NTT DATA Business Solutions

Diversitet, rättvist bemötande och inkludering

På NTT DATA Business Solutions skapar vi en inkluderande arbetsplats med jämlikhet, där alla medarbetare är värdefulla och mångfald hyllas.

colorful collage of employees

Internationella kvinnodagen

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen (IWD) – en global dag för att fira kvinnors kulturella, sociala, ekonomiska och politiska prestationer. Syftet med IWD är att bevara dessa prestationer, synliggöra utmaningar och rikta större uppmärksamhet mot kvinnors rättigheter och jämställdhet. Tillsammans med NTT DATA visar vi vårt engagemang:

Alla är inte likadana. Men vi förtjänar samma möjligheter.
A Workplace of Diversity, Equity and Inclusion
Watch on A Workplace of Diversity, Equity and Inclusion

Vår arbetskultur

När vi för samman människor från olika bakgrunder, med unika erfarenheter och individuella skillnader, skapar vi en modern, dynamisk och innovativ arbetsplats. Många prestationer och utvecklingen inom IT skulle förmodligen vara otänkbar utan mångfald på arbetsplatsen. På NTT DATA Business Solutions är vi medvetna om att mångfald är en enorm möjlighet för oss som företag. Vi värdesätter transparens när det kommer till våra medarbetare och vi utvecklar kontinuerligt vår miljö och kultur så att skillnaderna mellan våra medarbetare respekteras och värderas. Vi tror att verklig inkludering innebär acceptans och uppskattning av olikheter, och att inkludering och känslan av tillhörighet är avgörande för att frigöra den fulla potentialen hos varje medarbetare.

En arbetsplats med diversitet och inkludering, där man känner att man hör till

Diversitet

Diversitet är tolerans, acceptans och uppskattning av alla dimensioner som kan skilja människor åt. Vare sig det är kön, ålder, kultur, stil, sexuell läggning eller andra egenskaper som gör människor unika.

Diversitet, rättvist bemötande och inkludering

Medan mångfald hänvisar till alla de sätt som människor skiljer sig åt, handlar rättvisa om att skapa rättvis tillgång, möjligheter och framsteg för alla dessa olika människor. Det handlar om att arbeta på rättvisa villkor med lika möjligheter och rättvist bemötande för alla anställda

Inkludering

Inkludering bestäms av ett företags beteende och kulturella normer. Det handlar om att orientera sig mot individuella behov för att skapa en arbetsplats med rätt förutsättningar och möjligheter, så att varje enskild medarbetare kan uttrycka sin åsikt och utveckla sin fulla potential.

exchange with the diversity management

Diversity Management

Syftet med Diversity Management är att öka, upprätthålla och värdera mångfalden hos vår personal. Vårt fokus ligger särskilt på att skapa ramar och policys för att säkerställa lika möjligheter och förhindra diskriminering i vår arbetsmiljö. Eftersom vår ledning har ett strategiskt förhållningssätt till Diversity Management når vi ut till alla medarbetare. Därmed uppmuntras alla att arbeta tillsammans på ett ansvarsfullt och hänsynsfullt sätt. Verklig mångfald är inte en uppgift för en avdelning, det är ett ansvar som ligger hos varje enskild medarbetare i företaget. De specifika metoder som vi använder för att sätta mångfald på den dagliga agendan inkluderar utbildning i att hantera omedvetna fördomar, ökad balans mellan arbete och privatliv, stöd till kvinnor i ledningen, upprättandet av ett faddernätverk och uppskattning av andra livskoncept genom stöd till vår globala LGBTQIA+ community.

 alt="Sandrine El Sauaf"
Att värdesätta mångfald ger alla en chans att vara stjärna. När man arbetar seriöst med Diversity Management skapar man en miljö där alla känner sig respekterade och trygga att vara sig själva.

Sandrine El Sauaf, Diversity Lead NTT DATA Business Solutions

key figures on diversity in the company

Diversitet på vår arbetsplats

På NTT DATA Business Solutions har vi omkring 13 500 experter med 87 olika nationaliteter från 31 länder som arbetar tillsammans – Bakom siffrorna finns en grupp människor med individuella karriärer, erfarenheter och talanger, som möter lika många unika människor hos våra kunder. Våra medarbetare är samlade kring deras entusiasm för IT och de stöttar och berikar varandra med sin expertis varje dag. På så sätt skapar vi inte bara nya idéer och innovativa projekt, vi uppnår också de bästa och mest individuella lösningarna för våra kunder runt om i världen.

Vi stöttar våra medarbetare

Olika teams

På NTT DATA Business Solutions arbetar vi i olika teams som inkluderar anställda från alla länder, åldersgrupper och kön. Vi tror att mångfalden bland våra medarbetare är en av de största fördelarna för oss som företag. Detta eftersom mångfald samlar de bästa kompetenserna, släpper loss innovativa idéer samt bidrar med ett bredare spektrum av perspektiv på projekt och därmed skapar de bästa lösningarna för våra kunder.

Balans mellan arbete och fritid

En viktig fråga för NTT DATA Business Solutions är att stödja sina anställda i att balansera familj och karriär. Detta inkluderar flexibla-, mobila- och deltids-arbetsmodeller samt mamma- och pappaledighet runt om i världen. Det finns även bra initiativ lokalt, som exempelvis upprättandet av ett eget dagis i Malaysia, inrättandet av ett amningsrum för mammor i Turkiet eller det tyska samarbetet med awo lifebalance.

LGBTQIA+ Community

På NTT DATA Business Solutions välkomnar vi anställda med alla sexuella läggningar och könsidentiteter och stöttar LGBTQIA+medlemmar. Som företag vill vi öka medvetenheten och ge personligt stöd till LGBTQIA+. Därför är det viktigt att skapa en arbetsplats där alla känner att de kan vara sig själva. För att stötta och fira stolthet och mångfald skapade vi en global LGBTQIA+gemenskap och organiserade vår första globala LGBTQIA+ nätverkssession 2021.

Jämlikhet

På NTT DATA Business Solutions tror vi på en könsbalanserad arbetsstyrka. Men det är ingen hemlighet att kvinnor är underrepresenterade i IT-branschen. För att skapa en mer jämlik arbetsstyrka krävs det fler kvinnor i ledande positioner. Därför stöttar vi våra kvinnliga medarbetare med ledarskaps-workshops, kvinnliga mentorskapsprogram och cross-mentor program såväl som nätverksevents för att skapa mer jämlikhet i näringslivet. Med dessa och kommande initiativ har vi redan ökat antalet kvinnliga anställningar i vår verksamhet, men det är bara början.

Träning i att göra upp med omedvetna fördomar

Människor är naturligt partiska och agerar utifrån undermedvetna, djupt rotade värderingar och beteenden, vilket kan leda till strukturella och individuella fördomar. Därför är omedvetna fördomar en av huvudorsakerna till orättvis diskriminering eller förmånsbehandling på arbetsplatsen. Vi vill säkra att våra medarbetare upplever ett jämställt yrkesliv med samma möjligheter och erkännande. På NTT DATA Business Solutions har vi genomfört utbildning om omedvetna fördomar för vår personal för att öka medvetenheten, inse när omedvetna fördomar påverkar vårt beteende och ideellt för att avfärda dessa fördomar.

 alt="Norbert Rotter"
Diversitet är förankrat i våra 'medarbetarvärden'. Mångfald och könsmångfald präglar vår kultur och skiljer oss åt. Vi främjar mångfald genom ett nära samarbete mellan vår ledning, vår People Function och gräsrotsinitiativ i olika länder, där engagerade kollegor arbetar tillsammans för att säkerställa att alla inte bara accepterar och främjar mångfald, utan också drar nytta av den i sitt dagliga arbete.

Norbert Rotter, Chief Executive Officer NTT DATA Business Solutions

Hur vi stärker kvinnor inom Tech

En viktig del i att stärka mångfalden i arbetsstyrkan är att säkerställa jämställdhet mellan könen. På NTT DATA Business Solutions erbjuder vi lika möjligheter för män och kvinnor att hitta sin plats i vårt företag så att de aktivt kan forma den digitala framtiden och förverkliga sina individuella mål. Som företag har vi lika karriärmöjligheter, vilket betyder att vi följer våra medarbetare på deras individuella karriärväg med flexibilitet och personligt och professionellt stöd.

Eftersom IT är en fantastisk karriärmöjlighet för alla arbetar vi aktivt för att anställa fler kvinnor, och just nu är vårt globala genomsnitt 30 %. Som företag vill vi skapa förändring genom att uppmuntra kvinnor att söka tjänster inom IT och genom att främja kvinnor i ledningen. Förutom mentorprogram och mångfaldsutbildning är inspirerande förebilder viktiga.

Läs mer och hör från kvinnliga medarbetare som skapat sina karriärer på NTT DATA Business Solutions. De delar motiverande karriärvägar, individuella berättelser och personliga råd.

Möt våra kvinnor inom global Tech

 alt="Dieter Schoon"
Vi måste sluta se nedlåtande på mångfald, särskilt jämställdhet mellan könen. Det är viktigt för att verkligen uppskatta värdet av en mångsidig och blandad arbetsstyrka. Jag är säker på att vi kan göra det!

Dieter Schoon, Executive Vice President Global People

image

Bli en del av NTT DATA Business Solutions

Alla du möter vet något som du inte vet. För oss på NTT DATA Business Solutions är mångfald inte begränsad till kön, ursprung eller sexuell läggning. För aspekter som religion, utseende, hälsa, livssituation eller jobb är alla en del av din personlighet. Mångfald betyder inte att vi alla är likadana. Det handlar om att behandla alla lika – och se våra olikheter som en fördel.

Övertygad? Bli en del av ett team med mångsidiga och unika medarbetare på NTT DATA Business Solutions.

Sök nu

Blogginlägg om karriär och diversitet

Vår corporate arbetskultur

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+46 8 41028320
Send a message