NTT DATA Business Solutions

Wejdź na wyższy poziom Outsourcingu IT

Portfel usług IT dopasowanych do potrzeb Twojej firmy.

Portfel usług IT dopasowanych do potrzeb Twojej firmy
image

Utrzymanie środowiska IT w modelu Managed Services

Zainteresowanie usługami outsourcingowymi w obszarze IT stale rośnie. Ich wysoka popularność wynika z możliwości odniesienia szeregu korzyści, takich jak: optymalizacja i przewidywalność poziomu kosztów związanych z obsługą wewnętrznych procesów, poprawa efektywności operacyjnej firmy, wysoka jakość oferowanych w tym modelu usług oraz możliwość wykorzystania know-how dostawcy usług, bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu. Coraz większej liczbie firm zależy jednak na dostępie do kompleksowych usług IT, które będą dopasowane do specyficznych potrzeb organizacji. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzą usługi Managed Services, które wznoszą tradycyjny outsourcing IT na nowy poziom. Usługi oferowane w tym modelu mają charakter zintegrowany i polegają na obsłudze powierzonego przez klienta procesu w trybie ciągłym. Z tego względu usługi Managed Services znajdują zastosowanie w szczególności w utrzymaniu, obsłudze i rozwoju aplikacji, baz danych oraz złożonych systemów biznesowych.

Współczesne wyzwania dyrektorów IT

Osoby odpowiadające za zarządzanie działami informatycznymi muszą się zmierzyć z szeregiem wyzwań, które determinują efektywność i jakość procesów biznesowych w przedsiębiorstwach. Wśród najczęściej spotykanych problemów na uwagę zasługują:

  • Przestarzała infrastruktura IT i związana z tym niska wydajność sprzętu. Systemy i aplikacje wdrożone w takim środowisku mogą nie tylko często ulegać awariom, ale również ograniczyć szybki dostęp do ważnych danych biznesowych.
  • Przestarzałe technologie, które często są rozwiązaniami nierozwijalnymi, mało skalowalnymi, a tym samym nie są w stanie objąć swoją funkcjonalnością wszystkich obszarów i aspektów działania firmy. Rozwiązania tego rodzaju mogą być niekompatybilne z nowymi rozwiązaniami IT, co uniemożliwia automatyczną migrację danych między stosowanymi w firmie systemami.
  • Wysoki poziom kosztów związanych z utrzymaniem, rozwojem i modernizacją infrastruktury IT, która powinna spełniać coraz bardziej restrykcyjne wymagania stawiane przez producentów systemów biznesowych.
  • Wysokie koszty związane z utrzymaniem ekspertów odpowiadających za obsługę procesów IT w firmie. Wydatki te często przewyższają wartość faktycznie zrealizowanych prac, gdyż wiele firm potrzebuje specjalistycznego supportu IT tylko w sporadycznych sytuacjach, a nie na co dzień.
  • Dynamiczny rozwój nowych technologii i systemów, co pociąga za sobą konieczność częstej aktualizacji stosowanych dotychczas rozwiązań, a także modernizacji środowiska IT w firmie.
  • Brak czasu i wystarczających środków na działania o charakterze rozwojowym, związanych np. ze szkoleniem pracowników w zakresie obsługi nowych rozwiązań.
  • Konieczność agregacji, łączenia i analizowania danych pochodzących z rożnych źródeł w czasie rzeczywistym, co jest niezbędne dla podejmowania szybkich i trafnych decyzji biznesowych.
  • Rosnące wymagania dotyczące zapewnienia odpowiedniej stabilności i bezpieczeństwa infrastruktury IT, m.in. ze względu na wejście w życie przepisów RODO, czy konieczność utrzymania ciągłego dostępu do danych przechowywanych w systemach informatycznych.
  • Brak możliwości dywersyfikacji odpowiedzialności i ryzyka związanego z funkcjonowaniem i rozwojem środowiska IT w firmie.
image

Optymalizacja procesów IT dzięki Managed Services

Usługi Managed Services dostarczają szeregu korzyści obserwowanych na różnych płaszczyznach działania organizacji. Badania rynku przeprowadzone przez firmę Markets and Markets potwierdzają, że współpraca w tym modelu przyczynia się do zwiększenia efektywności i jakości procesów operacyjnych przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z ich obsługą. Firma zyskuje również dostęp do najnowszych rozwiązań, systemów i technologii, bez konieczności wprowadzania rewolucyjnych zmian we własnym środowisku IT. Portfel usług można elastycznie dostosowywać do specyfiki organizacji, a zatem zwiększać lub zmniejszać go w miarę bieżących potrzeb.

Wartość rynku Managed Services

Wartość rynku Managed Services

W 2021 roku globalny rynek usług Managed Services był wart 242 mld dolarów. Szacuje się, że w kolejnych latach jego wartość będzie rosła o ok. 8%, osiągając do 2026 roku prawie 355 mld dolarów.

Największy udział w rynku managed services mają regiony Ameryki Północnej i Europy. W 2020 roku te dwa regiony łącznie stanowiły ponad połowę globalnego rynku usług zarządzanych.

MarketsandMarkets Analysis, Managed services market in 2021

Dlaczego warto skorzystać z usług Managed Services?

Długoterminowy i kompleksowy charakter usług oferowanych w modelu Managed Services przesądza o występowaniu szeregu korzyści, jakie dzięki takiej współpracy są w stanie odnieść przedsiębiorstwa. Do najważniejszych z nich należą:

Długoterminowa strategia IT

dopasowana zarówno do bieżących, jak i przyszłych potrzeb firmy.

Przewidywalność kosztów

związanych z realizacją strategii IT w długiej perspektywie czasu.

Elastyczny portfel usług

w zależności od potrzeb występujących w firmie.

Stała kontrola

nad jakością procesów i czasem ich obsługi dzięki umowom SLA.

Dostęp do ekspertów

posiadających bogatą, opartą na długoletnim doświadczeniu wiedzę z zakresu rozwiązań IT dostępnych na rynku.

Najnowsze rozwiązania

– dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań IT oferowanych na rynku.

Uzupełnienie brakujących kompetencji

bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu.

Redukcja kosztów

gdyż firma płaci tylko za te zasoby, które faktycznie wykorzystuje.

Podział ryzyka

związanego z funkcjonowaniem i utrzymaniem środowiska IT w firmie.

Usługi Managed Services oferowane przez NTT DATA Business Solutions Data Center

Dlaczego NTT DATA Business Solutions?

Duży zespół ekspertów

mających doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii IT dopasowanych do potrzeb Twojej firmy.

Szeroka oferta usług Managed Services

takich jak: Managed Cloud, outsourcing systemów SAP i innych systemów od kluczowych dostawców, którą możesz dowolnie modyfikować w zależności od swoich potrzeb.

Usługi dodatkowe

takie jak monitoring 365/24/7, pierwsza i druga linia wsparcia, administracja, bezpieczeństwo.

Globalna sieć data centers

co pozwala zapewnić klientom NTT DATA Business Solutions profesjonalną obsługę zarówno lokalnych, jak i globalnych projektów IT.

Indywidualne podejście

szyte na miarę usługi dopasowane do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa.

Partnerska relacja

obejmująca nie tylko bieżącą obsługę procesów, ale również fachową pomoc i merytoryczne doradztwo w zakresie nowych rozwiązań IT dla Twojej firmy.

Usługi dodatkowe

– monitorowanie infrastruktury i systemów IT w modelu 24/7 oraz szybkie reagowanie na wykryte zakłócenia.

Rzut oka na nasze projekty

Artykuły związane z obszarem Managed Services:

Wydarzenia

Skontaktuj się z nami już dziś!

Czy jesteś zainteresowany optymalizacją swojego środowiska IT? Czy chciałbyś otrzymać bardziej szczegółowe materiały lub skorzystać z doradztwa naszych specjalistów w obszarze Managed Services?

Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas