Mångfald främjar innovation och itelligence satsar på mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Fyra tips på ökad mångfald på arbetsplatsen

(4 min read)

Den 8:e mars är det Internationella Kvinnodagen och detta tycker jag är en passande tidpunkt att överväga den positiva påverkan som diversity management kan ha på en arbetsplats. Med andra ord – hur man kan öka mångfald, jämställdhet och inkludering i sitt företag.

Vi delar med oss av några tips på hur man kan uppnå positiv förändring i förhållande till mångfald på arbetsplatsen – vi på NTT DATA Business Solutions har nämligen också börjat arbeta mer och mer med diversity management. Till sist berättar jag också hur NTT DATA aktivt engagerar sig och arbetar vidare på denna resa.

I flera decennier har chefer och HR-avdelningar över hela världen arbetat för att öka mångfalden på arbetsplatsen. Ofta betraktas mångfald ur en moralisk synvinkel, som en fråga om rätt eller fel. Även om det finns en viktig moralisk aspekt till mångfald och jämlikhet på arbetsplatsen – att ingen bör uteslutas på grund av kön, etnicitet eller religion – så visar studier även att det finns samband mellan lönsamhet och mångfald.

En nyligen genomförd studie av Boston Consulting Group (BCG) visade till exempel att ”företag med mer mångfald i ledningsgruppen har 19 procent högre intäkter på grund av innovation.” Det råder inga tvivel: om man tittar på forskning och statistik från de senaste åren är det tydligt att mångfald och inkludering av alla slag är bra för företag, oavsett om det gäller lönsamhet, produktivitet, kreativitet eller innovation.

Internationella kvinnodagen kan ses som en påminnelse att se över vilka strategier som är mest effektiva för att åstadkomma faktiska förändringar i mångfalden på arbetsplatsen, speciellt när det gäller jämställdhet mellan könen. En undersökning från 2019 visar att kvinnor endast representerar 21% av företagens C-suite. Det räcker inte att önska sig en förändring – man måste aktivt engagera sig i arbetet för mångfald.

 

Bygg en bas för mångfald

Det första steget mot att förverkliga ert engagemang för mångfald är att mäta framgångarna. Börja med att titta på era aktuella KPI:er. Ett standardvärde är det enda sättet att veta om ert arbete är framgångsrikt och effektivt.

Som ett andra steg: Titta lite närmare på ditt eget tankesätt. Tänk på att förändringen börjar med dig. Fråga dig själv hur du som ledare kan ändra din kommunikation och ditt beteende för att göra det möjligt att skapa kulturell förändring. Hur kommer det sig att ni inte redan nu har den mångfald ni söker i ditt företag? Vad kan du göra för att förändra det?

Hos NTT DATA Business Solutions ställer vi oss fortfarande dessa frågor och reflekterar ständigt över hur vi ska nå våra mål gällande mångfald på arbetsplatsen.

Steg tre: Ta reda på om ditt företag har policyer som främjar kulturell mångfald och uppmuntrar till tankefrihet. Utbildas chefer i inkludering och hur man leder en mångfaldig grupp medarbetare? Om ni har en internationell personal: erbjuds språkligt och kulturellt stöd? Finns det strukturer som säkerställer att minoritetsanställda ges samma möjligheter som andra när det handlar om att utvecklas och gå vidare i karriären?

Implementering av sådana strukturer kan bidra till en ökning av mångfalden på din arbetsplats – men det är samtidigt viktigt att hålla kontakt med dina kollegor och starta diskussioner på ämnet. En förändring på arbetsplatsen startar alltid bland människorna som arbetar där – så prata med varandra om den interna kommunikationen, om er ledning och frågor om mångfald.

Vi integrerade mångfald som en fast del i våra värderingar för att visa våra anställda hur viktig denna fråga är för oss. Men det är bara en utav möjligheterna att skapa förändring och bara ett litet steg på en lång väg framåt.

För det fjärde: nu när du har tittat lite närmare på hur du kan främja mångfald är det viktigt att undersöka hur man kan rekrytera en mångfaldig personal.

NTT DATA Business Solutions och NTT DATA är engagerade i mångfalden på arbetsplatsen.

 

 

 

 

Bredda din talang

Enligt en nyligen genomförd studie av LinkedIn, är det 16 procent mindre troligt att kvinnor söker ett visst jobb, men det är samtidigt 16 procent troligare att de får det jobb som de söker. Harvard Business Review frågar sig, ”Om kvinnor i lägre grad söker jobben men ofta är den rätta kandidaten: varför är kvinnor mer selektiva vad gäller de jobb de söker och hur kan företag nå dem på ett effektivare sätt?”

Artikeln föreslår olika åtgärder som företag kan vidta för att kompensera för ”självsäkerhetsgapet” mellan män och kvinnor. Börja med att undvika maskulint eller aggressivt språk och dela historier om ditt företags framgångsrika kvinnor, interna kvinnoorganisationer och nätverksevenemang.

Detta är bara några allmänna tankar om hur man kan öka mångfalden på arbetsplatsen. Hur ser det ut på ditt företag? Vad tänker du om dessa idéer?

 

Så engagerar vi oss i diversity management

På NTT DATA Business Solutions är vi medvetna om vikten av mångfald på arbetsplatsen och arbetar ständigt med att förbättra den. Bland annat använder vi oss av intern kommunikation för att försöka öka medvetenheten om den viktiga frågan hos våra anställda.

Vår aktieägare NTT DATA har kommit långt i bland annat Rumänien och Myanmar. Där har de en multinationell, medarbetarledd kvinnogrupp ”Women Inspire NTT DATA” (WIN), som arbetar i nio länder för att stötta och gynna kvinnor i hela företaget. Förutom olika landspecifika initiativ och kvinnor inom STEM-rekryteringsprogram (Science, Technology, Engineering, Mathematics) kan NTT DATA Business Solutions och NTT DATA stolt berätta att vi stöttar FN:s Women’s Empowerment Principles.

Vi har inte nått hela vägen än – men vi är på god väg.
Vi är öppna för diskussion och utbyter gärna synpunkter.
Vad har du för erfarenhet på ämnet? Hur går du vidare med arbetet med diversity management?

Jag skulle gärna prata med dig!

Olesija Polowinko

Olesija Polowinko
Olesija Polowinko
Recruiting Specialist

Since 2018, I work as a recruiting specialist at NTT DATA Business Solutions. My job is to appoint suitable candidates and I am responsible for six different business units in Germany and for entire Austria. For me, it is important not only finding well-fitting candidates but preferably also different personalities. Thus, I work closely with i.a. universities and colleges, and I participate in job fairs Germany-wide. Shortly after starting at NTT DATA Business Solutions, I assumed the role of the speaker for the community “Branding&Identification” in our diversity network. Doing so, I deal with the topic of employee retention, satisfaction and recruitment across all areas and apply this to my day-to-day business.

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+46 8 41028320
Send a message