5 korzyści z oprogramowania ERP dla firmy produkcyjnej

Ponad ¼ działających w Polsce przedsiębiorstw produkcyjnych w ciągu najbliższych kilku lat planuje wdrożenie rozwiązań, które wpisują się w strategię Przemysłu 4.0. Wśród głównych kierunków inwestycji co trzecia firma wymienia rozwiązania IT oparte na Big Data i pozwalające na analizę danych w czasie rzeczywistym. Powód? Współczesny rynek, na którym panuje silna międzynarodowa konkurencja, wymaga, by polskie firmy produkcyjne były w stanie szybko odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów. Inwestycje w IT, a w tym w systemy ERP, mają pozwalać na sprawniejsze zarządzanie procesami zachodzącymi w różnych, także pozaprodukcyjnych obszarach przedsiębiorstwa. 

Z artykułu dowiesz się:

 • jakie korzyści są w stanie odnieść firmy produkcyjne dzięki wdrożeniu ERP,
 • jakie możliwości dają nowoczesne systemy ERP w obszarze produkcji.

Dlaczego firmy produkcyjne wdrażają system ERP?

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku na rynku zadebiutowało oprogramowanie klasy MRP II, które wykorzystywane było głównie do planowania i przygotowania produkcji, jej kontroli, a także do zarządzania procesami sprzedaży i dystrybucji wyprodukowanych wyrobów. Systemy ERP, które są rozwinięciem standardu MRP II, stanowią zaawansowane rozwiązania pozwalające na kompleksowe zarządzanie wszystkimi procesami zachodzącymi w organizacji. Ich złożona funkcjonalność umożliwia integrację takich obszarów przedsiębiorstwa jak zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, sprzedaż i finanse.

Zastosowanie oprogramowania tej klasy pozwala na stworzenie w firmie zintegrowanego środowiska, za pomocą którego możliwe będzie analizowanie i zarządzanie wszystkimi kluczowymi procesami biznesowymi. Dzięki agregacji danych pochodzących z różnych obszarów przedsiębiorstwa systemy ERP usprawniają przepływ informacji oraz umożliwiają automatyzację wielu procesów zachodzących w firmie. Wdrożenie oprogramowania klasy enterprise w sektorze manufacturing przynosi szereg korzyści widocznych m.in. w obszarze łańcucha dostaw, finansów czy zarządzania pracownikami. Najważniejsze z nich to:

 • efektywniejsze zarządzanie przepływami w łańcuchu dostaw,
 • lepsze planowanie produkcji,
 • poprawa relacji z klientami,
 • lepsze zarządzanie operacjami finansowymi,
 • efektywne zarządzanie pracownikami produkcyjnymi.

1. Efektywniejsze zarządzanie przepływami materiałowymi w łańcuchu dostaw

Dzięki zintegrowaniu w ramach jednego systemu zbioru aplikacji pozwalających na zarządzanie zaopatrzeniem, zapasami, produkcją i finansami, system ERP przyczynia się do usprawnienia przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw. Scentralizowane zarządzanie wymienionymi wyżej procesami pozwala m.in. na: 

 • efektywne monitorowanie poziomu zapasów,
 • planowanie zasobów materiałowych niezbędnych do pokrycia zapotrzebowania zgłaszanego przez produkcję,
 • analizowanie bieżących stanów magazynowych,
 • planowanie dostaw na podstawie zleceń produkcyjnych zaplanowanych do realizacji.

Wszystko to wpływa na wzrost przejrzystości przepływów odbywających się w łańcuchu dostaw, pozwalając szybciej reagować na różnego rodzaju zakłócenia.

Kolejną zaletą, która wynika z zastosowania systemów klasy ERP, jest możliwość optymalizacji współpracy między firmą, jej zagranicznymi dostawcami i klientami, m.in. poprzez możliwość automatyzacji procesów związanych ze sterowaniem przepływem materiałów, a także transportem, magazynowaniem czy rozliczaniem należności. To z kolei pozwala na odciążenie pracowników działu logistyki, którzy mogą się skoncentrować na pracy o większej wartości.

2. Precyzyjne planowanie produkcji

Systemy klasy ERP znajdują zastosowanie także w procesie przygotowania produkcji. Łącząc dane na temat przepływu materiałów w łańcuchu dostaw z informacjami dotyczącymi zleceń produkcyjnych i zestawień materiałowych, umożliwiają one bardziej precyzyjne planowanie i harmonogramowanie produkcji. Narzędzia wchodzące w skład systemów ERP pozwalają także na monitorowanie i analizowanie procesów zachodzących na styku logistyki zaopatrzenia i produkcji. Ma to istotne znaczenie w szczególności w tych firmach, w których dostawy materiałów mają się odbywać zgodnie z zasadą Just in Time lub Just in Sequence.

W obu tych modelach ważne jest zapewnienie wysokiego stopnia synchronizacji produkcji z zaopatrzeniem, gdyż niedostarczenie materiałów na czas może skutkować powstawaniem przestojów na linii produkcyjnej. Wspomaganie planowania produkcji za pomocą ERP przyczynia się też do zwiększenia poziomu produktywności przedsiębiorstwa, a także optymalizacji kosztów związanych z utrzymaniem zapasów.

3. Poprawa relacji z klientami

Jedną z ważniejszych zalet wynikających z zastosowania ERP w firmie produkcyjnej jest możliwość automatyzacji procesu związanego z wymianą informacji na linii klient-firma. Wiele rozwiązań tej klasy zapewnia klientowi dostęp do specjalnego portalu, z poziomu którego może on przesyłać zapytania dotyczące dostępności towaru, terminu dostaw czy ceny produktów. Gromadzone w ten sposób informacje mogą okazać się przydatne podczas tworzenia harmonogramów produkcji i ustalania priorytetów dla poszczególnych zadań. Zastosowanie ERP w tym obszarze pozwala też wyeliminować dość powszechny, ale kłopotliwy zwyczaj występujący w firmach produkcyjnych, jakim jest telefoniczne składanie zamówień, które następnie i tak muszą być wprowadzone do systemu.

Funkcjonalność ERP przyczynia się również do budowania pozytywnych doświadczeń klienta związanych z kontaktem z firmą (tzw. customer experience). Zadowolony klient, który z łatwością może złożyć zamówienie i szybko otrzyma informację zwrotną, jest z kolei bardziej skłonny do ponownego zakupu. W efekcie wzrasta poziom jego lojalności do firmy, co z kolei ma duże znaczenie z perspektywy budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

4. Eliminacja wąskich gardeł w obszarze operacji finansowych

W łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa produkcyjne pełnią podwójną funkcję: z jednej strony są one klientami dla swoich dostawców, zaś z drugiej są dostawcami dla klientów indywidualnych lub firm, którym sprzedają swoje produkty. W efekcie tego muszą stosować różne strategie w obszarze zarządzania przepływami gotówkowymi. Dostawcom zależy, by uzyskać zapłatę w krótkim terminie, podczas gdy klienci wolą opłacać należności pod koniec okresu ich wymagalności.

Systemy klasy ERP wspomagają przedsiębiorstwa produkcyjne w zarządzaniu przepływami gotówkowymi, pozwalając na wyznaczenie optymalnego terminu płatności. Dzięki modułom obsługującym procesy w modelach Order to Cash i Procure to Pay możliwa jest standaryzacja i automatyzacja płatności w łańcuchu dostaw, co umożliwia wyeliminowanie tradycyjnych dokumentów papierowych. Zastosowanie ERP w tym obszarze zapobiega również zgubieniu dokumentów oraz usprawnia procesy związane z porządkowaniem i wypełnianiem zamówień, kontrolą należności czy wystawianiem faktur. Wszystko to pozwala na zachowanie większej kontroli nad przepływami gotówkowymi, sprzyjając utrzymaniu równowagi finansowej przedsiębiorstwa.

5. Elastyczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi

Jednym z ważniejszych powodów wdrożeń systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest integracja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, a w tym obciążeniem pracowników, wynagrodzeniami za pracę czy planowaniem zadań produkcyjnych, m.in. w okresach absencji personelu. Decyzje w tym obszarze mają strategiczne znaczenie w każdej firmie produkcyjnej, niezależnie od poziomu automatyzacji jej procesów. Zastosowanie ERP pozwala także na przyporządkowanie pracowników do poszczególnych linii produkcyjnych, co wspomaga efektywną realizację zleceń produkcyjnych i ułatwia raportowanie pracy.

Jakie systemy ERP warto wdrażać w przedsiębiorstwie produkcyjnym?

Systemy ERP posiadają szereg funkcjonalności, które są przydatne z perspektywy zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Przedstawione wyżej przykłady to zaledwie niewielki wycinek możliwości, jakie daje tego rodzaju oprogramowanie. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele rozwiązań, zaś producenci systemów tej klasy stale rozwijają swoje oprogramowanie w oparciu o najnowsze technologie, tak by w jeszcze wyższym stopniu było ono w stanie sprostać wymaganiom klientów.

Dobrze ilustrującym to przykładem jest SAP S/4 HANA – jeden z najnowszych produktów firmy SAP, która jest rynkowym liderem w segmencie systemów ERP. Nowe rozwiązanie zastąpiło pakiet SAP Business Suite (potocznie określane jako SAP ERP), oferując zupełnie nowe możliwości w zakresie zarządzania procesami biznesowymi. Oprogramowanie SAP S/4 HANA to nowoczesny, inteligentny system klasy ERP wyposażony w przyjazny użytkownikowi interfejs SAP Fiori napisany w HTML5, do którego dostęp możliwy jest również za pomocą urządzeń mobilnych.

Głównym atutem oprogramowania SAP jest niewątpliwie możliwość analizy dużej ilości danych w czasie rzeczywistym, jako że system oparto na zaawansowanej platformie in-memory HANA, która pozwala na przetwarzanie danych w pamięci RAM. System jest elastyczny, pozwala na łatwiejszą integrację dodatkowych rozwiązań, dzięki czemu system rośnie wraz z pojawianiem się nowych potrzeb w przedsiębiorstwie. Zaawansowane technologie, na których opiera się platforma SAP S/4 HANA zwiększają szybkość działania i niezawodność systemu pomimo większego zakresu funkcjonalności.

Firmy produkcyjne dostrzegają znaczenie analityki biznesowej

Systemy klasy ERP integrują procesy i związane z nimi informacje w jednym środowisku. Dzięki temu stanowią one centralne źródło danych dla pracowników z różnych działów przedsiębiorstwa. Sam dostęp do danych to jednak nie wszystko. Oprogramowanie tej klasy pozwala na prowadzenie zaawansowanej analityki biznesowej, m.in. w obszarach planowania zleceń produkcyjnych i optymalizacji produkcji, wykorzystania zasobów produkcyjnych czy kosztów procesów zachodzących w łańcuchu dostaw . Zapewnienie dostępu do danych w czasie rzeczywistym oraz możliwość ich analizowania w wielu wymiarach pozwala przedsiębiorstwom produkcyjnym szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynku, a także na czynniki występujące w ich otoczeniu (np. w kontaktach z dostawcami). Podsumowując: wykorzystanie ERP w firmie produkcyjnej usprawnia procesy decyzyjne, a to przekłada się na wzrost wyników biznesowych, poprawę efektywności oraz podniesienie poziomu obsługi klientów.

Krzysztof Jaworski
Krzysztof Jaworski
Project Manager

Z obszarem IT związany od ponad 15 lat. Doświadczony Project Manager - odpowiadał za wdrożenia systemów ERP (m.in. SAP), Business Intelligence, systemu lokalizacji (GPS), systemów ECM i DMS, mobilnego handlowca, e-commerce od etapu architektury, poprzez wybór i negocjacje z dostawcami aż po realizację i utrzymanie. Duże doświadczenie w wykorzystywaniu baz danych SAP HANA, MS SQL, POSTGRES, MYSQL. Ukończył studia wyższe na Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na kierunku ekonomicznym oraz zarządzanie projektami w Akademii Leona Koźmińskiego.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas