NTT DATA Business Solutions

10 dobrych powodów, dla których warto wybrać SAP

image

Osoby związane z sektorem IT korporacji, zwłaszcza w krajach europejskich, nie obejdą się bez znajomości SAP. SAP, założony w Walldorf w 1972 r., jest niekwestionowanym liderem na rynku rozwiązań informatycznych dla biznesu. SAP bardzo szybko stał się również uznaną marką na arenie międzynarodowej.

Niemniej, niektóre przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora małych i średnich firm, niechętne przyjmują rozwiązania tego giganta oprogramowania. Ich obawy są często związane z ceną oprogramowania SAP oraz dużym wpływem samego dostawcy oprogramowania. Jednak z naszego punktu widzenia takie obawy są bezpodstawne. Dlaczego? Aby dokonać rzetelnej oceny, niektóre fakty należy postrzegać w szerszym kontekście. Rozwijamy tę myśl w dalszej części tekstu. Zapraszamy do zapoznania się z dziesięcioma argumentami, dlaczego warto wybrać SAP.

1. Czy SAP jest zbyt drogi? Nie.

Jednym z argumentów przeciwko wprowadzeniu systemu SAP jest wysoka cena. Pierwszy kontrargument, jaki można przytoczyć w odpowiedzi, to fakt, że SAP ma w swojej ofercie również niedrogie rozwiązania dla MŚP — w szczególności rozwiązania chmurowe. Po drugie, należy zaznaczyć, że o ile początkowa inwestycja może być relatywnie wysoka, to użytkownicy otrzymują w zamian długofalową świetną ofertę. Systemy SAP są oparte na najnowszej technologii i oferują wiele funkcji umożliwiających kompleksowe zmapowanie procesów biznesowych oraz realizację innowacyjnych scenariuszy. Dlatego cena tych rozwiązań powinna być rozumiana w kontekście bezpośredniego wykorzystania oprogramowania — a najlepszym podejściem byłoby branie pod uwagę zwrotu z inwestycji. Każdy, kto to zrobi, szybko zrozumie jej wartość i uzna cenę za argument na korzyść SAP. Ponadto cennik wielu nowych rozwiązań w chmurze jest oparty na modelu modułowym. Koszt zależy zatem od liczby użytkowników oraz od tego, jakie komponenty danego rozwiązania są faktycznie wykorzystywane.

2. Czy SAP jest zbyt skomplikowany? Nie.

Krytycy SAP często powołują się na jego wysoką cenę oraz na wysoką złożoność rozwiązań. Argumentują, że coś tak skomplikowanego nie odpowiada potrzebom rynku średniozaawansowanego. Również ta teza jest obalona w obliczu rozwiązań chmurowych. Nie są one bardziej skomplikowane niż inne oprogramowanie ERP dla MŚP. Zresztą również inne systemy SAP zasługują na bardziej wyważoną ocenę. Prawdą jest, że są one złożone. Wynika to z faktu, że oferują wiele funkcji. Dzięki temu można je dopasować do indywidualnych wymagań każdej firmy. Systemy te z całą pewnością są również odpowiednie dla rynku średnich przedsiębiorstw.

To, czy dana firma potrzebuje zaledwie kilku funkcji czy całego ich wachlarza, nie zależy przecież od jej wielkości. Decydujące znaczenie ma tutaj jej model biznesowy. W efekcie mamy do czynienia z dość wyraźnym argumentem przemawiającym na korzyść SAP: szeroki zakres oferowanych funkcji może odpowiadać wielu średnim przedsiębiorstwom. Co więcej, niektóre z nich mogą być zależne właśnie od szerokiego zakresu funkcji. Można też rozwiać obawy, że ze względu na mniej zasobów (w porównaniu z dużymi korporacjami), firmy takie nie poradzą sobie z wymagającymi systemami SAP. Wybierając odpowiednią dla danego projektu metodę wprowadzania systemu, można zadbać, by wdrożone były tylko te funkcje, które są rzeczywiście potrzebne. Rozwiązanie SAP można zatem wprowadzić na mniejszą skalę — dokładnie dopasowując je do potrzeb firmy. Dzięki temu niezbędne operacje można przeprowadzać również przy niewielkim nakładzie czasu i kosztów.

3. SAP jest skalowalny i można go łatwo wdrożyć na skalę międzynarodową

Systemy SAP są łatwo skalowalne. Oznacza to, że początkowo, bezpośrednio po wprowadzeniu systemu, nie trzeba używać wszystkich funkcji — co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by używała ich tylko określona liczba użytkowników. Cena i złożoność pozostają wówczas niskie! Później, kiedy te początkowe doświadczenia zostaną ocenione pozytywnie i okaże się, że SAP może zasadnie wspierać dalsze procesy biznesowe, można dodawać kolejne funkcje i kolejnych użytkowników. Rozwiązanie opracowane w ten sposób w jednym kraju można następnie bezproblemowo wdrożyć na arenie międzynarodowej. W takiej sytuacji niezwykle korzystne jest to, że systemy SAP są dostępne w różnych językach. Na przykład SAP S/4HANA jest dostępny w 29 wersjach dla poszczególnych państw oraz w 16 językach.

4. SAP integruje wszystkie działy specjalistyczne

Wiele firm oferujących oprogramowanie oferuje osobne rozwiązania dla poszczególnych działów firmy: system ERP do procesów komercyjnych, aplikacja PLM do tworzenia nowych produktów lub oprogramowanie CRM do zarządzania danymi klientów. Problem w tym, że spójny przepływ danych jest prawie niemożliwy, ponieważ integrowanie ze sobą rozwiązań pochodzących od różnych dostawców wymaga niemałych nakładów pracy. To stanowi kolejny argument na korzyść SAP. SAP oferuje przecież rozwiązania dla działów specjalistycznych, które można bezproblemowo zintegrować ze sobą. W ten sposób możliwe jest wdrożenie kompleksowych procesów w poszczególnych działach, a nawet poza firmą.

5. SAP oferuje predefiniowane procesy i najlepsze praktyki

Klienci decydujący się na wdrożenie systemu SAP otrzymują znacznie więcej niż tylko oprogramowanie. Możliwe jest także uzyskanie dostępu do dużej liczby predefiniowanych procesów i najlepszych praktyk. To nastawienie na budowanie standardów sprawia, że wdrażanie oprogramowania przebiega szybko i sprawnie. Z drugiej strony pozwala to zagwarantować, że procesy biznesowe są optymalnie wspierane przez IT.

6. Szybkie wdrożenie SAP

Jak już wspomniano, SAP utrzymuje szereg predefiniowanych procesów i najlepszych praktyk, które znacznie przyspieszają wdrażanie systemu. Co więcej, wiele firm będących partnerami SAP opracowało specjalne modele procedur wdrażania. W zależności od skali projektu całość wdrożenia może realistycznie potrwać od 6 do 36 miesięcy.

7. SAP zapewnia niezależność od partnerów wdrożeniowych

Z reguły to klient decyduje, z którą firmą wdrożeniową wprowadza system SAP. Jest jednak oczywiście możliwe, że w trakcie realizacji projektu współpraca taka nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Albo po wspólnym wdrożeniu strony planują zakończyć swoją współpracę. Biorąc pod uwagę, że w samych tylko Niemczech SAP zna ogromna liczba firm systemowych, zmiana partnera wdrożeniowego nie nastręcza większych trudności. Dlatego każdy, kto używa SAP, staje się niezależny.

8. SAP jest dobrze znany wśród użytkowników i personelu IT

SAP jest szeroko rozpowszechniony w Niemczech i w Europie. Ułatwia to firmom znalezienie nowych pracowników, którzy znają systemy SAP. Dotyczy to zarówno użytkowników, jak i personelu IT. Dzięki temu można uniknąć długich okresów szkoleniowych.

9. SAP jest aktualny

SAP zatrudnia ponad 15 000 programistów na całym świecie. Wspólnie dbają oni nie tylko o to, by usterki pojawiające się w istniejących systemach były usuwane tak szybko, jak to możliwe oraz by wprowadzane były wszelkie niezbędne zmiany. Ponadto, programiści nieustannie pracują także nad innowacjami wykorzystującymi najnowsze technologie. Użytkownicy SAP mogą zatem zakładać, że ich rozwiązania są zawsze aktualne, a nowo pojawiające się funkcjonalności spełniają ich kolejne oczekiwania.

10. SAP oferuje bezpieczeństwo inwestycji

SAP jest klasyfikowany pod względem sprzedaży, zysku i liczby klientów jako ogromna firma. To dobra wiadomość dla SAP i jego akcjonariuszy. Jest to jednak również korzystne dla użytkowników. Mianowicie, ze względu na swoją wielkość i sytuację ekonomiczną, SAP w dającej się przewidzieć przyszłości nie znajdzie się raczej w trudnej sytuacji finansowej. Dla firmy korzystającej z systemów SAP oznacza to długoterminowe zabezpieczenie inwestycji poniesionych na wdrożenie i użytkowanie systemu.

To, który argument najlepiej przemawia za SAP, zależy od pewnych czynników…

Wszystko to pokazuje, że istnieje wiele argumentów przemawiających za używaniem SAP. Powtarzające się zastrzeżenia dotyczące SAP można łatwo wyjaśnić. Jeśli ktoś kategorycznie wyklucza rozwiązania SAP, to w praktyce sam ogranicza własne możliwości. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że portfolio SAP jest bardzo szerokie i oferuje coś dla każdej firmy — w tym dla MŚP. Wreszcie, strategia, którą podąża firma, zawsze zależy od jej indywidualnej sytuacji. Jakie są jej ogólne warunki? Jakie wymagania muszą zostać spełnione? Odpowiedzi na te pytania powinny zawsze stanowić podstawę decyzji. Jako firma konsultingowa pomagamy znaleźć te odpowiedzi, aby następnie wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Czy możemy zainteresować Państwa dodatkowymi informacjami na temat SAP? Jeśli tak, prosimy o kontakt. Z przyjemnością pomożemy znaleźć właściwe rozwiązanie SAP dla Państwa wymagań.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas