NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions | februari 22, 2022 | 5 min.

Nya lösningar ska bana vägen till framtidens arbetsmarknad

 

Att möta framtidens arbetsmarknad kräver både nytänkande och flexibilitet – två saker som har präglat sättet på vilket TRR Trygghetsrådet har arbetat de senaste åren. Nio agila utvecklingsteam senare, en finputsad IT-infrastruktur och avbetande av gamla uttjänta system, har man kommit en bra bit på vägen. Inom kort välkomnar TRR dessutom en helt ny målgrupp. Och vid deras sida står NTT DATA Business Solutions som bidrar med SAP-kompetens och resurser.

TRR

Det händer mycket hos TRR. De senaste åren har verksamheten satsat stort på digitalisering och på att omforma processer. Det betyder bland annat ett större fokus på ’customer experience’, att man byggt en helt ny mikrotjänstbaserad arkitektur, har lyft alla SAP-lösningar till Microsoft Azure och att utvecklingsteamen idag arbetar helt agilt.

När det snart är dags att ta emot en helt ny målgrupp, så står verksamheten stadigt. Men vägen dit har inneburit en hel del förändringar i organisationen och det fortsatta utvecklings- och optimeringsarbetet fortsätter. I det ligger bland annat en förstudie för en eventuell framtida flytt till SAP S/4HANA.

Nya arbetssätt kräver kulturförändring
TRR är en stiftelse som arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv på arbetsgivarsidan och PTK på arbetstagarsidan, står bakom. TRRs uppdrag är att erbjuda hjälp till företag, fack och tjänstemän både före, under och efter omställning.

När man för några år sedan bestämde sig för att börja jobba agilt krävdes det en större förändring av arbetskulturen. Marie Battaglia, produktansvarig hos TRR, berättar:

–  Hos TRR är vårt mål att öka rörligheten på arbetsmarknaden och då måste våra system och arbetssätt vara ett stöd i det arbetet. För att komma ifrån att jobba länge med att utveckla system och kunna vara mer flexibla vid ändrade behov, så såg vi positiva möjligheter med att börja jobba agilt i våra utvecklingsteam. Det skulle bland annat göra att vi kunde komma framåt mycket snabbare än tidigare.

Marie fortsätter:

– Idag har vi nio agila utvecklingsteam – och vi har jobbat mycket med att få med resten av organisationen genom att informera om vinsterna med det här arbetssättet. Idag är vi glada för att vi arbetar agilt och vi vill gärna ha så autonoma team som möjligt. Vi släpper mindre delar åt gången och kan samtidigt låta användarna komma med feedback längs vägen. Det hjälper oss att få ihop vår komplexa verksamhet med alla tekniska behov.

Flexibelt, lättrörligt och tillgängligt
Förutom att jobba agilt, har TRR arbetat aktivt med att beta av teknisk skuld, fokuserat på att bli mer datadrivna och på kundernas helhetsupplevelse. Mattias Johansson, Chefsarkitekt SAP hos TRR, berättar:

– Vår IT-infrastruktur behöver klara av att stötta ännu fler och vårt erbjudande måste vara lättillgängligt och innehålla mer self-service. Det har vi jobbat aktivt med de senaste åren – och vi har kommit en bra bit. Vad vill användarna ha? Både idag och längre fram? Den typen av insiktsarbete är något som vi ägnar massor av tid åt idag, samtidigt som vi jobbar med att själva kunna bli ännu mer lättrörliga i framtiden.

Han avslutar:

– Det är viktigt med goda samarbetspartners som man alltid kan vända sig till. Här är vi glada för att vi har NTT DATA Business Solutions i ryggen som kan erbjuda SAP-kompetens och bidra med resurser. Det är både tryggt och enkelt.

Nu väntar nya spännande saker runt hörnet. TRR kan inte berätta allt för mycket om det nya, men en fågel viskar att de ser positivt på ett nytt system för omställning på svensk arbetsmarknad. Och då är det ju bra att både de och deras infrastruktur är rustade för det som komma skall.