Backbone

Aktualizacja centralnej infrastruktury serwisowej SAP (SAP Support Backbone) – 01.01.2020 r.

SAP SE ogłosił aktualizację swojej centralnej infrastruktury serwisowej SAP Support Backbone (wcześniej znanej jako SAP OSS), zapewniającej wsparcie techniczne dla klientów i partnerów.

W konsekwencji aktualizacji, z dniem 31 grudnia 2019 SAP SE przestanie wspierać obecną wersję SAP Support Backbone. Oznacza to, że do tego czasu klienci i partnerzy muszą przystosować systemy do zmiany, aby od 1 stycznia 2020 r. zapewnić im niezakłóconą komunikację z infrastrukturą serwisową SAP. 

Dlaczego SAP SE aktualizuje SAP Support Backbone?

SAP Support Backbone został zmodernizowany m.in. w związku z rosnącym obciążeniem operacjami oraz w celu zabezpieczenia systemów przed cyberatakami. Aktualizacja zapewni bardziej skalowalną infrastrukturę, lepiej przygotowaną do obsługi klientów, dostosuje wewnętrzne systemy SAP do najnowszej technologii oraz zwiększy bezpieczeństwo operacji dzięki zmianie protokołu technicznego (z połączeń RFC na połączenia HTTPS), używanego do wymiany informacji pomiędzy Państwa systemami i SAP-em.

Backbone

Co zmiana oznacza dla Państwa systemów SAP?

Aktualizacja SAP Support Backbone będzie miała wpływ na wszystkie systemy SAP w Państwa firmie, które wymieniają dane z infrastrukturą serwisową SAP-a, tj. na: SAP Solution Manager, Focused Run dla SAP Solution Manager oraz systemy ABAP łączące się z SAP Support Backbone. Systemy działające w oparciu o wirtualną maszynę Javy (JVM) nie wymagają żadnych dostosowań.

Brak dostosowania Państwa systemów do zmian w SAP Support Backbone może skutkować między innymi brakiem możliwości wysyłania raportów SAP EarlyWatch Alert bezpośrednio do SAP-a, zakłóceniami w pobieraniu i wgrywaniu not za pomocą SAP Note Assistant (transakcja SNOTE) oraz utrudnieniami w lokalizowaniu przyczyn potencjalnych problemów na systemach.

Szczególnym przypadkiem są systemy SAP Solution Manager, dla których brak komunikacji z infrastrukturą SAP Support Backbone, oprócz powyższych, uniemożliwia działanie krytycznych funkcjonalności takich jak:

 • Landscape synchronization with SAP,
 • Maintenance Planner,
 • Remote Service Connection Management from SAP Solution Manager,
 • System Recommendations,
 • automatyczna dystrybucja licencji I certyfikatów wsparcia,
 • Scope and Effort Analyzer,
 • wymiana wiadomości z SAP-em,
 • Engagements and Sessions,
 • SAP EarlyWatch Alert from SAP Solution Manager to SAP,
 • Service Content Update,
 • Comprehensive Guided Answer.

Jak możemy Państwu pomóc?

Nasi specjaliści z działów wsparcia aplikacyjnego i technicznego SAP z wyprzedzeniem podjęli działania związane z aktualizacją SAP Support Backbone. Gwarantujemy, że systemy należące i zarządzane przez NTT DATA Business Solutions, pośredniczące w komunikacji między systemami naszych klientów a zaktualizowaną infrastrukturą serwisową SAP SE, będą przystosowane do zmian jakie nastąpią z końcem roku.

Do aktualizacji SAP Support Backbone muszą zostać dostosowane Państwa systemy SAP-owe (działające w oparciu o SAP NetWeaver Application Server ABAP), aby zapewnić działanie transakcji SNOTE, ANST, SDCCN i USMM.

Zapraszamy do kontaktu. Wyjaśnimy Państwu wszystkie kwestie techniczne związane z aktualizacją SAP Support Backbone oraz wspólnie zaplanujemy działania w celu przygotowania Państwa systemów do nadchodzącej zmiany.

Więcej informacji znajda Państwo na oficjalnych stronach SAP SE: KLIKNIJ TU!

Zapraszamy do kontaktu.

NTT DATA Business Solutions Polska
NTT DATA Business Solutions Polska

NTT DATA Business Solutions, jako część NTT DATA i globalny partner SAP, koncentruje się na innowacyjnych rozwiązaniach IT, tworząc wartość dla klientów na całym świecie. Jednym z atutów NTT DATA Business Solutions jest umiejętność łączenia globalnych zasobów wiedzy ze znajomością specyfiki lokalnych rynków. Nasi blogerzy potwierdzają, że świetnie orientują się w wyzwaniach i szansach, przed jakimi stają nasi klienci w poszczególnych krajach.

Contact Us
Contact Us

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas