Lepszy Employee Experience z oprogramowaniem do zarządzania talentami

Jak zwiększyć zaangażowanie, lojalność i satysfakcję Twoich pracowników? Motywuj swój zespół oferując mu jak najlepsze doświadczenia.

image
image

Pełni pasji pracownicy to źródło Twojego sukcesu. Stwórz dla nich najlepsze środowisko pracy.

Każda firma jest tak dobra, jak ludzie, którzy w niej pracują. Zaangażowanie Twoich pracowników jest tym, co napędza Twoją firmę – niezależnie od tego, w jakiej branży działasz. Dlatego zapewnienie swojemu zespołowi jak najlepszych warunków pracy powinno być Twoim priorytetem. Ale czego tak naprawdę potrzebują Twoi pracownicy i jak skutecznie ich wspierać? A dokładniej: jak zoptymalizować cały system zarządzania doświadczeniami pracowników?

Oprogramowanie HXM wspiera Cię na każdym etapie zatrudnienia pracownika. Zostało zaprojektowane do tego, aby tworzyć dobre doświadczenia wśród zatrudnionych i dostarczać Ci odpowiedzi na postawione wyżej pytania. Zwiększ produktywność zespołu i zwinność organizacji oraz uzyskaj dogłębną wiedzę, dzięki której będziesz w stanie koordynować każdy etap podróży pracownika – od momentu dołączenia do firmy aż do przejścia na emeryturę.

image

Od HR przez HCM aż po HXM – ewolucja zarządzania talentami

Działy HR ewoluowały na przestrzeni ostatnich lat, choć dosłowne tłumaczenie nazwy Human Resources (ang. Zasoby Ludzkie) wciąż przywodzi na myśl zamierzchłe czasy i archaiczny sposób myślenia. Zmiana nazwy na HCM (Human Capital Management), czyli podejście oparte o dane, brzmi lepiej, ale wciąż nie pozwala w pełni uchwycić najlepszych praktyk, dzięki którym pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności.

W dzisiejszych czasach największe sukcesy odnoszą te firmy, które nie kategoryzują swoich pracowników jako „zasoby”, a traktują jak członków zespołu, w których warto inwestować. Takie podejście nosi nazwę Human Experience Management (ang. Zarządzanie Doświadczeniami Pracowników).

Co ważne, zmiany dosięgają również wyzwań stojących przed działami HR, które stają się coraz trudniejsze.

Przeczytaj nasz blog post

Z jakimi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem talentami mierzysz się w tej chwili?

Jak radzić sobie z digitalizacją

Digitalizacja zmieniła krajobraz biznesowy. Zwięzłe i precyzyjne dane są niezbędne, by nadążać za zmieniającymi się potrzebami Twojej firmy.

Pokolenia obecnych pracowników wymagają od technologii aby była prosta w użyciu, ułatwiała pracę i była idealnie dopasowana do aktualnej rzeczywistości.

To zapowiedź zmian w kierunku HR skupionego na potrzebach pracowników, a nie na sztywnych procesach, którym pracownicy muszą się podporządkować. Rozwiązania cyfrowe upraszczają procesy i pomagają w zarządzaniu zmianą.

Jak zapewnić cyfrowe bezpieczeństwo

Wysoka wrażliwość danych HR oraz wejście w życie zasad RODO wymagają największej ostrożności.

Zdarza się, że rozwiązania służące analizie cyfrowego bezpieczeństwa nie dostarczają w pełni dokładnych danych, przez co szefowie działów HR zmuszeni są do tworzenia pewnych założeń, aby uzupełnić jakoś brakujące informacje. Dzięki podejściu opartemu o dane, nasi doświadczeni konsultanci pomogą Ci przeanalizować, ustandaryzować i zarządzać procesami bezpieczeństwa.

Jak przyciągać talenty

Fakt, iż każdy człowiek posiada indywidualne potrzeby sprawia, że procesy rekrutacyjne nie należą do łatwych. Millenialsi na przykład kierują się kulturą organizacji zamiast wynagrodzeniem.

Technologie, a w szczególności Internet, zmieniły sposób, w jaki dziś przebiegają procesy rekrutacyjne. Pojawiają się nowe podejścia do rekrutacji, takie jak „inbound recruitinig”, sztuczna inteligencja czy czaty, które mają za zadanie przyciągać kandydatów za pośrednictwem preferowanych przez nich kanałów. Współczesny pracownik ceni sobie takie aspekty jak możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy i efektywne procesowanie tematów dzięki automatyzacji HR. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby digitalizować, ujednolicać i upraszczać wszystkie procesy HR-owe.

Jak rozwijać karierę

Millenialsi oczekują stałego wsparcia i stawiają na rozwój miękkich umiejętności, które mogą być kluczowe dla sukcesu organizacji.

Ludzie cenią sobie to, że są proszeni o feedback oraz że mogą spodziewać się konsekwencji, które niesie za sobą informacja zwrotna. Popraw performance swojego zespołu poprzez stawianie rozsądnych celów. Promuj dwustronną komunikację i rozwój. Odpowiadaj na potrzebę rozwoju, dzięki czemu zauważysz większe zaangażowanie pracowników i zwiększysz szansę na ich zatrzymanie w organizacji.

Jak spełniać różnorodne potrzeby pracowników

W dzisiejszych czasach różnorodność to duża przewaga konkurencyjna. Dostosuj umiejętności i zasoby Twojego zespołu do obecnych i przyszłych potrzeb finansowych.

Społeczeństwo staje się coraz bardziej wrażliwe na brak równości np. płciowej czy rasowej. Dlatego właśnie zalecamy przeprojektowanie zarządzania talentami, aby odpowiedzieć na wszystkie indywidualne potrzeby pracowników. Różnorodność i integracja w miejscu pracy naprawdę robią różnicę – od pozyskiwania pracowników, przez procesy rekrutacyjne aż po rozwój talentów.

Jak dbać o kulturę organizacyjną firmy

Nowa rzeczywistość wymusiła na nas zachowywanie dystansu i pracę zdalną. Wkrótce okazało się, że utrzymanie kultury organizacyjnej w takich warunkach może być wyzwaniem.

Ze względu na obecny kryzys, bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby skupić się na dobrych relacjach w pracy i podejściu ukierunkowanym na ludzi. Częsta i konsekwentna komunikacja z pracownikami tworzy przejrzystą kulturę pracy i buduje zaufanie w zespole. Narzędzia do współpracy, takie jak SAP JAM w chmurze, zachęcają do dialogu i wspierają relacje międzyludzkie. Wysyłaj cotygodniowe komunikaty, aby np. regularnie informować o aktualnej sytuacji czy dzielić się pomysłami, jak zadbać o dobrą kondycję psychiczną i fizyczną.

image

Dlaczego HXM jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu?

Chociaż strategiczne zarządzanie doświadczeniami pracowników stało się kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, przejście od HR do HXM to coś więcej niż tylko zmiana nazwy: to analiza i stałe dostosowywanie biznesu w oparciu o to, jak czują się pracownicy. To trudniejsze, niż może się wydawać.

Badania pokazują iż większość managerów uważa, że dobrze zarządza zespołem, ale tylko niewielu szeregowych pracowników podziela tę opinię. Dobre zarządzanie doświadczeniami pracowników to takie, które można osiągnąć tylko poprzez udział w programach wspierających zaangażowanie pracowników i przy wykorzystaniu odpowiedniego zarządzania wydajnością, uczeniem się i rozwojem.

image

Czego potrzebujesz do zmiany i dlaczego X-Data ma takie znaczenie?

To, co od lat śledzisz w swoim obecnym oprogramowaniu HR, to O-data, czyli dane operacyjne dotyczące konkretnych działań. Dane te odnoszą się do informacji, na których działy HR tradycyjnie opierają się przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania talentami. Obejmują one nowe zatrudnienia, efektywność w poszukiwaniu kandydatów, rotację pracowników, premie i zmiany organizacyjne. Informacje te często odpowiadają na pytanie „Co?” i są ważne dla zarządzania operacyjnego. Ale to dopiero początek w drodze do zrozumienia doświadczeń pracowników.

X-data, czyli dane o doświadczeniu, opowiadają historię z perspektywy pracownika. Dane te pomagają odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego?”, na przykład: „Dlaczego lubi Pan/Pani swoją pracę?” lub „Dlaczego nie czuje się Pan/Pani spełniony/a?”. Te informacje pozwalają lepiej zrozumieć i wspierać pracowników oraz dają im możliwość osiągania wyższych wyników. W miarę jak technologia staje się coraz bardziej integralną częścią życia zawodowego, dane dotyczące doświadczeń zyskują na znaczeniu. Według SAP, aż 70 procent Millenialsów twierdzi, że złe doświadczenia z technologią mogą skłonić ich do rezygnacji z pracy.

image

Słuchaj pracowników i promuj zaangażowanie

  • 50% badanych uważa, że managerowie powinni wspierać rozwój kariery swoich pracowników
  • 55% sądzi, iż uznanie za dobrze wykonaną pracę jest ważne
  • 57% uznaje, że praca powinna korelować ze strategicznymi celami firmy
  • 60% wymaga dostępu do nauczania i rozwoju
  • 53% ceni zaufanie do pracowników wyższego szczebla

Źródło: Qualtrics Study, 2020

Jak nasze rozwiązanie do zarządzania doświadczeniami pracowników może wesprzeć Twój biznes?

Wykorzystaj analitykę kadrową do oceny doświadczeń pracowników

Jako globalny partner dla SAP Qualtrics, oferujemy Ci pełne portfolio SAP, w tym SAP Analytics Cloud i Experience Management (XM) od SAP Qualtrics.

Dzięki ankietom pracowniczym SAP Qualtrics uzyskasz odpowiedzi na pytania takie jak: „Czy Twój onboarding przebiegł pomyślnie?” oraz „Czy Twoje relacje z przełożonymi lub współpracownikami są oparte na zaufaniu?”. Analizując dane dotyczące doświadczeń, otrzymujesz wgląd w nastroje swoich pracowników, co pozwoli Ci lepiej zaspokajać ich potrzeby. Produkty i usługi skoncentrowane na pracownikach są kluczowe dla przyszłego rozwoju, ponieważ wpływają na takie aspekty jak średni czas zatrudnienia, rekrutacja talentów czy utrzymanie pracowników.

Dowiedz się więcej o SAP Qualtrics

Podwójna korzyść – lepsze doświadczenia i wyniki pracowników

Aby zagwarantować sukces Twojej organizacji, procesy HR muszą być bardziej efektywne. Dzięki temu Twoi pracownicy będą mogli skupić się na swoich zadaniach. Ważne również, aby w określony sposób zarządzać rekrutacją i onboardingiem, aby zapewnić zespołowi pozytywne doświadczenia.

Według SAP, firmy, które inwestują w doświadczenia pracowników odnotowują trzykrotnie wyższe przychody w przeliczeniu na pracownika i o 40% niższą rotację zatrudnionych w porównaniu z firmami, które tego nie robią. Inwestycja w doświadczenia może ponadto skutkować nawet 17% wyższą produktywnością w przeliczeniu na pracownika.

Dowiedz się więcej o doświadczeniu pracowników

Oszczędzaj czas na strategiczne działania dzięki SAP SuccessFactors

Wyjdź poza tradycyjne oprogramowanie HR. Dzięki SAP SuccessFactors możesz zdigitalizować swoje procesy kadrowe, od zarządzania danymi po prawidłowe administrowanie płatnościami i zyskać więcej czasu na zadania strategiczne. Co więcej, oferujesz swojemu zespołowi nowoczesne środowisko pracy, intuicyjne rozwiązania oraz – w połączeniu z naszymi rozwiązaniami SAP Qualtrics – pozytywne doświadczenia w oparciu o ich role.

Dowiedz się więcej o SAP SuccessFactors

Szybsze time-to-value dzięki naszym rozwiązaniom do zarządzania talentami

Rozwiązania SAP Qualified Partner-Packaged Solutions łączą najnowocześniejsze oprogramowanie SAP z naszymi usługami i wiedzą opartą na ponad 30-letnim doświadczeniu.

Nasze predefiniowane, zwinne podejście wdrożeniowe it.talent managementR2R pozwala przyspieszyć wdrożenie rozwiązań SAP SuccessFactors HXM. Otrzymujesz kompletny pakiet wdrożeniowy w stałej cenie i z ustalonym harmonogramem. Nasze kompleksowe pakiety zawierają wstępnie zdefiniowane najlepsze praktyki, narzędzia i treści, a dzięki modelowi zdalnej dostawy, możesz skorzystać z obniżonych kosztów wdrożenia. Szkolenia, przewodniki i dokumentacja są wliczone w cenę.

Czerp korzyści z wiodących w branży rozwiązań, dzięki naszej ofercie rozwiązań chmurowych. I to wszystko w zaledwie kilka tygodni.

Dowiedz się więcej o it.talent managementR2R

Podnieś jakość swoich danych HR dzięki naszemu rozszerzeniu do zarządzaniu talentami

Rozszerzenie it.data guardianADD mapuje i łączy wszystkie istotne elementy danych, aby poprawić i zabezpieczyć jakość danych HR. Nasze rozwiązanie umożliwia walidację danych podstawowych w zdecentralizowanych systemach – od listy płac po systemy telefoniczne. W ten sposób it.data guardianADD tworzy solidny fundament dla danych z szerokiego zakresu działań HR, w tym analitykę i wiarygodne raporty. it.data guardianADD daje Ci pewność, że wszystkie dane podstawowe są zweryfikowane i zgodne z polityką HR i RODO. Dane mogą być integrowane z różnych źródeł – od Microsoft Excel po bazę danych Oracle.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu it.data guardianADD

Nasze nagrody

Oto dlaczego jesteśmy idealnym partnerem dla Ciebie

Jako zaufany partner SAP mamy ponad 30 lat doświadczenia w pracy z platformami, takimi jak SAP SuccessFactors HXM Suite, SAP S/4HANA i innymi technologiami HR. Od 2012 roku ponad 220 certyfikowanych konsultantów SAP z naszej firmy zrealizowało ponad 260 projektów SAP SuccessFactors dla ponad 160 Klientów.

Nasi eksperci dobrze znają wszystkie aspekty obszaru HR i wiedzą, jak wielkie wyzwania niesie ze sobą cyfrowa transformacja w Twojej codziennej pracy. W obliczu skomplikowanych przepisów i regulacji dotyczących HR, różniących się w poszczególnych krajach, z nami nie musisz się o nic martwić. Nasi eksperci HR działają globalnie, na bieżąco śledzą zmiany przepisów w poszczególnych krajach oraz opracowują najlepsze praktyki biznesowe zgodne z lokalnymi wymogami.

Rozumiemy Twój rynek, branżę i technologię, z której korzystasz. Lokalna bliskość i globalne możliwości naszej organizacji, połączone z ekspercką wiedzą naszych pracowników pozwalają nam być zawsze blisko Ciebie. Dzięki temu możemy tworzyć indywidualne rozwiązania i przekształcać Twoje wymagania w długotrwałe koncepcje biznesowe. W ten sposób budujemy solidne relacje oparte o partnerstwo i zaufanie oraz możemy dostarczać naszym klientom najwyższą wartość.

220+
Certyfikowanych konsultantów SAP SuccessFactors
260+
Projektów SAP SuccessFactors
160+
Klientów
Wykorzystanie technologii chmury od SAP umożliwiło nam budowę najlepszego systemu HR do globalnej obsługi naszych pracowników, który unowocześnił i podniósł jakość ich doświadczeń.

Dennis Döring Head of HR IT Systems and Analytics, NTT DATA Business Solutions AG

Jakie korzyści odnoszą klienci dzięki współpracy z nami

emirates-steel-1920x600-SuccessStoryBanner
Emirates Steel

Based in the industrial sector of Abu Dhabi, Emirates Steel produces home-grown high quality steel products that are shipped and used across the world and delivered into major global markets, for the construction, engineering and energy sectors.

agthia-1920x600-SuccessStoryBanner
Agthia

Agthia Group is a leading Abu Dhabi based food and beverage company. Agthia offers a world-class portfolio of integrated businesses providing high-quality and trusted food and beverage products for customers and consumers across the UAE, GCC, Turkey, and the wider Middle East.

image
Successful Implementation of SAP SuccessFactors Learning Management

Avarn Security is a leading security group with operations in Norway, Sweden and Denmark.

image
Kingspan Group

The implementation of SAP SuccessFactors Succession Management solution enabled the HR team and managers from Kingspan Group to continuously identify, nominate, develop, and retain high performing talent.

image
Mercury Engineering

The implementation of SAP SuccessFactors solution enabled the compensation team and managers from Mercury Engineering to follow standardised and robust planning processes for conducting employee salary reviews and rewards in a consistent and transparent way.

NTT-SAP-SuccessFactors-with-itelligence
NTT Data

SAP SuccessFactors was implemented to streamline payroll processes, improve workflows to stakeholders, and manage and standardise people processes in a single platform.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu talentami

image
 
Przewodnik z poradami odnośnie zarządzania talentami

Przeczytaj nasz przewodnik i dowiedz się jak mierzyć się z wyzwaniami, radzić sobie z procesami i przygotować twój zespół na nowe zarządzanie HR w 7 prostych krokach.

Pobierz przewodnik strategiczny
itelligence's new innovations to improve talent management.
 
Dowiedz się, jakie korzyści daje wirtualny asystent Kia Mia

Dołącz wirtualną asystentkę Kia Mia do swojego zespołu, aby poprawić doświadczenia w obszarze zarządzanie talentami.

Pobierz naszą broszurę na temat innowacji
image
 
Zarządzanie talentami dla sektora finansowego

Minimalizuj ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów w sektorze finansowym dzięki rozwiązaniu do zarządzania talentami od NTT DATA Business Solutions.

Pobierz nasz przewodnik
Survey about real-time data access in talent management departments.
 
Zmagasz się z dostępem do danych w czasie rzeczywistym w procesach raportowania i prognozowaniu?

Zachowaj czujność, gdy w grę wchodzi jakość Twoich danych – nasz produkt Ci w tym pomoże. Zapoznaj się z wynikami ankiety o dostępie do danych w czasie rzeczywistym w działach zarządzających talentami

Pobierz nasz raport
Talent management improvement with it.data guardian.
Solution Brief
Lepsze zarządzanie talentami dzięki it.data guardian

it.data guardian wspiera bezpieczeństwo procesów zarządzania talentami.

Pobierz opis rozwiązania

Dowiedz się co mają do powiedzenia specjaliści

image
Careers & Diversity
Beyond the Diversity Agenda – Diversity and Inclusion as Innovation Drivers

NTT DATA Business Solutions | lis 25, 2021

image
Company News
Experience Management – Empowered by Global Partnership with Qualtrics

Jan Ammann | lis 16, 2020

image
Cloud
Employee Experience Management with SAP’s Qualtrics Remote Work Pulse

Jan Ammann | paź 02, 2020

image
Cloud
SAP SuccessFactors: How to Transform Global Human Resource Management Into the Cloud

| wrz 18, 2020

image
Analytics
Your New Uncomplicated Travel Management with SAP Concur

Jan Ammann | sie 23, 2020

image
Global Blog
HR Chatbots Can Help Deliver a Superior Employee Experience

Alexey Petrov | lip 24, 2020

image

Jak stworzyliśmy cyfrowe środowisko pracy dla naszych pracowników

W 2018 do naszego zespołu w Horsens w Danii dołączył pierwszy cyfrowy współpracownik – Pernille.  Co Pernille mówi o sobie? „Hej, mam na imię Pernille i pracuję w NTT DATA Business Solutions. Moim głównym zadaniem jest wspieranie kolegów i koleżanek w podstawowych zadaniach, wdrażanie nowych pracowników oraz udzielanie informacji. Wspieram zespół tworząc nowoczesne warunki pracy, dzięki czemu mogą oni zaoszczędzić czas i skupić się na swoich obowiązkach. I na pewno nie skłamię jeśli powiem, że naprawdę mnie za to kochają!”.

Przeczytaj więcej we wpisie na blogu

Dowiedz się więcej o chatbocie Kia Mia

Kliknij po więcej rozwiązań do zarządzania talentami

SAP Logo
SAP SuccessFactors Screen
SAP SuccessFactors

Spraw, by Twój system HR był dostępny dla wszystkich – o każdej porze i na każdym urządzeniu.

image
Innovation Consulting

Przekształcaj swoje pomysły w namacalne rezultaty: z NTT DATA Business Solutions szybko wprowadzisz innowacje, które pasują do Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy jesteś na początku tworzenia strategii – czy masz już pełną wizję.

SAP Logo
image
SAP S/4HANA

Czym jest SAP S/4HANA i dlaczego warto wdrożyć to rozwiązanie? Zapewnij swojej firmie elastyczność i zwinność, wchodząc w cyfrową erę z SAP S/4HANA.

Zostańmy w kontakcie

Szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, a może chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu doświadczeniami? Potrzebujesz porady eksperta?

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy!

Contact Us
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas