NTT DATA Business Solutions
Tomasz Kusiak | 20 czerwca, 2017

Split payment a system SAP – co już wiemy

image

Nowe przepisy wprowadzające tzw. split payment czyli mechanizmy podzielonej płatności coraz bardziej przykuwają uwagę przedsiębiorców. W oczekiwaniu na wynik konsultacji ustawy możemy przyjrzeć się, jakie może mieć implikacje na działanie przedsiębiorstwa. W różnych publikacjach  wymieniane są m.in. następujące obszary:

 • płynność finansowa,
 • relacje z kontrahentami,
 • relacje z bankami i innymi podmiotami finansującymi,
 • programy do zarządzania przedsiębiorstwem.

Z naszego punktu widzenia najbardziej interesującym jest zagadnienie dostosowania systemu SAP do nowych przepisów. Zmiany mają charakter dobrowolny, jednak jeżeli chociaż jeden klient będzie chciał skorzystać z mechanizmu płatności podzielonej wówczas system musi być przygotowany do obsłużenia takiej sytuacji.

Split payment. Nowe komunikaty przelewów

W projekcje ustawy z dnia 12.05.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw art. 108a pkt. 3 stanowi:

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności odbywa się przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, w którym podatnik wskazuje:

 • numer faktury lub faktury korygującej, w związku z którą dokonywana jest płatność;
 • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • kwotę wartości sprzedaży netto;
 • kwotę podatku.

Projekt wspomina o dedykowanym komunikacie przelewu bankowego i wymienia cztery niezbędne jego elementy. Porównując go do obecnie stosowanego przez banki ELIXIR-0 widać, że jest on niewystarczający do wykonania przelewu automatycznego. W naszej ocenie, to banki będą musiały doprecyzować całą zawartość komunikatu. Bazując jednak na projekcie ustawy można stwierdzić, że w obecnym standardzie SAP w zakresie programu płatności brak jest możliwości uzyskania informacji o kwocie netto i kwocie VAT na poziomie przelewu – ten obszar należy zmodyfikować.

Pojawiają się także dodatkowe pytania:

 • Czy płatność do dostawcy powinna być wykonywana oddzielnie dla każdego dokumentu? Jeżeli ustawodawca chciałby powiązać numer faktury dostawcy z kwotą VAT to wydaje się to zasadne, jednak przyjęcie takiej logiki spowoduje wzrost kosztów prowizji bankowych.
 • Czy nowym komunikatem powinny być przekazywane tylko zapłaty związane z VAT? Możemy sobie wyobrazić, że w przelewie znajdzie się kwota dopłaty różnicy lub inny rozrachunek z dostawcą nie powiązany z fakturą VAT. Czy w tej sytuacji kwota VAT w komunikacie mogłaby pozostać pusta?
 • Czy obowiązek dzielenia płatności będzie także dotyczył faktur wystawionych w walucie? Tutaj z przyczyn technicznych w SAP możemy znaleźć różne rozwiązania mogące wpłynąć na trudność w sprostaniu nowemu obowiązkowi.

W obszarze rozrachunków z dostawcą nie powinno nic się zmienić. Kwota brutto z faktury zostanie zaksięgowana na dostawcę, a następnie zapłacona automatycznie lub ręcznie.

Split payment a faktury

W przypadku faktur dość naturalnym wydaje się, że na wydrukach powinna znaleźć się informacja o rachunku VAT i ewentualnie dodatkowy komunikat informujący, że mamy do czynienia ze split payment – analogicznie do odwrotnego obciążenia. Interesującą kwestią jest to, czy każda faktura powinna zawierać takie informacje, czy tylko wystawione odbiorcy, który zdecydował się na wybór split paymentu.

W przeciwieństwie do rozrachunków z dostawcami tutaj pojawia się pewien kłopot do rozwiązania. Jak powinno wyglądać księgowanie faktury wystawionej kontrahentowi korzystającemu ze split payment? Czy powinniśmy zaksięgować tylko kwotę netto –  ona faktycznie stanowi należność od odbiorcy – a pominąć kwotę VAT i wykazać ją tylko na fakturze?

Warto zauważyć, że księgując całą fakturę pojawiłby się problem braku kwoty do rozliczenia. Z drugiej strony – dzisiaj księgując fakturę kwota VAT trafia na konto VAT należny, a następnie jest przeksięgowywana na konto rozliczenia z US.

W zależności od odpowiedzi zakres zmian w obszarze SD może być mniejszy lub większy. Wyjaśnienie jak sobie radzić z rozrachunkami odbiorcy jest w tej chiwli bardziej zagadnieniem z rachunkowości a nie technicznym.

Doświadczenia zdobyte podczas implementacji JPK wskazują, że systemy SAP są zróżnicowane. Należy zatem stosować indywidualne podejście do wprowadzania nowych zmian. Warto już dziś zastanowić się nad wpływem split payment czyli mechanizmu płatności podzielonej na Państwa system.

Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas