Kontroll över komplexa ekonomiska processer på djurfoderområdet

Företag inom djurfodersektorn är komplexa. Varför? De har traditionellt ofta uppstått ur så kallade kooperativ. Vilket de fortfarande också ofta är. De försörjer alltså en grupp medlemmar, vilket i det förflutna har lett till anskaffning av olika företag – utöver produktionen av djurfoder – för att kunna erbjuda medlemmarna en god avkastning. Detta innebär att de ofta har ett digitalt fragmenterat landskap med olika enheter. Och det gör den ekonomiska administrationen till en klurig uppgift.

En ekonomisk ryggrad

Vi strömlinjeformade denna komplexa ekonomiska process för en stor aktör på djurfoderområdet. Företaget har i allt inte mindre än 18 företag som olika enheter under sig. Kooperativet omfattar bland annat en försäkringsgrupp och byggmarknader. Nästan varje enhet hade sin egen lösning för ekonomisk rapportering. Största utmaningen? Den centrala rapporteringen och konsolideringen. Vi valde därför att implementera en ekonomisk ryggrad i SAP som kopplade samman alla lösa enheter och fungerade som central punkt för hela administrationen.

En SaaS-lösning som spänner över allt

Feed-sektorn har branschspecifika krav som endast ett digitalt best-of-breed-system kan fånga upp. Det betydde att en mjukvarulösning måste kunna ansluta sömlöst till detta. Den ekonomiska komponenten i SAP Business ByDesign visade sig vara bäst lämpad. Det är en SaaS-lösning som enkelt kan kopplas till andra system. Den ekonomiska informationen som kommer in via den ”egna” ERP:n flödar lätt över till andra punkter i SAP. Där sparas och bearbetas nu alla data, och därifrån kan medarbetarna göra rapporter för alla ekonomiska enheter.

Från ”öar” till ett delat servicecenter

Fördelarna kan lätt förutses: djurfoderföretaget sparar tid och pengar. Den nya digitala indelningen av ekonomin betyder i själva verket också att förändringar skedde i organisationen. Var varje enhet tidigare var sin egen ”ö” och sin egen rapportering, är de nu centraliserade i ett servicecenter för ekonomi. 20 olika räkenskapsscheman bearbetas nu i en enda struktur från vilken rapportering kan göras. Därigenom minskar risken för fel betydligt och även dubbelarbete tillhör numer det förflutna.

Förändringshantering är en viktig del

Vi tog oss tiden att låta arbetstagarna i detta Feed-företag följa med i förändringarna som den nya ekonomiska lösningen inom organisationen skulle medföra. Som implementeringspartner är vägledningen genom det nya arbetssättet en vital del av implementeringen. I slutändan beror framgången för lösningen på graden av adoption hos dem som måste arbeta med den. Strategin bar frukt. SAP Business Finance driftsattes inom avtalad tid och överenskommet pris och omfamnades av personalen. Och det är vi glada för!

Nyfiken på hur vi kan strömlinjeforma komplexa ekonomiska processer inom ert företag eller kooperativ? Eller hur vi kan optimera logistik- eller produktionsprocesser med en branschspecifik lösning? Våra experter tar sig gärna an er utmaning!

Se fler exempel

NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions

Our experts are keen to stay up to date with new developments and always share their insights, knowledge and opinions from all around the world. They cover a wide range of IT and business-related topics, including SAP and industry expertise as well as management issues. Most of them have gained many years of experience in the area of SAP - always close to the customer. That’s why they know the requirements of the market, of our customers and their customers’ customers/ partners. Get inspired and contact us if you would like to talk to them directly.

Contact Us
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+46 8 41028320
Send a message