NTT DATA Business Solutions Corporate Social Responsibility

image

Vi tar CSR seriöst!

Vi strävar efter att agera ansvarsfullt på alla sociala och miljömässiga områden. Målet är att stötta FN:s 17 hållbara utvecklingsmål och att integrera CSR i den dagliga driften av vår verksamhet.

Fundamentet för vår verksamhet är människor, och därför är vår fysiska och psykiska arbetsmiljö en av våra viktigaste prioriteringar. Hos NTT DATA Business Solutions fokuserar vi inte bara på förbättring av företag, men också liv.

Vi stödjer Barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras föräldrar får den vård och stöd de behöver. Du kan också stötta Barncancerfonden här.

Vi begränsar vår reseaktivitet

Vi håller möten online över video så ofta det går eftersom det både sparar oss massor av reseaktivitet och är bättre för miljön. Vi träffas så klart också fysiskt ibland, men då uppmanar vi alltid att ta offentlig transport eller samåkning, och till de stora eventen arrangerar vi gemensam transport med buss.

Våre kontorslokaler i World Trace Center Stockholm, valdes också speciellt på grund av det centrale läget och närheten till Stockholm Centralstation. Platsen innebär att de flesta av våra anställda kan rese till/från arbetet med kollektivtrafik.

Vi reducerar vår förbrukning av plast

I Sverige har vi mycket hög kvalitet på dricksvatten. På våra kontor erbjuder vi därför inte vatten på plastflaskor. Istället har vi många vattenkaraffer och dricker vattnet från kranen.

Vi fokuserar också på hållbarhet generellt, bland annat i våra inköp och val av leverantörer.

Vi arbetar för mångfald

Vi menar att mångfald är en tillgång som frambringar bättre resultat. Därför fokuserar vi på mångfald generellt, bland annat med att öka andelen av kvinnliga anställda.

Vi är en del av SAP Eco System SDG Commitment

I samarbete med andra  SAP partners stöttar vi FN:s 17 hållbarhetsmål, förpliktigar oss till att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete, och mäter vår framgång från år till år.

Vi är medvetna om vårt ansvar inom dataetik

Därför är det viktigt för oss att inte utveckla eller använda teknologier som underminerar fria demokratiska val som kränker rättigheter eller påverkar demokratiska institutioner negativt.

Contact Us
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+46 8 41028320
Send a message