Inteligentný podnik je zárukou, že v budúcnosti nezmiznete z mapy

Umožnite svojmu podniku zvládnuť nové výzvy a chopte sa ponúkaných príležitostí.

Začnite svoju cestu
image

Inteligentný podnik – viac ako trend

V neustále sa meniacom svete musíte hľadať spôsoby, ako sa rýchlo vyrovnať s novými výzvami. Potrebujete sa rýchlo prispôsobovať, reagovať a konať.

Nie je preto prekvapením, že neexistuje univerzálne riešenie, ktoré možno aplikovať na každý problém. Existuje však koncepcia, o dosiahnutie ktorej by ste sa mali usilovať – inteligentný podnik.  Je to koncepcia založená na novom prístupe a získavaní zručností a schopností, ktoré umožňujú rýchlo sa prispôsobiť meniacemu sa prostrediu a zabezpečiť tak trvalo udržateľný rast vášho podniku. Inteligentný podnik nie je len trendom alebo módnym výrazom, je to konkrétna koncepcia. A aj keď inteligentný podnik nepredstavuje len jednu špecifickú technológiu alebo systém, vyžaduje na svoju realizáciu zodpovedajúce technické vybavenie.

Neexistuje žiaden vopred určený spôsob, ako sa práve z vašej firmy môže stať inteligentný podnik. Tento proces je veľmi individuálny, pretože do neho vstupujú vaše špecifické požiadavky, systémy a procesy. Táto individualita však neznamená, že cesta k inteligentnému podniku musí byť nákladná a zložitá. Tak ako vlastnosti inteligentného podniku – prispôsobivosť, pružnosť a agilita – aj vaša cesta bude rovnaká: postupný proces krok za krokom.

Čo ovplyvňuje váš podnik a vyvoláva vo vás obavy?

Dnešná spoločnosť a obchodné prostredie prinášajú nové výzvy: rýchlo sa meniace trhové podmienky, nový konkurenti, inovatívne startupy a rastúce očakávania zákazníkov. A to vôbec nehovoríme o nových spôsoboch práce, nových prístupoch a externých faktoroch, ktoré ovplyvňujú vysoko integrované siete.

Pozrime sa napríklad na to, ako ľudia (zákazníci, zamestnanci atď.) vnímajú určité situácie, produkty alebo služby. V stredobode záujmu je individualita jednotlivca a jeho rastúce očakávania. Aj preto dnešnú ekonomiku často vnímame ako zážitkovú.

Toto prostredie bežne opisujeme pojmom VUCA svet:

VUCA – z anglického Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous (Nestály, Neistý, Zložitý, Mätúci)

Klaďte si správne otázky

Pretože svet, spoločnosť a technológie sa sústavne vyvíjajú a frekvencia a dosahy zmien sú čoraz intenzívnejšie, musí sa meniť aj spôsob myslenia a fungovania ekonomiky a podnikov.

Musíte dokázať rýchlejšie reagovať, napredovať a udržať si náskok pred konkurenciou, v opačnom prípade zostanete pozadu. Tradičné obchodné modely, ktoré fungovali po stáročia, prechádzajú tvrdým testom.

Dokáže sa váš obchodný model vyrovnať s týmito výzvami? Je dostatočne flexibilný a prispôsobivý?

Všetko zlé je však na niečo dobré: Nie všetko predstavuje iba výzvu – objavujú sa aj nové príležitosti, ktoré vznikajú práve vďaka tomuto novému prístupu a pokročilým technológiám.

Dokáže váš podnik tieto príležitosti uchopiť?

Je na čase zmeniť stratégiu a hľadať spôsoby, ako získať nové zručnosti a schopnosti. To všetko s cieľom zvládnuť výzvy a využiť tieto príležitosti. Jednou z kľúčových vlastností inteligentného podniku je otvorenejší pohľad na vec – predovšetkým v rámci ostrovov informácií vo vašom podniku.

Zamyslite sa nad tým, ako obohatiť svoje produkty ponukou doplnkových služieb, prípadne ako by prechod na obchodný model „ako služba“ mohol viac vyhovovať požiadavkám vašich zákazníkov. Pretože zmena perspektívy je to, o čo tu ide: Slabé stránky vášho overeného obchodnému modelu by možno pomohol odhaliť pohľad zo strany startupu, napr. poskytovateľa novej platformy. S týmto zámerom rozvíjate malé projekty na veľké, pričom sústavne meriate, spochybňujete a upravujete parametre – presne tak, ako to robia startupy.

Základným princípom inteligentného podniku je klásť si správne otázky, aby ste dostali správne odpovede.

Začnite si klásť správne otázky

Inteligentný podnik je odpoveďou

Prvým krokom k vytvoreniu inteligentného podniku je akceptovanie nadchádzajúcich zmien, bez ohľadu na to, či ide o výzvy alebo príležitosti. Nie všetko sa dá predvídať a plánovať, predovšetkým vo svete VUCA. Inteligentné podniky však plánujú s ohľadom na flexibilitu a proaktívnosť – napr. ak máte premyslených viacero možných scenárov vývoja, keď reálne dôjde k zmenám, dokážete sa im prispôsobiť profesionálne a bez stresu.

Aby to váš podnik dokázal a bol skutočným inteligentným podnikom, existuje niekoľko užitočných či dokonca nevyhnutných zručností a technológií, ktoré vám pomôžu optimalizovať každodennú prevádzku a dosiahnuť lepšie výsledky.

Najskôr si stanovte vhodný prístup, potom sa zamerajte na podporné technológie počínajúc digitálnym jadrom a následne sa posuňte k inteligentným technológiám a správe zážitku.

Prístup a schopnosti

To, že ste inteligentným podnikom, znamená, že aktívne iniciujete zmenu a reagujete ako prví, namiesto toho, aby ste len nasledovali ostatných – aktívne tvoríte budúcnosť namiesto toho, aby ste na ňu iba reagovali.

Tu je jeden príklad, ako predpovede v kombinácii so senzorovou technológiou prinášajú vyššiu flexibilitu. Flexibilita myslenia a štruktúry spoločnosti však často nestačí, pretože k svojmu rozhodovaniu ešte potrebujete vhodné referenčné body. Tie sa však môžu priebežne meniť.

Agilita vám umožňuje prispôsobovať svoju stratégiu meniacim sa požiadavkám a prostrediu. Agilný prístup je zároveň nevyhnutnosťou pre každodenné fungovanie podniku. Tu je jeden príklad, ako agilitu zakomponovať do podnikania.

V ideálnom prípade vám tieto schopnosti umožnia, aby ste na zmeny nielen reagovali, ale aby ste boli ich súčasťou. Na prípade digitálnej asistentky Kia Mia dobre vidieť, ako možno výzvu v podobe nedostatku personálu transformovať na výhodu. Sprístupnenie inovatívnych technológií obohacuje zákaznícky aj produktový zážitok.

Ako ste si už zrejme všimli, technológia môže byť zdrojom zásadných zlepšení a novozískaných schopností. Pozrime sa na rôzne spôsoby, ako môžete svoj podnik optimalizovať a ako každé opatrenie môže viesť k naplneniu špecifickej požiadavky.

Digitálne jadro

Základ vášho podniku, resp. obchodného modelu, tvoria každodenné činnosti, procesy a interakcie. Niekedy je prechod na systém SAP S/4HANA alebo SAP C/4HANA prvým krokom na ceste k inteligentnému podniku, pretože vám umožní zhromaždiť a spracovať obrovské množstvo údajov (tiež označovaných ako prevádzkové údaje), získavať z nich užitočné informácie a analyzovať ich s cieľom zvýšiť transparentnosť a efektivitu (ďalšie výhody systému SAP S/4HANA).

Digitálne jadro zabezpečuje hladké vykonávanie každodenných aj ostatných činností. Implementácia sama o sebe však nedáva veľmi zmysel. Najskôr je potrebné zamyslieť sa nad vašim podnikaním a procesmi a identifikovať jednotlivé možnosti optimalizácie.

Inteligentné technológie

Tým, že svoj podnik postavíte na digitálnom jadre, vytvoríte základ umožňujúci pridávanie inteligentných cloudových technológii, ako sú napr. umelá inteligencia (AI), strojové učenie (ML), automatizácia robotických procesov (RPA), internet vecí (IoT) alebo analýzy – a to je len niekoľko príkladov.

Tieto technológie prinášajú novú úroveň digitálnej transformácie. Hovoriť dnes o digitalizácii už nie je nič revolučné, je to skôr bežný vývoj. Spomeňte si napríklad na digitálnych asistentov v smartfónoch: Siri, Asistent Google, Alexa atď. využívajú rozpoznávanie reči a konverzačnú umelú inteligenciu na to, aby dokázali odpovedať na vaše otázky a povedať vám, napríklad, aké bude počasie. Pomocou aplikácie dokážete ovládať teplotu v miestnosti, okná, dvere aj časti kuchyne. Žijeme v inteligentných domoch, kde robot vysáva a čistí podlahu, zatiaľ čo vy ležíte vo vani.

Preneste tieto technológie do obchodného prostredia a predstavte si ich potenciál a možnosti v neďalekej budúcnosti.

Zážitky

S podporou týchto inteligentných technológií môžete pridať ešte jeden aspekt: zážitok. Zamyslite sa nad tým, aký zážitok poskytujete svojim zákazníkom (zákaznícky zážitok), zamestnancom (zamestnanecký zážitok) a ostatným zainteresovaným stranám. Uvažujte aj nad tým, ako tento zážitok ovplyvňuje ich správanie a tým aj výsledky a zisk vášho podniku. S každým takýmto zážitkom zhromažďujete ďalšie údaje, tzv. X-Data – údaje o zážitkoch.

Inteligentný podnik v sebe kombinuje nový prístup a zručnosti, ako aj optimálne množstvo relevantných a užitočných technológií, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám a sú zárukou trvalo udržateľného rastu. Správa dát a schopnosť získavať z nich cenné závery je neoddeliteľnou súčasťou podnikania dnes a inak to nebude ani v budúcnosti. Z tohto dôvodu rastie aj význam previazanosti údajov o prevádzke a zážitkoch, ktoré sa pre úspech v podnikaní stávajú doslova nevyhnutnosťou.

Poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, v akom bode na ceste k inteligentnému podniku sa práve nachádzate. Pretože inteligentný tiež znamená individualizovaný.

Vaša cesta k inteligentnému podniku sa začína práve teraz

Určite existujú rôzne dôvody, prečo je váš podnik úspešný. Proces vytvárania inteligentného podniku a zavádzania nových technológií vašu činnosť nenaruší, naopak, podporí a zlepší ju.

Na to, ako vytvoriť inteligentný podnik, neexistuje univerzálne riešenie. Spoločne sa pozrieme na vaše podnikanie, zistíme, ktoré oddelenia a procesy fungujú dobre, a rozhodneme, ktoré by mohli potrebovať optimalizáciu. Dokážeme vylepšiť ľubovoľnú IT infraštruktúru alebo systémové prostredie, ktoré už máte k dispozícii.

Začneme v bode, v ktorom sa práve nachádzate

Začnime sa rozprávať o vašich aktuálnych výzvach, slabých miestach alebo vašich plánoch a snoch do budúcnosti. Potrebujete kreatívnu inšpiráciu alebo prevádzkovú či technickú podporu pri integrácii procesov? Je sprievodné riadenie zmien vôbec potrebné?

Na základe našich skúseností vieme, že vo vašom podniku pravdepodobne už koluje niekoľko dobrých nápadov. Nájdime ich a vydajme sa spoločne na cestu k inteligentnému podniku.

  • Chcete ešte viac zautomatizovať výrobu a dodávateľský reťazec?
  • Je potrebné zvýšiť efektivitu logistiky, výroby a dodávok?
  • Potrebujete zlepšiť viditeľnosť a transparentnosť spracovaním informácií v reálnom čase, aby ste mohli rozhodovať na základe dát?
  • Hľadáte spôsoby ako zladiť ekonomické a ekologické ciele?
  • Zamýšľali ste sa nad tým, ako upevniť vernosť zamestnancov a zvýšiť vašu atraktivitu ako zamestnávateľa?

Zameranie na okamžitý prínos zmien

Byť inteligentným podnikom znamená byť agilný. V podstate to znamená, že dokážete využiť príležitosť okamihu, pretože dokonalé príležitosti sa nemusia objaviť nikdy. Zároveň musíte byť ochotní akceptovať zmeny, pretože prehodnotenie a prebudovanie vášho obchodného modelu môže byť v konečnom dôsledku celkom zábavné.

V tomto prvom kroku nesmiete zabudnúť, že väčšina inovácií pochádza z nápadov a inšpirácií „vypožičaných“ z iných odvetví alebo oblastí činností, z ktorých následne vznikol nový model.

Naším cieľom je pomôcť vám zlepšiť vaše podnikanie, nie zaviesť nejakú náhodnú technológiu len preto, aby bola zavedená – spoločne vyberieme nástroje, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám, a vytvoríme okamžitú a trvalo udržateľnú hodnotu.

Zameriame sa na vaše podnikanie. Aby bol prechod na inteligentný podnik úspešný a aby sme dokázali garantovať úspech v každej fáze, používame iteratívny prístup.

Spoločne sa pozrieme na silné stránky vašej spoločnosti, jej technologické zdroje a úroveň zavedenia digitálnych technológií a nájdeme optimálny štartovací bod.

Náš iteratívny prístup nám umožňuje prispôsobiť sa vašim špecifickým požiadavkám a zabezpečiť dosiahnutie nášho spoločného cieľa: zabezpečenie budúcich potrieb vášho podniku.

Naše skúsenosti z rôznych oblastí priemyslu, naše odborné technické znalosti a úzka spolupráca so spoločnosťami SAP a NTT DATA nám umožňujú spoločne s vami nájsť optimálne riešenie.

Vydajte sa na cestu práve teraz

Zaistíme vám úspešný prechod na inteligentný podnik

Pozrite si sériu webinárov „Innovation Tuesday“

2021 – nové nápady, nové príležitosti, nové plány: ako zabezpečiť, aby bolo vaše podnikanie pripravené na budúcnosť v časoch neustále sa meniacich okolností? Ako definovať prvý krok k digitálnej transformácii vášho podniku?

Zúčastnite sa našej série webinárov „Innovation Tuesday“, kde sa dozviete viac o inovatívnych technológiách, inteligentnom podnikaní, skúsenostiach so zákazníkmi (CX), SAP S/4HANA a cloudových technológiách – inšpirujte sa!

VIAC PODROBNOSTÍ O SÉRII WEBINÁROV „INNOVATION TUESDAY“

Expert Paper
Digitalizácia: Hľadanie správnej stratégie pre váš podnik

Digitálna transformácia nie je problémom budúcnosti: Je to reálna naliehavá výzva, ktorú podniky riešia každodenne. V tejto odbornej štúdii Klaus-Christoph Müller hovorí o meniacich sa obchodných modeloch, príležitostiach presadiť sa a o tom, ako čo najlepšie pripraviť stratégiu digitalizácie.

Zistite, ako plánovať stratégiu digitalizácie

Zistite, čo naši odborníci hovoria o inteligentnom podniku

Company News
Smart Working from Home Put to the Test during Lockdown

Jamie Stamper | sep 07, 2021

Artificial Intelligence
Conversational AI: Chatting and Speaking with the SAP S/4HANA System (Part 3)

Dimitri Schweigerdt | aug 31, 2021

Artificial Intelligence
Intelligent Technologies as an Integral Part of SAP S/4HANA – An Overview (Part2)

Dimitri Schweigerdt | aug 04, 2021

Digital Transformation
SAP Intelligent Enterprise Framework: Overview and Business Value

Dimitri Schweigerdt | aug 02, 2021

Digital Transformation
Your Path to the Intelligent Enterprise: Intelligent Technologies in SAP S/4HANA (Part 1)

Dimitri Schweigerdt | feb 17, 2021

Digital Transformation
It’s Time for a New Digital Strategy

Steve Niesman | feb 09, 2021

Application Management Services
Mapping the Road to the New Normal with Intelligent Technologies

Harish Menta | feb 04, 2021

Digital Transformation
Digital Opportunities in B2B – The Intelligent Hazardous Materials Warehouse as a Blueprint for Sustainable Service Solutions

Dries Guth | jan 25, 2021

Application Management Services
Managed Services for the Intelligent Enterprise

Matthias Siegmund | jan 08, 2021

Ďalšie informácie o inteligentnom podniku

Ako podporiť inovácie

Zavádzanie inovácií musí byť rýchle a nákladovo efektívne, pretože neexistuje štandardný postup, ktorého sa môžete držať, ani univerzálne riešenie pre všetkých. Dokonca neexistuje ani jasne definované východisko. Preto poskytujeme poradenstvo s využitím modulárneho a iteratívneho prístupu.

Objavte poradenstvo v oblasti inovácií

Infografika, Research & Co.

 
Získajte náskok pred konkurenciou ako inteligentný a inovatívny podnik
Infographic
Získajte náskok pred konkurenciou ako inteligentný a inovatívny podnik

Všetky otázky a nejasnosti na jednom mieste – východisko pre vaše interné diskusie alebo inšpirácia pre brainstorming, ktorý môže priniesť zmenu.

Získať infografiku
Ako sa malé a stredné podniky (SME) môžu pripraviť na ekonomiku zajtrajška
 
Ako sa malé a stredné podniky (SME) môžu pripraviť na ekonomiku zajtrajška

Malé a stredné podniky majú oproti svojim veľkým konkurentom niekoľko špecifických výhod. Je pravdepodobné, že vzťahy so zákazníkmi a zamestnancami sú tu oveľa užšie.

Získať výskum

Porozprávajme sa o vašej ceste k inteligentnému podniku

Hľadáte odpovede alebo máte záujem o ďalšie informácie o inteligentnom podniku? Potrebujete podrobnejšie informácie od našich odborníkov alebo sa chcete zaregistrovať na niektorý z našich seminárov?

Kontaktujte nás a my vám radi poradíme.

 

Klaus-Christoph Müller is director of the innovation technology department at NTT DATA Business Solutions.

Klaus-Christoph Müller

Riaditeľ pre inovatívne technológie

itelligence AG


Kontaktujte ma cez LinkedIn

Kontakt

Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte nám na +421
2 209 11 111
Pošlite nám správu