Globala medarbetarvärden

Våra globala medarbetarvärden definierar vilka vi är, vad vi står för och hur vi interagerar och arbetar tillsammans i vårt företag.

image
sticking hands together through people values

Betydelsen av medarbetarvärden

  • Sammanfattar hur människor kan förvänta sig att bli behandlade och hur de förväntas behandla andra på NTT DATA Business Solutions. Det handlar om hur vi interagerar och arbetar tillsammans i vår organisation.

  • Speglar det som redan finns där ute. Ett stort antal medarbetare globalt förklarade våra anställdas värderingar och kom fram till att dessa är våra gemensamma nämnare.

  • Skapar det globala tankesättet för vårt företag över hela världen. De sätter tonen för onboarding av nya kollegor och för hur vi uppför oss och arbetar på NTT DATA Business Solutions.

Våra 8 globala medarbetarvärden

Fokus på människor
Vi värnar om var och en av våra kollegors hälsa och välbefinnande. Vi är en arbetsgivare med lika möjligheter och vår arbetsplats är fri från diskriminering och trakasserier.

Fokus på kunden
Vi har våra kunders bästa för ögonen, levererar värde och följer alltid upp. Vi bygger långsiktiga, förtroendefulla relationer.

Diversitet
Vi värdesätter mångfalden i vår personalstyrka och de mångfacetterade perspektiv som våra kollegor bidrar med. Vi tror att mångfald leder till kreativa, innovativa och agila teams.

Kommunikation
Vi kommunicerar på ett positivt, tydligt och objektivt sätt i allt vi gör. Vi hittar ett gemensamt språk. Vi lyssnar, säkerställer gemensam förståelse och följer upp vid behov.

Teamwork
Vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, med ett positivt förhållningssätt och entusiasm. Vi får varandras förtroende och firar framgång.

Innovation och livslångt lärande
Vi omfamnar förändring, utmanar status quo och söker efter bättre sätt att göra saker på. Vi delar aktivt med oss ​​av kunskap längs vägen.

Ansvar
Vi agerar som entreprenörer, tar ägarskap och agerar till gagn för hela organisationen. Vi utvidgar vårt ansvar till våra lokalsamhällen, samhället och miljön.

Integritet och professionalism
Vi är ärliga och respekterar våra kunder och oss själva. Vi håller våra löften. Vi är väl förberedda, når våra mål och strävar efter perfektion i allt vi gör.

Och vad med NTT DATA-värdena?

NTT DATAs värderingar Customers First, Foresight och Teamwork är värderingar som gäller för hela NTT DATA, inklusive oss. Vi stöder fullt ut de tre NTT DATA-värderingarna som fungerar som ett paraply för våra medarbetarvärden. De ger oss utrymme att definiera medarbetarvärdena som beskriver företagskulturen på NTT DATA Business Solutions.

Mer om vårt företag

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+46 8 41028320
Send a message