NTT DATA Business Solutions

Administrator for Identity- and Access Management (f/m/d)

remote/hybrid

image

Empowering you – to break new ground!

As part of the global NTT DATA Group, one of the world’s most successful IT service providers, we are specialized in value-added SAP solutions as NTT DATA Business Solutions. Our clear focus lies in the areas of SAP Consulting, SAP Development, Managed Cloud Services and Application Management Services (AMS) & Technology. We support our customers worldwide in their digital transformation – from A to Z – on their way to becoming an intelligent company.

OUR COMMON RECIPE FOR SUCCESS: DIVERSITY, OPENNESS, RESPECT AND TOGETHER.

People are and will remain an important part of this mission. In everything we do, they play the decisive role. That’s why we are always on the lookout for talents who can actively strengthen us.

A key factor in our success story is our open corporate culture and the diversity of our employees. 11,500 employees from 64 nations in over 30 countries show that diversity is an integral part of our DNA and that we live diversity, tolerance and respect every day. We are convinced that it is exactly this diversity that leads to productive results and that we benefit from it as a team as a whole.

ARE YOU READY TO BREAK NEW GROUND?

Currently we are looking for:

Administrator for Identity- and Access Management

Do you love challenges?

 • You will be a part of our technical administration team and support the further conception and development of our central internal application for the support of Identity & Access Management (IAM).
 • You connect new source and target systems to the IAM and maintain the interfaces necessary for integration into the rest of the application landscape.
 • You support our users with problems, create documentation and user trainings that help to facilitate the daily work of our colleagues.
 •  Your responsibilities will include supporting the entire process of (internal) authorization assignment.
 •  The stable operation of our IAM environment through monitoring and adjustments is an important part of your work.

Convince us with your potential:

 •  You have a degree in (business) informatics or an IT Professional training / education with relevant practical experience in the IT sector.
 • You already have experience in internal customer / user support (2nd level support).
 • You have first professional experience in the operation and further development of an IAM solution.
 • Ideally, you have knowledge of directory services (Active Directory / LDAP), relational databases and programming scripting skills (e.g. Powershell).
 • You have a goal-oriented and self-reliant way of working with a high level of service orientation, a team player mentality and enjoy helping to shape our global company culture.
 • Awareness of data protection and data security rounds off your profile.
 • In Addition, you have a good command of the English language.

That is what makes us special:

 • Team-oriented corporate culture, collaboration as equals and steady knowledge transfer
 • Family-friendliness (e.g. monthly subsidy for daycare costs, partner of AWO lifebalance, paternity network)
 • Diversity & Inclusion (e.g. various initiatives & communities)
 • Flexible working hours, part-time models, mobile working – location-independent working (e.g. home office)
 • Individually tailored onboarding program including a mentoring program and sustainable career support with our career model
 • Inhouse Academy with a variety of professional technical training, soft skills training, SAP Learning Hub and certification opportunities
 • 25% employer contribution to the company pension scheme as well as other attractive pension offers (e.g. lifetime working account)
 • Company health management (e.g. occupational medical examinations, workplace glasses, company-internal vaccination offers, company gym and cooperation with fitness providers at favorable conditions)
 • Wide range of events (team events, employee parties, internal sports tournaments)
Apply

W przypadku aplikowania na oferowane stanowisko prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moje ofercie pracy przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Owocowej 21b, jako ich administratora, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o warunkach przetwarzania danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., w tym o przysługujących mi uprawnieniach.

Jeśli życzy sobie Pan/Pani, aby po zakończeniu rekrutacji,  CV pozostało w naszej bazie na poczet przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoich dokumentach aplikacyjnych następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie w ramach oferty pracy danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), przy ul. Owocowej 21b, jako ich administratora, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) warunkach przetwarzania danych osobowych przez NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., w tym o przysługujących mi uprawnieniach.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080) przy ulicy Owocowej 21b (dalej zwana „Administratorem”). Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: [email protected] lub NTT DATA Business Solutions sp. z o.o., ul. Owocowa 21b, PL-62-080 Tarnowo Podgórne.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczania danych wyłącznie objętych tym przepisem) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych).

Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas:
+48 61 816 72 00
Napisz do nas