NTT DATA Business Solutions

Quality & Audit Manager in the Managed Services environment (f/m/d)

Location: remote

image

As an SAP full-service provider, we combine services of SAP-consulting, Software, Managed Cloud and Application Management for optimal solutions – delivered globally and tailored to our customer’s specific needs and goals.

Currently we are looking for:

Quality & Audit Manager in the Managed Services environment (f/m/d)

Location: Germany, Bulgaria, Poland

What makes us special:

We have a holistic view of the individual needs of our employees.

 • Your further development by plan: topic-specific induction, targeted career development based on career models, programs and your own academy
 • Family first: e.g. daycare allowance, paid maternity leave and paternity network
 • Your further development by plan: topic-specific induction, targeted career development based on career models, programs and your own academy
 • Flexible working hours and locations: workation, mobile working, part-time models, sabbaticals, etc.
 • SAP Platinum Partnership: strong SAP partnership, large knowledge network, and SAP Learning Hub and certification opportunities.
 • We take care: e.g. 25% subsidy for company pension plan, company health management and cooperation with fitness provider

Do you love challenges?

 • You are responsible for the successful and efficient execution of audits and certifications (internal, customer, supplier and ISO audits and SAP partner certification) in an international context.
 • You are responsible for the preparation and follow-up of audits as well as coordination with auditors, internal and corporate stakeholders. In addition, you support the subject matter experts during the audit.
 • You track the follow-up and resolution of audits findings and initiate and steer improvement initiatives.
 • You will also organize meetings, workshops and customer appointments, including the preparation of presentation documents, documentation and minutes
 • Furthermore, you will be involved in the implementation and continuous improvement of the Group-managed internal control system (ICS) and in ensuring the effectiveness of the controls.
 • You will also support the Quality & Risk Management department in day-to-day responsibilities and with conceptual and strategic tasks.

Do you love challenges?

 • A degree in (business) informatics or comparable training forms the basis of your qualification.
 • You have at least three years of relevant professional experience and profound knowledge of service and quality management in accordance with standards like ISO/IEC 9001, ISO/IEC 20 000 or others.
 • You have management skills based on several years of experience in project or people management.You have experience in the implementation and operation of management systems.
 • You have experience in the implementation and operation of management systems.
 • You have a high level of organizational skills and initiative
 • You can act self-confident and have a proactive, structured and analytical way of working.
 • You have very good communication skills in English.
 • A willingness to travel (approx. 10%) to work for the customer or at our international locations is a matter of course for you.

 

APPLY

W przypadku aplikowania na oferowane stanowisko prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moje ofercie pracy przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Owocowej 21b, jako ich administratora, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o warunkach przetwarzania danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., w tym o przysługujących mi uprawnieniach.

Jeśli życzy sobie Pan/Pani, aby po zakończeniu rekrutacji,  CV pozostało w naszej bazie na poczet przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoich dokumentach aplikacyjnych następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie w ramach oferty pracy danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Owocowej 21b, jako ich administratora, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) warunkach przetwarzania danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., w tym o przysługujących mi uprawnieniach.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080) przy ulicy Owocowej 21b (dalej zwana „Administratorem”). Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: [email protected] lub NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., ul. Owocowa 21b, PL-62-080 Tarnowo Podgórne.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczania danych wyłącznie objętych tym przepisem) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych).

Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Select a Country
PolskaPolski