NTT DATA Business Solutions

Hosting SAP – wgląd w opcje zastosowania i modele usług w chmurze obliczeniowej

Każde środowisko rozwiązań IT wymaga solidnych fundamentów, aby mogło wykonywać zadania o znaczeniu krytycznym i napędzać firmy. Hosting SAP obejmuje różne opcje wdrożenia ERP, a także wydajne modele usług przetwarzania w chmurze.

Hosting SAP – wgląd w opcje zastosowania i modele usług w chmurze obliczeniowej
Discover cloud computing

Jak zbudować stabilną podstawę dla krajobrazu rozwiązań SAP?

Jak nigdy dotąd, firmy ze wszystkich branż i gałęzi są uzależnione od swoich rozwiązań informatycznych, które muszą być zintegrowane z niezawodną infrastrukturą cyfrową. Rozwiązania te są niezbędnymi elementami budulcowymi sukcesu firmy i mają kluczowe znaczenie dla produktywności przedsiębiorstw.

W rezultacie, budowa środowiska IT w oparciu o najnowocześniejsze technologie musi być priorytetem, aby zapewnić funkcjonalność i wydajność systemów krytycznych dla biznesu – w teraźniejszości, ale przede wszystkim na długie lata.

Jak firmy mogą to osiągnąć w najlepszy możliwy sposób?

Na to pytanie możemy odpowiedzieć krótkim i jasnym stwierdzeniem – wystarczy oprzeć się na hostingu SAP jako fundamencie. Dzisiejszy hosting SAP oferuje znacznie więcej niż tylko podejście „host and run”. Klienci mogą łączyć wiele różnych usług i dodawać nowe, aby otrzymać dostosowane do potrzeb środowisko IT, na którym mogą polegać. Od wdrożenia systemu ERP przez usługi w chmurze po usługi w chmurze zarządzanej – zakres jest szeroki i stale się rozszerza.

Czym jest Hosting SAP?

Czym jest Hosting SAP?

Klasyczny hosting SAP, który jest również określany jako zastosowanie SAP, może być zdefiniowany jako techniczna obsługa krajobrazu SAP, na przykład ERP, lub części systemu informatycznego w określonej lokalizacji. Ogólnie można wyróżnić dwie różne opcje, w których system jest zlokalizowany:

 1. Firma decyduje się na wewnętrzne uruchomienie środowiska SAP w centrum danych on-premise.
 2. Firma decyduje się na ulokowanie swojej infrastruktury SAP w środowisku chmurowym – może to być chmura prywatna, publiczna lub hybrydowa.

W przypadku tego ostatniego, firmy mogą albo wybrać hosting w chmurze na własną rękę lub pozwolić wyspecjalizowanemu dostawcy usług IT zająć się wszystkimi zadaniami administracyjnymi. Ponieważ dostawcy usług hostingowych w chmurze zarządzają systemem w zewnętrznym centrum danych, podejście to jest czasami określane terminem outsourcingu SAP. W porównaniu z klasycznym rozumieniem hostingu SAP, outsourcing SAP obejmuje również powiązane usługi od zewnętrznych dostawców, które są często określane jako zarządzane usługi w chmurze. Stąd outsourcing SAP można uznać za rozszerzoną formę klasycznej koncepcji hostingu SAP.

Bez względu na to, która z dwóch ogólnych opcji jest wybierana przez firmę, oba scenariusze hostingu SAP zawsze obejmują wdrożenie warstwy bazowej SAP, jak również dbanie o utrzymanie systemu.

JAKIE SĄ OPCJE ZASTOSOWANIA SYSTEMU SAP?
Czym jest hosting SAP On-Premise?

Czym jest hosting SAP On-Premise?

Chociaż widzimy, że koncepcje oparte na przetwarzaniu w chmurze stale rosną w ostatnich latach, firmy nadal mają możliwość wyboru „klasycznego” modelu on-premise, aby uruchomić SAP. Faktem jest, że nie wszystkie firmy są już gotowe, aby przenieść swój system do chmury i pozostają przy hostingu on-premise.

Takie podejście ma tę zaletę, że firmy mają pełną kontrolę nad swoimi danymi i wszystkimi procesami biznesowymi. Szczególnie firmy z branż o wysokim stopniu ochrony prywatności i zgodności z przepisami, takich jak life sciences, ubezpieczenia czy obronność, zwykle działają w oparciu o bardziej zamkniętą architekturę IT.

Niemniej jednak, zastosowanie systemu SAP on-premise zawsze wiąże się z dodatkowym obciążeniem dla działu IT, ponieważ zespoły muszą obsługiwać cały krajobraz systemu i dbać o jego utrzymanie. Jako firma, musisz nie tylko zapewnić niezbędne zasoby, ale także praktyczną wiedzę, aby zarządzać wszystkimi zadaniami administracyjnymi związanymi z rozwiązaniami SAP. Jako wyspecjalizowany dostawca, NTT DATA Business Solutions może przejąć wszystkie te wymagania.

Czym jest hosting systemu SAP w chmurze?

Czym jest hosting systemu SAP w chmurze?

Korzystanie z systemów SAP na platformie chmurowej, na przykład SAP S/4HANA ERP, może przynieść firmom pewne konkurencyjne korzyści. Przede wszystkim, zapewnia większą elastyczność i zwinność przedsiębiorstw.

Jeśli zarządzasz środowiskiem SAP przy pomocy dostawcy usług w chmurze, takiego jak NTT DATA Business Solutions, który posiada własne centra danych w wielu krajach, możesz polegać na dziesiątkach lat doświadczenia w zakresie obsługi i konserwacji systemu. Nie musisz się martwić o problemy sprzętowe lub jakiekolwiek inne zakłócenia dotyczące systemów lub danych. Twój dział IT jest zwolniony z czasochłonnych zadań konserwacyjnych i serwisowych, a jednocześnie Twoja firma ma globalny dostęp do wszystkich systemów SAP.

Jeśli zarządzasz środowiskiem SAP przy pomocy dostawcy usług w chmurze, takiego jak NTT DATA Business Solutions, który posiada własne centra danych w wielu krajach, możesz polegać na dziesiątkach lat doświadczenia w zakresie obsługi i konserwacji systemu. Nie musisz się martwić o problemy sprzętowe lub jakiekolwiek inne zakłócenia dotyczące systemów lub danych. Twój dział IT jest zwolniony z czasochłonnych zadań konserwacyjnych i serwisowych, a jednocześnie Twoja firma ma globalny dostęp do wszystkich systemów SAP.

Jeśli zdecydujesz się na hosting systemu SAP w chmurze, należy omówić i odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań:

 • Jaką koncepcję działania chmury wybrać – chmurę typu prywatnego, publicznego czy hybrydowego?
 • Jeśli rozważasz chmurę prywatną, to czy hostujesz ją samodzielnie, czy zlecasz dostawcy hosting w chmurze? Jakie usługi chcesz wykorzystać od swojego dostawcy, aby dostarczyć odpowiedni model usługi przetwarzania w chmurze dla swojej firmy?

Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym opcjom w poniższym akapicie.

Uwaga: Należy pamiętać, że nie ma ogólnej odpowiedzi na zasadzie „jeden rozmiar dla wszystkich” na pytanie, czy hosting SAP on-premise lub w chmurze jest najlepszą konfiguracją dla firmy. Wybór koncepcji zależy od wielu czynników i wymagań biznesowych firmy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby znaleźć indywidualną konfigurację i odpowiednią strategię zastosowania SAP. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby znaleźć indywidualną konfigurację i odpowiednią strategię zastosowania SAP.

Jakie są 3 rodzaje chmur obliczeniowych dla SAP?

W tym akapicie chcemy omówić różne rodzaje chmury obliczeniowej – mianowicie model chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej – oraz krótko wyjaśnić cechy charakterystyczne każdego z nich.

Chmura prywatna

Chmura prywatna, która jest również określana jako chmura wewnętrzna lub korporacyjna, to konfiguracja chmury obliczeniowej, w której zasoby sprzętowe i programowe są dostępne tylko dla jednego klienta. Dostawcy usług zarządzanych również oferują rozwiązania chmury prywatnej podobne do chmury korporacyjnej, ale tutaj infrastruktura jest udostępniana różnym klientom.

Korzyści z chmury prywatnej w skrócie:

 • Samoobsługa w chmurze: chmury prywatne oferują firmom opcję samoobsługi, co oznacza, że pracownicy mogą bezpośrednio uzyskać dostęp do systemów i danych firmowych bez konieczności komunikowania się z działem IT jako pośrednikiem.
 • Wysoka wydajność: możliwość dodawania nowych systemów i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań już kompatybilnych z istniejącymi systemami.
 • Elastyczność chmury: chociaż termin „prywatny” oznacza, że firmy samodzielnie zajmują się całym zarządzaniem chmurą, oczywiście nadal istnieje możliwość zaangażowania zewnętrznego dostawcy usług w chmurze w zakresie technicznej obsługi SAP i zarządzania aplikacjami.

Chmura publiczna

Chmura publiczna obejmuje usługi obliczeniowe i infrastrukturę na żądanie, które są zarządzane przez dostawcę zewnętrznego i udostępniane przez internet wielu organizacjom. Dostawcy usług w chmurze publicznej oferują użytkownikom i przedsiębiorstwom usługi w chmurze, takie jak infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) lub oprogramowanie jako usługa (SaaS) za pomocą różnych modeli użytkowania. Wiodącymi dostawcami usług w chmurze publicznej dla firm z systemem SAP są Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP).

Zalety zastosowania chmury publicznej:

 • Oszczędności wynikające z użytkowania i inwestycji: główną zaletą chmury publicznej jest to, że klienci nie muszą kupować, konfigurować, uruchamiać i odświeżać infrastruktury sprzętowej na miejscu. Zamiast tego płacą tylko za to, co faktycznie wykorzystują w zakresie serwerów, przestrzeni dyskowej, usług lub przepustowości, co ma bezpośredni wpływ na koszty operacyjne.
 • Oszczędność kosztów utrzymania infrastruktury: ponieważ zewnętrzny dostawca usług w chmurze oferuje i utrzymuje platformę, klienci nie muszą dbać o procedury konserwacji infrastruktury.
 • Elastyczność i skalowalność: większość działów IT z pewnością zna wyzwania związane z szacowaniem przyszłych potrzeb w zakresie sprzętu i oprogramowania, co prowadzi do wydatków z góry, zwłaszcza na sprzęt i pojemność pamięci masowej, które mogą nigdy nie zostać wykorzystane. Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu chmury publicznej, można automatycznie i dynamicznie skalować indywidualne wymagania w górę lub w dół, aby sprostać potrzebom biznesowym lub szczytom.
 • Szybkie wdrożenie: doświadczenia z ostatnich lat pokazują, że zastosowanie chmury publicznej jest szybsze, ponieważ dostawcy oferują niezbędne systemy i usługi gotowe od ręki. Dlatego proces implementacji SAP może rozpocząć się natychmiast.
 • Globalny zasięg: dostawcy chmury publicznej, tacy jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft i Google, udostępniają potężne infrastruktury chmury publicznej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, o globalnym zasięgu dzięki swoim globalnym centrom danych, ogromnej przepustowości sieci i znaczącym zasobom IT.

Chmura hybrydowa

Ogólnie rzecz biorąc, chmurę hybrydową można opisać jako mieszankę wcześniej opisanych rodzajów chmury obliczeniowej. Architektura chmury hybrydowej może składać się z warstwy chmury prywatnej, która jest hostowana lokalnie lub u dostawcy zarządzanych usług w chmurze, oraz warstwy chmury publicznej. Istnieje również możliwość połączenia konfiguracji on-premise w centrum danych klienta z obciążeniami (np. SAP) działającymi w chmurze zarządzanego dostawcy usług lub na platformie chmury publicznej.

Korzyści wynikające z konfiguracji chmury hybrydowej w pigułce:

 • Struktura chmury: chmury hybrydowe zapewniają klientom opcje wyboru tego, co najlepsze z różnych modeli chmury – z jednej strony prowadzenie operacji z wysokimi standardami prywatności danych na lokalnej chmurze prywatnej, z drugiej strony realizowanie zadań wymagających wysoce elastycznych i skalowalnych konfiguracji o globalnym zasięgu w chmurze publicznej.
 • Szybsze wprowadzanie innowacji: połączenie wielu elementów „as a Service”, takich jak IaaS, PaaS lub SaaS w ramach koncepcji hybrydowej może ułatwić przedsiębiorstwom integrację innowacji dostarczanych na przykład przez dostawcę chmury publicznej.
 • Wykorzystanie mocy obliczeniowej i zarządzanie danymi: podział infrastruktury i konfiguracji platformy na różne rodzaje chmur pozwala na elastyczne wykorzystanie mocy obliczeniowej dla operacji IT w najlepszy możliwy sposób. W połączeniu z koncepcją przechowywania i dostępu do danych (zarządzanie), daje to firmie najlepszą możliwą konfigurację do skalowania bez kompromisów w zakresie zarządzania danymi.

W artykule na naszym blogu przedstawiamy więcej informacji na temat chmury hybrydowej, ale także dalsze korzyści i potencjalne minusy trzech typów chmur. Dowiedz się więcej!

Jakie istnieją modele chmury obliczeniowej i usługowej?

Jakie istnieją modele chmury obliczeniowej i usługowej?

Istnieją trzy ogólne modele usług przetwarzania dla Twojego hostingu w chmurze, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na wdrożenie chmury prywatnej, publicznej czy hybrydowej.

 • Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
 • Platform-as-a-Service (PaaS)
 • Software-as-a-Service (SaaS)

Te modele hostingu w chmurze różnią się liczbą elementów infrastruktury chmury, którymi użytkownik chce zarządzać samodzielnie lub zlecić je zewnętrznemu dostawcy usług w chmurze. Następującymi elementami można zarządzać samodzielnie lub oddać je w ręce dostawcy usług hostingowych: sprzęt (serwery, pamięć masowa, sieć), technologie wirtualizacji, systemy operacyjne, oprogramowanie pośredniczące, bazy danych, aplikacje.

Jaka jest różnica między IaaS, PaaS i SaaS?

Różnica między IaaS, PaaS i SaaS polega na zakresie prac konserwacyjnych, które zdecydujesz się wykonać samodzielnie w odniesieniu do hostingu SAP. Oczywiście, można zarządzać krajobrazem chmury całkowicie samodzielnie, ale zdecydowanie należy rozważyć jedną z trzech opcji, ponieważ dają one możliwość zaoszczędzenia cennych zasobów w dziale IT.

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

Chmura obliczeniowa z IaaS polega na tym, że dostawca usług w chmurze zapewnia klientom fizyczną architekturę potrzebną do uruchomienia środowiska chmury, więc użytkownik nie musi kupować tych komponentów. Sprzęt, taki jak serwery, pamięć masowa i technologie sieciowe, jest udostępniany na zasadzie płatności za korzystanie przez internet. Ponadto dostawcy dostarczają wszystkie narzędzia do wirtualizacji tych zasobów.

W konsekwencji IaaS pozwala na elastyczne skalowanie zasobów przedsiębiorstwa w zależności od tego, czy wymagania w danym momencie rosną, czy maleją.

Platform-as-a-Service (PaaS)

Oprócz IaaS, hosting SAP z PaaS nie tylko dostarcza klientom infrastrukturę sprzętową dla chmury, ale także przejmuje zarządzanie aplikacją w zakresie oprogramowania, takiego jak system operacyjny, a także oprogramowanie pośredniczące. Podobnie jak w przypadku IaaS, firmy mogą płacić za ten model na zasadzie płatności za użytkowanie, ale również można ustalić z dostawcą hostingu stałą opłatę.

Tak więc hosting w chmurze z platformą jako usługą daje klientom jeszcze większą kontrolę i elastyczność w zakresie zwiększania lub zmniejszania zasobów w razie potrzeby.

Software-as-a-Service (SaaS)

W porównaniu z IaaS lub PaaS, wdrożenie SAP w modelu software-as-a-service zapewnia klientom rozwiązanie chmurowe typu wszystko w jednym. SaaS obejmuje nie tylko wszystkie wymagane komponenty sprzętowe i oprogramowanie, takie jak system operacyjny lub oprogramowanie pośrednie, ale także cały stos aplikacji, z których klienci chcą korzystać. Takie zarządzanie aplikacjami obejmuje aspekty takie jak nawigacja i wskazówki dla użytkowników, cykle życia produktów lub usługi dla różnych rozwiązań SAP.

W rezultacie model oprogramowania jako usługi uwalnia klientów od całego procesu hostingu i utrzymania SAP, ponieważ dostawcy usług hostingowych w chmurze zajmują się wszystkim.

Jacy są popularni dostawcy usług hostingowych w chmurze?

AWS logo

AWS

Wraz z szybką ekspansją usług w chmurze i złożonych infrastruktur IT, niezbędne jest posiadanie po swojej stronie odpowiedniego partnera w zakresie usług zarządzanych. Z tego powodu dodajemy Amazon Web Services (AWS) do naszej sieci partnerskiej. AWS pomoże poszerzyć bogaty zakres usług, które oferujemy klientom - od usług konsultingowych i strategicznych po wdrażanie i wsparcie rozwiązań SAP. Będziemy nadal dostarczać klientom kompleksowe globalne usługi informatyczne i biznesowe, korzystając z elastyczności i opłacalności technologii chmury hybrydowej związanej z SAP.

Microsoft logo

Microsoft

Międzynarodowe partnerstwo pomiędzy NTT DATA Business Solutions i Microsoft ma na celu wykorzystanie infrastruktur chmurowych Microsoft Azure, aby wspierać przedsiębiorstwa z większą elastycznością. Od planowania, przez konfigurację, podłączenie i zabezpieczenie, aż po obsługę, łączymy krytyczne dla biznesu aplikacje SAP z elastycznie skalowalnymi i bezpiecznymi nowoczesnymi infrastrukturami chmurowymi, które oferują wysoką dostępność i są zgodne z najnowszymi wymogami ochrony danych. Zorientowane na zapotrzebowanie wykorzystanie mocy obliczeniowej pomoże użytkownikom SAP obniżyć koszty infrastruktury IT.

Usługi Managed Cloud oferowane przez NTT DATA Business Solutions

Usługi Managed Cloud to oferta NTT DATA Business Solutions, będąca częścią naszego portfolio rozwiązań w zakresie hostingu i środowiska chmury SAP. Nasze spektrum sięga od opieki nad częściowymi usługami w chmurze do przejęcia pełnego zarządzania chmurą dla naszych klientów w formie oferty Software-as-a-Service.

Świadczymy następujące usługi:

 • Obsługa i monitorowanie chmury w dowolnym miejscu (on-premise, chmura publiczna i hybrydowa)
 • SAP Managed Cloud w tym optymalizacja aplikacji SAP
 • Rozwój infrastruktury chmury, jak również zarządzanie utrzymaniem i wydaniami
 • Transformacja, automatyzacja i zabezpieczenie chmury z dodatkowymi usługami integracyjnymi
 • Doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej dotyczące Twojej chmury
 • SAP Application Management (AMS)

Jako zorientowany na klienta dostawca usług Managed Cloud z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży SAP, stawiamy na długoterminowe partnerstwo z naszymi klientami poprzez dostarczanie najlepszych możliwych usług w zakresie obsługi i zarządzania krajobrazami SAP.

Odwiedź naszą stronę internetową Managed Cloud i uzyskaj więcej informacji na temat naszego szerokiego portfolio.

usługi managed cloud

Więcej artykułów nt. hostingu SAP

Chcesz dowiedzieć się więcej o hostingu w chmurze?

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji związanych z modelami usług hostingu SAP i przetwarzania w chmurze, możesz skontaktować się bezpośrednio z naszymi ekspertami. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania lub wątpliwości i udzielą bezpłatnej konsultacji w oparciu o indywidualne wymagania Twojej firmy.