Code of Conduct

image

Läs vår Code of Conduct här

Detta är de grundläggande principerna, standarderna och värdena som gäller för samtliga medarbetare på NTT DATA Business Solutions. Det är vår skyldighet att leva upp till dessa, men samtidigt vårt löfte till omvärlden, samarbetspartners, offentliga institutioner, myndigheter och konkurrenter om att vi driver en verksamhet i överensstämmelse med nuvarande affärsmässig, juridisk och etisk praxis och genom att följa alla lokala och internationella lagar, regler och verksamhetsriktlinjer.

Download

Contact Us
Contact

If you have any questions, please feel free to contact us.

Call us on:
+46 8 41028320
Send a message