Úspech v predávaní: Starostlivosť o zákazníka nie je len o predávaní produktov a služieb

Ide síce o bežný jav, ale svet v ktorom sa predajcovia pohybujú je búrlivý, neustále sa meniaci vďaka rýchlym zmenám a trendom ako prebytok informácii, meniaca sa dynamika trhu, stúpajúce požiadavky zákazníkov, prelomové technológie a s tým súvisiaci nárast konkurencie.

Neustále v pohybe, vždy prepojení a informovanejší než kedykoľvek predtým – ako držať krok s dnešnými „digital-first“ zákazníkmi?

Spôsob, akým predajcovia a kupujúci interagujú, zdieľajú informácie a ako vyzerá samotná nákupná cesta (buyers journey), sa zásadne zmenila. Dobrou správou však je, že obe strany sa v konečnom dôsledku zapájajú do celého predajného procesu efektívnejšie a účinnejšie, flexibilnejšie a transparentnejšie. Niektoré z nich sú podporované strategickými technologickými trendmi (nižšie), ako Gartner uvádza – ktoré sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou úspechu tímu predajcov.

Nárast informovaných kupujúcich si žiada dobre pripravených predajcov

Vďaka inováciám ako sú smartphony, cloud, sociálne siete a veľké dáta (big data) je dnešný kupujúci vyzbrojený informáciami, ako nikdy predtým. Títo digitálne a technicky zdatní zákazníci majú nepretržitý prístup k množstvu rôznorodých informácií dostupných na všetkých komunikačných kanáloch. Sú vysoko informovaní o dostupných možnostiach riešení, ktoré najlepšie vyhovujú ich druhu podnikaniu. Vyjadrené číslom: 74% B2B kupujúcich absolvuje viac než polovicu svojej nákupnej cesty online predtým než vykonajú daný nákup offline.

Práca s počítačom kdekoľvek a kedykoľvek vyústila do stavu okamžitej dostupnosti a prístupnosti oboch – predajcov a kupujúcich

Na základe nárastu užívateľov mobilných zariadení sa predpokladá, že v roku 2019 číslo užívateľov mobilných telefónov dosiahne 4,68 miliardy – a tým, že dnes je žiadané byť vždy dostupným, prekážky času a vzdialenosti zmizli. Kombináciou systémov, ktoré spracúvajú informácie v kontexte a generujú tak na zákazníka šité dáta a analytických náhľadov do špecifických situácií, obchodné oddelenie doručí správnu informáciu o produkte alebo službe správnemu predajcovi a zároveň aj kupcovi, v správny čas.

Vertikalizácia predaja potrebuje dôveryhodných partnerov s dôkladným porozumením

Dnešní zákazníci majú minimálnu toleranciu pre generické produkty a informácie o službách. Očakávajú, že ich predajcovia poznajú dynamiku ich vertikálneho odvetvia odzadu dopredu. To zahŕňa kľúčové ukazovatele výkonnosti, významné výzvy a príležitosti, ktorým oni a ich najbližší konkurenti čelia, rovnako ako akékoľvek nevyužité príležitosti.

Pokročilé, hĺbkové analýzy umožňujúce predajcom stať sa expertmi v preosievaní  a triedení informácii

Analytické nástroje, ktorých záber siaha od zákazníckych dát, cez minulé a súčasné aktivity predajcov až po nákupy zákazníkov, umožňujú predajcom rozhodovať sa na základe podložených faktov. Inteligentné podniky, bez ohľadu na ich veľkosť, vedia, zavádzajú osvedčené postupy a znalosti na potvrdenie svojej expertízy a to využitím najnovších technológií a riešení pre efektívny predaj.

Zefektívnenie CRM schopností zjednoduší lead generation

Využitím komplexnej analytiky dostupnej z interných dát, webu a sociálnych médií, budete môcť používať CRM ešte užitočnejšie, a to napríklad nainštalovaním aplikácií na rôzne zariadenia – jednoduchý spôsob ako zabezpečiť, aby vaše sales tímy používali CRM efektívnejšie.

2in1 – keď sa oddelenie pre styk so zákazníkmi a predaj & marketing spoja

Vo väčšine prípadov si kupujúci porovnáva viacero možných riešení než zavolá, a keď tak urobí, očakáva zo strany predajcu konzistenciu a spoľahlivosť, nehladiac na to, či sa práve rozpráva s predajcom alebo produktovým manažérom. Práve preto, čoraz viac spoločností začalo klásť dôraz zladenie svojich predajných a marketingových aktivít, aby zaistili jednotné vystupovanie oboch oddelení, interne aj externe.

Cloud Computing a Software ako služba (SaaS) zlepšujú realizáciu príležitostí na úrovni cross-sell aj up-sell

Čísla sú veľmi sľubné: Podľa IDC, 67% investícií všetkých podnikov v rámci IT infraštruktúry a sofvéru budú do roku 2020 alokované na riešenia založené na cloude.  A niet divu, nakoľko tieto technológie vyžadujú len minimálny čas na školenia, urýchľujú jednotlivé akcie, objednávky a cenové ponuky sales tímu. Zabezpečujú aktualizáciu systémov v stále meniacom sa svete podnikania, promptne reagujú na potreby zákazníkov a predajcov, a zároveň poskytujú ľahkú dostupnosť a použiteľnosť v kontraste s komplexnými ERP systémami. A čo je najlepšie, používatelia ich radi používajú bez toho, aby boli do toho nútení.

SAP Sales Cloud pre efektívny predaj

Kliknite na odkaz nižšie a zistite, ako NTT DATA Business Solutions a SAP Sales Cloud môžu pomôcť vášmu sales tímu.

Prejsť na stránku Predaj a marketing.

Contact Us
Contact Us

Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte nám na +421
2 209 11 111
Pošlite nám správu