Selective Data Transition to SAP S/4HANA with Natuvion's ALLFIELD approach.

Migracja danych do SAP S/4HANA – poznaj podejście ALLFIELD od Natuvion

(4-minutowa lektura)

Jeśli podejścia Greenfield lub Brownfield nie spełniają Twoich oczekiwań względem przebiegu migracji do SAP S/4HANA, poznaj koncepcję ALLFIELD. To selektywna migracja danych realizowana metodą opracowaną przez naszego partnera Natuvion. Dzięki koncepcji ALLFIELD przejdziesz na nowy system ERP, jednocześnie zachowując równowagę między zachowaniem i przeprojektowaniem funkcjonujących procesów, danych i struktur. Jak to działa?

 

Przejście na SAP S/4HANA według koncepcji ALLFIELD od Natuvion przebiega w dwóch krokach:

Krok 1: Przeniesienie i dostosowanie powłoki systemu

W przypadku migracji danych metodą ALLFIELD najpierw tworzona jest powłoka systemu, która zawiera jedynie konfigurację oraz kod zaczerpnięty z systemu produktywnego SAP, skrojony pod potrzeby klienta. Ten krok określany jest również mianem „tworzenia powłoki”. Taka powłoka nie zawiera danych podstawowych i transakcyjnych, dzięki czemu szybko można ją przenieść do systemu SAP S/4HANA.

Powłoka daje także możliwość dostosowania konfiguracji procesów i struktur organizacyjnych, co byłoby niemożliwe, gdyby zawierała dane podstawowe i transakcyjne. Pełni ona również rolę szablonu dla systemów testowych tworzonych pod kątem konkretnych projektów.

 

Krok 2: Wprowadzanie do nowego systemu SAP S/4HANA tylko wyselekcjonowanych danych

W kolejnym kroku następuje wybiórcze przeniesienie danych ze starego systemu do systemu dostosowanego, działającego w SAP S/4HANA i nowych strukturach danych. Klient ma zatem swobodę w decydowaniu o zakresie przenoszenia dotychczasowych danych. Migracja danych odbywać się może stopniowo, a dane z kilku systemów SAP ERP mogą być łączone w jednym systemie SAP S/4HANA.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, klient może w tym samym kroku oczyścić i zharmonizować dane. W przypadku koncepcji ALLFIELD czas, w jakim systemy nie są dostępne z powodu przeprowadzania migracji, skrócić można do minimum, zyskując niemalże zerowy czas przestoju.

 

Jakie korzyści dla klientów niesie ze sobą współpraca itelligence z firmą Natuvion oraz zastosowanie podejścia ALLFIELD?

Move to SAP S/4HANA with a Selective Data Transition and Natuvion's ALLFIELD approach.

Hybrydowa metoda przeprowadzania migracji danych ALLFIELD oferowana jest przez firmę itelligence we współpracy z Natuvion. Oprogramowanie do konwersji danych stworzone przez Natuvion wyznacza szybką drogę przejścia na SAP S/4HANA, niezależnie od skali i złożoności projektu migracji danych.

Klienci otrzymują możliwość dokonania migracji danych do nowego systemu ERP w sposób ekonomiczny i bez zakłóceń. Aplikacja do przeprowadzania startu produktywnego po migracji, autorstwa firmy Natuvion, w połączeniu z potencjałem selektywnej migracji danych, umożliwia zarządzanie przepływem pracy w projekcie z dokładnością co do sekundy. Udostępnia także na bieżąco wskaźniki przydatne dla osób uczestniczących w starcie produktywnym i odpowiedzialnych za jego przebieg. Oznacza to możliwość monitorowania w przejrzysty sposób statusu i postępu projektu przez cały czas jego trwania.

Przy realizacji projektów metodą ALLFIELD, zespół świadczący usługi z ramienia itelligence stosuje wspomniane narzędzia od firmy Natuvion, wykorzystując gruntowną znajomość rozwiązań SAP oraz doświadczenie w zakresie zarządzania projektami przy migracji danych do SAP S/4HANA.

Firmy Natuvion oraz itelligence wspólnie prowadzą dalsze prace nad rozwojem rozwiązania i na bieżąco intensywnie wymieniają się wiedzą. Z racji tego, że Natuvion jest założycielem i zarazem członkiem społeczności SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement Community, utrzymujemy bliskie, oparte na wzajemnym zaufaniu relacje, jesteśmy na bieżąco informowani o aktualnych wydarzeniach i mamy zapewnione uczestnictwo w dalszych pracach rozwojowych.

 

Przejście na SAP S/4HANA z użyciem metodyki SAP ACTIVATE

Migracja danych do SAP S/4HANA może zakończyć się sukcesem tylko dzięki kompleksowemu podejściu do realizacji projektu. Ważną rolę w tym procesie odgrywa połączenie elastyczności wdrożenia z bezpieczeństwem planowania, zwłaszcza w zakresie obliczania nakładów pracy i kosztów.

Konieczne jest również zadbanie o ograniczenie do minimum przestojów pracy w fazie startu produktywnego. Mając to na uwadze, spółka SAP opracowała specjalną metodykę o nazwie ACTIVATE. Migracja danych do SAP S/4HANA obejmuje cztery fazy: przygotowania, analizy, realizacji i wdrożenia.

 

Najważniejsze informacje na temat podejścia ALLFIELD/selektywnej migracji danych

  • Podejście ALLFIELD od Natuvion cechuje wysoka adaptowalność i elastyczność. To metoda opracowana z dbałością o dedykowane potrzeby i wymagania klienta.
  • Pozwala na scalenie różnych systemów SAP w jedno rozwiązanie SAP S/4HANA.
  • Daje możliwość zachowania dotychczasowych danych i procesów lub ich przeprojektowania.
  • Przejście na SAP S/4HANA jest ekonomiczne i przebiega bez zakłóceń.
  • W trakcie realizacji całego projektu klient ma jasny i pełny obraz sytuacji dzięki wskaźnikom dostępnym na bieżąco.
  • Udział firmy Natuvion w projekcie migracji danych – założyciela i zarazem członka społeczności SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement Community – zapewnia bezpośrednią korzyść w postaci dostępu do nowych prac rozwojowych i aktualizacji.

Czy jesteś zainteresowany nowym podejściem do migracji do SAP S/4HANA, przy zastosowaniu najlepszych praktyk? Czy może jednak wolisz dokonać konwersji dotychczasowego systemu SAP ERP wraz ze wszystkimi danymi historycznymi? Przyjrzyj się również, jakie możliwości oferuje podejście Greenfield (nowe wdrożenie systemu), a jakie Brownfield (konwersja danych).

 

Na etapie ustalania harmonogramu migracji danych, masz możliwość współpracy przy analizowaniu i doborze optymalnej metody dla Twojej firmy, szacowaniu kosztów migracji i wyznaczaniu ram czasowych projektu.

– from Lorenz Beckmann, Principal Solution Expert SAP S/4HANA, S/4HANA Move, itelligence AG –
E-mail: [email protected]

 

Pobierz więcej informacji na temat selektywnej migracji danych do SAP S/4HANA

Dowiedz się więcej o SAP S/4HANA

Lorenz Beckmann
Lorenz Beckmann
Principal Solution Expert and Advisor for SAP S/4HANA

As graduated industrial engineer, Lorenz has been working in IT in SAP and non-SAP environments since 1997. There he developed – coming from processes – via analytics to in-memory computing with SAP HANA and SAP S/4HANA, for which he is an expert since 2009.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas