NTT DATA Business Solutions

Cloud a platforma

Získajte viac informácií o aktuálnych trendoch v oblasti cloud computingu a možnostiach generovania zisku pre váš podnik

Podnikateľka sa pozerá von
Projekt realizovaný vďaka cloud computingu

Využívajte cloud computing na generovanie ziskov pre váš podnik

Cloud computing sa v podstate stal štandardom v rámci podnikovej IT infraštruktúry. Jasne to dokazujú dvojciferné hodnoty rastu počtu riešení typu platforma ako služba (PaaS) a infraštruktúra ako služba (IaaS), pre ktoré dnes na trhu existuje takmer nekonečný počet ponúk. Dominantní poskytovatelia cloudových služieb, napríklad AWS, Microsoft a Google, ponúkajú najviac inovácií a neustále trh zásobujú ponukami nových služieb. Vzhľadom na tento rýchly rozvoj sa podniky stretávajú s problémom, ako udržať krok s vývojom a ako si vybrať najvhodnejšie riešenie. Mnohé z nich v súčasnosti inklinujú k hybridnému cloudu a multicloudovým riešeniam. Ktoré ďalšie trendy by ste mali sledovať? A ako môžete využiť ich potenciál? V spoločnosti NTT DATA Business Solutions dokážeme nielen odpovedať na tieto otázky, ale zároveň vieme vášmu podniku pomôcť využiť cloudové technológie pomocou overených metód, zaužívaných postupov a predpripravených riešení.

Prehľad trendov v oblasti cloudu a platforiem
Hybridná alebo multicloudová sieť

Hybridný cloud a multicloud

Multicloudový prístup je založený na kombinovaní rovnakých typov cloudových riešení (napr. verejný cloud) od rôznych poskytovateľov, ktorých individuálne silné stránky tak možno kombinovať cieleným spôsobom. Naproti tomu, hybridné cloudové riešenia využívajú rôzne typy cloudov (napr. verejný a privátny), čo znamená, že podniky v podstate rozširujú možnosti vlastných dátových centier alebo dátových centier svojich poskytovateľov IT služieb o služby verejného alebo privátneho cloudu. Táto kombinácia založená na potrebách podniku ponúka možnosť kombinovať výhody oboch typov riešení: Zatiaľ čo internú infraštruktúru možno využívať napríklad na ukladanie a spracovávanie citlivých údajov, infraštruktúrne a platformové služby poskytovateľov cloudu ponúkajú pružnosť a škálovateľnosť a nižšie celkové náklady na prevádzku (v súčasnosti uvádzané ako hlavný dôvod zavádzania hybridného cloudu). Oba prístupy, t. j. multicloud a hybridný cloud, kladú zvýšené nároky na bezpečnosť údajov. K tejto oblasti je potrebné pristupovať veľmi citlivo, aby ste dokázali čo najlepšie využiť možnosti ponúkané individuálne navrhnutými cloudovými riešeniami.

image

Vyššia agilita vďaka hybridnej cloudovej stratégii

Získajte k tejto téme detailné informácie:

  • ako využívať hybridné riešenie tak, aby ste mohli bezpečne skombinovať výhody SAP a cloudu,
  • aktuálne modely cloudu a poskytovania služieb,
  • ako sa tieto modely od seba navzájom líšia,
  • aké konkurenčné výhody vám dokáže ponúknuť hybridný cloud.
Viac informácií informácií o hybridnom cloude
Pohľad na budúcnosť riešení založených na cloude

Natívne cloudové riešenia

Natívne cloudové riešenia sú také riešenia, v rámci ktorých boli aplikácie vyvinuté a sú prevádzkované s využitím cloudových technológií. Na rozdiel od monolitickej infraštruktúry aplikácií, pri tomto prístupe je aplikácia zvyčajne rozdelená na viacero menších komponentov, tzv. mikroslužieb. Jednotlivé tímy vývojárov tak môžu na nich pracovať nezávisle od seba s použitím dynamických a agilných techník vývoja aplikácií. Vďaka tomuto princípu voľne zoskupených služieb, kde každá má definovaný rozsah, môžete optimalizovať každú službu na základe jej kľúčových funkcií a vybrať si prostredie, jazyk alebo systém, ktoré sú pre zvolené ciele najvhodnejšie. Jednotlivé mikroslužby sa obvykle vyvíjajú v tzv. kontajneroch, čo umožňuje ich flexibilné kombinovanie do zložitých aplikácií. Týmto spôsobom je možné pridávať, odoberať alebo vymieňať len niektoré komponenty. Vďaka tomu môže byť softvérová aktualizácia alebo nová funkcia sprístupnená hneď po dokončení jej vývoja, nie až s nasledujúcou verziou celého systému. Vo všeobecnosti platí, že pri natívnych cloudových riešeniach profitujete z celkovej pružnosti, škálovateľnosti, rýchlosti a cenovej výhodnosti cloudu.

Edge computing umožňuje vykonávanie údržby v reálnom čase

Edge computing

Edge computing rozširuje bežné cloudové riešenia o centrálne servery v rámci koncepcie, ktorá spracúva údaje decentralizovane – na rozhraní (hrane – z angl. Edge) siete. To posúva spotrebiteľov informácií bližšie k ich zdrojom, čo je obzvlášť výhodné pre aplikácie, kde je potrebné prenášať a vyhodnocovať veľké množstvá dát (takmer) v reálnom čase. S rýchlo rastúcim počtom zariadení IoT a s tým súvisiacim nárastom objemu prenášaných dát naberá táto koncepcia stále viac na význame. Medzi takéto systémy patrí napr. systém inteligentnej výroby alebo systémy na dodávku a dopravu tovaru, ktoré vyžadujú okamžitý zásah v prípade určitých udalostí. Súčasťou systému je aj hlavné dátové centrum, v ktorom sa ukladajú údaje z okrajových zariadení v konsolidovanej podobe a kde sú potom k dispozícii na spracovanie inými aplikáciami. Decentralizované okrajové údaje je potrebné sústavne monitorovať a vyhodnocovať – ak je to potrebné, tak aj priamo človekom. Využívanie edge computingu môže ušetriť 10 až 30 % úvodných nákladov a v priemere aj 10 až 20 % prevádzkových nákladov.

Chatboty fungujú vďaka robotickej automatizácii procesov

Robotická automatizácia procesov

Robotická automatizácia procesov (RPA) je softvérová technológia s podporou umelej inteligencie (AI), ktorú možno využiť na digitalizáciu a vďaka tomu aj efektívnejšiu správu relatívne jednoduchých opakujúcich sa úloh, ako je napr. spracovávanie faktúr alebo správa uchádzačov o zamestnanie. Časovo náročné úlohy, ktoré bolo doteraz potrebné vykonávať manuálne, môžu prevziať inteligentné boty využívajúce RPA. Takéto cielené zjednodušovanie podnikových procesov dáva zamestnancom viac času na plnenie náročnejších úloh, ako sú príprava stratégií a vývoj produktov, optimalizácia procesov alebo starostlivosť o zákazníkov. Ak chcete vo väčšej miere využívať tieto výhody aj vo svojom podniku, odporúčame poskytnúť vašim zamestnancom webový prístup k inteligentnej automatizačnej platforme prostredníctvom cloudu. „RPA ako služba“ poskytuje používateľom rýchly a jednoduchý prístup k inteligentnej automatizačnej platforme a podporuje jednoduchú prevádzku a škálovateľnosť na základe potrieb.

Ďalšie informácie o RPA
Počítačová bezpečnosť zárukou bezpečného cloud computingu

Bezpečnosť cloudu

Bezpečnosť cloudu je založená na pravidlách a opatreniach na zabezpečenie cloudových služieb a k nim prislúchajúcej infraštruktúry vrátane všetkých aplikácií a dát. Bezpečnosť je ústrednou témou pre poskytovateľov aj používateľov cloudových služieb, pretože v prípade porušenia ochrany údajov nesú zodpovednosť obe strany. Dôležitosť bezpečnosti cloudu potvrdzuje aj aktuálne dianie: Stále častejšia distribúcia úloh medzi rôznymi poskytovateľmi cloudových služieb pootvára dvere počítačovým pirátom, ktorí vďačne využijú každú príležitosť ponúkanú nedostatočným zabezpečením. Požadovanú úroveň zabezpečenia cloudu určuje predovšetkým typ používaného riešenia – verejný alebo hybridný cloud napr. vyžadujú vyššiu úroveň zabezpečenia ako výlučne privátne riešenie. Hlavným cieľom je ochrana dát pred prístupom zvonku a pred zlyhaním siete. Okrem toho treba brať do úvahy aj súlad s predpismi.

Cloud sa považuje za prostriedok na urýchlenie dosahovania obchodných cieľov

93,7 %
organizácií súhlasí s názorom, že cloud je nenahraditeľný z pohľadu napĺňania ich súčasných obchodných potrieb
88,4 %
organizácií súhlasí s názorom, že cloud je nenahraditeľný z pohľadu napĺňania ich budúcich obchodných potrieb
84,7 %
organizácií súhlasí s názorom, že cloud je v súčasnosti pre ich organizáciu dôležitejší ako pred rokom
SAP Business Technology Platform v rámci SAP Intelligent Enterprise Framework

SAP Business Technology Platform

Keď hovoríme o moderných cloudových riešeniach, nemožno vynechať riešenia spoločnosti SAP. SAP ako líder na európskom trhu softvérových riešení ponúka podnikom niekoľko výhod v podobe zosieťovaných procesov, využívania multicloudových riešení, širokej siete partnerov a rýchlej implementácie.

SAP Business Technology Platform (BTP) poskytuje nástroje na správu a analýzu dát a podporuje vývoj aplikácií a ich integráciu v rámci portfólia aplikácií spoločnosti SAP aj iných výrobcov. Je pritom jedno, či je aplikácia prevádzkovaná interne alebo v cloude. Okrem toho sú na podporu zavádzania inovácii k dispozícii inteligentné technológie ako umelá inteligencia, strojové učenie, internet vecí a RPA. SAP BTP je nahraditeľnou súčasťou platformy SAP Intelligent Enterprise.

Ďalšie informácie nájdete v článku na našom blogu

Čo vám NTT DATA Business Solutions ponúka

Nie sme len špecialisti na produkty SAP, ale vieme vám poradiť aj v otázkach ľubovoľnej infraštruktúry obsahujúcej riešenia a systémy SAP. Ako globálny poskytovateľ komplexných služieb vám vieme poskytnúť pomoc vo všetkých fázach implementácie cloudu: od úvodného poradenstva až po trvalú správu. Zákazníci môžu profitovať z našich úzko prepojených spravovaných cloudových služieb a služieb správy aplikácií, ktoré sme už úspešne implementovali v rámci mnohých projektov po celom svete.

Váš partner pre cloudové technológie

Pomôžeme vám aj pri zavádzaní vyššie spomínaných moderných technológií vo vašom podniku. Ako servisný partner spoločností SAP, AWS, Microsoft a mnohých ďalších máme všetky potrebné vedomosti, aby sme vám dokázali pomôcť pri optimalizácii vášho podniku.

Prečítajte si viac o našich spravovaných cloudových službách

Čo hovoria naši špecialisti

Cloud Platform
Cloud Strategy – The 10 Most Important Elements

Paweł Bielecki
sep 11, 2023

SAP S/4HANA Cloud
Proven Value in Facts and Figures: SAP BTP with SAP S/4HANA Cloud

NTT DATA Business Solutions
sep 04, 2023

Data Management
7 Mistakes to Avoid When Implementing a Data Fabric

NTT DATA Business Solutions
aug 29, 2023

Cloud Platform
Benefits and Opportunities of Using SAP BTP with SAP S/4HANA Cloud, Public Edition

Brandon Evans
apr 14, 2023

Information Technology
SAP Business Technology Platform: More than Just a Data Hub

Constantin Freiherr Teuffel von Birkensee
feb 28, 2023

Blog Series: Customer Experience
Managed Cloud Services
Tempted to Buy, Motivated to Stay – with Automated Customer Service

Bob Meyer
jan 10, 2023

Blog Series: Customer Experience
Managed Cloud Services
How to Make Your Retail Business Omnichannel

Bob Meyer
okt 12, 2022

Laptop, notebook and survey chart on a table represent the managed services study by NTT DATA Business Solutions
Blog Series: Managed Services Study 2022
Application Management Services
The Where Makes the Difference: Local Managed Services Providers Score with Data Security and Data Protection in the Cloud

Thomas Ross
sep 23, 2022

Laptop, notebook and survey chart on a table represent the managed services study by NTT DATA Business Solutions
Blog Series: Managed Services Study 2022
Application Management Services
Cost, Software Quality, Problem Resolution: How Managed Services Providers (MSPs) Deliver Identifiable Added Value

NTT DATA Business Solutions | Germany
júl 08, 2022

Laptop, notebook and survey chart on a table represent the managed services study by NTT DATA Business Solutions
Blog Series: Managed Services Study 2022
Application Management Services
Know-how, Communication and Culture: This is how Companies and Managed Services Providers Come Together Successfully

Yvonne Kern
jún 07, 2022

Ďalšie zaujímavé témy

Porozprávajme sa o vašom cloudovom projekte inovácií

Máte nápad, ktorý chcete zrealizovať? Chcete sa dozvedieť viac o trendoch v oblasti cloudu? Chcete sa zaregistrovať na niektorý z našich seminárov a posunúť svoj podnik dopredu pomocou cloudu?

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

 

Peter Šághy

Head of Sales and Marketing

Linkedin