Droga ku cyfrowej erze (część 4)

Jak SAP S/4HANA umożliwia wgląd w informacje finansowe w czasie rzeczywistym?

Działy finansów w wielu przedsiębiorstwach stoją przed wyzwaniami polegającymi na redukowaniu kosztów, minimalizowaniu ryzyka i zachowywaniu nieustannej kontroli nad firmowymi finansami. Obecnie liczne przedsiębiorstwa oczekują też, że działy finansowe będą wspierać kierownictwo w podejmowaniu decyzji strategicznych. W jaki sposób SAP S/4HANA może pomóc dyrektorom finansowym sprostać takim rosnącym wymaganiom?

Przedostatni post z tej serii zajmuje się bliżej sposobami, w jaki sposób pakiet biznesowy SAP nowej generacji wspomaga działy finansów i controllingu, pomagając im w przyjęciu centralnej, strategicznej roli w organizacji.

Zarządzanie rosnącą złożonością — czyli dlaczego szybkie raportowanie jest ważne

W miarę jak firmy rosną i zdobywają spółki zależne w innych państwach, znacząco zwiększa się też złożoność procesów księgowych. Konieczność gromadzenia danych z wielu różnych źródeł sprawia, że zespoły finansowe muszą „przeskakiwać” między wieloma systemami, żeby zdobyć potrzebne im dane. Wymaga to wiele czasu i pracy, a zarazem oznacza, że pewne informacje mogą już być nieaktualne w chwili, gdy zostaną przeanalizowane. Informacje dostarczane w czasie rzeczywistym są po prostu niezbędne do tworzenia dokładnych sprawozdań finansowych oraz zapewnienia zgodności ze ścisłymi normami rachunkowości.

SAP S/4HANA daje jedno źródło informacji finansowych dla całej organizacji i jej podmiotów zależnych. Dzięki konsolidacji wszystkich danych w ramach jednej platformy, możliwe jest raportowanie i analiza danych w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że działy finansowe mogą uzyskać dostęp do potrzebnych danych łatwiej i w krótszym czasie. Co więcej, mogą mieć pewność, że dane te są całkowicie aktualne. Procesy zamykania miesięcy i lat są zoptymalizowane, co pozwala ograniczyć koszty.

Jak SAP S/4HANA wspiera podejmowanie decyzji strategicznych?

Przyspieszając procesy rachunkowe SAP S/4HANA daje zespołom finansowym czas na to, by mogły skupić się na innych istotnych obowiązkach. Ten czas można spożytkować np. na symulacje, które w przeciwnym razie nie byłyby użyteczne ze względu na swoją czasochłonność. Działy finansów i controllingu znajdują się dzięki temu w lepszej pozycji, pozwalającej wspierać kierownictwo przez śledzenie całej gamy potencjalnych scenariuszy rozwoju zdarzeń. Mogą na przykład prowadzić symulacje pozwalające oszacować faktyczną wartość i marżę poszczególnych potencjalnych transakcji i doradzać kierownictwu, czy daną ofertę warto przyjąć czy odrzucić. A skoro wszystkie elementy organizacji będą mieć lepszą świadomość finansowych konsekwencji związanych z decyzjami strategicznymi, to taka organizacja stanie się elastyczniejsza i sprawniejsza.

Dzięki rozwiązaniom SAP S/4HANA organizacje mogą również skrócić czas potrzebny na wystawianie faktur oraz wskaźnik cyklu regulowania należności. Pozwala to na poprawę operacyjnych przepływów pieniężnych, będących istotnym wskaźnikiem tego, czy przedsiębiorstwo może generować dostatecznie dużo funduszy, by utrzymać i rozwijać swoją działalność. Aby jak najlepiej zilustrować sposoby, w jakie SAP S/4HANA może pomóc organizacji lepiej zarządzać finansami, NTT DATA Business Solutions zbiera doświadczenia z wcześniejszych projektów i ukazując korzyści na podstawie fikcyjnego przedsiębiorstwa pod nazwą LaGarda. Historia tego, jak przedsiębiorstwo to zdecydowało się wdrożyć pakiet biznesowy nowej generacji, pokazuje rzeczywiste wyzwania stojące dziś przed wieloma firmami, a także sposoby, w jakie można je przezwyciężyć.

Żeby sprawdzić, jak poprawić dokładność i tempo tworzenia raportów finansowych dzięki SAP S/4HANA, pobierz na elektroniczny magazyn Reth!nk.

 

Droga ku cyfrowej erze (część 1)

Droga ku cyfrowej erze (część 2)

Droga ku cyfrowej erze (część 3)

itelligence Polska
itelligence Polska

NTT DATA Business Solutions, jako część NTT DATA i globalny partner SAP, koncentruje się na innowacyjnych rozwiązaniach IT, tworząc wartość dla klientów na całym świecie. Jednym z atutów NTT DATA Business Solutions jest umiejętność łączenia globalnych zasobów wiedzy ze znajomością specyfiki lokalnych rynków. Nasi blogerzy potwierdzają, że świetnie orientują się w wyzwaniach i szansach, przed jakimi stają nasi klienci w poszczególnych krajach.

itelligence is now NTT DATA Business Solutions
We will be even stronger for our clients, partners and employees.
Check out our new website
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas