NTT DATA Business Solutions

Ny VD hos NTT DATA Business Solutions i Sverige

itelligence sverige

Den 1 maj 2022 tillträdde Morten Arnesen som VD hos NTT DATA Business Solutions i Sverige. Detta betyder att han nu utökar sitt ansvar till två länder, då Morten även fortsätter som VD för den norska organisationen. Organisationsändringen syftar till att stärka samarbetet mellan verksamhetens svenska och norska enheter.

Morten Arnesen har en lång historia hos NTT DATA Business Solutions och har varit VD för den norska organisationen sedan 2012. När Morten nu även tar på sig ansvaret för Sverige, är ambitionen att generera ytterligare synergier och utnyttja gemensamma styrkor och kapacitet för att dra nytta av den betydande marknadspotentialen i Sverige.

Milco Österholm, tidigare VD i Sverige, kommer även fortsättningsvis att ha en central roll i organisationen.

Om sin nya roll säger Morten Arnesen:

Det är relevant att se på länderna under ett paraply då där är stora synergier. Samtidigt är det viktigt att vi skapar bra och solida professionella miljöer bland våra medarbetare över gränserna. Vi har redan ett gott samarbete mellan vår svenska och norska organisation och nu kan det förstärkas ännu mer i framtiden. Jag ser fram emot att leda arbetet.

 

Morten Arnesen, VD, NTT DATA Business Solutions Sverige

Contact Us
Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+46 8 41028320
Send a message