NTT DATA Business Solutions

Od 1. apríla 2021: itelligence mení názov na NTT DATA Business Solutions

Zmena názvu na NTT DATA Business Solutions je súčasťou iniciatívy globálneho rastu spoločnosti NTT DATA

Bielefeld/Bratislava 30. marca 2021Spoločnosť itelligence | NTT DATA Business Solutions, ktorá je jedným z najväčších globálnych partnerov spoločnosti SAP a v kalendárnom roku 2020 zaznamenala tržbu približne 1,072 miliardy eur v súvislosti s poradenskými a spravovanými službami a službami spoločnej inovácie zameranými na produkty SAP, bude od 1. apríla pôsobiť pod novým názvom – NTT DATA Business Solutions. Predchádzajúce osobitné prvky značky sa transformujú v súlade s prvkami značky NTT DATA. Zmena názvu spoločnosti je súčasťou významného globálneho rastu a iniciatívy budovania značky spoločnosti NTT DATA.

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions AG zostane samostatnou spoločnosťou so sídlom v Bielefelde v Nemecku. Skupina NTT DATA Business Solutions, ktorá má viac ako 10 000 zamestnancov po celom svete, bude na trhu pôsobiť nezávisle. Predstavenstvo a vedenie na čele s generálnym riaditeľom Norbertom Rotterom bude aj naďalej plniť svoje úlohy ako doposiaľ. Všetky zmluvy so zákazníkmi, partnermi a poskytovateľmi služieb, ktorí spolupracujú so skupinou, zostanú v platnosti.

„Spolu so spoločnosťou NTT DATA, ktorá je z globálneho hľadiska jedným z najúspešnejších poskytovateľov IT služieb, dnes otvárame novú kapitolu histórie podniku,“ hovorí Norbert Rotter, generálny riaditeľ spoločnosti NTT DATA Business Solutions, „v ktorej budeme hrať ešte významnejšiu úlohu. Naďalej sa budeme zameriavať na to, aby sme boli popredným globálnym partnerom a predajcom spoločnosti SAP v odvetví MSP. Vďaka možnostiam, ktoré ponúka spoločnosť NTT DATA, sa dokážeme ešte viac presadiť aj v odvetví veľkých podnikov. Som presvedčený o tom, že uznávaná značka NTT DATA nám pomôže dosiahnuť väčší úspech a renomé na celom svete. Podarí sa nám tiež osloviť viac zákazníkov s vysokým potenciálom, ktorí svoju medzinárodnú cestu začnú so spoločnosťou NTT DATA Business Solutions.“

1.apríla sa začína globálna iniciatíva budovania značky v rámci skupiny NTT DATA

„Urobili sme ďalší významný krok na ceste globálnej integrácie značky,“ hovorí Kaz Nishihata, vyšší výkonný viceprezident a výkonný riaditeľ spoločnosti NTT DATA. „Verím, že posilnenie značky NTT DATA nám umožní poskytovať mimoriadne kvalitné služby vo väčšom rozsahu klientom po celom svete a dosiahnuť obchodný rast. Spoločnosť NTT DATA smeruje medzi 5 najvýznamnejších poskytovateľov IT služieb a spoločnosť NTT DATA Business Solutions bude zohrávať dôležitú úlohu, pretože podporí a rozšíri jej ponuku podnikových riešení so zameraním na produkty SAP.“

Podľa nedávnej štúdie spoločnosti Gartner je spoločnosť NTT DATA ôsmou najhodnotnejšou a jednou z najrýchlejšie rastúcich značiek na IT trhu. Zároveň patrí do prvej desiatky globálnych poskytovateľov obchodných a IT služieb.

Skúsenosti s riešeniami SAP a ciele vyjadrené v našom motte: We Transform. SAP® Solutions into Value

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions ponúka zákazníkom a inštitúciám rozsiahle portfólio, ktoré tvoria poradenské a spravované služby a služby spoločnej inovácie založené na produktoch a riešeniach SAP®. Pobočky spoločnosti NTT DATA Business Solutions v 30 krajinách pomáhajú zákazníkom pri transformácii na inteligentný podnik. Spoločnosť NTT DATA Business Solutions je jedným z mála platinových partnerov spoločnosti SAP a je súčasťou programu SAP PartnerEdge®, pričom prevádzkuje päť vlastných dátových centier. Podľa analytickej spoločnosti ISG je spoločnosť NTT DATA Business Solutions globálnym lídrom, pokiaľ ide o implementáciu systému SAP S/4HANA® a pomoc zákazníkom pri transformácii systémov. Do dnešného dňa spoločnosť NTT DATA Business Solutions realizovala alebo v súčasnosti implementuje viac ako 460 projektov SAP S/4HANA.

Karl Fahrbach, riaditeľ spoločnosti SAP pre obchodné partnerstvá, povedal: „Náš nový produkt RISE with SAP je dôkazom všestrannej spolupráce s partnermi spoločnosti SAP. Kľúčom k dosahovaniu našich ambicióznych cieľov je náš ekosystém partnerov a partneri ako NTT DATA Business Solutions najlepšie svedčia o význame úzkej dlhodobej obchodnej spolupráce.“

„Naším hlavným cieľom je zaručenie významnej pridanej hodnoty a úspechu v rámci všetkých procesov transformácie, ako aj splnenie individuálnych požiadaviek našich klientov,“ uvádza generálny riaditeľ Norbert Rotter. „Naše nové motto dôsledne vyjadruje ciele spoločnosti NTT DATA Business Solutions: We Transform. SAP® Solutions into Value.“

Vladimír Hudačin, výkonný riaditeľ NTT DATA Business Solutions pre Slovensko zároveň dodáva: „Ako NTT DATA Business Solutions budeme mať prístup k širšiemu portfóliu a budeme tak ešte silnejším partnerom pri využití potenciálu vášho podniku na maximum. Naďalej sa budeme špecializovať na vytváranie riešení SAP, ktoré skutočne pracujú v prospech vašej spoločnosti.“

Na základe intenzívnejšej spolupráce medzi spoločnosťami NTT a SAP SE, ktorá sa začala v minulom roku, všetky subjekty vítajú aktuálnu iniciatívu budovania značky. Spoločnosť NTT DATA Business Solutions ako súčasť značky NTT DATA získa výhodu na domácom trhu MSP a zároveň bude môcť osloviť potenciálnych zákazníkov spomedzi veľkých podnikov vďaka výnimočnej atraktívnosti značky NTT.

O spoločnosti NTT DATA Business Solutions

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions navrhuje, implementuje, spravuje a neustále vylepšuje riešenia SAP tak, aby pracovali v prospech spoločností a ich zamestnancov.

NTT DATA Business Solutions pomáha spoločnostiam uskutočniť transformáciu a dosiahnuť rast a väčší úspech. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s riešeniami SAP spája obchodné príležitosti svojich klientov s najnovšími technológiami – individuálne a vo všetkých oblastiach obchodnej činnosti. Ako súčasť skupiny NTT DATA a vďaka úzkej spolupráci so spoločnosťou SAP a ďalšími partnermi poskytuje spoločnosť NTT DATA Business Solutions existujúcim aj potenciálnym klientom prístup k inovatívnym riešeniam a trendom. Výrazne sa tak podieľa na inovácii a dlhodobom úspechu podniku.

Spoločnosť NTT DATA Business Solutions má približne 10 000 zamestnancov v 30 krajinách. V roku 2020 spoločnosť dosiahla celkový obrat 1,072 miliardy eur.

 

O spoločnosti NTT DATA

Spoločnosť NTT DATA, ktorá je súčasťou skupiny NTT Group, je spoľahlivým globálnym inovátorom IT a obchodných služieb so sídlom v Tokiu. Naše poradenstvo, odvetvové riešenia, služby týkajúce sa podnikových procesov, digitálna a IT modernizácia a spravované služby uľahčujú klientom transformáciu. Spoločnosť NTT DATA umožňuje im aj celej spoločnosti s istotou vkročiť do digitálnej budúcnosti. Naším cieľom je podieľať sa na

dlhodobom úspechu svojich klientov. Ponúkame globálny dosah a individuálny prístup ku klientom, ktorým poskytujeme služby vo viac ako 50 krajinách na celom svete. Navštívte nás na stránke nttdata.com.

Všetky vyjadrenia v tejto správe, ktoré nie sú historickými údajmi, predstavujú výhľadové vyjadrenia tak, ako ich definuje americký zákon Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. So všetkými výhľadovými vyjadreniami sú spojené rôzne riziká a neistoty opísané v záznamoch spoločnosti SAP, ktoré spravuje Komisia USA pre cenné papiere a burzu, vrátane jej najnovšej výročnej správy vo formulári 20-F, pričom skutočné výsledky sa môžu výrazne líšiť od očakávaní. Spoločnosť SAP upozorňuje čitateľov, aby sa nadmerne nespoliehali na tieto výhľadové vyjadrenia, ktoré spoločnosť SAP nie je povinná aktualizovať a ktoré sú platné len k dátumu ich vydania.

SAP a ďalšie produkty a služby SAP uvedené v tomto dokumente a ich logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a vyhlásenia týkajúce sa ochranných známok nájdete na stránke https://www.sap.com/copyright.

 

Kontakt pre médiá – Slovensko

Marketing Manager

Alexandra Pucovská

NTT DATA Business Solutions, s. r. o.

Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, Slovakia

T: +421 220 911 111

E-mail: [email protected]

 

Medzinárodný kontakt pre médiá

Vedúca podnikovej komunikácie

Silvia Dicke

NTT DATA Business Solutions

Königsbreede 1

33605 Bielefeld, Nemecko

T: +49 (0) 521 / 9 14 48 – 107

E-mail: [email protected]

 

Select a Country
SlovakiaSlovenčina