NTT DATA Business Solutions

Wersje SAP S/4HANA – omówienie strategii SAP

Dowiedz się więcej o planie rozwoju SAP S/4HANA i zasięgnij informacji na temat poszczególnych wydań najbardziej innowacyjnej platformy ERP firmy SAP.

Wersje SAP S/4HANA – omówienie strategii SAP
Poznaj plan rozwoju systemu SAP S/4HANA

Poznaj plan rozwoju systemu SAP S/4HANA

„Nie od razu Kraków zbudowano” to przysłowie, którego można użyć również w odniesieniu do ewolucji SAP S/4HANA. Analogicznie do każdego rozwiązania technologicznego, czołowy pakiet ERP firmy SAP był stale udoskonalany – od pierwszej premiery w lutym 2015 roku do najnowszej wersji SAP S/4HANA, która stała się publicznie dostępna w październiku 2021 roku.

Aby zapewnić Ci zrozumienie różnych wersji SAP S/4HANA, dzielimy się przeglądem w którym wymieniamy wszystkie podstawowe wydania pakietu ERP i wskazujemy cechy charakterystyczne każdej edycji.

Tak więc, jeśli interesujesz się nabyciem najpotężniejszego systemu ERP firmy SAP dla swojej firmy, koniecznie czytaj dalej: ze względu na to, że każde wydanie SAP S/4HANA pojawia się z nowymi funkcjonalnościami, wiedza o konkretnych edycjach jest kluczowa, aby zdecydować, która wersja SAP S/4HANA zawiera funkcje produktu istotne dla Twojej firmy.

Co warto wiedzieć ogólnie o planie rozwoju SAP S/4HANA?

Co warto wiedzieć ogólnie o planie rozwoju SAP S/4HANA?

Od momentu pierwszego wprowadzenia w lutym 2015 r. wszystkie wersje SAP S/4HANA otrzymały fundamentalne modernizacje i zostały wzbogacone o wiele funkcjonalności dla różnych obszarów zastosowań, takich jak finanse, zaopatrzenie i zakupy, produkcja, zarządzanie łańcuchem dostaw, sprzedaż i wiele innych istotnych dla biznesu procesów. W trakcie procesu rozwoju wszystkie wersje SAP S/4HANA otrzymały nazwy z czterocyfrowymi numerami. Pierwsze 5 rocznych aktualizacji, które ukazały się w latach 2015-2019, zawierało numer roku i miesiąca, w którym aktualizacja stała się dostępna. Na przykład SAP S/4HANA 1511 stała się dostępna w listopadzie 2015 roku. Od 2020 roku SAP oznacza wersje SAP S/4HANA już tylko dopiskiem roku wydania, stąd edycje noszą nazwę SAP S/4HANA 2020 i SAP S/4HANA 2021.

Jakie są główne funkcje SAP S/4HANA?

Wprowadzone zmiany i ulepszenia w każdej wersji SAP S/4HANA są udokumentowane w tzw. listach uproszczeń SAP. W tej sekcji podsumowujemy niektóre główne cechy poprzednich wydań SAP S/4HANA on-premise. Aby uzyskać dogłębny przegląd każdego wydania, na końcu odpowiedniego akapitu dodajemy również linki do listy uproszczeń SAP dla każdej wersji.

SAP S/4HANA 1511

Po tym jak pierwsza wersja on-premise SAP S/4HANA zadebiutowała w lutym 2015 roku, pierwszy upgrade nastąpił dziewięć miesięcy później, w listopadzie tego samego roku.

 • SAP S/4HANA Enterprise Management

Był to duży skok naprzód dla platformy dzięki wprowadzeniu SAP S/4HANA Enterprise Management, który umożliwia przedsiębiorstwom pełną cyfryzację wszystkich operacji end-to-end w każdym kluczowym obszarze działalności.

 • SAP S/4HANA Finance

Największym usprawnieniem SAP S/4HANA 1511 była niewątpliwie integracja SAP S/4HANA Finance. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia firmom szczegółowy wgląd w dane finansowe dotyczące całego przedsiębiorstwa i daje im przejrzysty wgląd w przepływy pieniężne. Dzięki temu, zadania związane z finansami, takie jak księgowość, zamknięcie finansowe czy zarządzanie rentownością i kosztami, przebiegają sprawniej.

 • Materials Resource Planning (MRP)

Oprócz dodania SAP S/4HANA Finance, upgrade 1511 zawierał głębokie uproszczenia dla wszystkich rodzajów procesów biznesowych, takich jak planowanie zasobów materiałowych (MRP), zarządzanie zapasami, planowanie produkcji czy optymalizacje dotyczące łańcuchów dostaw firm we wszystkich branżach.

Aby uzyskać szczegółowy wgląd we wszystkie ulepszenia SAP S/4HANA 1511, możesz sprawdzić pełną listę uproszczeń SAP 1511.

SAP S/4HANA 1610

Kolejna wersja SAP S/4HANA 1610, która ukazała się w październiku 2016 roku, położyła nacisk szczególnie na ulepszenia SAP S/4HANA Finance, poprawę wrażeń użytkownika dzięki wprowadzeniu SAP Fiori 2.0 oraz integrację SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM).

 • SAP Real Spend & SAP Financial Statement Insights

Zakres funkcji SAP S/4HANA Finance został rozszerzony o rozwiązania SAP RealSpend i SAP Financial Statement Insights. Te innowacyjne technologie pomagają usprawnić procesy finansowe we wszystkich działach w jednym systemie, a tym samym uprościć zadania z zakresu księgowości, analizy zysków czy compliance.

 • SAP Fiori 2

Dzięki SAP Fiori 2 użyteczność SAP S/4HANA 1610 uległa znacznej poprawie dzięki dobrze zorganizowanemu projektowi kafelków, ulepszonym możliwościom wyszukiwania i ogólnie bardziej intuicyjnej obsłudze. Wszystkie działy firmy mogą skorzystać z konfigurowalnych przeglądów zadań, list roboczych i funkcji raportowania.

 • SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM)

Dzięki SAP Extended Warehouse Management ogólny krajobraz systemowy przedsiębiorstwa staje się znacznie prostszy. Oprócz innych korzyści, SAP EWM wspiera bezpośrednie wykorzystanie danych podstawowych, zapewnia elastyczne opcje wdrożenia oraz ogranicza ślad danych w całym przedsiębiorstwie poprzez redukcję nadmiarowych i dublujących się danych.

Zdobądź wyczerpujące informacje, zapoznając się z kompletną listą uproszczeń SAP 1610.

SAP S/4HANA 1709

Kolejnym etapem na drodze rozwoju SAP S/4HANA była wersja SAP S/4HANA 1709, która ukazała się we wrześniu 2017 roku. Najbardziej widocznymi usprawnieniami było wprowadzenie bazy danych SAP HANA 2.0, wdrożenie wtyczki UX SAP Co-Pilot oraz podstawowa integracja możliwości zarządzania transportem.

 • SAP HANA 2.0

Sama SAP HANA 2.0 niesie ze sobą wiele produktywnych funkcji, przede wszystkim nową technologię Persistent Memory, która pozwala infrastrukturze IT wykorzystać pamięć RAM jako pamięć masową, a tym samym zapewnia przedsiębiorstwom szybszy dostęp do danych w nanosekundach. Poprawa bezpieczeństwa danych, a także nowe funkcje odzyskiwania danych to także atrybuty nowej bazy danych.

 • SAP CoPilot

Dzięki SAP CoPilot, SAP kontynuuje optymalizację interfejsu użytkownika SAP Fiori dodając nową wtyczkę do cyfrowej pomocy. SAP Co-Pilot umożliwia użytkownikom komunikację ze współpracownikami i dzielenie się informacjami na całej platformie za pośrednictwem In-Context Chat. Ponadto, tworzenie nowych obiektów biznesowych zostało uproszczone dzięki funkcji Quick Actions.

 • Zarządzanie transportem

Aplikacja do zarządzania transportem, która w poprzednich wydaniach SAP S/4HANA była samodzielnym rozwiązaniem, została zintegrowana z rdzeniem systemu. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą efektywniej zarządzać transportem, optymalizować jego planowanie, organizować podwykonawstwo, a także transfer materiałów czy zwroty.

Dowiedz się więcej o zmianach i innowacjach w liście uproszczeń SAP 1709.

SAP S/4HANA 1809

Wraz z wersją SAP S/4HANA 1809 strategia wydawnicza SAP skupiła się na podejściu „inteligentnego ERP” firmy, które kładzie szczególny nacisk na dalsze doskonalenie zarządzania procesami, automatyzację, a także uczenie maszynowe.

 • SAP Leonardo

Automatyzacja procesów została przyspieszona przede wszystkim dzięki integracji systemu innowacji cyfrowych SAP Leonardo, który zapewnia przedsiębiorstwom progresywne funkcje uczenia maszynowego. W obszarze zaopatrzenia można na przykład zautomatyzować i monitorować faktury, co czyni przedsiębiorstwa bardziej wydajnymi, oszczędzając jednocześnie moce przerobowe.

 • Współczynnik konwersji ofert

W sprzedaży współczynnik konwersji ofert (Quotation Conversion Rates), określany również jako prawdopodobieństwo zamówienia (Order Probability), to rozwiązanie w SAP S/4HANA 1809, które umożliwia przedstawicielom handlowym dokonywanie prognoz na podstawie wartości procentowych określających prawdopodobieństwo sprzedaży oferowanej pozycji.

 • Uzupełnianie zapasów zgodne z popytem

Dzięki wprowadzeniu uzupełniania zapasów zgodnie z zapotrzebowaniem, planowanie i zarządzanie łańcuchami dostaw zostaje zoptymalizowane, co jest szczególnie przydatne w branży produkcyjnej. Ponadto do zarządzania zapasami włączono inteligentne technologie, takie jak uczenie maszynowe i analityka danych, co znacznie ułatwia podejmowanie decyzji.

Wszystkie szczegóły dotyczące wydania SAP S/4HANA 1809 znajdziesz w liście uproszczeń SAP 1809.

SAP S/4HANA 1909

Edycja SAP S/4HANA 1909 kontynuuje rozwój rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów, wglądu w dane, a także analizy, aby umożliwić firmom łatwe dostosowanie najlepszych praktyk we wszystkich branżach i liniach biznesowych.

 • SAP Fiori 3

Dzięki wdrożeniu SAP Fiori 3, klienci otrzymują jeszcze bardziej intuicyjny interfejs użytkownika, a tym samym lepsze doświadczenie użytkownika w całym zakresie. W połączeniu z cyfrowym asystentem SAP CoPilot, użytkownicy mogą teraz używać poleceń głosowych do sterowania wszystkimi produktami SAP. A wbudowana technologia wskazówek dla użytkownika, która jest zasilana przez uczenie maszynowe, poprawia ogólną użyteczność SAP S/4HANA.

 • SAP Analytics Cloud

Dzięki SAP Analytics Cloud, który pojawił się jako rozwiązanie dodane w wersji SAP S/4HANA 1909, działy finansowe firm zyskują szybszy i dokładniejszy wgląd w firmowe dane finansowe. Na podstawie ciągłej analizy danych można tworzyć inteligentniejsze prognozy, co daje przedsiębiorstwom możliwość optymalizacji planowania finansowego i zarządzania wydatkami.

 • Inteligentna robotyzacja procesów (IRPA)

Inteligentna robotyzacja procesów (Intelligent Robotic Process Automation) pomaga zwłaszcza sektorowi produkcyjnemu w poprawieniu orientacji na klienta przy jednoczesnym obniżeniu kosztów magazynowania. Integracja technologii IRPA pozwala dokładniej przewidywać zapotrzebowanie na materiały w procesach produkcyjnych, co usprawnia całe procedury planowania zasobów materiałowych w przedsiębiorstwach.

Wszystkie ulepszenia i innowacje są wyjaśnione w liście uproszczeń SAP 1909.

SAP S/4HANA 2020

Wraz z wersją SAP S/4HANA 2020 strategia wydawnicza SAP zintensyfikowała nacisk na inteligentne funkcje ERP z poprzednich wydań SAP S/4HANA i rozszerzyła zakres na jeszcze więcej branż i linii biznesowych – od zarządzania usługami przez badania i rozwój oraz inżynierię po dystrybucję produktów konsumenckich i wiele innych obszarów zastosowań.

 • Last Mile Distribution dla dystrybucji bezpośredniej

Last Mile Distribution (LMD) to rozszerzenie w SAP S/4HANA 2020, które umożliwia producentom i dostawcom z branży dóbr konsumpcyjnych zarządzanie całym procesem dystrybucji produktów w jednym i scentralizowanym systemie. Od przyjmowania zamówień, poprzez dostawę, aż po płatność – wszelkiego rodzaju dobra konsumpcyjne mogą być skuteczniej przekazywane do punktów docelowych w sklepach, co prowadzi do ogólnej poprawy procesów logistycznych i redukcji kosztów.

 • Zarządzanie finansami i rachunkowość finansowa

Obsługa finansów w skali całego przedsiębiorstwa staje się znacznie łatwiejsza dzięki integracji nowego pulpitu managerskiego, który zapewnia jeszcze bardziej szczegółowy wgląd w dane finansowe firm. Raporty rentowności, księgowanie kontraktów i przychodów, automatyzacja wyciągów bankowych, a także procedury fakturowania mogą być obsługiwane wygodniej dzięki płynnej i usprawnionej integracji UI w SAP Fiori.

 • SAP Watch List Screening

SAP S/4HANA 20 pomaga również przedsiębiorstwom w lepszym zarządzaniu ryzykiem i upraszcza przestrzeganie przepisów zgodności w odniesieniu do wszystkich codziennych operacji roboczych. Wśród innych rozwiązań, nowa aplikacja SAP Watch List Screening umożliwia firmom przeprowadzanie automatycznych kontroli zgodności w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można uniknąć sytuacji krytycznych w sprzedaży lub opóźnień w łańcuchu dostaw.

Merytoryczny przegląd wszystkich udoskonaleń znajduje się na liście uproszczeń SAP 2020.

Co nowego w najnowszej wersji SAP S/4HANA?

Drogę rozwoju systemu SAP S/4HANA wieńczy najnowsza wersja SAP S/4HANA, która została wydana w październiku 2021 roku. Jeśli zdecydujesz się na wdrożenie SAP S/4HANA 2021, otrzymasz najbardziej kompleksową aktualizację najwyższej klasy ERP, która zawiera wszystkie funkcje, których przedsiębiorstwa potrzebują, aby opanować swoje codzienne rutynowe operacje biznesowe. Oto niektóre istotne elementy, które są zawarte w najnowszej edycji:

 • SAP Product Footprint Management

Ponieważ tematy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska słusznie znajdują się w centrum uwagi, SAP S/4HANA 2021 posiada teraz zintegrowane rozwiązanie, dzięki któremu można monitorować ślad węglowy produktów i zarządzać nim.

Dzięki możliwościom kompleksowej analizy danych, SAP S/4HANA pozwala przedsiębiorstwom w pierwszej kolejności obliczyć ślad węglowy każdego produktu i przewidzieć skutki środowiskowe wszystkich swoich działań biznesowych – i to w całym łańcuchu wartości. Stąd SAP Product Footprint Management w SAP S/4HANA 2021 pomaga w znacznym stopniu ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

 • SAP Integrated Business Planning (IBP)

SAP Integrated Business Planning uzupełnia rozwiązania planowania i analizy finansowej w SAP Analytics Cloud, a tym samym daje firmom możliwość dalszej optymalizacji procedur związanych z finansami przedsiębiorstwa.

Dzięki włączeniu możliwości planowania konsensusu popytu i operacji, plany rentowności i prognozy działu finansowego stają się jeszcze bardziej precyzyjne i dokładne, co jest ważnym krokiem na drodze do przekształcania danych w wartość, jak również uzyskania bardziej przejrzystego obrazu finansów.

 • Zero Downtime Option dla SAP S/4HANA

Opcja Zero Downtime w SAP S/4HANA 2021 umożliwia firmom przeprowadzanie procedur konserwacji systemu bez narażania się na spadek produktywności lub trudności techniczne. Ponadto przyszłe wydania SAP S/4HANA, w tym wszystkie wydania SAP S/4HANA Cloud, mogą być przeprowadzane przy drastycznie ograniczonym czasie przestoju IT. Oznacza to również aktualizacje wszystkich zintegrowanych aplikacji SAP, jak również wszystkie aktualizacje pakietów funkcji i wsparcia. Opcja Zero Downtime oferuje więc przedsiębiorstwom doskonałe rozwiązanie pozwalające utrzymać środowisko IT w stanie aktualnym, unikając jednocześnie spadku wydajności.

Dowiedz się więcej o całym spektrum funkcji z listy uproszczeń SAP S/4HANA 2021 – lub obejrzyj film w następnej sekcji, który wyróżnia niektóre produktywne funkcje najnowszej wersji SAP S/4HANA.

więcej informacji o sap s/4hana

Jak wygląda strategia wydawnicza SAP dla SAP S/4HANA?

Jeśli chodzi o liczne wersje SAP S/4HANA, które zostały wydane do tej pory, można właściwie rozróżnić dwa odrębne plany wdrożenia SAP S/4HANA: ponieważ SAP oferuje swój ERP z opcjami zastosowania w postaci hostingu on-premise lub w środowisku chmurowym, aktualizacje SAP S/4HANA są dystrybuowane z odmienną strategią wydawniczą SAP.

SAP S/4HANA On-Premise

Z jednej strony, SAP Business Suite może być hostowany jako rozwiązanie on-premise, co oznacza, że firmy zajmują się administracją i utrzymaniem lokalnie. Dla firm, które stosują tę bardziej tradycyjną strategię hostingu, SAP wypuszcza co roku jedną nową wersję SAP S/4HANA. Odkąd pakiet ERP został wprowadzony po raz pierwszy w 2015 roku, do tej pory pojawiło się łącznie 7 wersji SAP S/4HANA on-premise.

SAP S/4HANA Cloud

Z drugiej strony, istnieje możliwość zastosowania systemu w środowisku chmurowym, które nazywa się SAP S/4HANA Cloud. Tutaj wybierasz pomiędzy rozwiązaniem w chmurze prywatnej, publicznej lub hybrydowej, ale niezależnie od tego, którego wyboru dokonasz, będziesz otrzymywać nowe wydanie SAP S/4HANA co kwartał, zatem Twój system dostaje 4 aktualizacje rdzenia każdego roku.

To, którą opcję hostingową wybierzesz, zależy od konkretnych wymagań Twojej firmy. Generalnie jednak wersja on-premise i chmurowa SAP S/4HANA mają bardzo podobny zakres funkcjonalności i cech.

Więcej szczegółów dotyczących SAP S/4HANA 2021

SAP S/4HANA Cloud and SAP S/4HANA 2021 - Product Release with Sven Denecken
Watch on SAP S/4HANA Cloud and SAP S/4HANA 2021 - Product Release with Sven Denecken
SAP S/4HANA 2021 - Highlights in Seconds
Watch on SAP S/4HANA 2021 - Highlights in Seconds

Więcej informacji o SAP S/4HANA

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas