Enkel dataplattform kan underlätta infektionskontrollen och samtidigt öka omsättningen av arrangemang

Med hjälp av små enheter som fästs där människor vistas kan kulturarrangörer, idrottsföreningar och kommuner enkelt dokumentera att gällande smittskyddsregler efterföljs – och samtidigt öka omsättningen och säkerställa en mer lönsam drift. Allt som krävs är ett vanligt eluttag.

En dataplattform som registrerar rörelse och kan förutsäga var och när köer och ansamlingar uppstår kanske låter avancerat. Men saken är den att det inte alls är särskilt komplicerat. Med hjälp av några små batteridrivna enheter med kameror som fästs vid entréer och andra strategiska punkter blir det enkelt att följa gällande smittskyddsregler. NTT DATA Business Solutions har nämligen utvecklat en användarvänlig plattform som gör det möjligt att se hur många personer som vistas inom ett visst område, utan att videor och bilder sparas. Utöver effektiv covid-19-monitorering erbjuder plattformen en rad andra konkurrensfördelar, som kan gynna verksamheten också när allt börjar återgå till det normala.

Som arrangör kan du på ett snabbt och prisvärt sätt

  • få detaljerad översikt över rörelser inom valda områden
  • räkna antalet personer som vistas i specifika zoner
  • automatiskt varnas när det uppstår risk för trängsel
  • informera säkerhetspersonal om aktuell köstatus och styra grupperna när de väl passerat entrén

Det innebär i sin tur att du enkelt kan dokumentera att alla regler och restriktioner för smittskydd följs, vidta effektivare försiktighetsåtgärder och säkerställa att kapaciteten utnyttjas bättre.

Snabb och smidig installation

Med hjälp av så kallad LoRaWAN-teknik, batteridrivna sensorer och en dosa som ansluts till ett vanligt eluttag kan t.ex. konsertarrangörer, fotbollsklubbar och kommuner enkelt visualisera insamlade data och hålla reda på var och i vilken riktning människor rör sig. Tack vare snabba beräkningar kan systemet dessutom varna vid risk för att alltför många människor samlas på en och samma plats. På så sätt vinner man värdefull tid och kan gå ut med varningsmeddelanden eller göra nödvändiga omdirigeringar.

Den grundläggande tekniken är inte särskilt dyr och därför kan plattformen även användas av mindre aktörer som behöver hjälp med att dokumentera att infektionskontrollen fungerar som den ska samt säkerställa att evenemang kan genomföras på ett säkert sätt. En annan praktisk fördel är att installationen av systemet kan ske inom loppet av en dag.

Lagrar varken bilder eller personuppgifter

Utöver användningen av enkla rörelsesensorer kan plattformen bearbeta flera olika typer av data, som t.ex. antalet sålda biljetter, data från kassasystem och bildigenkänning. Dessutom kan den anslutas till befintliga kamerasystem med hjälp av så kallad Edge AI-teknik. Du styr själv vilka data systemet ska samla in och plattformen kommer aldrig att lagra vare sig bilder eller videor.

Eftersom de data som behandlas endast består av siffror och statistik är det dessutom omöjligt att känna igen personer baserat på informationen i plattformen. Det innebär att arrangörerna alltid kan garantera god GDPR-praxis och följa alla sekretesslagar.

Prediktiv analys kan säkerställa effektivare drift

Eftersom plattformen kan samla in data från flera olika områden och platser samtidigt är det möjligt att få översikt över ganska stora allmänna utrymmen via endast en eller två bildskärmar. Systemet kan med fördel användas vid större idrottsturneringar, på badanläggningar, i hamnområden eller i köpcentra. Baserat på insamlad data kan systemet förutspå var det finns risk för stora folksamlingar och skickar vid behov snabbt ut varningsmeddelanden till de som ansvarar för driften. Det innebär att man hela tiden är väl förberedd och kan utnyttja resurserna så effektivt som möjligt, och dessutom slipper lägga fokus på bevakning av outnyttjade ytor.

Tekniken kommer med andra ord att vara användbar till mångt mycket annat än monitorering och kontroll till följd av covid-19. Insamlade data kan t.ex. användas för att effektivisera olika uppgifter, som t.ex. drift och städning, eftersom du hela tiden har koll på var människor befinner sig och vilka toaletter och konferensrum som används.

Informationen kan även tillgängliggöras via en app, så att allmänheten enkelt kan se var det finns tillgängliga laddingsstationer etc. Dessutom kan man analysera rörelsemönster och köer för att möjliggöra bättre framtida användning, mäta exakta effekter av publikkampanjer och anpassa bemanningen utifrån efterfrågan på olika dagar och därmed maximera omsättningen.

Öka omsättningen med enkla medel

I samband med Destination Digital testas plattformen i ett projekt på Rømø i Danmark, där de lokala företagen får exakt information om vilken omsättning de hade kunnat ha från dag till dag. Systemet analyserar till exempel hur många som lämnar glasskön utan att köpa glass en varm sommardag, eller hur många som vänder när de ser kön. Systemet räknar alltså ut hur stor omsättning glasskiosken går miste om till följd av för låg bemanning. Dessutom tar systemet en rad andra faktorer i beaktande, som t.ex. temperatur och sammanlagt antal besökare på ön. På så sätt får glasskiosken en tydlig rapport om hur de bör justera bemanningen för att kunna öka omsättningen och skapa en mer lönsam verksamhet.

 

Vill du veta mer om hur du kan säkerställa en trygg covid-19-monitorering och effektivisera driften i din verksamhet? Då är du välkommen att ta kontakt med Jonas Holck för att höra mer om hur du kan bidra till minskad smittspridning och förbättra din lönsamhet med hjälp av effektiv dataanalys.

NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions

Our experts are keen to stay up to date with new developments and always share their insights, knowledge and opinions from all around the world. They cover a wide range of IT and business-related topics, including SAP and industry expertise as well as management issues. Most of them have gained many years of experience in the area of SAP - always close to the customer. That’s why they know the requirements of the market, of our customers and their customers’ customers/ partners. Get inspired and contact us if you would like to talk to them directly.

Contact Us
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+46 8 41028320
Send a message