyskytnú chyby, je potrebné ich okamžite napraviť, bez ohľadu na dobu dňa – v opačnom prípade riskujete stratu zákazníkov. Platforma musí byť zároveň agilná pre prípadné zmeny podmienok na trhu.

NTT DATA Business Solutions, vďaka svojmu partnerskému odbornému centru podporuje váš IT tím vo všetkých týchto úlohách. Na požiadanie a na základe dohody o úrovni služieb spravujeme každý krok – od poskytovania licencií až po implementáciu a hosting alebo optimalizáciu systému. Okrem toho získate prístup k najnovším službám SAP C/4HANA (Hybris), vrátane správy incidentov a 24-hodinovej servisnej službe.

Benefity:

 • Najväčšia dostupnosť a spoľahlivosť aplikácií SAP C/4HANA (Hybris) za primerané náklady
 • Prispôsobenie a rozšírenie vašej obchodnej platformy podľa aktuálnych, individuálnych požiadaviek
 • Kompletný balík služieb z jedného zdroja - od konzultácie až po podporu

SAP Marketing Cloud AMS (Hybris)

Spravujte potenciálnych zákazníkov, rozvíjajte dynamické zákaznícke profily, segmentáciu a kampane a prispôsobte ponuku každému kupujúcemu pomocou SAP Marketing Cloud. Umožní vám zvýšiť lojálnosť vašich zákazníkov.

To všetko však funguje len vtedy, keď sa riešenie hladko integruje do vášho existujúceho SAP prostredia. Okrem toho je veľmi dôležité, aby sa problémy so softvérom riešili 24 hodín denne. Taktiež je nutné, aby bolo marketingové riešenie dostatočne agilné a rozšírilo sa v prípade, že sa zmenia podmienky na trhu.

Odborné centrum NTT DATA Business Solutions podporuje váš IT tím vo všetkých týchto úlohách. Na požiadanie a na základe dohody o úrovni služieb spravujeme každý krok – od poskytovania licencií až po implementáciu a hosťovanie alebo optimalizáciu systému. Okrem toho získate prístup k najnovším službám SAP C/4HANA, vrátane správy incidentov podľa ITIL, a 24-hodinovej telefonickej službe.

Benefity:

 • Najväčšia dostupnosť a spoľahlivosť aplikácií SAP C/4HANA za porovnateľné náklady
 • Prispôsobenie a rozšírenie vašej obchodnej platformy podľa aktuálnych a individuálnych požiadaviek
 • Kompletný balík služieb z jedného zdroja - od konzultácie až po podporu

SAP CX (Customer Experience) AMS (Hybris)

Portfólio riešení od SAP CX (Customer Experience) kombinuje funkcie CRM pre marketing, zákaznícky servis a sociálne siete so zainteresovanými stranami.

Hlavný benefit: Namiesto toho, aby sa si iba spravovali vaše kontakty so zákazníkmi ako v klasickom CRM, nadviažete a bude udržiavať osobné vzťahy – a individuálne ich prispôsobte marketingovým a obchodným aktivitám.

Požiadavky sa rýchlo menia, najmä v tejto oblasti: objavujú sa nové technológie a sociálne siete, ale taktiež očakávania medzinárodných zákazníkov sa výrazne líšia od regiónu. Ak si chcete zachovať dlhodobú konkurenčnú výhodu, potrebujete dôležité odborné znalosti o trhu a musíte rýchlo adaptovať SAP riešenia.

Odborníci z NTT DATA Business Solutions vám pomôžu s ich implementáciou a údržbou, a taktiež vám poradia optimálnu konfiguráciu, ukážu vám možnosti rozšírenia a budú na dosah ruky s najnovšími odbornými znalosťami. Ponúkame vám podporu pre správu incidentov podľa ITIL a tiež 24-hodinové telefonické služby.

Benefity:

 • Najväčšia dostupnosť a spoľahlivosť aplikácií SAP C/4HANA za predvídateľné náklady
 • Prispôsobenie a rozšírenie vašej obchodnej platformy podľa aktuálnych a individuálnych požiadaviek
 • Kompletný balík služieb z jedného zdroja - od konzultácie až po podporu

SAP GRC Access Control AMS

Bezpečnosť je pre mnohých používateľov SAP najvyššou prioritou. Dosiahnite bezpečnosť pomocou GRC (Governance, Risk, and Compliance) riešenia SAP Access Control – všetko od správy používateľov a prístupu k systému vnútornej kontroly. S automatizovanými systémami môžete zabezpečiť súlad a minimalizovať riziká pri minimálnych nákladoch.

Avšak, aj to najlepšie GRC riešenie je len tak dobré ako ľudia, ktorí ho nakonfigurujú a používajú – odborníci z NTT DATA Business Solutions to zvládnu za vás. Naši skúsení a vyškolení GRC špecialisti odbremenia vašich IT pracovníkov a rizikových manažérov. Ponúkame vám poradenstvo v oblasti priraďovania rolí, analýzy rizík, audítorskej dokumentácie a samozrejme 24-hodinovej podpory.

Benefity:

 • Nižšie zdroje, riziká a náklady z hľadiska GRC
 • Osvedčené postupy pre vyššiu výkonnosť, jednoduchšie riadenie rizík a lepšia správa
 • Zvýšená transparentnosť a objektívnosť v GRC procesoch
 • Ľahko dostupné aktuálne odborné znalosti v oblasti bezpečnosti

SAP SuccessFactors AMS

Riešenia v portfóliu SAP SuccessFactors umožňujú podnikom dokonale prispôsobiť svoje riadenie ľudských zdrojov Generation Y a digitalizácii. Od náboru až po plánovanie nástupníctva je manažment talentov integrovaný na základe presných analýz. Je to centrálne, avšak komplexné riešenie, ktoré si vyžaduje špeciálne odborné znalosti pre efektívne využitie.

Pomocou aplikácie SAP SuccessFactors AMS vám pomôžeme spravovať vaše riešenia v oblasti ľudských zdrojov v cloude. Poradíme vášmu tímu, rýchlo a efektívne vyriešime problémy, ako nesprávne zdroje údajov alebo falošné konfigurácie. Po implementácii s vlastnými službami môžete prispôsobiť svoje riešenie vašim potrebám. Sme nestále po vašom boku s integrovaným manažmentom incidentov – čo vám umožní zamerať sa na rozvíjanie vášho talentu.

Benefity:

 • Optimalizované a schválené služby založené na transparentnej dohode
 • Flexibilné služby znižujú pracovné zaťaženie vášho IT oddelenia
 • IT odborníci a odborníci na podnikanie ako osobné kontakty

Služby správy aplikácií pre Gigaset Communications

Služby NTT DATA Business Solutions využívame už mnoho rokov. Neustála komunikácia s tými istými ľuďmi je zvlášť výhodná. Naše kontaktné osoby poznajú naše systémy a požiadavky, vďaka čomu dokážu kedykoľvek pružne reagovať.

Stefan Beckmann, vedúci informačných technológií, Gigaset Communications GmbH

Stiahnuť success story

Prečo sme tým správnym partnerom pre správu vašich aplikácií

Ponúkame vám komplexnú podporu AMS po celom svete

Bez ohľadu na to, z ktorého odvetvia alebo regiónu pochádzate a kde ste aktívni, postaráme sa o všetky vaše riešenia od A po Z. Počnúc analýzou a optimalizáciou vašich procesov až po implementáciu systémov prispôsobených podľa vašich potrieb, servis a údržbu vášho systému.

Využite plný potenciál vašich SAP riešení

Pokiaľ ide o plné využitie potenciálu vašich SAP riešení, sme prvou voľbou pre mnohé firmy. Našich zákazníkov podporujeme vďaka jedinečným skúsenostiam získaných z množstva úspešných projektov.

Profitujte z našej dlhoročnej expertízy v oblasti SAP

Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti služieb správy aplikácií SAP Global Partner a cloudových služieb dokazujú, že rozumieme širokému portfóliu SAP riešení. Pomáhame zákazníkom všetkých veľkostí a vo všetkých odvetviach, od lokálnych stredne veľkých spoločností až po medzinárodné korporátne spoločnosti.

Viac užitočných informácií o správe aplikácií SAP

Štúdia: Aktuálne zistenia v oblasti služieb správy aplikácií SAP v Európe?
Expertise Brief
Štúdia: Aktuálne zistenia v oblasti služieb správy aplikácií SAP v Európe?

Štúdiu uskutočnila NTT DATA Business Solutions v spolupráci s firmou Pierre Audoin Consultants (PAC). Opýtaných bolo 207 manažérov v oblasti SAP a IT, vďaka ktorým sme získali prehľad o aktuálnom stave a budúcom výhľade v oblasti SAP Application Management v Európe.

Stiahnuť bezplatne

Prehľad našich projektov

Kamps GmbH

Proactive application support, end-to-end system monitoring and a flexible support model by NTT DATA Business Solutions ensure that Kamps benefits from outstanding performance and security within daily business.

Duracell

NTT DATA Business Solutions establishes a cloud-portable testing automation platform leveraging SAP’s Solution Manager as part of Duracell’s journey to Business Suite on HANA

Elektror airsystems

Application Management Services not only relieve the workload of Elektror employees, but also make use of economies of scale.

Zinpro

Zinpro wanted an ERP that would grow as its own operations expanded, and knew their current platform was not robust enough to provide that infrastructure.

Ceyoniq

Together with NTT DATA Business Solutions, Ceyoniq could implement SAP S/4HANA Cloud as their new ERP system in only six months and as a special project highlight, only four sub processes required slight adjustments.

Synthomer

With the introduction of SAP Sales Cloud and SAP Cloud Platform Integration, Synthomer's sales people now have an ideal tool for day-to-day business, as customer data is available online and offline.

Krempel

With the implementation of the SAP HANA database, Krempel is well prepared for the introduction of SAP S/4HANA while Remote Administration and NTT DATA Business Solutions AMS are providing the manufacturer with stability in productive operations and scalable services at projectable costs.

DENIOS AG – SAP S/4HANA Conversion

A smooth move onto SAP S/4HANA via a system conversion with the help of NTT DATA Business Solutions experts. Topped off with securely hosted systems at the NTT DATA Business Solutions data centers and Application Management Services for high-performing business processes in all 12 countries.

Vetter Pharma

Vetter Pharma implemented a new HR system landscape with the help of NTT DATA Business Solutions and thus, sets the beginning of their journey into the digital world with SAP SuccessFactors.

Čo hovoria naši experti na Služby správy aplikácií (AMS)

Global Blog
Faster to More Flexibility with a Hybrid Cloud Approach – a Use Case

Oliver Assig | apr 09, 2021

Global Blog
Hybrid Cloud as a Success Factor for Industry 4.0

Brian Everett | feb 12, 2021

Application Management Services
Mapping the Road to the New Normal with Intelligent Technologies

Harish Menta | feb 04, 2021

Global Blog
SAP on Azure: Knowing and Using the Advantages with Microsoft

Oliver Assig | jan 20, 2021

Global Blog
5 Benefits of Hybrid Cloud for SMEs

Oliver Assig | jan 13, 2021

Application Management Services
Managed Services for the Intelligent Enterprise

Matthias Siegmund | jan 08, 2021

Global Blog
How to Save Costs with a Hybrid Cloud Approach

Frederik Krampf | dec 04, 2020

Global Blog
What Is a Hybrid Cloud?

Boris Sacic | nov 19, 2020

Global Blog
SAP Outsourcing – Discover the World of Data Centers

Bonhage Martin | jún 15, 2020

Súvisiace riešenia

Cloud

NTT DATA Business Solutions vám pomôže vytvoriť cloudovú stratégiu pre rýchle a efektívne podnikové procesy. Naše cloudové riešenia zlepšujú transparentnosť a výkonnosť firmy.

Digitálna transformácia

Digitálna transformácia s internetom vecí (IoT) je jednoduchšia s odborným poradenstvom a inovatívnymi obchodnými modelmi od NTT DATA Business Solutions.

Omnichannel Commerce

NTT DATA Business Solutions vám pomôže stanoviť si jasnú stratégiu v rámci omnichannel marketingu pre novú éru obchodovania v modeli B2C a B2B s efektívnym e-commerce riešením.

Kontaktujte nás ešte dnes

Hľadáte odpovede alebo by ste chceli získať viac informácií o našich službách správy aplikácií (AMS)? Chcete sa detailnejšie poradiť s našimi odborníkmi alebo by ste sa radi zúčastniť na jednom z našich seminárov týkajúcich sa AMS – služieb správy aplikácií?

Kontaktujte nás ešte dnes – radi vám pomôžeme.

Contact Us
Kontakt

Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte nám na +421
2 209 11 111
Pošlite nám správu