NTT DATA Business Solutions

Globala medarbetarvärden

Våra globala medarbetarvärden definierar vilka vi är, vad vi står för och hur vi interagerar och arbetar tillsammans i vårt företag.

image
sticking hands together through people values

Betydelsen av medarbetarvärden

  • Sammanfattar hur människor kan förvänta sig att bli behandlade och hur de förväntas behandla andra på NTT DATA Business Solutions. Det handlar om hur vi interagerar och arbetar tillsammans i vår organisation.

  • Speglar det som redan finns där ute. Ett stort antal medarbetare globalt förklarade våra anställdas värderingar och kom fram till att dessa är våra gemensamma nämnare.

  • Skapar det globala tankesättet för vårt företag över hela världen. De sätter tonen för onboarding av nya kollegor och för hur vi uppför oss och arbetar på NTT DATA Business Solutions.

Våra 8 globala medarbetarvärden

Fokus på människor
Vi värnar om var och en av våra kollegors hälsa och välbefinnande. Vi är en arbetsgivare med lika möjligheter och vår arbetsplats är fri från diskriminering och trakasserier.

Fokus på kunden
Vi har våra kunders bästa för ögonen, levererar värde och följer alltid upp. Vi bygger långsiktiga, förtroendefulla relationer.

Diversitet
Vi värdesätter mångfalden i vår personalstyrka och de mångfacetterade perspektiv som våra kollegor bidrar med. Vi tror att mångfald leder till kreativa, innovativa och agila teams.

Kommunikation
Vi kommunicerar på ett positivt, tydligt och objektivt sätt i allt vi gör. Vi hittar ett gemensamt språk. Vi lyssnar, säkerställer gemensam förståelse och följer upp vid behov.

Teamwork
Vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, med ett positivt förhållningssätt och entusiasm. Vi får varandras förtroende och firar framgång.

Innovation och livslångt lärande
Vi omfamnar förändring, utmanar status quo och söker efter bättre sätt att göra saker på. Vi delar aktivt med oss ​​av kunskap längs vägen.

Ansvar
Vi agerar som entreprenörer, tar ägarskap och agerar till gagn för hela organisationen. Vi utvidgar vårt ansvar till våra lokalsamhällen, samhället och miljön.

Integritet och professionalism
Vi är ärliga och respekterar våra kunder och oss själva. Vi håller våra löften. Vi är väl förberedda, når våra mål och strävar efter perfektion i allt vi gör.

Och vad med NTT DATA-värdena?

NTT DATAs värderingar Customers First, Foresight och Teamwork är värderingar som gäller för hela NTT DATA, inklusive oss. Vi stöder fullt ut de tre NTT DATA-värderingarna som fungerar som ett paraply för våra medarbetarvärden. De ger oss utrymme att definiera medarbetarvärdena som beskriver företagskulturen på NTT DATA Business Solutions.

Mer om vårt företag

image
GROW with SAP

GROW with SAP is a new offering in the SAP portfolio. Its purpose is the fast and uncomplicated implementation of SAP S/4HANA Cloud for medium-sized businesses that do not yet have an ERP system in place.

image
RISE Cloud Concierge Services

RISE with SAP is a flexible solution designed to support your business needs, including industry-specific practices.

Contact Forms Privacy and Compliance
image
Code of Conduct for Suppliers

Our Code of Conduct for Suppliers is based on the principles of internationally recognized standards for responsible corporate governance.

image
General Purchasing Terms and Conditions

The General Purchasing Conditions (GPCs) apply for all present and future business relationships with NTT DATA Business Solutions and for the ordering and procurement of goods and services by our company.

image
Whistleblowing Policy

A fair and transparent working environment is of great importance to us, therefore the goal of our whistleblower system is to protect employees, customers, business partners and NTT DATA from any form of non-compliance.

image
EULA SAP On Premise

The Legal End User Licenses Agreement (EULA) is a concept based on an aligned set of standard templates for all customer and group contracts. Learn more about the EULA SAP On Premise Software.

image
EULA Own IP and Third Party Software

The Legal End User Licenses Agreement (EULA) is a concept based on an aligned set of standard templates for all customer and group contracts. Learn more about the EULA Own IP and Third Party Software.

image
NTT DATA Group Code of Conduct

The NTT DATA Group Code of Conduct describes our fundamental values and the standards that govern our daily business activities.

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+46 8 41028320
Send a message