NTT DATA Business Solutions

SAP Analytics Support Consultant

Location: Poznań, Warszawa, Katowice, Wrocław/remote

image

As an SAP full-service provider, we combine services of SAP-consulting, Software, Managed Cloud and Application Management for optimal solutions – delivered globally and tailored to our customer’s specific needs and goals.

Currently we are looking for:

SAP Analytics Support Consultant

Working in our project you will adress customer inquires and technical problems, providing accurate solutions promptly.

Location: remote or hybrid / Poznań, Wrocław, Warszawa, Katowice

Key responsibilities:

 • Incident Management (Resolve complex technical issues escalated from first-level support using in-depth expertise (Advanced Troubleshooting);
 • Provide guidance and solutions for challenging problems escalated by first-level support;
 • Update and maintain comprehensive troubleshooting procedures and resolutions (especially in Service Now Knowledge Bases);
 • Work with cross-functional teams to address issues and contribute to improvement;
 • Root Cause Analysis (Analyze critical incidents to identify underlying causes and recommend preventive measures);
 • Commit to Client Essentials methodology and support an agile way of working;
 • Effectively communicate resolutions and technical information to customers and first-level support;

Qualifications:

 • About 2 years of technical knowledge in SAP Business Objects (maintenance);
 • Enterprise Data Warehouse SAP Analysis for Microsoft Office and Maintenance knowledge;
 • Security & Autorization knowledge;
 • Proven experience in IT operations and support roles;
 • Proficiency in incident and problem management processes;
 • Excellent communication skills;
 • Detail-oriented with a focus on maintaining high standards of quality;
 • Service Now or another ticketing tool knowledge;
 • Strong communication skills with the ability to engage customers’ stakeholders up to executive level;
 • Excellent spoken and written English and Polish skills;

What we offer:

 • Various trainings, skills development programs and access to the latest SAP technology enabling you to stay current on rapidly evolving digital technology landscape. Each team has it’s own training budget, which can be used for emloyee’s
 • Flexible work arrangements with hybrid, remote or office-based options in one of our 4 offices in Poznań, Tarnowo Pogórne, Katowice, Wrocław.
 • Home package to make our employees more comfortable working remotely (chair, additional monitor, ergonomic mouse, etc.)
 • Flexible working hours and a task-based work system.
 • Opportunity to work with seasoned SAP Experts with several years of experience.
 • Modern offices, where you will find, among others pool billard, pinball, table football, darts, relaxation area.
 • Integration events, and many other occasions to meet and exchange ideas.
 • Work-life balance and a pro-employee approach.
 • Ski trips, bicycle trips, sailing cruises and many more!
 • Charity events.
 • Celebrating important days in the lives of our employees.
 • Multisport Plus
APPLY

W przypadku aplikowania na oferowane stanowisko prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moje ofercie pracy przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Owocowej 21b, jako ich administratora, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o warunkach przetwarzania danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., w tym o przysługujących mi uprawnieniach.

Jeśli życzy sobie Pan/Pani, aby po zakończeniu rekrutacji,  CV pozostało w naszej bazie na poczet przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoich dokumentach aplikacyjnych następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie w ramach oferty pracy danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Owocowej 21b, jako ich administratora, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) warunkach przetwarzania danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., w tym o przysługujących mi uprawnieniach.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080) przy ulicy Owocowej 21b (dalej zwana „Administratorem”). Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: [email protected] lub NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., ul. Owocowa 21b, PL-62-080 Tarnowo Podgórne.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczania danych wyłącznie objętych tym przepisem) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych).

Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas