NTT DATA Business Solutions

SAP Logistics Architect

Locations: remote/ Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław

image

As an SAP full-service provider, we combine services of SAP-consulting, Software, Managed Cloud and Application Management for optimal solutions – delivered globally and tailored to our customer’s specific needs and goals.

Benefit from our employee network with more than 10 000 SAP experts in 27 countries.

Currently, we are looking for:

SAP Logistics Architect

Form of cooperation: employment contract/ B2B

Locations: remote/ Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław

The SAP Logistics Architect, working closely with project team and client’s executive stakeholders, will be responsible for structuring business requirements, providing process designs and system solution delivery oversight enabling realization of digital transformation agenda for NTT DATA clients. Partnering with our clients SAP Logistics Architect will be instrumental in shaping solution design along the entire consulting engagement enabling delivery of cutting-edge system solutions based on SAP S/4HANA® technology. Role will be reporting directly to the Head of Enterprise Architects NTT DATA Business Solutions Poland.

Key responsibilities:

 • Work closely with NTT DATA project teams and client stakeholders at every stage of consulting engagement: requirements identification, solution blueprinting, system design, build, test and cutover.
 • Provide architectural oversight and quality assurance during the entire client engagement cycle making sure emerging system solution is technically optimized, scalable, and delivered in line with client’s business needs.
 • Stay current on business process innovations and technology development in logistic operations process area especially those incorporated into SAP system product solutions and best practices.
 • Depending on clients’ needs, engagement size and complexity SAP Logistics Architect may be assigned role of lead consultant in his/her domain area or lead architect role responsible also for the end-to-end solution design and integration approach.

Qualifications:

 • 10 years of validated project experience, preferably in consulting and/or large multinational companies SAP center of excellence delivering multiple end-to-end SAP system implementations cycles in any/all of the following competence / system modules: sales & distribution (SD), material management (MM), manufacturing (PP), warehouse management (EWM), transportation management (TM) area.
 • Demonstrated business acumen and process expertise working across broad spectrum of engagements in logistics area successfully leveraging SAP products solutions.
 • Sound knowledge of organizational structures and practical process applications creating value to the clients with application of SAP technology in supply chain and logistic operations.
 • Appreciation of broader context of cross-functional processes in logistic area like integrations, electronic data exchange solutions with business partners or lower-level system solutions.
 • Strong communication skills with the ability to engage customers’ stakeholders up to executive level.
 • Excellent spoken and written English and Polish skills, Polish language proficiency is a must for this role.
 • A relevant University degree.

What we offer:

 • Ability to shape and contribute to digital transformation journey of our clients leveraging latest technology and SAP products, especially S/4HANA, Extended Warehouse Management, PP-DS, Variant Configurator, Transportation Management, Commerce Cloud, Data Warehouse Cloud, Analytics Cloud, Integration Suite, and other Business Technology Platform components.
 • Opportunity to work for global consulting company partnering with leading companies in their respective industries on delivering end-to-end solutions based on SAP technology.
 • Various trainings, skills development programs and access to the latest SAP technology enablingyou to stay current on rapidly evolving digital technology landscape.
 • Negotiable salary and employee benefits package based on skills and experience.
 • Opportunity to work with seasoned SAP professionals with several years of experience.
 • Flexible work arrangements with office-based, hybrid or remote options.

APLIKUJ

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Owocowej 21b, jako ich administratora, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) warunkach przetwarzania danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., w tym o przysługujących mi uprawnieniach.

Jeśli życzy sobie Pan/Pani, aby po zakończeniu rekrutacji,  CV pozostało w naszej bazie na poczet przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoich dokumentach aplikacyjnych następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie w ramach oferty pracy danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Owocowej 21b, jako ich administratora, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) warunkach przetwarzania danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., w tym o przysługujących mi uprawnieniach.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NTT DATA Business Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080) przy ulicy Owocowej 21b (dalej zwana „Administratorem”). Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: [email protected] lub NTT DATA Business Solutions Sp. z o.o., ul. Owocowa 21b, PL-62-080 Tarnowo Podgórne.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczania danych wyłącznie objętych tym przepisem) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych).

Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas