NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions | 22 mája, 2019

Čo je to CRM a ako vám pomôže budovať lepšie vzťahy so zákazníkmi

 

image

Zákazníci a ich spokojnosť sú kľúčovým faktorom v každom odvetví podnikania. CRM je nástroj novej generácie, ktorý pomáha nielen monitorovať vzťahy s aktuálnymi zákazníkmi, dokáže taktiež budovať stratégiu na oslovenie potenciálnych kupujúcich.

CRM ako základ každého podnikania

CRM (Customer Relationship Management) predstavuje softvér, ktorého úlohou je riadenie vzťahov so zákazníkmi. Program zbiera všetky dostupné informácie o klientoch (kontakty, aktivitu, kúpnu silu, plány a i.), eviduje ich a efektívne manažuje. Výsledkom týchto procesov je pochopenie správania a potrieb zákazníkov, a vytváranie najefektívnejšej stratégie. Tú môže firma ďalej využiť vo všetkých segmentoch podnikania –  v obchode, zákazníckom servise i v marketingu.

Kvalitný CRM spoznáte ľahko

Napriek tomu, že ešte niekoľko rokov dozadu CRM softvéry neexistovali, dnes možno na trhu dostať systémy od najrôznejších výrobcov. Pri výbere toho najvhodnejšieho treba viac ako na cenu prihliadať na faktory ako: použiteľnosť na rôznych platformách, bezpečnosť (keďže ide o citlivé informácie o zákazníkoch), funkcionalitu a najmä implementáciu samotného softvéru a následné poradenstvo.

 

C/4 HANA je produktom vytvoreným pod značkou SAP, ktorá je dlhodobo lídrom na IT trhu. Tento softvér predstavuje cloudový modul špecializujúci sa na Customer Relationship Management. Pokrýva široké spektrum oblastí od predaja cez servis, podporu, e-commerce, správu zákazníckych dát až po marketing. K dispozícii sú navyše aj on-premise riešenia Customer managementu vstavaného do S/4 HANA, inteligentného ERP novej generácie.

 

Výhody CRM systému C/4 HANA

  • bezproblémová integrácia s ďalšími produktami ako SAP ERP, CRM a to aj v mobilnom rozhraní
  • dostupnosť procesov nielen v bežných, ale i v špecifických oblastiach podnikania (Industry Specific Solutions)
  • škálovateľnosť a prispôsobiteľnosť – C/4 HANA je súčasťou systému SAP CRM, ktorá disponuje najkomplexnejšou aktuálne dostupnou ponukou na trhu
  • systém využíva najnovšie technologické trendy ako IoT, Cloud Computing, Machine Learning či stratégiu viackanálového predaja 
  • SAP servisná podpora a politika aktualizácie zaisťuje, že aplikácia vždy poskytuje najnovšie funkcie a dostupné inovácie
  • mobilita, rýchlosť a jednoduchá prístupnosť – cloudové riešenie umožňuje pristupovať k dátam bez ohľadu na miesto ich uloženia alebo použitú technologickú platformu
  • analytika v reálnom čase – vďaka kvalitným reportom tvoreným v reálnom čase je C/4 HANA vhodným nástrojom nielen pre veľké, ale i malé a stredné podniky. Zaručuje totiž zlepšenie procesov a skvalitnenie toku informácií, čoho výsledkom je nárast produktivity, efektivity a zároveň i spokojnosti zákazníkov

 

SAP C/4 HANA sa skladá z piatich základných produktov:

SAP Marketing Cloud

Systém využíva pokročilé analytické nástroje na to, aby v reálnom čase porozumel zámerom a potrebám zákazníkov. Na základe získaných informácií je spoločnosť schopná identifikovať cieľovú skupinu zákazníkov a odporúčať tak najvhodnejšie marketingové aktivity.

SAP Commerce Cloud

Commerce Cloud pokrýva celú funkcionalitu nákupu a predaja prostredníctvom internetu i mobilných technológií, a umožňuje tak firmám vytvoriť a následne udržiavať webové obchody v chode.

SAP Sales Cloud

Slúži najmä na podporu predaja a organizovanie predajných aktivít. Sales Cloud umožňuje obchodníkom rýchlo reagovať na vývoj trhu.

SAP Service Cloud

Ide o platformu zameranú na riadenie servisných a prevádzkových služieb. Každý užívateľ s aktívnym prístupom má k dispozícii informácie o poskytovaných službách, miestach výkonu či inštalovaných zariadeniach.

SAP Customer Data Cloud

Modul pomáha zákazníkom kontrolovať používanie ich osobných údajov a pomáha spoločnosti plniť požiadavky GDPR a spravovať zákaznícke dáta.

 

Dodávateľ CRM – nie je všetko zlato, čo sa leskne

Okrem výberu správneho a plne funkčného CRM treba mať na pamäti, že i dodávateľ je dôležitým faktorom pri výbere. Správny dodávateľ totiž nielen dodá softvér, ale najmä pomôže s implementáciou softvéru a procesmi jeho zabehnutia v chode firmy. Keďže CRM od SAP je spravované prevádzkovateľom, nie koncovým užívateľom, dôležité je i následné poradenstvo.

NTT DATA Business Solutions predstavuje CRM riešenie pod názvom it.digital suite, ktoré je vytvorené na platforme Microsoft .NET. Spoločnosť nielen implementuje softvér a poskytuje odborné  školenia i poradenstvo, zabezpečuje taktiež i projektové riadenie naprieč celým životným cyklom produktu. NTT DATA Business Solutions má k dispozícii vlastné dátové centrá i hostingové systémy. Týmto spôsobom dokáže podporovať prevádzku a implementovať riešenia vytvorené na základe analýzy požiadaviek zákazníka. Navyše je partnerom spoločnosti SAP a tak zastrešuje i komunikáciu a sprostredkúva dodávateľské výhody.

 

Iba flexibilná a rýchlo reagujúca firma môže byť v dnešnej dobe moderných technológií naďalej konkurencieschopnou. Keďže potenciálni, ale aj existujúci zákazníci hľadajú uspokojenie svojich potrieb online, mali by sa tam pohybovať aj firmy, ktoré tieto služby ponúkajú. Toto prostredie prináša podnikom množstvo výhod, vďaka ktorým môžu bližšie spoznať svojho zákazníka, analyzovať ho a poskytnúť mu tak presne to, čo potrebuje. S vhodnou technológiou tak dokážu zlepšovať vzťahy s externým prostredím vo všetkých fázach – od oslovenia zákazníka až po pozáručný servis.

Select a Country
SlovakiaSlovenčina