NTT DATA Business Solutions

Privacy – Swedish version

Vi tar skyddet av din integritet och dina personuppgifter på största allvar.

Integritetspolicy för NTT DATA Business Solutions AG

Inledning

NTT DATA Business Solutions AG och dess nationella dotterbolag, (nedan kallade: ”Vi”) är som operatör av onlineerbjudanden på https://www.nttdata-solutions.com ansvarig part för bearbetningen av personuppgifter för användare av onlineerbjudandet. Vår kontaktinformation hittar du i sidfoten på onlineerbjudandet, ansvarig kontaktperson för frågor om behandling av personuppgifter nämns direkt i denna integritetspolicy. Vi tar skyddet av din privata sfär och dina privata uppgifter på stort allvar. Vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter i överensstämmelse med innehållet i denna integritetspolicy samt tillämpliga föreskrifter för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om i vilken mån vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det gäller all information om din identitet, som exempelvis ditt namn, din e-postadress eller din postadress. Information som inte kan kopplas till din identitet (som exempelvis statistik, t.ex. antalet användare av onlineerbjudandet) gäller inte som personuppgifter.

Du kan i princip använda vårt onlineerbjudande utan att avslöja din identitet och utan att ange personuppgifter. Om du ändå vill begära information eller vill annonsera, ber vi om ditt namn och annan personlig information. Det är helt upp till dig om du anger dessa uppgifter. Vi visar alltid vilka uppgifter som krävs för användningen av varje erbjudande (obligatoriska uppgifter).

Ett automatiserat beslutsfattande på basis av dina personuppgifter sker inte i samband med användning av vårt onlineerbjudande.

Bearbetning av personuppgifter

Dina uppgifter lagrar vi på speciellt skyddade servrar inom Europeiska Unionen. Dessa är skyddade genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer. Åtkomst till dina uppgifter beviljas så få som möjligt och endast behöriga personer. Dessa är ansvariga för den tekniska, kommersiella eller redaktionella skötseln av webbplatsen. Trots regelbundna kontroller är ett fullständigt skydd mot alla faror inte möjligt.

Personuppgifterna som du förmedlar till oss via onlineerbjudandet överförs krypterade på internet. För dataöverföring använder vi en SSL-kryptering (Secure Socket Layer).

Vidarebefordran av personuppgifter

Vi använder i princip dina personuppgifter för de av dig önskade tjänsterna (exempelvis beställning av informationsmaterial eller nyhetsbrev). Vidare detaljer om de enskilda tjänsterna förklaras nedan.

Vi ger inte uppgifterna vidare till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, i synnerhet inte i reklamsyfte. Vidarebefordran av dina personuppgifter sker bara om du själv i och med dataöverföringen har samtyckt eller i den mån vi på grund av lagstadgade bestämmelser och/eller behörigt eller rättsligt beslut om detta ger oss rätt eller skyldighet att göra så. Det kan därvid i synnerhet handla om tillhandahållande av information i syfte för brottsbekämpning, säkerhet eller för att verkställa immateriella rättigheter.

Rättslig grund för databearbetning

I den mån vi får ett samtycke till bearbetningen av dina personuppgifter är artikel 6 paragraf 1 a i GDPR den rättsliga grunden för behandling av databearbetning.

Om vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal eller avtalsliknande förhållanden med dig, är artikel 6 paragraf 1 b GDPR den rättsliga grunden för databearbetningen.

Om vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla en av våra rättsliga skyldigheter är artikel 6 paragraf 1 c GDPR den rättsliga grunden för databearbetningen.

Som rättslig grund för databearbetningen gäller även artikel 6 paragraf 1 f GDPR, om behandlingen av dina personuppgifter påverkar ett av vårt företags eller en tredje parts legitima intressen, och om inte dina intressen, väsentliga rättigheter och friheter överväger vårt legitima intresse.

Inom ramen för denna integritetspolicy visar vi alltid vilka rättsliga grunder som vi stöder oss på för bearbetningen av dina personuppgifter.

Dataradering och lagringstid

Vi raderar eller spärrar alltid dina personuppgifter när syftet med lagringen är uppnått. Därutöver kan en lagring ske om det finns rättsliga krav som vi är föremål för, till exempel lagstadgade lagrings- och dokumentationsförpliktelser. I sådant fall raderar eller spärrar vi dina personuppgifter när motsvarande tidsperiod är avslutad.

Användning av vår webbplats

Information om din dator

Vid varje åtkomst till vårt onlineerbjudande samlar vi in följande information om din dator: Datorns IP-adress, begäran från din webbläsare och tiden för denna begäran. Dessutom registreras status och överförd datamängd inom ramen för denna begäran. Vi samlar även in produkt- och versionsinformation om den använda webbläsaren samt datorns operativsystem. Vi registrerar också från vilken webbplats åtkomsten till onlineerbjudandet gjordes. Din dators IP-adress lagras endast under onlineerbjudandets användningstid och raderas eller förvrängs därefter till anonymiserad förkortning. Övriga uppgifter lagras under en begränsad tidsperiod. Vi använder dessa uppgifter för driften av vårt onlineerbjudande, i synnerhet för att fastställa och eliminera fel, för att fastställa utnyttjandet av onlineerbjudandet samt göra anpassningar eller förbättringar. Även i detta syfte grundas vårt rättsliga intresse på artikel 6 paragraf 1 f GDPR.

Användning av cookies

För vårt onlineerbjudande använder vi – liksom många andra webbplatser – cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som lagrar särskilda inställningar och uppgifter vid utbyte med vårt onlineerbjudande via din webbläsare. En cookie innehåller som regel namnet på domänen som cookie-filen skickades ifrån samt information om cookiens ålder och en alfanumerisk identifierare.

Cookies gör det möjligt för oss att känna igen din dator och göra eventuella förinställningar omedelbart tillgängliga. Cookies hjälper oss att förbättra onlineerbjudandet, samt lära känna dig bättre och kunna ge dig en mer skräddarsydd tjänst. Användningen av cookies är nödvändig av tekniska skäl för att känna igen en registrerad användare.

Beroende på innehåll och lagringstid finns det olika slags cookies. De flesta cookies vi använder är så kallade ”sessionscookies”, som raderas när din webbläsarsession avslutas. Dessutom finns det vissa långlivade cookies som vi använder för att känna igen dig som besökare. Många cookies kommer direkt från oss, dessutom sker lagring och utvärdering av vissa cookies också genom tjänsteleverantörer (så kallade ”tredjepart-cookies”).

De flesta webbläsare är inställda så att de automatiskt accepterar cookies. Du kan när som helst inaktivera lagringen av cookies eller ställa in din webbläsare så att den meddelar så fort cookies skickas. Observera att vårt onlineerbjudande under vissa omständigheter bara kan användas begränsat om du vägrar lagra cookies.

Cookie samtycke

Ditt val angående kakor på denna webbplats.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats.

Läs mer i vår sekretesspolicy om vilka vi är, hur du kontaktar oss och på vilket sätt vi behandlar personuppgifter.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: cn-gms.nttdata-solutions.com, globe.nttdata-solutions.com, global.nttdata-solutions.com, live-de.transformation-now.events, nttdata-solutions.com, addstore.nttdata-solutions.com, itellifest.itelligencegroup.co.uk, se.nttdata-solutions.com, no.nttdata-solutions.com, dk.nttdata-solutions.com, itelligence-scc.at, my.nttdata-solutions.com, qa.nttdata-solutions.com, in.nttdata-solutions.com, ua.nttdata-solutions.com, ch.nttdata-solutions.com, es.nttdata-solutions.com, ru.nttdata-solutions.com, hu.nttdata-solutions.com, fr.nttdata-solutions.com, sk.nttdata-solutions.com, ae.nttdata-solutions.com, cz.nttdata-solutions.com, cn.nttdata-solutions.com, pl.nttdata-solutions.com, tr.nttdata-solutions.com, bnl.nttdata-solutions.com, de.nttdata-solutions.com, uk.nttdata-solutions.com, us.nttdata-solutions.com

Din nuvarande tillstånd: Tillåt alla.

Ditt samtyckes-ID: dLJ3K8HNLfw3iixfcVPfTW3CNJdZwa2KTcQDNAIP8AXuh3hXojhDLg==Samtyckesdatum: måndag 29 mars 2021 10:24:31 CEST

Cookie-deklaration uppdaterades senast 2/26/22 av Cookiebot :

Nödvändig (89)

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

Namn Utfärdare Ändamål Upphör Typ
__cf_bm hubspot.com This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 dag HTTP Cookie
__cfruid [x21] global.itelligencegroup.com
global.nttdata-solutions.com
ch.nttdata-solutions.com
es.nttdata-solutions.com
ru.nttdata-solutions.com
hu.nttdata-solutions.com
fr.nttdata-solutions.com
sk.nttdata-solutions.com
ae.nttdata-solutions.com
cz.nttdata-solutions.com
pl.nttdata-solutions.com
tr.nttdata-solutions.com
bnl.nttdata-solutions.com
de.nttdata-solutions.com
uk.nttdata-solutions.com
us.nttdata-solutions.com
corp.itelligencegroup.com
my.nttdata-solutions.com
qa.nttdata-solutions.com
in.nttdata-solutions.com
ua.nttdata-solutions.com
This cookie is a part of the services provided by Cloudflare – Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. Session HTTP Cookie
_GRECAPTCHA google.com This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 179 dagar HTTP Cookie
anonymous-consents addstore.nttdata-solutions.com Indikerar medgivande för cookies. 1 år HTTP Cookie
audit rubiconproject.com Determines whether the visitor has accepted the cookie consent box. This ensures that the cookie consent box will not be presented again upon re-entry. 1 år HTTP Cookie
c [x6] leady.com
admedo.com
creative-serving.com
sportradarserving.com
visx.net
bidswitch.net
Used in order to detect spam and improve the website’s security. 190 månader HTTP Cookie
CONSENT youtube.com Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 år HTTP Cookie
CookieConsent [x24] global.nttdata-solutions.com
live-de.transformation-now.events
ch.nttdata-solutions.com
es.nttdata-solutions.com
ru.nttdata-solutions.com
hu.nttdata-solutions.com
fr.nttdata-solutions.com
sk.nttdata-solutions.com
ae.nttdata-solutions.com
cz.nttdata-solutions.com
pl.nttdata-solutions.com
tr.nttdata-solutions.com
bnl.nttdata-solutions.com
de.nttdata-solutions.com
uk.nttdata-solutions.com
us.nttdata-solutions.com
nttdata-solutions.com
addstore.nttdata-solutions.com
itellifest.itelligencegroup.co.uk
itelligence-scc.at
my.nttdata-solutions.com
qa.nttdata-solutions.com
in.nttdata-solutions.com
ua.nttdata-solutions.com
Indikerar medgivande för cookies. 1 år HTTP Cookie
cookie-notification addstore.nttdata-solutions.com Determines whether the visitor has accepted the cookie consent box. This ensures that the cookie consent box will not be presented again upon re-entry. 4166 dagar HTTP Cookie
csrftoken eventbrite.co.uk Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. 1 år HTTP Cookie
debug eventbrite.co.uk Vi föreslår produkter och datum som passar dig. Persistent HTML Local Storage
embed/v3/counters.gif perf.hsforms.com Used to implement forms on the website. Session Pixel Tracker
INGRESSCOOKIE contextweb.com Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. Session HTTP Cookie
JSESSIONID [x2] nr-data.net
addstore.nttdata-solutions.com
Preserves users states across page requests. Session HTTP Cookie
li_gc linkedin.com Indikerar medgivande för cookies. 2 år HTTP Cookie
october_session live-de.transformation-now.events Behövs för att identifiera klienten med websessionen. 1 dag HTTP Cookie
rc::a google.com This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent HTML Local Storage
rc::b google.com This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage
rc::c google.com This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage
rc::d-15# google.com This cookie is used to distinguish between humans and bots. Persistent HTML Local Storage
ROUTEID addstore.nttdata-solutions.com This cookie is used in context with load balancing – This optimizes the response rate between the visitor and the site, by distributing the traffic load on multiple network links or servers. Session HTTP Cookie
SESS# stickyadstv.com Preserves users states across page requests. Session HTTP Cookie
test_cookie doubleclick.net Used to check if the user’s browser supports cookies. 1 dag HTTP Cookie
visitorId ws.zoominfo.com Preserves users states across page requests. 1 år HTTP Cookie
what-intent [x15] ch.nttdata-solutions.com
es.nttdata-solutions.com
ru.nttdata-solutions.com
hu.nttdata-solutions.com
fr.nttdata-solutions.com
sk.nttdata-solutions.com
ae.nttdata-solutions.com
cz.nttdata-solutions.com
pl.nttdata-solutions.com
tr.nttdata-solutions.com
uk.nttdata-solutions.com
my.nttdata-solutions.com
qa.nttdata-solutions.com
in.nttdata-solutions.com
ua.nttdata-solutions.com
Determines the device used to access the website. This allows the website to be formatted accordingly. Session HTML Local Storage
wordpress_test_cookie itelligence-scc.at Used to check if the user’s browser supports cookies. Session HTTP Cookie

Inställningar (8)

Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Namn Utfärdare Ändamål Upphör Typ
CookieConsentBulkSetting-# consentcdn.cookiebot.com Enables cookie consent across multiple websites Persistent HTML Local Storage
dc betweendigital.com Necessary for the functionality of the website’s chat-box function. 1 år HTTP Cookie
G eventbrite.co.uk Used in context with the language setting on the website. Facilitates the translation into the preferred language of the visitor. 1 år HTTP Cookie
lang [x2] ads.linkedin.com
linkedin.com
Remembers the user’s selected language version of a website Session HTTP Cookie
messagesUtk nttdata-solutions.com Stores a unique ID string for each chat-box session. This allows the website-support to see previous issues and reconnect with the previous supporter. 179 dagar HTTP Cookie
ss betweendigital.com Necessary for the functionality of the website’s chat-box function. 1 år HTTP Cookie
yt-player-bandaid-host youtube.com Used to determine the optimal video quality based on the visitor’s device and network settings. Persistent HTML Local Storage

Statistik (37)

Cookies för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Namn Utfärdare Ändamål Upphör Typ
__hssc [x2] nttdata-solutions.com
transformation-now.events
Identifies if the cookie data needs to be updated in the visitor’s browser. 1 dag HTTP Cookie
__hssrc [x2] nttdata-solutions.com
transformation-now.events
Used to recognise the visitor’s browser upon reentry on the website. Session HTTP Cookie
__hstc [x2] nttdata-solutions.com
transformation-now.events
Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. 1 år HTTP Cookie
__vw_tab_guid [x2] ru.nttdata-solutions.com
nttdata-solutions.com
Registers data on visitors’ website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. Session HTML Local Storage
_dc_gtm_UA-# nttdata-solutions.com Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. 1 dag HTTP Cookie
_ga [x3] nttdata-solutions.com
transformation-now.events
eventbrite.co.uk
Google analytics, _ga används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen 2 år HTTP Cookie
_gat [x3] nttdata-solutions.com
transformation-now.events
eventbrite.co.uk
Used by Google Analytics to throttle request rate 1 dag HTTP Cookie
_gid [x3] nttdata-solutions.com
transformation-now.events
eventbrite.co.uk
Google analytics, _gid används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen 1 dag HTTP Cookie
_ym_afr nttdata-solutions.com Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. Persistent HTML Local Storage
_ym_afr:v nttdata-solutions.com Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. Persistent HTML Local Storage
_ym_d nttdata-solutions.com Contains the date of the visitor’s first visit to the website. 1 år HTTP Cookie
_ym_isad nttdata-solutions.com This cookie is used to determine if the visitor has any adblocker software in their browser – this information can be used to make website content inaccessible to visitors if the website is financed with third-party advertisement. 1 dag HTTP Cookie
_ym_retryReqs [x2] ru.nttdata-solutions.com
nttdata-solutions.com
Registers statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
ab agkn.com This cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. 1 år HTTP Cookie
ajs_anonymous_id eventbrite.co.uk This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors – this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice. Persistent HTML Local Storage
AnalyticsSyncHistory linkedin.com Used in connection with data-synchronization with third-party analysis service. 29 dagar HTTP Cookie
bounce adnxs.com Determines if a user leaves the website straight away. This information is used for internal statistics and analytics by the website operator. Session Pixel Tracker
collect google-analytics.com Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
https://#.#/ tr.lfeeder.com Registers statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session Pixel Tracker
hubspotutk [x2] nttdata-solutions.com
transformation-now.events
Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. 1 år HTTP Cookie
personalization_id twitter.com This cookie is set by Twitter – The cookie allows the visitor to share content from the website onto their Twitter profile. 2 år HTTP Cookie
PugT pubmatic.com Used to determine the number of times the cookies have been updated in the visitor’s browser. Used to optimize the website’s server efficiency. 29 dagar HTTP Cookie
who.ashx dashboard.whoisvisiting.com Collects data such as visitors’ IP address, geographical location and website navigation – This information is used for internal optimization and statistics for the website’s operator. Session Pixel Tracker
yandexuid yandex.ru Registers data on visitors’ website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. 1 år HTTP Cookie
ymex yandex.ru Registers data on visitors’ website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. 1 år HTTP Cookie

Marknadsföring (213)

Cookies för marknadsföring används för att spåra besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för enskilda användare, och därmed mer värdefull för utgivare och tredjepartsannonsörer.

Namn Utfärdare Ändamål Upphör Typ
#GUID#23 addstore.nttdata-solutions.com Väntande 68 år HTTP Cookie
__adroll d.adroll.com Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. 13 månader HTTP Cookie
__adroll_fpc us.nttdata-solutions.com Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement – The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 1 år HTTP Cookie
__adroll_shared adroll.com Collects data on the user across websites – This data is used to make advertisement more relevant. 13 månader HTTP Cookie
__ar_v4 us.nttdata-solutions.com Optimises ad display based on the user’s movement combined and various advertiser bids for displaying user ads. 1 år HTTP Cookie
__hmpl hubspot.com Collects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content – This is used on CRM-campaign-platform used by website owners for promoting events or products. Persistent HTML Local Storage
__ptq.gif hubspot.com Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
_fbp nttdata-solutions.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 månader HTTP Cookie
_gac_UA-# nttdata-solutions.com Stores information about ad campaigns from Google Adwords to show targeted ads to the visitor. 3 månader HTTP Cookie
_gcl_au nttdata-solutions.com Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 månader HTTP Cookie
_gcl_aw nttdata-solutions.com Used to measure the efficiency of the website’s advertisement efforts, by collecting data on the conversion rate of the website’s ads across multiple websites. 3 månader HTTP Cookie
_kuid_ krxd.net Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. 179 dagar HTTP Cookie
_lfa [x20] global.nttdata-solutions.com
live-de.transformation-now.events
ch.nttdata-solutions.com
es.nttdata-solutions.com
ru.nttdata-solutions.com
hu.nttdata-solutions.com
fr.nttdata-solutions.com
sk.nttdata-solutions.com
ae.nttdata-solutions.com
cz.nttdata-solutions.com
pl.nttdata-solutions.com
tr.nttdata-solutions.com
de.nttdata-solutions.com
uk.nttdata-solutions.com
us.nttdata-solutions.com
addstore.nttdata-solutions.com
my.nttdata-solutions.com
qa.nttdata-solutions.com
in.nttdata-solutions.com
ua.nttdata-solutions.com
Used in context with Account-Based-Marketing (ABM). The cookie registers data such as IP-addresses, time spent on the website and page requests for the visit. This is used for retargeting of multiple users rooting from the same IP-addresses. ABM usually facilitates B2B marketing purposes. Persistent HTML Local Storage
_lfa [x2] nttdata-solutions.com
transformation-now.events
Used in context with Account-Based-Marketing (ABM). The cookie registers data such as IP-addresses, time spent on the website and page requests for the visit. This is used for retargeting of multiple users rooting from the same IP-addresses. ABM usually facilitates B2B marketing purposes. 2 år HTTP Cookie
_lfa_expiry [x21] global.nttdata-solutions.com
live-de.transformation-now.events
ch.nttdata-solutions.com
es.nttdata-solutions.com
ru.nttdata-solutions.com
hu.nttdata-solutions.com
fr.nttdata-solutions.com
sk.nttdata-solutions.com
ae.nttdata-solutions.com
cz.nttdata-solutions.com
pl.nttdata-solutions.com
tr.nttdata-solutions.com
de.nttdata-solutions.com
uk.nttdata-solutions.com
us.nttdata-solutions.com
nttdata-solutions.com
addstore.nttdata-solutions.com
my.nttdata-solutions.com
qa.nttdata-solutions.com
in.nttdata-solutions.com
ua.nttdata-solutions.com
Contains the expiry-date for the cookie with corresponding name. Persistent HTML Local Storage
_s app.link Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. 1 år HTTP Cookie
_te_ us.nttdata-solutions.com Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. Session HTTP Cookie
_ym#_lastHit [x2] ru.nttdata-solutions.com
nttdata-solutions.com
Väntande Persistent HTML Local Storage
_ym#_lsid [x2] ru.nttdata-solutions.com
nttdata-solutions.com
Väntande Persistent HTML Local Storage
_ym#_reqNum [x2] ru.nttdata-solutions.com
nttdata-solutions.com
Väntande Persistent HTML Local Storage
_ym_uid [x2] ru.nttdata-solutions.com
nttdata-solutions.com
Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. Persistent HTML Local Storage
_ym_visorc nttdata-solutions.com Saves information of actions that have been carried out by the user during the current visit to the website, including searches with keywords included. 1 dag HTTP Cookie
_ym_wv2rf:#:0 [x2] ru.nttdata-solutions.com
nttdata-solutions.com
Väntande Persistent HTML Local Storage
A3 yahoo.com Collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website. 1 år HTTP Cookie
ad-id amazon-adsystem.com Used by Amazon Advertising to register user actions and target content on the website based on ad clicks on a different website. 216 dagar HTTP Cookie
admtr admanmedia.com Used in context with video-advertisement. The cookie limits the number of times a user is shown the same advertisement. The cookie is also used to ensure relevance of the video-advertisement to the specific user. 1 år HTTP Cookie
ad-privacy amazon-adsystem.com Used by Amazon Advertising to register user actions and target content on the website based on ad clicks on a different website. 61 månader HTTP Cookie
adrl outbrain.com This cookie registers data on the visitor. The information is used to optimize advertisement relevance. 20 dagar HTTP Cookie
ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
AdServer/Pug pubmatic.com Sets a timestamp for when the visitor entered the website. This is used for analytical purposes on the website. Session Pixel Tracker
ajs_group_id eventbrite.co.uk Collects data on visitors. This information is used to assign visitors into segments, making website advertisement more efficient. Persistent HTML Local Storage
ajs_group_properties eventbrite.co.uk Collects data on visitors. This information is used to assign visitors into segments, making website advertisement more efficient. Persistent HTML Local Storage
ajs_user_id eventbrite.co.uk Collects data on visitors’ preferences and behaviour on the website – This information is used make content and advertisement more relevant to the specific visitor. Persistent HTML Local Storage
ajs_user_traits eventbrite.co.uk Collects data on visitors. This information is used to assign visitors into segments, making website advertisement more efficient. Persistent HTML Local Storage
am-uid admixer.net This cookie is used to identify the visitor and optimize ad-relevance by collecting visitor data from multiple websites – this exchange of visitor data is normally provided by a third-party data-center or ad-exchange. 3 månader HTTP Cookie
amuid2 a-mo.net Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 1 år HTTP Cookie
anj adnxs.com Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. 3 månader HTTP Cookie
APID advertising.com Collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website. 1 år HTTP Cookie
B yahoo.com Collects anonymous data related to the user’s website visits, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded. The registered data is used to categorise the users’ interest and demographical profiles with the purpose of customising the website content depending on the visitor. 1 år HTTP Cookie
bcookie linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 2 år HTTP Cookie
bdswch outbrain.com Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 19 dagar HTTP Cookie
bdswtch_sync [x7] ad.adopx.net
ad.invamia.com
ad.mediawayss.com
ad.mox.tv
ad.outstream.today
ad.vidver.to
ad.vidverto.io
Used for data-synchronization with advertisement networks. 1 år HTTP Cookie
branch_session eventbrite.co.uk Measure wether the user has made any app-downloads on the website, used for statistics and marketing purposes. Session HTML Local Storage
branch_session_first eventbrite.co.uk Measure wether the user has made any app-downloads on the website, used for statistics and marketing purposes. Persistent HTML Local Storage
bscookie linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 2 år HTTP Cookie
C adform.net Used to check if the user’s browser supports cookies. 27 dagar HTTP Cookie
chk matching.kubient.net Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. Session HTTP Cookie
cm/b/out d.adroll.com Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Session Pixel Tracker
cm/g/out d.adroll.com Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Session Pixel Tracker
cm/index/out d.adroll.com Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Session Pixel Tracker
cm/l/out d.adroll.com Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Session Pixel Tracker
cm/n/out d.adroll.com Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Session Pixel Tracker
cm/o/out d.adroll.com Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Session Pixel Tracker
cm/r/out d.adroll.com Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. Session Pixel Tracker
cm/triplelift/out d.adroll.com Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Session Pixel Tracker
cm/x/out d.adroll.com Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement – The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. Session Pixel Tracker
CMID casalemedia.com Collects visitor data related to the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 1 år HTTP Cookie
CMPRO casalemedia.com Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. 3 månader HTTP Cookie
CMPS casalemedia.com Collects visitor data related to the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 3 månader HTTP Cookie
CMRUM3 casalemedia.com Collects visitor data related to the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 1 år HTTP Cookie
CMST casalemedia.com Collects visitor data related to the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 1 dag HTTP Cookie
d/px adsymptotic.com Collects data on visitors’ preferences and behaviour on the website – This information is used make content and advertisement more relevant to the specific visitor. Session Pixel Tracker
data-bs media.net Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences. 1 år HTTP Cookie
demdex demdex.net Via a unique ID that is used for semantic content analysis, the user’s navigation on the website is registered and linked to offline data from surveys and similar registrations to display targeted ads. 179 dagar HTTP Cookie
dmp/profile adform.net Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. Session Pixel Tracker
dpm demdex.net Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 179 dagar HTTP Cookie
EB.fonts.neueplak.03-19-2019 eventbrite.co.uk Implements and collects data on the user’s interaction with the EventBrite-integration. This service is used to promote and sell tickets to events across multiple websites. Persistent HTML Local Storage
event/img mathtag.com Väntande Session Pixel Tracker
everest_g_v2 everesttech.net Used for targeted ads and to document efficacy of each individual ad. 1 år HTTP Cookie
fr facebook.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 månader HTTP Cookie
https://tr.lfeeder.com/ tr.lfeeder.com Tracks the individual sessions on the website, allowing the website to compile statistical data from multiple visits. This data can also be used to create leads for marketing purposes. Session Pixel Tracker
HUBLYTICS_EVENTS_53 hubspot.com Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Persistent HTML Local Storage
i [x2] openx.net
yandex.ru
Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user’s movement on websites that use the same ad network. 1 år HTTP Cookie
id mookie1.com Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. 1 år HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 år HTTP Cookie
IDSYNC analytics.yahoo.com Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement – The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 1 år HTTP Cookie
khaos rubiconproject.com Registers user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user’s movement on websites that use the same ad network. 1 år HTTP Cookie
KRTBCOOKIE_# pubmatic.com Registers a unique ID that identifies the user’s device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads. 3 månader HTTP Cookie
leady_session_id cz.nttdata-solutions.com Tracks the individual sessions on the website, allowing the website to compile statistical data from multiple visits. This data can also be used to create leads for marketing purposes. Session HTTP Cookie
leady_tab_id cz.nttdata-solutions.com Used in context with behavioral tracking by the website. The cookie registers the user’s behavior and navigation across multiple websites and ensures that no tracking errors occur when the user has multiple browser-tabs open. Persistent HTML Local Storage
li_sugr linkedin.com Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. 3 månader HTTP Cookie
lidc linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 dag HTTP Cookie
mdata mookie1.com Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. 1 år HTTP Cookie
metrika_enabled [x2] ru.nttdata-solutions.com
nttdata-solutions.com
Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences. Session HTTP Cookie
mgref eventbrite.co.uk Collects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content – This is used on CRM-campaign-platform used by website owners for promoting events or products. 1 år HTTP Cookie
moxuuid [x7] ad.adopx.net
ad.invamia.com
ad.mediawayss.com
ad.mox.tv
ad.outstream.today
ad.vidver.to
ad.vidverto.io
Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 10 år HTTP Cookie
mt_mop mathtag.com Collects data on the user’s visits to the website, such as what pages have been loaded. The registered data is used for targeted ads. 29 dagar HTTP Cookie
obuid outbrain.com Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 3 månader HTTP Cookie
outbrain_cid_fetch [x2] de.nttdata-solutions.com
nttdata-solutions.com
Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. 1 dag HTTP Cookie
ov mookie1.com Presents the user with relevant content and advertisement. The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 1 år HTTP Cookie
pagead/1p-conversion/# google.com Väntande Session Pixel Tracker
pagead/1p-user-list/# google.com Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. Session Pixel Tracker
pagead/landing [x2] doubleclick.net
google.com
Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session Pixel Tracker
pagead/viewthroughconversion/970513545 doubleclick.net Väntande Session Pixel Tracker
pageview i.cerebroad.com Registers user behaviour and navigation on the website, and any interaction with active campaigns. This is used for optimizing advertisement and for efficient retargeting. Session Pixel Tracker
pid matching.kubient.net Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement – The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers. 545 dagar HTTP Cookie
PUBMDCID pubmatic.com Registers a unique ID that identifies the user’s device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads. 3 månader HTTP Cookie
pxrc rlcdn.com This cookie registers data on the visitor. The information is used to optimize advertisement relevance. 2 månader HTTP Cookie
rlas3 rlcdn.com Collects visitor data related to the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 1 år HTTP Cookie
rum casalemedia.com Collects data related to the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. Session Pixel Tracker
syncdata_# mookie1.com Väntande 9 dagar HTTP Cookie
TapAd_3WAY_SYNCS tapad.com Used for data-synchronization with advertisement networks. 2 månader HTTP Cookie
TapAd_DID tapad.com Used to determine what type of devices (smartphones, tablets, computers, TVs etc.) is used by a user. 2 månader HTTP Cookie
TapAd_TS tapad.com Used to determine what type of devices (smartphones, tablets, computers, TVs etc.) is used by a user. 2 månader HTTP Cookie
TDCPM adsrvr.org Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. 1 år HTTP Cookie
TDID adsrvr.org Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. 1 år HTTP Cookie
tr facebook.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session Pixel Tracker
tuuid [x5] visx.net
admedo.com
betweendigital.com
bidswitch.net
creative-serving.com
Collects visitor data related to the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 1 år HTTP Cookie
tuuid_lu [x4] visx.net
admedo.com
bidswitch.net
creative-serving.com
Contains a unique visitor ID, which allows Bidswitch.com to track the visitor across multiple websites. This allows Bidswitch to optimize advertisement relevance and ensure that the visitor does not see the same ads multiple times. 1 år HTTP Cookie
U adsymptotic.com Collects unidentifiable data that is sent to an unidentifiable source. The source’s identity is kept secret by the company, Whois Privacy Protection Service, Inc. 3 månader HTTP Cookie
uid [x3] adform.net
criteo.com
kbntx.ch
Registers a unique user ID that recognises the user’s browser when visiting websites that use the same ad network. The purpose is to optimise display of ads based on the user’s movements and various ad providers’ bids for displaying user ads. 2 månader HTTP Cookie
UID stickyadstv.com Collects visitor data related to the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads. 29 dagar HTTP Cookie
uid-bp-# stickyadstv.com Väntande 2 månader HTTP Cookie
uids 4dex.io Registers user behaviour and navigation on the website, and any interaction with active campaigns. This is used for optimizing advertisement and for efficient retargeting. 2 månader HTTP Cookie
ul_cb/sync bidswitch.net Collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website. Session Pixel Tracker
um2 visx.net Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 1 år HTTP Cookie
unifiedPixel outbrain.com Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. Session Pixel Tracker
UserMatchHistory linkedin.com Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences. 29 dagar HTTP Cookie
ut betweendigital.com Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. 1 år HTTP Cookie
uuid [x2] mathtag.com
cerebroad.com
Collects data on the user’s visits to the website, such as what pages have been loaded. The registered data is used for targeted ads. 1 år HTTP Cookie
uuid2 adnxs.com Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads. 3 månader HTTP Cookie
vidoomy-uids vidoomy.com Used in context with video-advertisement. The cookie limits the number of times a user is shown the same advertisement. The cookie is also used to ensure relevance of the video-advertisement to the specific user. 1 år HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 dagar HTTP Cookie
watch/# yandex.ru Väntande Session Pixel Tracker
webvisor/# yandex.ru Väntande Session Pixel Tracker
yabs-sid yandex.ru Registers data on visitors’ website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. Session HTTP Cookie
YSC youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
yt.innertube::requests youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-cast-available youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name youtube.com Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yuidss yandex.ru Collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website. 1 år HTTP Cookie
zuuid sportradarserving.com Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences. 1 år HTTP Cookie
zuuid_k sportradarserving.com Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 1 år HTTP Cookie
zuuid_k_lu sportradarserving.com Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 1 år HTTP Cookie
zuuid_lu sportradarserving.com Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 1 år HTTP Cookie

Oklassificerade (31)

Oklassificerade cookies är cookies som håller på att klassificeras tillsammans med utfärdarna av enskilda cookies.

Namn Utfärdare Ändamål Upphör Typ
_eboga eventbrite.co.uk Väntande 2 år HTTP Cookie
_eboga_gid eventbrite.co.uk Väntande 1 dag HTTP Cookie
_lfa_test_cookie_stored [x21] nttdata-solutions.com
live-de.transformation-now.events
ch.nttdata-solutions.com
es.nttdata-solutions.com
ru.nttdata-solutions.com
hu.nttdata-solutions.com
fr.nttdata-solutions.com
sk.nttdata-solutions.com
ae.nttdata-solutions.com
cz.nttdata-solutions.com
pl.nttdata-solutions.com
tr.nttdata-solutions.com
de.nttdata-solutions.com
uk.nttdata-solutions.com
us.nttdata-solutions.com
transformation-now.events
addstore.nttdata-solutions.com
my.nttdata-solutions.com
qa.nttdata-solutions.com
in.nttdata-solutions.com
ua.nttdata-solutions.com
Väntande 1 dag HTTP Cookie
_ym_afr:i nttdata-solutions.com Väntande Persistent HTML Local Storage
bcpexported cz.nttdata-solutions.com Väntande Persistent HTML Local Storage
chzdpsync choozle.com Väntande 29 dagar HTTP Cookie
cm/outbrain/out d.adroll.com Väntande Session Pixel Tracker
cm/pubmatic/out d.adroll.com Väntande Session Pixel Tracker
cm/taboola/out d.adroll.com Väntande Session Pixel Tracker
dp/chz/26134 cs.choozle.com Väntande Session Pixel Tracker
muc_ads t.co Väntande 2 år HTTP Cookie

Google Analytics

För vårt onlineerbjudande använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler, som lagras på din dator och möjliggör analys av användande av webbplatsen genom dig. Den information som cookien lagrar om ditt användande av denna webbplats överförs i regel till en server hos Google i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress emellertid först förkortas av Google inom medlemsländer av den Europeiska Unionen eller i andra stater som är medlemmar i EEA.

Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen överföras till en server hos Google och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera ditt användande av webbplatsen, för att sammanställa rapporter över aktiviteten på webbplatsen och dessutom för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsoperatören. De IP-adresser som inom ramen för Google Analytics överförs från din webbläsare kommer inte att kopplas ihop med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra lagringen av cookies genom motsvarande inställning i din webbläsare; vi ber dig dock observera att i dessa fall kan användandet av sidan försämras. Du kan dessutom förhindra registreringen av data överförda till cookien och om din användning av webbplatsen (inkl. Din IP-adress) till Google, samt förhindra bearbetningen av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera följande webbläsarplugin via länken nedan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om detta hittar du på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi ber dig observera att för vårt onlineerbjudande förlängs Google Analytics med koden ”anonymizeIp();“ för att anonymisera IP-adressen, varmed de sista åtta tecknen raderas.

Vi är av uppfattningen att på grund av de vidtagna skyddsåtgärderna (anonymisering och invändningsmöjlighet) är databearbetningen för optimering av vårt onlineerbjudande att ses som legitimt intresse enligt artikel 6 paragraf 1 f GDPR.

 

Dela innehåll (Delning)

Vi erbjuder i vårt onlineerbjudandemöjligheten att dela enskilt innehåll med tredje part. När du använder motsvarande funktion öppnas ett nytt fönster, där all nödvändig information för att dela innehållet ska anges. Detta fönster är inte längre en beståndsdel av vårt onlineerbjudande, utan görs tillgängligt av leverantörer av sociala media-sidor, där innehållet ska delas, eller av andra leverantörer. I det fallet gäller hänvisningarna för användning av sociala media-kanaler (se nedan).

Sökandeportal

Vi erbjuder dig möjligheten att ansöka direkt via vårt onlineerbjudande   för en aktivitet i NTT DATA Business Solutions Group.

Användande av personuppgifter i händelse av ansökan

Alla personliga uppgifter om din ansökan och alla bilagor som du anger i din ansökan, kommer endast samlas in, bearbetas och användas av oss och våra dotterbolag i syfte att välja ansökningar och föra intern statistik. Dina personuppgifter lagras och bearbetas i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Lagringen av data sker på en av NTT DATA Business Solutions AG:s servrar i Tyskland.

Vi kommer eventuellt att skicka dina data till en avdelning eller till ett kontor, som inte finns i landet, där du har intresserat dig för ett jobb. Därvid erhåller enbart respektive personalansvarige samt i särskilda fall utvalda chefer inom NTT DATA Business Solutions Group åtkomst till dina uppgifter. Dina uppgifter kommer att behandlas under sträng sekretess. Inga personuppgifter vidarebefordras till tredje part från NTT DATA Business Solutions Group.

Lagring av din ansökan

Vi lagrar dina personuppgifter i vårt system för att kunna svara på eventuella frågor och eventuellt kunna närma oss sökanden vid nya vakanser. Du har rätt att dra tillbaka medgivandet om bearbetningen av dina personuppgifter med verkan för framtiden samt begära uppdatering eller korrigering, spärr eller raderande av dina personuppgifter. Meddela oss när du vill per e-post på [email protected].

Om du har ansökt om en annonserad position, kommer underlagen raderas automatiskt tre månader efter avslut av anställningsförfarandet, i den mån en radering inte står emot eventuella legitima intressen. Sådana legitima intressen är exempelvis i det här fallet bevis i ett förfarande i enlighet med den Allmänna likabehandlingslagen (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Vid en ansökan utan referens till en annonserad position (initiativsökande) kommer ansökan bevaras så länge möjligheten kvarstår att ansökan kan vara av intresse. Du har när som helst möjlighet, även innan den tillhandahållna tidsgränsen löpt ut, att radera din ansökan. I händelse av en lyckosam ansökan kommer de överförda uppgifterna i syfte för avveckling av anställningsförhållandet att lagras under beaktande av rättsliga krav. I alla andra fall är den rättsliga grunden för lagringen av dina ansökningsuppgifter ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a GDPR.

Vi ber dig observera att dina uppgifter inom ramen för ansökan är frivilliga.

Kommunikation med NTT DATA Business Solutions

Du kan komma i kontakt med oss på olika vis, bland annat genom kontaktformuläret via vårt onlineerbjudande och de olika sociala media-kanalerna. Dessutom får du gärna regelbundet uppdatera dig via vårt nyhetsbrev per e-post.

Kontaktformulär

I den mån du vill använda kontaktformuläret på vårt onlineerbjudande kommer personuppgifter som namn och e-postadress att efterfrågas. Vi samlar in och använder de via kontaktformuläret överförda uppgifterna uteslutande i syfte att kunna svara på din fråga eller begäran.

Du kan själv när som helst besluta vilken information du vill överföra via kontaktformuläret. Den rättsliga grunden för bearbetning av dina uppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a) GDPR. Efter bearbetning av frågan hos oss kommer uppgifterna lagras först i händelse av eventuella motfrågor. En radering av uppgifterna kan när som helst begäras, i annat fall sker radering när fullbordan av ärendet skett; rättsliga bevaringsskyldigheter förblir oberörda.

Sociala media-kanaler

I vårt onlineerbjudande hittar du länkar till sociala nätverk. Länkarna känner du igen på de olika logotyperna för leverantören.

Genom att klicka på länkarna kommer motsvarande sociala media-sidor att öppnas, för vilka denna integritetspolicy inte gäller. Detaljer om de där gällande bestämmelserna hittar du i motsvarande integritetspolicy för den enskilda leverantören; du hittar dessa bl.a. på:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

Xing: https://www.xing.com/privacy

Innan du använder motsvarande länkar sker ingen överföring av personuppgifter till respektive leverantör. Att du klickar dig vidare till sidan är även grunden för respektive leverantörs databearbetning.

Nyhetsbrev

Vid anmälan till vårt nyhetsbrev används din e-postadress för eget reklamsyfte, till dess att du säger upp det. Om dessutom titel, förnamn och efternamn efterfrågas så är det för att skapa hälsningsfrasen i nyhetsbrevet. En ihopkoppling mellan dessa uppgifter och vidare uppgifter sker ej.

Vid beställning av nyhetsbrevet får du regelbundet information per e-post om utvalda teman, samt mejl vid speciella tillfällen, exempelvis vid vissa åtgärder. Mejlen kan vara personliga och individualiserade, baserade på vår information om dig. Med din anmälan till nyhetsbrevet är du införstådd med användarrelaterad utvärdering och profilskapande (se även stycket ”Profilskapande genom webbspårningsverktyg”). Anmäl dig enbart till nyhetsbrevet om du accepterar den beskrivna utvärderingen och profilskapandet. Återkallelse av ditt samtycke leder automatiskt till att du inte längre får något nyhetsbrev.

För anmälan till vårt nyhetsbrev använder vi, i den mån ditt samtycke inte har lämnats skriftligt, det så kallade Double-Opt-In-förfarandet, d.v.s. vi skickar dig först ett nyhetsbrev per e-post när du uttryckligen har bekräftat att vi ska aktivera tjänsten nyhetsbrev. Vi skickar då ett bekräftelsemejl till dig och ber dig att, genom att klicka på länken i det mejlet, bekräfta att du vill ha vårt nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden för bearbetning av dina uppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a GDPR, om du uttryckligen har anmält dig till nyhetsbrevet. Inom ramen för rättsliga krav kan det också vara möjligt att du får vårt nyhetsbrev från oss utan uttryckligt samtycke, eftersom du har beställt varor eller tjänster från oss, vi i samband med det har fått din e-postadress och du inte har dragit tillbaka ditt samtycke till information per e-post. I detta fall gäller som rättslig grund vårt legitima intresse i att förmedla direktreklam enligt artikel 6 paragraf 1 f GDPR.

Skulle du inte alls vilja ha något mer nyhetsbrev från oss, kan du återkalla detta när som helst, utan att det uppstår några andra kostnader än överföringskostnader enligt grundtariff. Du kan enkelt använda länken för att avsluta prenumerationen som finns i varje nyhetsbrev, eller meddela oss eller vår dataskyddsansvarige i textform (t.ex. e-post, fax, brev).

Vilken information samlar vi in och i vilket syfte?

E-postadresser

Om du ger oss din e-postadress, så kommunicerar vi med dig via e-post. Vi vidarebefordrar inte din e-postadress till tredje part utanför NTT DATA Business Solutions Group. Om du inte vill ha fler mejl ifrån oss, kan du när som helst meddela oss detta. Genom att skicka ett mejl till oss kan, beroende på inställningarna i ditt e-postprogram, personuppgifter överföras automatiskt. Vi kommer i alla fall att behandla dessa med sekretess. Skulle du registrera dig för tjänster från tredje part utanför NTT DATA Business Solutions Group, är det eventuellt nödvändigt att delar av vår registreringsinformation överförs till respektive tjänsteleverantör, som t.ex. din e-postadress. Dessa sker dock om det krävs inom ramen för den av dig begärda tjänsten.

Beställningar och anmälningar till event

Vårt onlineerbjudande innehåller beställnings- och anmälningsformulär, som du kan fylla i för att begära information, produkter eller tjänster. I dessa formulär registreras även delvis finansiella data som t.ex. din bankförbindelse eller kreditkortsnummer. Finansiella data som överförs från oss på det viset används uteslutande för fakturering och betalningsavveckling för den särskilda processen. Rättslig grund för detta är artikel 6 paragraf 1 b GDPR; bearbetningen av dina personuppgifter krävs för att uppfylla ett avtal med dig.

Uppgifterna lagras hos oss så länge det krävs för att uppfylla avtalet. Dessutom lagrar vi dessa uppgifter för att uppfylla förpliktelser efter avtalets fullbordande och på grund av handels- och skatterättsliga lagringsperioder under lagstadgad tidsperiod. Denna lagringsperiod löper i regel ut 10 år efter slutet på respektive kalenderår.

Onlineundersökningar

I våra undersökningar frågas du möjligen efter demografiska uppgifter som exempelvis postkod eller din bransch. I den mån kontaktinformation registreras vid undersökningar, använder vi endast denna för ytterligare utskick av information, om du inom ramen för undersökningen explicit har samtyckt till detta. Även här har du möjlighet att återkalla samtycket när som helst. Du kan själv när som helst besluta vilken information du vill överföra till oss inom ramen för onlineundersökningar. Den rättsliga grunden för bearbetning av dina uppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a) GDPR.

Övrig information

Dataskydd i hela NTT DATA Business Solutions-koncernen

Som globalt företag driver vi en rad webbplatser världen över. Det kan därför vara så att information som du angett via en av våra webbplatser i ett land kan överföras elektroniskt till servern för den webbplatsen i ett annat land. NTT DATA Business Solutions Group skyddar dina uppgifter världen över i och med att alla våra onlineerbjudanden är föremål för de här beskrivna standarderna och interna kraven.

Länkar till andra webbplatser

Vårt onlineerbjudande innehåller länkar till webbplatser från andra leverantörer. Vi har inget inflytande på om dessa leverantörer följer gällande integritetspolicy. Vi ansvarar inte för försiktighetsåtgärder för dataskydd eller innehållet på andra webbplatser. Vi ber dig att du informerar dig även på andra webbplatser om respektive integritetspolicy.

Användning av kontaktuppgifter

Användning av, inom ramen för informationskrav, offentliga kontaktuppgifter genom tredje part för att skicka inte uttryckligen begärd reklam och informationsmaterial är härmed uttryckligen återkallad. Vi behåller vår uttryckliga rätt att vidta steg i fall av oönskade utskick av reklaminformation, exempelvis genom spammejl.

Dina rättigheter

Avseende bearbetningen av dina personuppgifter har du omfattande rättigheter. Först och främst har du rätt till omfattande informationsrätt och kan eventuellt kräva korrigering och/eller radering eller spärr av dina personuppgifter. Du kan också kräva en begränsning av bearbetningen och har rätt att återkalla ditt samtycke. Med tanke på de av dina personuppgifter som överförs till oss, har du dessutom rätt till dataöverförbarhet. Om du gör denna rätt gällande och/eller vill ha mer information om detta, kan du vända dig till oss eller vår dataskyddsansvarige.

Ett av dig en gång beviljat samtycke kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten i behandlingen som utförts på grundval av samtycket till dess att återkallandet gjorts. Kontaktperson för detta är vår dataskyddsansvarige.

I den mån bearbetningen av dina personuppgifter inte baseras på samtycke, utan på grundval av en annan rättslig grund, kan du återkalla denna databearbetning. Ditt återkallande leder till en kontroll och om så är nödvändigt avslut av databearbetningen. Du informeras om resultatet av kontrollen och får – i den mån databearbetningen ändå bör fortsätta – mer information från oss om varför databearbetningen är tillåten.

Om du är av uppfattningen att bearbetningen av dina personuppgifter av oss inte sker i överensstämmelse med denna integritetspolicy eller tillämpliga dataskyddsbestämmelser, kan du kontakta vår dataskyddsansvarige. Vår dataskyddsansvarige kommer pröva ärendet och informera dig om resultatet av prövningen. Dessutom har du rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet.

Information och frågor

Vid förfrågningar meddelar vi dig om och vilka personuppgifter om dig som vi har lagrade. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till lagring och bearbetning av dina personuppgifter och/eller din användarprofil med verkan för framtiden, genom att vända dig till NTT DATA Business Solutions AG, Online-Marketing, Königsbreede 1, 33605 Bielefeld, Tyskland eller per e-post till [email protected]. Du kan i synnerhet återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrevet.

Om du har frågor gällande bearbetningen av dina personuppgifter, kan du vända dig till vår dataskyddsansvarige som står till förfogande för begäran om information, förslag eller klagomål.

NTT DATA Business Solutions AG

Christian Hering

Chief Information Security Officer

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

E-post: [email protected]

Ändring av integritetspolicy

Statusen för integritetspolicyn tillkännages genom datumangivelse (nedan). Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy med verkan för framtiden. En aktuell version kan hämtas direkt via onlineerbjudandet. Sök regelbundet igenom vårt onlineerbjudande och informera dig om gällande integritetspolicy.

Datum: Maj 2018