NTT DATA Business Solutions

Twoje systemy SAP w rękach profesjonalistów

Usługi hostingu, administracji BASIS, monitoringu, Serive Desk i wiele innych

Outsourcing IT
Data Center itelligence Polska

Skorzystaj z kompleksowej opieki nad systemami SAP

Z utrzymaniem systemów SAP wiąże się szereg wyzwań, których spełnienie warunkuje prawidłową pracę aplikacji. Wśród podstawowych trudności wymienić warto m.in. problemy związane z zapewnieniem stabilnego środowiska serwerowego, utrzymaniem baz danych, aktualizacją oprogramowania, jego administracją i stałym monitoringiem. Ze względu na złożoność oraz czasochłonność tych zadań coraz więcej firm zleca obsługę systemu zewnętrznym partnerom. Wykorzystanie outsourcingu IT w procesie zarządzania SAP niesie ze sobą wiele korzyści. Do najważniejszych z nich należy wsparcie ze strony szerokiego grona ekspertów SAP (w tym konsultantów SAP Basis), dostęp do najnowszych technologii, optymalizacja kosztów związanych z administracją SAP czy wzrost bezpieczeństwa i dostępności systemu. W ramach usługi outsourcingowej klient może dowolnie określić zakres wsparcia i rodzaj wykonywanych zadań, korzystając tylko z tych usług, których faktycznie potrzebuje.

Samodzielne utrzymanie SAP to niełatwe zadanie

Samodzielne utrzymanie, administrowanie i monitorowanie systemów SAP jest złożonym procesem narażonym na ryzyka organizacyjne, techniczne i kadrowe. Czynniki te mają istotny wpływ na stabilność i prawidłowe funkcjonowanie systemu. Wśród najważniejszych wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć firmy, które utrzymują aplikacje SAP in-house, wymienić warto:

  • Problem z pozyskaniem specjalistów, którzy posiadają najnowszą wiedzę na temat SAP oraz umieją rozwiązywać nietypowe, złożone zadania związane z funkcjonowaniem systemu. Kolejne wersje oprogramowania SAP charakteryzują się coraz większą złożonością, co z jednej strony pozwala odnieść konkretne korzyści biznesowe, z drugiej zaś wymaga posiadania wszechstronnej wiedzy zarówno technicznej, jak i administracyjnej. Niedostatek wysokiej klasy ekspertów IT np. konsultantów SAP Basis na rynku sprawia, że wiele firm ma problemy z zatrudnieniem osób o odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach, przez co nie są one w stanie w pełni korzystać z funkcjonalności oprogramowania SAP.
  • Czaso- i kosztochłonny proces budowania i utrzymania wewnętrznego działu specjalistów IT w zakresie SAP. Problem ten wynika nie tylko z trudności w pozyskaniu pracowników o odpowiednich umiejętnościach, ale również z konieczności systematycznego inwestowania w rozwój nowych kompetencji, zapewnienie szkoleń czy konferencji branżowych. 
  • Wysokie koszty związane z zapewnieniem odpowiedniego środowiska serwerowego i bazodanowego. Aby systemy SAP, takie jak S/4HANA, działały maksymalnie wydajne, wymagają zastosowania zoptymalizowanego pod ich kątem środowiska IT. Generuje to dodatkowe koszty związane z inwestycją w nowy sprzęt, a w dalszej kolejności w jego rozwój i serwisowanie.
  • Pracę na starej wersji oprogramowania. Producenci rozwiązań biznesowych często wydają kolejne aktualizacje oprogramowania, które zwiększają jego bezpieczeństwo, funkcjonalność i stabilność. Ich wdrożenie to jednak dodatkowy koszt, wynikający np. z konieczności zakupu dodatkowych licencji lub dostosowania infrastruktury IT do zaleceń producenta. Aktualizacja oprogramowania jest również procesem czasochłonnym, a także ryzykownym, co wynika z możliwości wystąpienia błędów podczas migracji danych.
  • Przeciążenie działów IT pracą co przekłada się na brak czasu na działania rozwojowe. Utrzymanie SAP wymaga realizacji wielu prac związanych z administracją systemu, jego optymalizacją czy monitoringiem środowiska IT. Są to procesy czasochłonne, przez co pracownicy wewnętrznego działu IT nie mogą realizować innych zadań, związanych np. z planowaniem wewnętrznej strategii IT czy rozwojem aplikacji.
  • Awarie i związane z nimi ryzyko braku dostępności systemów. Ponieważ utworzenie i utrzymanie zapasowej infrastruktury IT to wysoki koszt, tylko niewielki odsetek firm decyduje się na zastosowanie redundancji. Nie każda organizacja regularnie wykonuje też backup danych, narażając się tym samym na poważne straty w przypadku awarii. Zaniedbania w tym obszarze uniemożliwiają szybkie przywrócenie systemu.
  • Niska wydajność procesów IT, która jest skutkiem m.in. przestarzałej infrastruktury IT, pracy na nieaktualnej wersji oprogramowania czy ignorowania sygnałów informujących o nieprawidłowym działaniu systemu. Problemy z wydajnością mogą prowadzić do występowania awarii, a ponadto skutecznie ograniczają wykorzystywanie pełnego potencjału oprogramowania.
  • Ograniczone wsparcie ze strony producentów sprzętu IT i oprogramowania. Często zdarza się, że firma pracuje na przestarzałym sprzęcie i technologiach, które nie są już wspierane, lub też zgłasza nietypowe problemy, które nie są obsługiwane przez producentów. W efekcie przedsiębiorstwo musi rozwiązywać problemy związane z utrzymaniem systemu własnymi siłami, co jest czaso- i kosztochłonne.
hosting outsourcing

Outsourcing SAP rozwiązuje większość problemów związanych z utrzymaniem systemów

Wyspecjalizowani zewnętrzni dostawcy posiadają nie tylko niezbędną wiedzę i odpowiednie zasoby, które gwarantują wysoką jakość obsługi. Dysponują również szeregiem rozwiązań, które automatyzują i optymalizują pracę systemów, a także gwarantują nieprzerwane wsparcie w obszarze monitoringu czy zapewnienia bezpieczeństwa. Z tych względów na rynku IT od kilku lat widoczne jest rosnące zainteresowanie usługami związanymi z outsourcingiem systemów, w szczególności w obszarze tak złożonych rozwiązań jak SAP S/4HANA.

Dlaczego warto skorzystać z Outsourcingu SAP?

Stały dostęp do ekspertów SAP

Współpracuj z zespołem specjalistów SAP, którzy realizują projekty o różnej złożoności dla klientów z całego świata.

Koncentracja na strategii IT

Skoncentruj się na pracach rozwojowych, wydzielając bardziej czasochłonne działania na zewnątrz.

Bezpieczeństwo systemów SAP

Zapewnij sobie spokój dzięki najlepszym standardom utrzymywania Twoich kluczowych systemów.

Przeniesienie odpowiedzialności

Przekaż odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemów na dostawcę Outsouringu SAP.

Transparentność kosztów

Planuj koszty Outsourcingu SAP w dłuższej pespektywie dzięki umowie zgodnej z potrzebami biznesowymi.

Większa elastyczność

Zyskaj elastyczność w zarządzaniu zasobami i efektywnie korzystaj z mocy obliczeniowej.

Outsourcing SAP oferowany przez Data Center NTT DATA Business Solutions

Aż 71% zlokalizowanych w Polsce firm kupuje usługi IT oferowane przez zewnętrznych dostawców. Outsourcing IT jest najpopularniejszy w segmencie średnich i dużych przedsiębiorstw, gdzie ten model stosuje 8 na 10 firm.

GUS ICT w przedsiębiorstwach w 2018 r.

image
image

Planujesz migrację na bazę danych SAP HANA?

Platforma bazo-danowa SAP HANA wnosi wydajność systemów SAP na zupełnie nowy poziom. Przejście do bazy danych SAP HANA to jednak duże wyzwanie dla wewnętrznych zespołów IT zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym. Dowiedz się jak przygotować się do procesu migracji, jak zoptymalizować koszty wdrożenia i utrzymania oraz który model instalacji wybrać, by zapewnić sobie elstyczność w zarządzaniu zasobami.

Obejrzyj nasz webinar „SAP HANA na IBM Power Systems – efektywna chmura dla wymagających”

Dlaczego NTT DATA Business Solutions?

Rozbudowana oferta Managed Services dla SAP

Outsourcing SAP w NTT DATA Business Solutions to nie tylko wysoka dostępność Twoich kluczowych aplikacji. To szeroki zakres usług dodatkowych takich jak administracja BASIS, monitoring, Serive Desk, bezpieczeństwo i wiele innych.

Dedykowane środowisko, które maksymalizujące wydajność systemów SAP

W NTT DATA Business Solutions oferujemy pierwszą i unikalną platformę cloudową, która maksymalizuje dostępność i wydajność systemów SAP. Aby zminimalizować ryzyko niewłaściwego doboru sprzętu i zagwarantować klientom maksymalną skalowalność, NTT DATA Business Solutions pod SAP wybrało platformę IBM Power Systems.

Wysoka dostępność

Gwarantujemy Tobie najwyższej jakości usługi w obszarze dostępności systemów SAP, ich bezpieczeństwa oraz przywracania po awarii dzięki usługom Disaster Recovery w zapasowym centrum danych.

Zespół ekspertów SAP z wieloletnim doświadczeniem

Zapewniamy Tobie wsparcie ze strony wykwalifikowanych specjalistów SAP, którzy na swoim koncie posiadają wiele lokalnych i globalnych projektów. Data Center NTT DATA Business Solutions to zespół konsultantów SAP Basis, monitoringu, sieci LAN/WLAN, service desk.

Globalna sieć Data Center

Dzięki globalnej sieci centrów danych gwarantujemy Tobie taki sam zakres usług i poziom obsługi niezależnie od lokalizacji Twojej firmy.

Monitoring i Service Desk 24/7/365

Usługi monitoringu oraz pierwszej i drugiej linii wsprawcia w NTT DATA Business Solutions świadczone w trybie 24/7/365 zapewnią stałe bezpieczeństwo Twoich systemów i odciążą od zdarzeń takich jak odejścia i absencje chorobowe pracowników.

Elastyczny portfel usług

W zależności od Twoich potrzeb budujemy dla Ciebie dedykowany portfel usług.

Projekty zrealizowane dla naszych klientów

Skontaktuj się z nami już dziś

Czy jesteś zainteresowany optymalizacją swojego środowiska IT? Czy chciałbyś otrzymać bardziej szczegółowe materiały lub skorzystać z doradztwa naszych specjalistów w obszarze Outsourcingu SAP?

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas