Engineering to order w systemie SAP

Engineering to order w systemie SAP – prowadzenie projektów i obsługa produkcji w modelu ETO

Na przestrzeni lat procesy produkcyjne ulegają ciągłym przemianom i transformacji. Dziś klient poszukuje rozwiązań szytych na miarę i w trybie instant (tu i teraz) – nie tylko produkowanych, ale i projektowanych na zamówienie. Tych dostarczają mu firmy działające w modelu Engineering to order, czyli ETO. Prowadzenie działalności tego typu jest gigantycznym wyzwaniem, wymaga bowiem z jednej strony maksymalnej elastyczności w realizacji konkretnego zapotrzebowania, z drugiej zaś stałej kontroli rentowności projektu w kontekście kolejnych zmian wprowadzanych przez klienta. Na szczęście z pomocą firmom działającym w modelu ETO przychodzą cyfrowe rozwiązania klasy ERP. Pomagają skupić się na tym, co najważniejsze – tworzeniu produktów najwyższej jakości.

Transformacja modeli produkcyjnych w ujęciu globalnym

“Może sobie pan zażyczyć samochód w każdym kolorze, byle był to czarny” – to zdanie Henry Ford zapisał w swojej autobiografii wydanej w 1922 roku. Ograniczenia na linii produkcyjnej w lakierni w tamtych czasach sprawiły, że pojazdy tej marki były dostępne dla klientów tylko w jednym wariancie kolorystycznym. Powód był prozaiczny – lakier tej barwy wysychał najszybciej. Fordowi udało się przekonać do niego Amerykanów, dzięki czemu przez 19 lat sprzedawano auta identyczne technologicznie – nie tylko w tym samym kolorze, ale i w identycznym standardzie wykończenia.

Dziś, po niemal stu latach, funkcjonuje zupełnie inny model produkcji. Punktem wyjścia jest w nim klient, jego indywidualne potrzeby i wymagania. Tworzone dla niego produkty czy usługi są niemal szyte na miarę. Coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje w swoich działaniach takie rozwiązania jak IoT oraz nowoczesne systemy automatyki i robotyki, co zwiększa skalę skomplikowania. W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności produkcyjnej, przy jednoczesnej konieczności spełnienia wymagań klientów oraz znalezienia odpowiednich rozwiązań informatycznych, staje się nie lada wyzwaniem. Za zmianami specyfiki działania firm muszą podążać narzędzia IT.

Engineering to order vs inne modele działalności przedsiębiorstwa

Współcześnie spotkać się można z różnymi profilami przedsiębiorstw produkcyjnych. Każdy z nich jest zbudowany z określonych elementów:

 • produkcja na zapas (MTS) – wysyłka > klient
 • montaż na zamówienia (ATO) – montaż > wysyłka > klient
 • produkcja na zamówienia (MTO) – produkcja > montaż > wysyłka > klient
 • projektowanie na zamówienie (ETO) – badanie i projektowanie > produkcja > montaż > wysyłka > klient

Podstawowym modelem produkcyjnym jest niewątpliwie MTS (Make to Stock), znany też jako anonimowa, masowa produkcja, biorąca pod uwagę głównie prognozę sprzedaży. Nieco szerszy model, ATO (Assemble to Order), bogatszy jest o element montażowy – w tym wariancie produkowane są półwyroby, które w procesie ostatecznego dostarczania rozwiązania dobierane są odpowiednio do potrzeb klienta. Model MTO (Make to Order) kończy z anonimowością, zakładając produkcję skrojoną na miarę.

Najbardziej spersonalizowanym modelem ze wszystkich jest ETO (Engineering to Order), będący nie tylko produkcją, ale i projektowaniem pod zamówienie. Proces ten angażuje najwięcej różnych zasobów w postaci działów badawczo-rozwojowych, kierowników projektów czy technologów. Z tego względu narzędzia w nim stosowane muszą spełniać określone wymagania.

Model Engineering to order w systemach SAP ERP i SAP S/4HANA

W modelu ETO uczestniczą równolegle różne ogniwa. Każde z nich do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje określonych narzędzi technologicznych:

 • Klient – zapotrzebowanie na produkt
 • Sprzedaż – system do kosztorysowania, konfigurator sprzedaży, system do zarządzania dokumentami
 • Technologia – CAD, system do zarządzania produktem PDM, system do zarządzania zasobami
 • Realizacja zamówień – system projektowy, konfigurator wyboru, system MES, prognozowanie oraz planowanie produkcji i zakupów, system do zarządzania jakością, system utrzymania ruchu, system zarządzania transportem
 • Serwis – zarządzanie serwisem: instalacja u klienta, naprawy, przeglądy; system obsługi klienta

W obrębie firmy daje to nierzadko kilkanaście równolegle działających systemów informatycznych. Co więcej, systemy te nie tylko koegzystują, ale przede wszystkim wchodzą ze sobą w połączenia informacyjne, tworząc sprzężenia zwrotne. Wraz ze wzrostem produkcji, coraz trudniej nad tym systemem rozwiązań IT zapanować. Odpowiedzią na potrzebę zapewnienia prawidłowego działania procesów w przedsiębiorstwach stosujących model Engineering to Order jest zintegrowany system informatyczny, będący w stanie obsłużyć tę skalę skomplikowania. Takim narzędziem jest SAP ERP czy jego następca w wersji cyfrowej – system SAP S/4HANA.

eto sap s/4hana produkcja

Innowacje systemu SAP S/4HANA dedykowane produkcji w ETO

System SAP S/4HANA wykorzystuje wiele innowacyjnych rozwiązań i funkcjonalności uwzględniających zapotrzebowanie firm działających w modelu Engineering to Order. Warto przyjrzeć się im bliżej.

 • Zarządzanie projektem oraz Portfolio produktów w SAP S/4HANA – daje możliwość planowania projektów oraz ustalania zależności pomiędzy zadaniami. Dzięki temu modułowi, kierownicy projektów w łatwy sposób sprawują kontrolę i zarządzają nadchodzącymi zadaniami oraz przypisanymi do nich terminami.
 • Zintegrowane zarządzanie transportem (Transport Management) wspomagające logistycznie procesy wysyłkowe. Rozwiązanie to zaimplementowano do systemu S/4HANA.
 • Zintegrowane zarządzanie relacjami z klientem znane od kilkudziesięciu lat jako klasyczne SD, od wersji S/4HANA 1809 jest rozbudowane o takie funkcjonalności systemu SAP CRM, obsługa szans sprzedażowych i leadów czy zadania dla handlowców.
 • Zarządzanie sprzedażą oraz cyfrowymi płatnościami w SAP S/4HANA jest rozszerzone o raporty z grupy 360 Customer View oraz o integrację z cyfrowymi płatnościami w chmurze.
 • Zintegrowana analityka, dzięki której nie ma konieczności budowania zewnętrznych hurtowni danych.
 • Centralne dane podstawowe SAP S/4HANA z narzędziami takimi jak Business Partners, Migration Cockpit do nowoczesnego i sprawniejszego migrowania danych podstawowych czy z możliwością wprowadzania masowych zmian.
 • Produkcja i uzupełnianie sterowane popytem będące nowym rodzajem systemu MRP, opartym o filozofię Demand Driven MRP. Umożliwia zidentyfikowanie krytycznych miejsc w łańcuchu dostaw, budowanie buforów pod krytyczne zapasy oraz sterowanie priorytetami zleceń sprzedaży.
 • Zintegrowane zarządzanie kontrolą jakości w SAP S/4HANA zostało przepisane do nowego interfejsu SAP Fiori. Role kontrolera jakości podzielono tu na różne sekcje, przydzielono mu odpowiednie aplikacje analityczne i umożliwiono przeprowadzenie pełnej kontroli jakości przy użyciu urządzeń mobilnych.

Kilka funkcjonalności SAP S/4HANA jest szczególnie ważnych dla firm o profilu produkcyjnym, stąd warto omówić je bardziej szczegółowo.

1. Zaawansowany konfigurator wariantów w SAP S/4HANA

Rozwiązanie bazuje na założeniu, że specyfikacja materiałowa tworzona jest z prekonfigurowalnych elementów, dobieranych na podstawie ich atrybutów. Analogicznie produkt określają jego cechy, a nie składniki. Zaawansowany konfigurator wariantów w SAP S/4HANA to:

a) środowisko symulacyjne

 • symulacje wyników konfiguracji
 • zapisywanie konfiguracji do bazy danych lub plików zewnętrznych
 • import danych konfiguracji z plików lokalnych
 • intuicyjna kontrola spójności danych

b) silnik konfiguracji

 • nowe algorytmy na bazie HANA, podnoszące wydajność konfiguracji

c) wbudowana funkcja analityczna

 • generowanie widoków dla analiz sprzedaży

d) rozwinięte środowisko konfiguracji

 • konfigurator dla scenariusza MTO i MTS
 • nowe funkcje interfejsu konfiguracji
 • łatwe zarządzanie cechami i klasyfikacją wyrobów

Moduł działa w interfejsie SAP Fiori, co gwarantuje większą przejrzystość i zwiększa łatwość użytkowania narzędzia.

2. Zaawansowany konfigurator wariantów w SAP S/4HANA

Powyższy moduł jest narzędziem służącym do szczegółowego planowania i harmonogramowania produkcji. W stosunku do poprzedników PP/DS w S/4HANA jest uproszczony, a zarazem daje nowe możliwości. W najnowszych wersjach SAP S/4HANA Od wersji PP/DS jest narzędziem wbudowanym w ERP S/4HANA. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji w SAP S/4HANA PP/DS to: 

a) planowanie z ograniczeniami oraz uproszczenie architektury

 • globalny przebieg MRP
 • konfigurowalna tabela planistyczna dostępna przez interfejs Fiori
 • uproszczenie interfejsu CIF

b) monitorowanie obciążeń

 • optymalizacja oraz planowanie w oparciu o dostępne zdolności produkcyjne oraz dostępność komponentów
 • planowanie krytycznych produktów z długimi terminami dostaw.

c) tworzenie zamówień dla dostawców

 • uwzględnienie dostępności po stronie dostawcy w planowaniu własnych zapotrzebowań
 • wybranie najlepszego dostawcy oraz optymalne tworzenie zbiorczych zamówień

Powyższe innowacje SAP S/4HANA zdecydowanie zwiększają ergonomię pracy z systemem.

3. Zaawansowana inżynieria i sterowanie produkcją w SAP S/4HANA

To moduł szczególnie istotny dla “serca systemu” w firmie produkcyjnej. W SAP S/4HANA w tym zakresie pojawiły się takie innowacje jak:

 • nowe funkcjonalności do zarządzania produkcją EBOM i MBOM
 • nowy model wersjonowania i zatwierdzania specyfikacji materiałowych
 • aplikacje do tworzenia i zarządzania instrukcjami warsztatowymi
 • monitoring produkcji z funkcjami wczesnego reagowania
 • narzędzia monitorujące procesy produkcyjne dla inżynierów
 • funkcja potwierdzania prawidłowości wykonania czynności produkcyjnej

Przyjrzyjmy się zatem rozwiązaniom ułatwiającym pracę w konkretnych obszarach systemu:

a) inżynieria produkcji

 • analizy wpływu zmian na koszty, rentowność i czas produkcji
 • wizualizacje 3d dla składników specyfikacji i instrukcji stanowiskowych

b) sterowanie produkcją

 • kompleksowe środowisko planistyczne obejmujące planowanie potrzeb materiałowych MRP, analizę i wyrównywanie zdolności produkcyjnych

c) monitorowanie produkcji

 • monitorowanie stopnia realizacji produkcji w czasie rzeczywistym
 • raporty pozwalające na analizy źródłowych przyczyn problemów i wspomagające podejmowanie decyzji odnośnie działań naprawczych
 • analizy porównawcze technicznego i rzeczywistego kosztu wytworzenia

d) przegląd postępów w projekcie

 • pulpit informacyjny kierownika projektu
 • szybki przegląd zadań krytycznych kierownika projektu
 • monitorowanie postępów projektu w SAP Fiori GANTT
 • możliwość przejścia z aplikacji Fiori do szczegółów zadań w projekcie

e) nadchodzące zadania dla członków zespołu projektowego

 • pulpit zadań wraz z priorytetami
 • możliwość potwierdzania czynności w projekcie z poziomu pulpitu

f) zarządzanie dostępnością poszczególnych zasobów

Warto mieć świadomość, że umiejętny dobór narzędzi ma kluczowe znaczenie w realizacji procesu produkcyjnego. Tylko rozwiązania intuicyjne, efektywne i proste sprawią, że pracownik skupi się na tym, co jest jego rzeczywistym zadaniem – wytwarzaniu wysokiej jakości produktów.

Integracja ERP z systemami inżynierskimi – SAP ECTR

W modelu Engineering to Order, który łączy proces projektowania z samą produkcją, szczególnie istotne jest połączenie produkcji w ERP z systemami inżynierskimi. Odpowiedzią na tę potrzebę jest zastosowane w SAP S/4HANA narzędzie ECTR. W wygodny sposób integruje ono projektowanie z inżynierią – pozwala bezpośrednio z systemu zakładać dane podstawowe materiałów, integrując aplikacje CAD ze środowiskiem systemu ERP SAP S/4HANA.

SAP – modelowe rozwiązanie dla produkcji w ETO

Przedsiębiorstwa dostarczające produkty w modelu Engineering to Order ze względu na skalę rozbudowy i skomplikowania procesu mają bardzo specyficzne potrzeby w zakresie narzędzi IT i są w tym obszarze bardzo wymagające. Sprostać im może wyłącznie zintegrowany system, łączący wszystkie elementy produkcji i projektowania w jednym miejscu.

To nie tylko kwestia wygody czy bezpieczeństwa związanego z minimalizacją ryzyka nieprawidłowości w przebiegu procesów. Korzyści wynikających z implementacji tego typu rozwiązania jest znacznie więcej i mają one długofalowy charakter. Wdrożenie nowoczesnego systemu ERP w firmie funkcjonującej w modelu ETO to przede wszystkim optymalizacja kosztów i poprawa zysku operacyjnego. Z drugiej strony wzmocnienie pozycji na rynku poprzez wsparcie w zakresie najważniejszego obszaru działalności, jakim jest dostarczanie klientom najwyższej klasy produktów szytych na miarę. Cyfrowy system ERP SAP S/4HANA nie zawiedzie w tym obszarze nawet najbardziej wymagających firm produkcyjnych.

Masz jakieś pytania lub uwagi? Skontaktuj się z nami. 

Krystian Stypczyński
Krystian Stypczyński
Consulting Senior Manager

Krystian Stypczyński od 15 lat związany jest z obszarem logistyki w firmach produkcyjnych. Menedżer Zespołu Konsultingu w firmie NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. Przez ostatnie lata Senior Konsultant specjalizujący się w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw w SAP. Obecnie odpowiedzialny za kierowanie Zespołem Konsultantów modułów logistycznych w SAP S/4HANA. Aktualnie zaangażowany w polskie i zagraniczne implementacje SAP S/4HANA. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej.

Contact Us
Contact Us

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas