Społeczna Odpowiedzialność Biznesu i Zrównoważony Rozwój w naszej organizacji

Dążenie do zmiany na lepsze to nasza wspólna odpowiedzialność, dlatego angażujemy się w działania, dzięki którym możemy realnie wpływać na naszą rzeczywistość.

image
Projekty płynące z serca: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w naszej organizacji

Projekty płynące z serca: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w naszej organizacji

Jesteśmy międzynarodową firmą, która podejmuje się globalnych zadań. Naszą misją jest dbanie o to, by uczynić świat lepszym.

Dla nas oznacza to angażowanie naszych umiejętności w rozwiązywanie największych problemów współczesnego świata, wspieranie inicjatyw ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju i codzienne realizowanie naszych celów, jakie wyznaczyliśmy sobie w kwestiach społecznych i środowiskowych. Utrzymujemy najwyższe standardy odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności, dbając o wprowadzanie pozytywnej zmiany, gdzie tylko się da.

Dążymy do stworzenia kultury, która z dumą i entuzjazmem będzie współpracować z innymi organizacjami w kierunku urzeczywistnienia pozytywnej, globalnej zmiany. Czytaj dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak naszą pasję do ludzi przekładamy na konkretne rezultaty

Z DUMĄ PREZENTUJEMY NASZE PROJEKTY PŁYNĄCE PROSTO Z SERCA
Z dumą prezentujemy nasze projekty płynące prosto z serca

Zaangażowanie w cele ONZ dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

Świat, w którym panuje pokój, sprawiedliwość i dobrobyt nie musi pozostawać jedynie w kwestii marzeń.

Taka idea przyświecała siedemnastu celom ONZ dotyczącym Zrównoważonego Rozwoju–ukierunkowanej, wymiernej i bardzo ważnej strategii ulepszania naszego świata. Dążymy do propagowania tych celów we wszystkich naszych działaniach, począwszy od tworzenia zrównoważonych miast, aż po zwalczanie nierówności. Szukamy osób dzielących naszą pasję w tym kierunku, zarówno wśród pracowników, jak i partnerów.

Nasze projekty są dowodem na to, w jaki sposób urzeczywistniamy nasze obietnice. Jesteśmy silnie zaangażowani w 4 ważne kwestie:

  • Ochrona środowiska
  • Gospodarka oparta na innowacjach i Zrównoważonym Rozwoju
  • Zaangażowanie społeczne i zdrowie człowieka
  • Pracownicy i kadra
Jesteśmy zaangażowani w przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Ochrona środowiska

Stoimy w obliczu kryzysu klimatycznego, który już teraz sieje spustoszenie na całym świecie. Jeśli nie zaczniemy działać w tej sprawie, będzie tylko gorzej. To właśnie dlatego wspieramy inicjatywy na rzecz idealnego, zrównoważonego świata z odpowiedzialnymi przedsiębiorstwami, gospodarką obiegu zamkniętego i świadomym społeczeństwem. Nasze starania są częścią większej wizji, do której urzeczywistnienia pragniemy przyczynić się w jak największym stopniu. Czytaj dalej i dowiedz się, jakie podejmujemy działania.

Jak chronimy nasze środowisko

Sadzenie drzew w celu zneutralizowania śladu węglowego

Drzewa mają kluczowe znaczenie w odbudowie naturalnego środowiska naszej planety. Dążymy w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej, podejmując takie akcje jak sadzenie drzew w zamian za każdorazowe użycie do przeszukiwania informacji w internecie przeglądarki Ecosia. Oznacza to również wspieranie projektów sadzenia drzew w krajach naszych partnerów i kontynuowanie działań na rzecz regeneracji Ziemi.

Przejście na Zieloną Energię

Niezależnie od cen za energię, najboleśniej odczuwamy koszty związane z degradacją środowiska. W tym roku zdecydowaliśmy się wykonać pierwszy ruch w stronę całkowitego przejścia na energię odnawialną. W ramach tego wielkiego kroku ku realizacji naszych celów w zakresie Zrównoważonego Rozwoju, nasze biura i centra danych w Niemczech są teraz w 100% zasilane czystą energią.

Tworzenie zrównoważonych miejsc pracy w NTT DATA Business Solutions

Wszystkie nasze decyzje, począwszy od zaopatrywania naszych biur, aż po sposoby podróżowania i komunikacji wewnętrznej, podejmujemy z najwyższą dbałością o nasze cele dotyczące Zrównoważonego Rozwoju. Oznacza to zastąpienie podróży służbowych o dużym śladzie węglowym spotkaniami cyfrowymi i wybieranie partnerów podzielających nasz entuzjazm do ochrony środowiska.

NTT DATA Business Solutions i nasi pracownicy dążą do poprawy otaczającego nas świata.

Gospodarka oparta na innowacjach i Zrównoważonym Rozwoju

Mamy wyjątkowy przywilej obserwowania, jak nasze innowacje zmieniają świat na lepsze. Nasi pracownicy mają okazję wykazania się nie tylko w działaniach korporacji, lecz również w projektach, które odniosą pozytywne konsekwencje dla przyszłości. Oto niektóre z naszych nowatorskich projektów na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, z których jesteśmy szczególnie dumni.

W jaki sposób opracowujemy zrównoważone i nowatorskie rozwiązania

Børns Vilkår – w trosce o dobrobyt dzieci w Danii

Zadanie prowadzenia dzieci przez życiowe trudności jest w równej mierze przywilejem, co wyzwaniem. Børns Vilkår, duńska organizacja wspierająca dzieci m.in. poprzez telefon zaufania, rozumie to lepiej niż inni. By pomóc specjalistom skupić się na kontakcie z dziećmi, opracowujemy „etycznego doradcę” opartego na technologii Sztucznej inteligencji, który będzie wspierał ich podczas rozmów.

Smart Island Rømø – realizowanie wizji bardziej ekologicznej przyszłości

Zespół zaangażowany w projekt o nazwie „Smart Island Rømø” zbudował platformę dla zrównoważonych miejsc publicznych i infrastruktury – zgodną z zasadami etyki, inteligentną i przynoszącą świetne rezultaty lokalnej społeczności i środowiska. Dzięki anonimowo pozyskiwanym danym o ruchu, nasza platforma do przetwarzania procesów dla duńskiej wyspy podnosi bezpieczeństwo na drogach i ogranicza ślad węglowy. Pozwoliło to znaleźć sposoby na ograniczenie odpadów (a nawet na pobudzenie turystyki) i stworzenie precedensów dla bardziej ekologicznego, lepszego planowania przyszłości.

Ciąg ciężarówek – obniżanie emisji w transporcie

Zmniejszenie ilości przewozów o małej ładowności lub pustych przestrzeni ładunkowych prowadzi do obniżenia emisji CO2. Jednak może to być trudne w realizacji, gdy dostawcy usług logistycznych mierzą się z silną konkurencją i dużą liczbą zdecentralizowanych graczy na rynku. I tu wkracza technologia Blockchain. Zapewnienie przejrzystej platformy z uczciwymi zasadami dla wszystkich uczestników rynku buduje zaufanie i stwarza sytuację, w której zyskują obie strony – mniej pustych przebiegów z korzyścią dla środowiska, niższe koszty dla klientów i lepsze wykorzystanie zdolności przewozowych przez firmy transportowe.

Barszcz Mantegazziego – zwalczanie inwazyjnych gatunków

Czas temu Europę opanował szkodliwy chwast, inwazyjny gatunek obcy i do tego silnie trujący – Barszcz Mantegazziego. Teraz, dzięki wykorzystaniu dronów, systemów SAP i danych typu Big Data, techniczne rozwiązanie chmurowe pozwala zidentyfikować te rośliny z imponującą precyzją. Za tę pracę otrzymaliśmy Nagrodę za innowację SAP w 2019 za „Najlepszego innowatora procesu”, a dalsze postępy tego rozwiązania oznaczają, że zwalczenie Barszczu Mantegazziego jest coraz bliższe.

Jako firma o zasięgu globalnym jesteśmy odpowiedzialni za dobrobyt naszych bliźnich.

Zaangażowanie społeczne i zdrowie człowieka

Gdy zaobserwowaliśmy pozytywny wpływ działań naszych pracowników na rzecz ich społeczności, postanowiliśmy wprowadzić płatne dni wolontariatu. Nasi pracownicy mogą teraz w godzinach pracy wspierać szczytne cele, poszerzając zasięg swojej dobroci. Czytaj dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystali ten czas, szerząc dobro na całym świecie.

Co robimy dla naszej społeczności

Inicjatywa Ummeed – Zaangażowanie społeczności w Indiach

Posyłanie dziewcząt do szkoły, działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, sadzenie drzew, wspieranie instytutów dla dzieci niepełnosprawnych oraz oddawanie krwi – to wyczyny, które imponują wszystkim. NTT DATA Business Solutions prowadzi w Indiach godne pochwały inicjatywy na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, angażując wielu pracowników w szereg inspirujących projektów.

Działania w obronie bardziej sprawiedliwej przyszłości w Turcji

Bezinteresowna praca naszych pracowników w Turcji pomogła ludziom i zwierzętom w kryzysie – od rodzin doświadczających przemocy domowej i ubóstwa, po zwierzęta uratowane z ulicy. Równie pomocne i satysfakcjonujące zadania jest nauczanie robotyki i kodowania w szkołach, a wszystko po to, by kształtować kolejne pokolenie innowatorów.

Jesteśmy odpowiedzialni za dobre samopoczucie naszych pracowników

Pracownicy i kadra

Chcemy motywować do zmiany punktu widzenia. Sukces firmy to coś więcej niż starania jej pracowników to również szczęśliwi pracownicy. Nasi pracownicy powinni reprezentować społeczeństwo, jakie chcemy widzieć – odzwierciedlając różnorodność wokół nas, czy poprzez inicjatywy mające na celu integrację. Sprawdź, jak realizujemy te cele.

Transform for the better - program wolontariacki w NTT DATA Business Solutions

Wewnętrzny program wolontariacki

Dbanie o dobrostan lokalnych społeczności to nasza wspólna odpowiedzialność, dlatego w NTT DATA Business Solutions w Polsce rozpoczęliśmy pilotażowy program wolontariatu pracowniczego Transform for the better. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to nie tylko innowacyjne projekty i zrównoważona działalność firmy – to przede wszystkim lokalne akcje tworzone z potrzeby serca naszych pracowników. Pomaganie mamy we krwi, dlatego wynosimy je na nowy, wyższy poziom! Więcej informacji o naszych działaniach już wkrótce.

Jak dbamy o naszych pracowników

Nasze zróżnicowane miejsca pracy

Nikt nie powinien być wykluczany z miejsca pracy z powodu czegoś, co nieodłącznie wiąże się z jego tożsamością lub pochodzeniem. Zachęcamy do dzielenia się pomysłami i światopoglądem i pochwalamy postawę tych, którzy dbają o dostępność naszych miejsc pracy dla każdego. Jeśli kiedykolwiek zauważymy nieświadome uprzedzenia przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu lub nieuczciwe praktyki w pracy, otwarcie się wypowiemy na ten temat i stosownie zareagujemy.

Dbanie o dobrostan pracowników

Dobre samopoczucie naszych pracowników jest dla nas najważniejszym priorytetem przy planowaniu naszych miejsc pracy. Wspieramy naszych pracowników, zapewniając im dobrze wyposażone biura, imprezy integracyjne i ciekawe zajęcia, co daje im możliwości do zawodowego i osobistego rozwoju. Promując zdrowy styl życia w kilku naszych biurach na świecie, dbamy również o to, aby nasi pracownicy mogli zachować dobrą kondycję i zdrowie.

Poznaj nas bliżej

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas