NTT DATA Business Solutions

SAP ESG Consultant in Solutions Architects Team (ESG/CSR)

Location: Katowice, Poznań, Tarnowo Podgórne, Warszawa, Wrocław / remote

image

As an SAP full-service provider, we combine services of SAP-consulting, Software, Managed Cloud and Application Management for optimal solutions – delivered globally and tailored to our customer’s specific needs and goals.

Currently, we are looking for:

SAP ESG Consultant in Solutions Architects Team (ESG/CSR)

Team: Enterprise Architects

Role Summary:

The SAP Solutions Architect, working closely with project teams, other architects, and client’s executive stakeholders, will be responsible for structuring business requirements, providing process designs and system solution delivery oversight enabling realization of digital transformation agenda for NTT DATA clients. Partnering with our clients SAP Solutions Architect will be instrumental in shaping solution design along the entire consulting engagement enabling delivery of cutting-edge system solutions based on SAP S/4HANA® technology.

Do you want to combine your knowledge in the ESG field and grow in the world of SAP? This is the perfect opportunity for you – don’t hesitate, apply now!

Key responsibilities:

 • Support clients in implementing ESG analysis and reporting tools, primarily related to the environment;
 • Develop expertise in ESG reporting;
 • Build and develop reporting tools based on the SAP system, in collaboration with the project teams;
 • Contribute to the design of new system solutions;
 • Continuously enhance qualifications in regulations related to ESG reporting and supporting tools;
 • Early-stage client engagement helping define value-creation levers, key components of future system architecture and optimal delivery method securing efficient transition and benefits realization;
 • Provide architectural oversight and quality assurance during the entire client engagement cycle making sure emerging system solution is technically optimized, scalable, and delivered in line with client’s business needs;
 • Depending on clients’ needs, engagement size and complexity SAP Solutions Architect may be assigned role of lead consultant in his/her domain area or lead architect role responsible also for the end-to-end solution design and integration approach.

Qualifications:

 • 3 years of validated project experience, preferably in consulting and/or large multinational companies;
 • Knowledge of reporting according to CSRD/ESRS standards;
 • Practical experience in carbon footprint reporting;
 • Practical experience in environmental/sustainable development reporting;
 • Willingness to learn and implement IT tools that support ESG reporting;
 • Demonstrated business acumen and process expertise working across broad spectrum of engagements;
 • Appreciation of broader context of cross-functional processes;
 • Strong communication skills with the ability to engage customers’ stakeholders up to executive level;
 • Excellent spoken and written English and Polish skills, Polish language proficiency is a must for this role;
 • Ability to meet travel requirements, if applicable (business trips account for 20% of working time).

Nice to have:

 • Knowledge and experience in SAP Analytics Cloud (SAC), SAP SAC;
 • Familiarity with environmental reporting tools;
 • Sound knowledge of organizational structures and practical process applications creating value to the clients with application of SAP technology;

What do we offer:

 • Various trainings, skills development programs and access to the latest SAP technology enabling you to stay current on rapidly evolving digital technology landscape. Each team has it’s own training budget, which can be used for emloyee’s;
 • Flexible work arrangements with remote or office-based options in one of our 6 offices in Poznań, Tarnowo Pogórne, Katowice, Wrocław and Warsaw;
 • Company car or equivalent for a car allowance;
 • Home package to make our employees more comfortable working remotely (chair, additional monitor, ergonomic mouse, etc.);
 • Flexible working hours and a task-based work system;
 • Opportunity to work with seasoned SAP Experts with several years of experience;
 • Modern offices, where you will find, among others pool billard, pinball, table football, darts, relaxation area;
 • Integration events, and many other occasions to meet and exchange ideas;
 • Ski trips, bicycle trips, sailing cruises and many more sports activities;
 • We are open to ideas and initiatives, such as charity events;
 • Work-life balance and a pro-employee approach.

APLIKUJ

W przypadku aplikowania na oferowane stanowisko prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moje ofercie pracy przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Owocowej 21b, jako ich administratora, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) warunkach przetwarzania danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., w tym o przysługujących mi uprawnieniach.

Jeśli życzy sobie Pan/Pani, aby po zakończeniu rekrutacji,  CV pozostało w naszej bazie na poczet przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoich dokumentach aplikacyjnych następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie w ramach oferty pracy danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Owocowej 21b, jako ich administratora, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) warunkach przetwarzania danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., w tym o przysługujących mi uprawnieniach.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NTT DATA Business Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080) przy ulicy Owocowej 21b (dalej zwana „Administratorem”). Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: [email protected] lub NTT DATA Business Solutions Sp. z o.o., ul. Owocowa 21b, PL-62-080 Tarnowo Podgórne.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczania danych wyłącznie objętych tym przepisem) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych).

Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas