NTT DATA Business Solutions

Vår verksamhets sociala ansvar (CSR) och hållbarhet

Hur vi uppmuntrar varandra till att skapa förändring.

image
Hållbarhet och socialt ansvar är viktiga hörnstenar i vårt arbete.

Projekt från hjärtat: Vårt sociala ansvar (CSR)

Vi är ett globalt företag med ett globalt ansvar. Därför är det vårt mål att efterlämna världen i bättre skick till de som kommer efter.

För oss så betyder det att vi använder vår kompetens till att lösa de största utmaningarna i välden idag genom att stötta FN’s Globala mål och genom att manifestera våra sociala- och miljömässiga mål dagligen. Vi har höga krav på samtliga affärsområden och vi säkerställer positiva förändringar där vi kan.

Vi strävar efter att etablera en kultur som är stolt och inspirerad att bidra till positiv global påverkan. Läs vidare för att se hur vi översätter vår passion för människor till konkreta resultat.

 

Vi är stolta över att presentera våra hjärteprojekt.
Vi har ett ansvar för att säkra att framtiden har plats för alla.

Vi stöttar Globala målen

En värld med fred, rättvisa och framgång behöver inte förbli en dröm. Det är idén bakom FN’s 17 globala mål – en målinriktad, mätbar och meningsfull strategi för att göra vår värld till en bättre plats.

Vi strävar efter att främja dessa globala mål i allt vi gör, från att skapa hållbara städer till att bekämpa olikhet. Oavsett om det är våra anställda eller våra partners så letar vi efter människor med samma passion som oss.

Våra projekt visar hur vi omsätter vårt engagemang i praktiken. Vi är aktivt involverade inom fyra fokusområden:


  • Skydd av miljön
  • Hållbar och innovativ ekonomi
  • Socialt engagemang och hälsa
  • Medarbetare och arbetskraft
Vi är fast beslutna om att bekämpa klimatförändringarna.

Skydd av miljön

Vi står inför en klimatkris som redan har en enorm effekt på vår planet och om vi inte gör någonting kommer det att bli mycket värre. Det är därför vi stöder utvecklingen av den perfekta, hållbara världen: ansvarsfulla företag, cirkulär ekonomi och social förändring. Vår insats är en del av den större bilden och vi vill bidra så mycket som möjligt. Läs mer om våra initiativ här.


Hur vi skyddar miljön

Plantering av träd för koldioxidneutralitet

Träd är nyckeln till att återskapa vår planet. Genom åtgärder som att plantera träd vid varje internetsökning med hjälp av webbläsaren Ecosia strävar vi efter koldioxidneutralitet. Det innebär också att stödja trädplanteringsprojekt i våra partnerländer och att fortsätta att göra framsteg när det gäller att förnya jorden.

 


Grön energi

Oavsett vad energin kostar så är miljökostnaden för hög. I år beslutade vi oss för att ta första steget i vår övergång till förnybar energi. I ett stort steg mot våra hållbarhetsmål drivs nu våra kontor och datacenter i Tyskland med 100% ren energi.


								

Hållbara arbetsplatser hos NTT DATA Business Solutions

Alla våra beslut, från hur vi lagerför våra kontor till hur vi reser och kommunicerar fattas med största uppmärksamhet på våra hållbarhetsmål. Det innebär att vi ersätter koldioxid-tunga resor med digitala möten, samt väljer partners som delar vår passion för att skydda miljön.


								
NTT DATA Business Solutions och våra medarbetare strävar efter att göra världen bättre.

Hållbar och innovativ ekonomi

Det är vårt unika privilegium att se våra innovationer förändra världen till det bättre. Våra medarbetare får möjlighet att påverka, inte bara inom företaget, utan med projekt som kommer att få positiva konsekvenser i många år framöver. Här är några hållbara innovationsprojekt som vi är extra stolta över.

Hur vi skapar hållbara och innovativa lösningar

Børns Vilkår i Danmark

Att kunna vägleda barn genom livets svårigheter är lika delar privilegium och utmaning. Børns Vilkår, en dansk välgörenhetsorganisation som erbjuder telefonrådgivning, förstår detta bättre än de flesta. För att hjälpa deras rådgivare att fokusera på kontakten med barnen utvecklar vi en AI-baserad ”etisk rådgivare” som hjälper dem i deras samtal.

Smart Island Rømø – Förverkligandet av en grön framtid

Projekt-teamet på ”Smart Island Rømø” byggde en plattform för hållbara offentliga platser och infrastruktur – etiskt, intelligent och med stor lokal- och miljöeffekt.

Genom anonymiserad trafikdata ökar trafiksäkerheten och koldioxidavtrycket minskar. Det har tydliggjort nya sätt att minska avfall och till och med öka turismen och skapar nya standarder för en grönare, bättre framtidsplanering.

Truck Chain – Minska transportutsläppen

Att minska lågkapacitet eller tomtransporter leder till en minskning av koldioxidutsläppen. Men att uppnå detta kan vara svårt när logistikleverantörer står inför tuff konkurrens och ett stort antal decentraliserade aktörer på marknaden. Det är här blockchain-tekniken kommer in i bilden. Att säkra en rättvis och transparent plattform för alla marknadsaktörer skapar förtroende och en win-win-situation: färre tomma körningar för att gynna miljön, lägre kostnader för kunder och bättre kapacitetsutnyttjande för transportföretag.

Jättebjörnloka – Bekämpning av en invasiv art

Jättebjörnloka är ett skadligt ogräs, en invasiv art och mycket giftig, och fram till nu har den varit svår att få bukt med i hela Europa.  Med hjälp av drönare, SAP -system och Big Data möjliggör en teknisk cloud-lösning en imponerande hög identifiering i naturen. Vi vann ett SAP Innovation Award 2019 som ”Best Process Innovator” för detta arbete, och dess ständiga framsteg innebär att utrotningen av jättebjörnlokan kommer allt närmare.

Som ett globalt företag är vi ansvariga för välmåendet hos människorna runt oss.

Socialt engagemang och hälsa

Efter att ha bevittnat den positiva effekten våra anställda hade i sina närområden bestämde vi oss för att införa betalda volontärdagar. Våra anställda kan nu bidra till stora ändamål under arbetstiden, vilket bidrar till att sprida ännu mer vänlighet. Läs vidare för att ta reda på hur de har använt tiden till större nytta över hela världen.

Vad vi gör i våra närområden

Ummeed Initiative – Community Involvement i Indien

Att få fler flickor i skolan, främja trafiksäkerhet, hjälpa offer för naturkatastrofer, plantera träd, stödja institut för funktionshindrade barn och donera blod – listan över imponerande bedrifter är lång. NTT DATA Business Solutions i Indien applåderas för sitt CSR-engagemang, med många av deras anställda som volontärarbetar i ett inspirerande spektrum av projekt.

Står upp för en rättvisare framtid i Turkiet

Våra osjälviska turkiska kollegor har hjälpt människor och djur genom många kamper, från familjer som upplever våld i hemmet och fattigdom, till djur som räddats från gatan. Andra hjälpsamma och givande uppgifter inkluderar undervisning i robotics och kodning i skolor, allt för att forma nästa generations innovatörer.

Vi är ansvariga för välmåendet hos våra medarbetare

Medarbetare och arbetskraft

Vi vill skapa en förändring i perspektiv. Företagets framgång är mer än bara de anställdas ansträngningar, företagets framgång är också de anställdas glädje. Vår arbetskraft måste representera det samhälle vi vill leva i, om det är att spegla mångfalden runt oss eller genom initiativ som främjar inkludering. Läs här hur vi når dessa mål.

Hur vi tar hand om våra medarbetare

Våra arbetsplatser har mångfald

Ingen bör stängas ute från en arbetsplats på grund av identitet eller bakgrund. Vi uppmuntrar till att dela idéer och världsbilder och berömmer de som ser till att våra arbetsplatser är tillgängliga för varje individ. Och skulle vi se omedveten partiskhet vid anställningsbeslut eller orättvisa arbetsmetoder, är det vår plikt att säga ifrån och ändra dem.

 

Vi bryr oss om medarbetarnas välmående

Våra anställdas välbefinnande är högsta prioritet när vi utformar våra arbetsplatser. Vi har ansvaret för att stödja våra anställda med välutrustade kontor, inkluderande evenemang och roliga aktiviteter, så att de kan vara sitt bästa jag, på jobbet och i livet. Genom att främja en hälsosam livsstil på flera av våra globala kontor säkerställer vi även att våra anställda kan fortsätta vara hälsosamma och i form. 

Lär känna oss

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+46 8 41028320
Send a message