application management service

Pre zmenu rýchlo na vec: Ako Služby pre správu aplikácii (AMS) zvyšujú pružnosť a prispôsobivosť Vášho podniku

Príliš mnoho z nás podceňuje masívny vplyv agilného riadenia služieb. Podniky sa musia naučiť reagovať na zmeny pružnejšie a pohotovejšie.

Výrazný nárast zmien a neistôt mení nároky na spoločnosti. V dnešnom svete potrebujeme veľkú dávku manévrovacích schopností, aby sme dokázali správne reagovať na predvídateľné i nepredvídateľné udalosti. Táto schopnosť spoločnosti sa často označuje ako agilita (obratnosť).

Príklad zlúčenia spoločností: V rozhodujúcom zlomovom bode budeme potrebovať novú organizačnú štruktúru, integráciu nových zamestnancov a rozšírenie produktového portfólia. Výsledkom budú zmeny v základných kľúčových procesoch, napríklad vo výrobe a intralogistike. Nové výrobné zariadenia a sklady sa musia pohotovo začleniť do už existujúceho systému. Je nevyhnutné, aby Vaša organizácia vedela na tieto zmeny rýchlo a dynamicky reagovať. Na strane IT to znamená:

  • zaviesť nové procesy,
  • zlúčiť/ oddeliť systémy SAP,
  • uviesť do prevádzky nové riešenia.

V týchto scenároch však dlhé adaptačné doby ohrozujú Vaše konkurenčné postavenie – v prípade pochybení trvalejšie, ako by ste očakávali.

Aj v prípade inovatívneho produktu alebo služby, vďaka ktorej sa mení zameranie spoločnosti a jej portfólio, je potrebná obratnosť a prispôsobivosť. V opačnom prípade môžeme doplatiť na vysoké náklady na vývoj a príliš dlhú dobu pre uvedenie na trh. V tejto situácii, kedy vrámci vývoju uplynie príliš veľa času, než je nový produkt pripravený na trh a skutočne k dispozícii, spoločnosť výrazne zaostáva za konkurenciou.

 

Service Desk – rozhranie znalostí

Už je to dávno, čo poskytovatelia služieb pracovali iba na novovznikajúcich problémoch v IT. Analýza a zhodnocovanie neboli súčasťou primárnej oblasti zamerania. Dnes Prostredie pre spravovanie služieb (Managed Service Environment) dokáže podporiť Vaše podnikanie plošne a strategicky. Rozhodujúca je v tomto bode súhra medzi Servisným Strediskom (Service desk) a Manažérom dodávky služieb (Service Delivery Manager).

V prevádzke AMS (Application Management Services), ktorá je spustená externe, sa informačné vlákna zbiehajú v Service Desku providera. Samostatným kontaktným bodom (Single point of contact, SPOC) je tím ľudí, ktorý dokumentuje každý prípad prostredníctvom ticketov a prepojením ich historických záznamov. Monitorovanie serverov, klientov a softvéru poskytuje informácie o problémoch, ktoré je možné napraviť, v ideálnom prípade preventívne. Na základe zhromaždenia konkrétnych incidentov a dotazov Service Desk rozpoznáva situáciu jednotlivých oddelení a možné dopady pre celý podnik. Štatistiky vytvorené na základe prijatých dotazov (ticketov) a anomálie často odhaľujú nové požiadavky skôr, ako spoločnosť začína vnímať akúkoľvek potrebu konať.

Tieto znalosti využíva aj Manažér (SDM), ktorý je ústredným kontaktným bodom pre externú IT podporu podniku. V súlade s vyššie spomenutým môže reagovať na nové technické potreby spoločnosti. Môže však konať tiež preventívne tým, že včas predvída zmeny na trhu a využíva správne procesy vo vhodnej dobe. Vďaka svojím odborným skúsenostiam dokáže identifikovať existujúci potenciál prostredníctvom porovnateľných kritérií a ukazovateľov (KPIs). Manažér dodávky môže teda poskytovať poradenstvo založené na faktoch a skutočnosti a následne adektvátne podľa toho konať.

 

Agilné metódy projektu – release v krátkych cykloch

Pokiaľ ide o zmenu alebo opätovné zavedenie IT riešenia, do hry vstupuje druhá dimenzia pružnosti (agility), pretože ideálny Manažér rozširuje klasické procesy v dodávateľskom reťazci systému SAP prostredníctvom agilných mechanizmov. Agilné metódy projektu (napríklad Scrum) pomáhajú rýchlo implementovať nové riešenia krok za krokom.

Rýchlosť je dôležitá, nakoľko zhromaždené požiadavky na výrobky sa môžu dynamicky meniť a prispôsobovať (v takzvanom produktovom backlog-u). Na rozdiel od tradičných metód sa vývojový tím dokáže lepšie vyrovnať s obvyklým množstvom požiadaviek na zmeny a riešenia realizovať rýchlejšie. Iteratívne vydania a releasy v krátkych cykloch skracujú čas uvedenia na trh a pomáhajú minimalizovať riziká – napríklad riziko oneskoreného spustenia produktívnej prevádzky alebo riziko zneužitia obsahu. Okrem toho tento vývoj nepretržite urýchľujú pružné procesy testovania a zavádzania.

Chcete sa dozvedieť viac o strategickej úlohe Manažéra poskytovania služieb (SDM) a jeho vplyve na pružnosť Vášho podnikania? Porozprávajte sa s nami kedykoľvek.

Vyššia agilita aj pre Vašu infraštruktúru: Cloud Computing

Agilné metódy a SAP? Tieto dva svety spolu zdanlivo kolidujú. Najkritickejšie a najviac integrované business aplikácie v SAPe sú väčšinou workloady, dôsledkom čoho je riziko výpadkov alebo straty produktivity obzvlášť vysoké v prípade, že chceme riešenia v SAPe robiť pružnejšie, ako predtým.

Na platforme Cloud Computing je prevádzka aplikácií SAP dynamickejšia, lacnejšia a bezpečnejšia ako vo verzii on-premise. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure alebo Google Cloud Platform poskytujú alternatívy, ktoré spĺňajú prísne požiadavky na výkon databáz v pamäti, ako je napríklad aj SAP S4/HANA. V prípade potreby sa tieto inštancie nasadia vo veľmi krátkom čase v porovnaní s týždňami nasadzovania prostredníctvom lokálnej infraštruktúry. Vďaka škálovateľnosti môžu platformy poskytovať maximálny výkon, priepustnosť a redundanciu. Zároveň zabezpečujú aj toleranciu porúch a dobrú dostupnosť.

– Stephan Beier, Senior manažér predaja Aplikácii pre správu služieb (AMS), NTT DATA Business Solutions AG 

 

Contact Us
Contact Us

Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte nám na +421
2 209 11 111
Pošlite nám správu